Felhasználók és eszközök összekapcsolásának felügyelete Windows rendszerű számítógépekhezManage user-device linking for Windows PCs

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az ebben a témakörben ismertetett információk csak az Intune-szoftverügyféllel PC-ként felügyelt Windows-számítógépekre vonatkoznak.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Mielőtt szoftvereket telepítene egy felhasználónak, a felhasználót egy számítógéphez kell kapcsolni.Before you can deploy software to a user, you must link the user to a PC. Egy felhasználót több számítógéphez is kapcsolhat, de minden gép csak egyetlen felhasználóhoz kapcsolható.You can link a user to multiple PCs, but each PC can be linked to only one user. A felhasználókat a rendszer automatikusan összekapcsolja azokkal a számítógépekkel, amelyeket a céges portálon keresztül regisztráltak az Intune-ban.Users are automatically linked to any PCs that they enroll in Intune by using the company portal.

Felhasználók kapcsolása számítógépekhez:To link a user to a PC:

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Csoportok > Minden eszköz elemet (vagy egy másik csoportot, amely tartalmazza azt a számítógépet, amelyet az adott felhasználóhoz szeretne kapcsolni).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to link to a user).

 2. Jelölje ki a felhasználóval összekapcsolni kívánt számítógépet, majd válassza a Felhasználó csatolása elemet.Select the PC that you want to link a user, and then choose Link User.

  A Felhasználó csatolása párbeszédpanel megjeleníti az elérhető felhasználók listáját a megjelenített nevükkel, a felhasználói azonosítójukkal és azon számítógépek számával, amelyekhez az egyes felhasználók jelenleg kapcsolva vannak.The Link User dialog box displays a list of available users with their display name, user ID, and the number of PCs to which each user is currently linked. Ha a kijelölt számítógéphez már van felhasználó kapcsolva, akkor annak a felhasználónak a neve és felhasználói azonosítója megjelenik az Aktuális felhasználó területen.If a user is already linked to the selected PC, that user’s name and user ID are displayed under Current user. Ha a számítógép nincs felhasználóhoz kapcsolva, akkor az Aktuális felhasználó területen a Nincs felhasználó felirat jelenik meg.If the PC is not linked to any user, No User appears under Current User.

 3. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

  • Ha azt szeretné, hogy a számítógép továbbra is az aktuális felhasználóhoz legyen kapcsolva (ha van ilyen), válassza a Mégse lehetőséget.To leave the PC linked to its current user, if there is one, choose Cancel.

  • Az aktuális felhasználóval való kapcsolat eltávolításához (ha van ilyen), válassza a Remove link **> **OK lehetőséget.To remove the link to the current user, if there is one, choose Remove link **> **OK.

  • Ha a számítógépet egy új felhasználóhoz szeretné kapcsolni, válasszon ki egy felhasználót a Minden felhasználó listában.To link the PC to a new user, in the All users list, select a user. Erősítse meg, hogy a felhasználói adatok helyesek, majd kattintson az OK gombra.Confirm that the user data is correct, and then choose OK.

Tip

Ha korlátozni szeretné végfelhasználókat abban, hogy önmagukat számítógépekkel kapcsolják össze, engedélyezze A felhasználók korlátozása abban, hogy önmagukat számítógépekhez csatolhassák beállítást a Microsoft Intune-ügynök beállításai szabályzatban.If you want to restrict end users ability to link themselves to PCs, enable the option Restrict users' ability to link themselves to PCs in the Microsoft Intune Agent Settings policy.

További információSee also

A Windows rendszerű számítógépek Intune-szoftverügyféllel való felügyeletének általános feladataiCommon Windows PC management tasks with the Intune software client