A Microsoft Intune konfigurációs szabályzatainak ismertetéseMicrosoft Intune configuration policy reference

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az ebben a témakörben található információk segítségével eldöntheti, hogy a Microsoft Intune melyik konfigurációs szabályzatát használja eszközeinek felügyeletére.Use the information in this topic to help you decide which Microsoft Intune configuration policy you need to use to manage your devices.

Tip

Részletesebb információ a szabályzatok használatáról: Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatával.For more detailed information about how to use policies, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune Policies.

Konfigurációs szabályzatok Android-alapú eszközökhözAndroid configuration policies

Házirend nevePolicy name Alkalmazási helyzetUse when you want to
Egyéni konfiguráció (Android 4-es és újabb verziók, Samsung KNOX Standard 4.0-s és újabb verziók)Custom Configuration (Android 4 and later, Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

Egyéni konfiguráció (Android for Work)Custom Configuration (Android for Work)
Az Open Mobile Alliance egységes erőforrás-azonosítóira (OMA-URI) vonatkozó beállítások, például Wi-Fi-beállítások megadása, amelyek segítségével szabályozhatók az eszközök funkciói.Deploy Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings, such as Wi-Fi settings that can be used to control device features. Ez akkor hasznos, ha a szükséges beállítás nem érhető el egy konfigurációs szabályzatban.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Részletekért lásd: Android szabályzatbeállítások a Microsoft Intune-ban.For details, see Android policy settings in Microsoft Intune.
E-mail-profil (a Samsung KNOX Standard 4.0-s és újabb verziói)Email Profile (Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

E-mail-profil (Android for Work – Gmail)Email Profile (Android for Work - Gmail)

E-mail-profil (Android for Work – Nine Work)Email Profile (Android for Work - Nine Work)
A felügyelt eszközökön létrehozhatja, telepítheti és figyelheti az Exchange Active Sync e-mail-beállításait.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. A felhasználók így külön beállítások elvégzése nélkül férhetnek hozzá vállalati levelezésükhöz saját eszközeiken.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Részletekért lásd: Vállalati levelezéshez való hozzáférés konfigurálása e-mail profilokkal a Microsoft Intune-ban.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Általános konfiguráció (Android 4-es és újabb verziók, Samsung KNOX Standard 4.0-s és újabb verziók)General Configuration (Android 4 and later, Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

Általános konfiguráció (Android for Work)General Configuration (Android for Work)
Mobileszközök biztonsági és működési beállításainak konfigurálása.Configure mobile device security and functional settings.
A szabályozásoknak megfelelő vagy nem megfelelő alkalmazások megadása, és jelentéskészítés a használatukról.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.
Teljes képernyős üzemmód beállítása, amely csak az eszköz bizonyos szolgáltatásainak használatát engedélyezi. Beállíthatja például csak egyetlen alkalmazás használatát vagy a hangerő-szabályozó gombok letiltását.Configure kiosk mode that locks devices to allow only certain features to work, for example, allow the device to run only one app, or disable the volume buttons.

Részletekért lásd: Android szabályzatbeállítások a Microsoft Intune-ban.For details, see Android policy settings in Microsoft Intune.
PKCS #12 (.PFX) tanúsítványprofil (Android 4 és újabb)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Android 4 and later)

PKCS #12 (.PFX) tanúsítványprofil (Android for Work)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Android for Work)
Ezzel a profillal hozhatja létre és telepítheti az eszköztanúsítvány-igénylések .PFX-beállításait.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
SCEP-tanúsítványprofil (Android 4 és újabb)SCEP Certificate Profile (Android 4 and later)

SCEP-tanúsítványprofil (Android for Work)SCEP Certificate Profile (Android for Work)
Olyan egyszerű tanúsítványigénylési protokollt (SCEP) konfigurálhat, amely egy megbízható mobileszköz-tanúsítvánnyal együtt feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate which can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Megbízható tanúsítványprofil (Android 4 és újabb)Trusted Certificate Profile (Android 4 and later)

Megbízható tanúsítványprofil (Android for Work)Trusted Certificate Profile (Android for Work)
Olyan megbízható mobileszköz-tanúsítványt konfigurálhat, amely feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a trusted mobile device certificate which can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN-profil (Android 4 és újabb verziók)VPN Profile (Android 4 and later)

VPN-profil (Android for Work)VPN Profile (Android for Work)
Olyan beállításokat konfigurálhat és telepíthet, amelyek biztosítják, hogy a felhasználók biztonságosan hozzáférhessenek a vállalati hálózathoz a mobileszközükről.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile device. A beállítások telepítésével lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók egyszerűbben csatlakozhassanak a munkáikhoz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Részletekért lásd: VPN-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Wi-Fi-profil (Android 4 és újabb)Wi-Fi Profile (Android 4 and later)

Wi-Fi-profil (Android for Work)Wi-Fi Profile (Android for Work)
Konfigurálhatja és telepítheti a szervezethez tartozó felhasználók vezeték nélküli hálózati beállításait.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. A beállítások telepítésével lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók egyszerűbben csatlakozhassanak a vezeték nélküli hálózathoz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Részletekért lásd: Wi-Fi-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.
Mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzat (Android for Work)Mobile App Configuration Policy (Android for Work) A mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzatokkal automatikusan megadhatja az olyan beállításokat, amelyekre szükség lehet, amikor egy felhasználó egy Android for Work alkalmazást futtat.Use mobile app configuration policies to automatically supply settings that might be required when the user runs an Android for Work app.

További információt az Android for Work alkalmazások konfigurálása mobilalkalmazás-konfigurációs szabályok segítségével a Microsoft Intune-ban című szakaszban talál.For details, see Configure Android for Work apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune.

iOS-t futtató eszközökhöz készült konfigurációs szabályzatokiOS configuration policies

Házirend nevePolicy name Alkalmazási helyzetUse when you want to
Egyéni konfiguráció (iOS 8.0 és újabb verziók)Custom Configuration (iOS 8.0 and later) Olyan konfigurációs profilokat telepíthet iOS-eszközökön, amelyeket az Apple Configurator eszközzel hozott létre.Deploy configuration profiles to iOS devices that you created using Apple Configurator. Ez akkor hasznos, ha a szükséges beállítás nem érhető el egy konfigurációs szabályzatban.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Részletekért lásd: iOS-szabályzatbeállítások a Microsoft Intune-ban.For details, see iOS policy settings in Microsoft Intune.
E-mail-profil (iOS 8.0 és újabb)Email Profile (iOS 8.0 and later) A felügyelt eszközökön létrehozhatja, telepítheti és figyelheti az Exchange Active Sync e-mail-beállításait.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. A felhasználók így külön beállítások elvégzése nélkül férhetnek hozzá vállalati levelezésükhöz saját eszközeiken.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Részletekért lásd: Vállalati levelezéshez való hozzáférés konfigurálása e-mail profilokkal a Microsoft Intune-ban.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Általános konfiguráció (iOS 8.0 és újabb verziók)General Configuration (iOS 8.0 and later) Mobileszközök biztonsági és működési beállításainak konfigurálása.Configure mobile device security and functional settings.
A szabályozásoknak megfelelő vagy nem megfelelő alkalmazások megadása, és jelentéskészítés a használatukról.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.
Teljes képernyős üzemmód beállítása, amely csak az eszköz bizonyos szolgáltatásainak használatát engedélyezi. Beállíthatja például csak egyetlen alkalmazás használatát vagy a hangerő-szabályozó gombok letiltását.Configure kiosk mode that locks devices to allow only certain features to work, for example, allow the device to run only one app, or disable the volume buttons.

Részletekért lásd: iOS-szabályzatbeállítások a Microsoft Intune-ban.For details, see iOS policy settings in Microsoft Intune.
Mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzat (iOS 8.0 és újabb verziók)Mobile App Configuration Policy (iOS 8.0 and later) A mobilalkalmazás-konfigurációs házirendekkel automatikusan megadhatja az olyan beállításokat, amelyekre szükség lehet, amikor egy felhasználó egy iOS-alkalmazást futtat.Use mobile app configuration policies to automatically supply settings that might be required when the user runs an iOS app.

Részletes leírás: iOS-alkalmazások konfigurálása mobilalkalmazás-konfigurációs házirendek segítségével a Microsoft Intune-ban.For details, see Configure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune.
Mobileszközös kiépítési profil szabályzata (iOS 8.0 és újabb verziók)Mobile provisioning Profile Policy (iOS 8.0 and later) Az Apple iOS-alapú üzletági mobilalkalmazásoknak része egy kiépítési profil és a tanúsítvánnyal aláírt kód.Apple iOS line-of-business mobile apps are built with a provisioning profile that's included and code signed with a certificate. Ha az alkalmazás egy iOS-eszközön fut, az iOS ellenőrzi az iOS-alkalmazás integritását, és kikényszeríti a kiépítési profil által meghatározott szabályzatokat.When the app is run on an iOS device, iOS confirms the integrity of the iOS app and enforces policies that the provisioning profile defines.

Az alkalmazások aláírásához használt vállalati aláíró tanúsítvány általában három évig érvényes.The enterprise signing certificate that you use to sign apps typically lasts for three years. A kiépítési profil viszont egy év után lejár.However, the provisioning profile expires after one year. A szabályzattal proaktív módon, még a tanúsítvány érvényességi ideje alatt telepíthet új kiépítési profilt olyan eszközökön, amelyeken lejáró alkalmazások vannak.Use this policy to proactively deploy a new provisioning profile policy to devices that have apps that are near expiry while the certificate is still valid.

További részletek: Az iOS-mobileszközös kiépítésiprofil-szabályzatok segítségével megakadályozhatja, hogy az alkalmazásai lejárjanak.For details, see Use iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring.
PKCS #12 (.PFX) tanúsítványprofil (iOS 8.0 és újabb verziók)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Ezzel a profillal hozhatja létre és telepítheti az eszköztanúsítvány-igénylések .PFX-beállításait.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
SCEP-tanúsítványprofil (iOS 8.0 és újabb verziók)SCEP Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Olyan egyszerű tanúsítványigénylési protokollt (SCEP) konfigurálhat, amely egy megbízható mobileszköz-tanúsítvánnyal együtt feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi- és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Megbízható tanúsítványprofil (iOS 8.0 és újabb verziók)Trusted Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Olyan megbízható mobileszköz-tanúsítványt konfigurálhat, amely feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi- és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a trusted mobile device certificate that can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN-profil (iOS 8.0 és újabb verziók)VPN Profile (iOS 8.0 and later) Olyan beállításokat konfigurálhat és telepíthet, amelyek biztosítják, hogy a felhasználók biztonságosan hozzáférhessenek a vállalati hálózathoz a mobileszközükről.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. A beállítások telepítésével lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók egyszerűbben csatlakozhassanak a munkáikhoz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Részletekért lásd: VPN-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Wi-Fi-profil (iOS 8.0 és újabb verziók)Wi-Fi Profile (iOS 8.0 and later) Konfigurálhatja és telepítheti a szervezethez tartozó felhasználók vezeték nélküli hálózati beállításait.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. A beállítások telepítésével lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók egyszerűbben csatlakozhassanak a vezeték nélküli hálózathoz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Részletekért lásd: Wi-Fi-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.

Mac OS X-t futtató eszközökhöz készült konfigurációs szabályzatokMac OS X configuration policies

Házirend nevePolicy name Alkalmazási helyzetUse when you want to
Egyéni konfiguráció (Mac OS X 10.9 és újabb verziók)Custom Configuration (Mac OS X 10.9 and later) Az Apple Configurator eszközzel létrehozott konfigurációs profilokat telepíthet Mac számítógépeken.Deploy configuration profiles to Mac computers that you created using Apple Configurator. Ez akkor hasznos, ha a szükséges beállítás nem érhető el egy konfigurációs szabályzatban.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Részletekért lásd: A Mac OS X szabályzatbeállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Mac OS X policy settings in Microsoft Intune.
Általános konfiguráció (Mac OS X 10.9 és újabb verziók)General Configuration (Mac OS X 10.9 and later) Mobileszközök biztonsági és működési beállításainak konfigurálása.Configure mobile device security and functional settings.
A szabályozásoknak megfelelő vagy nem megfelelő alkalmazások megadása, és jelentéskészítés a használatukról.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.

Részletekért lásd: A Mac OS X szabályzatbeállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Mac OS X policy settings in Microsoft Intune.
SCEP-tanúsítványprofil (Mac OS X 10.9 és újabb verziók)SCEP Certificate Profile (Mac OS X 10.9 and later) Olyan egyszerű tanúsítványigénylési protokollt (SCEP) konfigurálhat, amely egy megbízható mobileszköz-tanúsítvánnyal együtt feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi- és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Megbízható tanúsítványprofil (Mac OS X 10.9 és újabb verziók)Trusted Certificate Profile (Mac OS X 10.9 and later) Olyan megbízható mobileszköz-tanúsítványt konfigurálhat, amely feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi- és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a trusted mobile device certificate that can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN-profil (Mac OS X 10.9 és újabb verziók)VPN Profile (Mac OS X 10.9 and later) Olyan beállításokat konfigurálhat és telepíthet, amelyek biztosítják, hogy a felhasználók biztonságosan hozzáférhessenek a vállalati hálózathoz a mobileszközükről.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. A beállítások telepítésével lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók egyszerűbben csatlakozhassanak a munkáikhoz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Részletekért lásd: VPN-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Wi-Fi-profil (Mac OS X 10.9 és újabb verziók)Wi-Fi Profile (Mac OS X 10.9 and later) Konfigurálhatja és telepítheti a szervezethez tartozó felhasználók vezeték nélküli hálózati beállításait.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. A beállítások telepítésével lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók egyszerűbben csatlakozhassanak a vezeték nélküli hálózathoz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Részletekért lásd: Wi-Fi-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.

Windows-t futtató eszközökhöz készült konfigurációs szabályzatokWindows configuration policies

Csak a Windows Phone-ra és a regisztrált Windows-eszközökre vonatkozik.Applies to Windows Phone and enrolled Windows devices only.

Házirend nevePolicy name Alkalmazási helyzetUse when you want to
Egyéni konfiguráció (Windows 10 és újabb asztali és mobil rendszerek)Custom Configuration (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Az eszközfunkciók szabályzásához használható OMA-URI beállítások megadása.Deploy OMA-URI settings that can be used to control device features. Ez akkor hasznos, ha a szükséges beállítás nem érhető el egy konfigurációs szabályzatban.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.
Részletekért lásd: A Windows 10 szabályzatbeállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Windows 10 policy settings in Microsoft Intune.
Egyéni konfiguráció (Windows Phone 8.1 és újabb rendszerek)Custom Configuration (Windows Phone 8.1 and later) Az eszközfunkciók szabályzásához használható OMA-URI beállítások megadása.Deploy OMA-URI settings that can be used to control device features. Ez akkor hasznos, ha a szükséges beállítás nem érhető el egy konfigurációs szabályzatban.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Részletekért lásd: A Windows Phone 8.1 beállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Windows Phone 8.1 settings in Microsoft Intune.
Kiadásfrissítési házirend (Windows 10-es és újabb asztali verziók)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Desktop and later)

Kiadásfrissítési házirend (Windows 10 Holographic és újabb verziók)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Holographic and later)

Kiadásfrissítési házirend (Windows 10 Mobile és újabb verziók)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Mobile and later)
Konfigurálhatja és telepítheti a licenc- vagy termékkulcsadatokat tartalmazó szabályzatokat, amelyekkel újabb verzióra frissítheti a Windows 10-eszközöket.Configure and deploy policies that contain license or product key information that is used to update Windows 10 devices to a newer version.

Részletekért lásd: A kiadásfrissítési házirend beállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Edition upgrade policy settings in Microsoft Intune.
E-mail-profil (Windows Phone 8.1 és újabb)Email Profile (Windows Phone 8.1 and later)

E-mail-profil (Windows 10 és újabb asztali és mobil rendszerek)Email Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later)
A felügyelt eszközökön létrehozhatja, telepítheti és figyelheti az Exchange Active Sync e-mail-beállításait.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. A felhasználók így külön beállítások elvégzése nélkül férhetnek hozzá vállalati levelezésükhöz saját eszközeiken.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Részletekért lásd: Vállalati levelezéshez való hozzáférés konfigurálása e-mail profilokkal a Microsoft Intune-ban.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Általános konfiguráció (Windows 10 és újabb asztali és mobil rendszerek)General Configuration (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Regisztrált Windows 10-alapú asztali és mobileszközök biztonsági és működési beállításainak konfigurálása.Configure mobile device security and functional settings for enrolled Windows 10 desktop and Mobile devices.

Részletekért lásd: A Windows 10 szabályzatbeállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Windows 10 policy settings in Microsoft Intune.
Általános konfiguráció (Windows 10 Team és újabb rendszerek)General Configuration (Windows 10 Team and later) Eszközvédelmi és funkcionális beállításokat konfigurálhat a regisztrált Windows 10 Team rendszerű eszközökhöz (például Surface Hub eszközhöz).Configure device security and functional settings for enrolled Windows 10 Team devices (for example, a Surface Hub device).

Részletekért lásd: A Windows Team konfigurációs házirendjének beállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Windows Team configuration policy settings in Microsoft Intune.
Általános konfiguráció (Windows 8.1 és újabb)General Configuration (Windows 8.1 and later) Regisztrált Windows-alapú mobileszközök biztonsági és működési beállításainak konfigurálása.Configure mobile device security and functional settings for enrolled Windows devices.

Részletekért lásd: A Windows szabályzatbeállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Windows policy settings in Microsoft Intune.
Általános konfiguráció (Windows Phone 8.1 és újabb)General Configuration (Windows Phone 8.1 and later) Mobileszközök biztonsági és működési beállításainak konfigurálása.Configure mobile device security and functional settings.
Meghatározhatja azokat az alkalmazásokat, amelyek használata engedélyezett vagy tiltott a felhasználók számára, és megakadályozhatja a nem engedélyezett alkalmazások telepítését vagy használatát.Specify apps that users can or cannot use, and block noncompliant apps from being installed or used.

Részletekért lásd: A Windows Phone 8.1 beállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Windows Phone 8.1 settings in Microsoft Intune.
PKCS #12 (.PFX) tanúsítványprofil (Windows 10 és újabb asztali és mobil rendszerek)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Ezzel a profillal hozhatja létre és telepítheti az eszköztanúsítvány-igénylések .PFX-beállításait.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
SCEP-tanúsítványprofil (Windows 8.1 és újabb)SCEP Certificate Profile (Windows 8.1 and later)

SCEP-tanúsítványprofil (Windows Phone 8.1 és újabb)SCEP Certificate Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Olyan egyszerű tanúsítványigénylési protokollt (SCEP) konfigurálhat, amely egy megbízható mobileszköz-tanúsítvánnyal együtt feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi- és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Megbízható tanúsítványprofil (Windows 8.1 és újabb)Trusted Certificate Profile (Windows 8.1 and later)

Megbízhatótanúsítvány-profil (Windows Phone 8.1 és újabb)Trusted Certificate Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Olyan megbízható mobileszköz-tanúsítványt konfigurálhat, amely feljogosíthatja a mobileszközöket arra, hogy hozzáférjenek például Wi-Fi és VPN-profilokkal konfigurált hálózati erőforrásokhoz.Configure a trusted mobile device certificate which can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Részletekért lásd: Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségével.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN-profil (Windows 10 és újabb asztali és mobil verzió)VPN Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later)

VPN-profil (Windows 8.1 és újabb verziók)VPN Profile (Windows 8.1 and later)

VPN-profil (Windows Phone 8.1 és újabb)VPN Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Olyan beállításokat konfigurálhat és telepíthet, amelyek biztosítják, hogy a felhasználók biztonságosan hozzáférhessenek a vállalati hálózathoz a mobileszközükről.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. A beállítások telepítésével lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók egyszerűbben csatlakozhassanak a munkáikhoz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Részletekért lásd: VPN-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.
Wi-Fi-mportálásWi-Fi Import Olyan Windows Wi-Fi beállításokat importálhat és telepíthet, amelyeket korábban egy fájlba exportált.Import and deploy Windows Wi-Fi configurations that you have previously exported to a file.

Részletekért lásd: Wi-Fi-kapcsolatok a Microsoft Intune-ban.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.
Windows InformációvédelemWindows Information Protection
(korábbi nevén vállalati adatvédelem)(formerly known as enterprise data protection)
Ahogy a vállalaton belül egyre nő az alkalmazottak tulajdonában álló eszközök száma, úgy nő az adatok véletlen kiszivárgásának kockázata is az olyan alkalmazásokon és szolgáltatásokon keresztül, mint az e-mail, a közösségi média és a nyilvános felhő, amelyek fölött a vállalatnak nincs irányítási lehetősége.With the increase of employee-owned devices in the enterprise, there’s also an increasing risk of accidental data leaks through apps and services, like email, social media, and the public cloud, which are outside of the enterprise’s control. Olyan esetekről van szó, mint például amikor egy alkalmazott egy személyes e-mail-fiókból küldi el a legújabb tervrajzokat, termékadatokat másol és illeszt be egy tweetbe, vagy nyilvános felhőben található tárhelyre ment egy aktuális értékesítési jelentést.For example, an employee sends the latest engineering pictures from a personal email account, copies and pastes product info into a tweet, or saves an in-progress sales report to public cloud storage.

A Windows Információvédelem úgy segít védekezni az ezekhez hasonló esetleges adatszivárgások ellen, hogy mindeközben más módon nem avatkozik bele az alkalmazott munkavégzésébe.Windows Information Protection helps to protect against this potential data leakage without otherwise interfering with the employee experience. Emellett segít megelőzni azt, hogy a vállalati alkalmazások és adatok akár vállalati eszközökön, akár az alkalmazottak által munkába hozott személyes eszközökön véletlenül kiszivárogjanak, ehhez pedig nem igényel változtatásokat a környezetben vagy az egyéb alkalmazásokban.It also helps to protect enterprise apps and data against accidental data leaks on enterprise-owned devices and personal devices that employees bring to work without requiring changes to your environment or other apps.

Ez az Intune-szabályzat látja el a Windows Information Protection által védett alkalmazások, a vállalati hálózati helyek, a védelmi szintek és a titkosítási beállítások kezelését.This Intune policy manages the list of apps protected by Windows Information Protection, enterprise network locations, protection level, and encryption settings.

További információk: Vállalati adatok védelme a Windows információvédelemmel.For more information, see Protect your enterprise data using Windows Information Protection.

SzoftverszabályzatokSoftware policies

Házirend nevePolicy name Alkalmazási helyzetUse when you want to
Managed Browser-szabályzat (Android 4 és újabb verziók)Managed Browser Policy (Android 4 and later)

Managed Browser-szabályzat (iOS 8.0 és újabb verziók)Managed Browser Policy (iOS 8.0 and later)
Meghatározhatja azokat a webhelyeket, amelyeket a felhasználók elérhetnek vagy nem érhetnek el a felügyelt böngészőalkalmazás használatával.Specify the websites that users can and cannot access when they are using the managed browser app.

Részletekért lásd: Az internet-hozzáférés felügyelt böngészőszabályzatokkal való kezelése a Microsoft Intune-ban.For details, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
Mobilalkalmazás-felügyelet (Android 4 és újabb verziók)Mobile Application Management (Android 4 and later)

Mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzat (iOS 8.0 és újabb verziók)Mobile Application Management Policy (iOS 8.0 and later)
Módosíthatja a telepített alkalmazások funkcióit, hogy azok összhangban legyenek a vállalat megfelelőségi és biztonsági házirendjeivel.Modify the functionality of apps that you deploy to help bring them into line with your company compliance and security policies. Korlátozhatja például a kivágási, másolási és beillesztési műveleteket egy alkalmazáson belül, vagy beállíthat úgy egy alkalmazást, hogy az minden webes hivatkozást a felügyelt böngészőben nyisson meg.For example, you can restrict cut, copy, and paste operations within a restricted app, or configure an app to open all web links inside the managed browser.

További részletekért lásd: Adatok védelme mobilalkalmazás-kezelési házirendekkel a Microsoft Intune segítségével.For details, see Configure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console

Mobileszközök általános beállításaiCommon Mobile Device Settings

Házirend nevePolicy name Alkalmazási helyzetUse when you want to
Exchange ActiveSync-házirendExchange ActiveSync Policy Az Exchange ActiveSync által kezelt mobileszközök biztonsági és funkcionális beállításainak konfigurálása.Configure mobile device security and functional settings for devices that are managed by Exchange ActiveSync.

Részletekért lásd: Exchange ActiveSync házirend-beállítások a Microsoft Intune-ban.For details, see Exchange ActiveSync policy settings in Microsoft Intune.
Mobileszközök biztonsági házirendjeMobile Device Security Policy
 • Többek között a következő mobileszköz-beállítások konfigurálása (platformfüggetlen):Configures settings for mobile devices (all platforms) including:

  • BiztonságSecurity
  • EncryptionEncryption
  • RendszerSystem
  • E-mailEmail
  • AlkalmazásokApplications

Important

A Microsoft Intune már külön konfigurációs szabályzatokat tartalmaz minden eszközplatformhoz, és ezek a szabályzatok a legfrissebb használható beállításokat tartalmazzák.Microsoft Intune now features separate configuration policies for each device platform, and these policies contain the most up-to-date settings that you can use. Továbbra is használhatja a mobileszközök biztonsági házirendjét, és minden meglévő telepítés továbbra is működni fog, de meg kell terveznie az új konfigurációs házirendekre való mielőbbi áttérést.You can continue to use the mobile device security policy and any existing deployments will still work, but you should plan to migrate to the new configuration policies as soon as possible.
Részletekért lásd: Mobileszközök biztonsági házirendjének beállításai a Microsoft Intune-ban.For details, see Mobile device security policy settings in Microsoft Intune.

Házirendek az Intune-szoftverügyféllel felügyelt Windows rendszerű számítógépekhezPolicies for Windows PCs managed by the Intune software client

Házirend nevePolicy name Alkalmazási helyzetUse when you want to
A Microsoft Intune-ügynök beállításaiMicrosoft Intune Agent Settings Konfigurálja az Intune számítógépes ügyfelet a számítógépen, a következő beállításokat is beleértve:Configure the Intune PC client on computers, including settings for:

- Endpoint Protection- Endpoint Protection
- Szoftverfrissítések- Software updates
- Házirend-ellenőrzés ütemezése- Policy check schedule

Ez a házirendtípus csak eszközcsoportok számára telepíthető.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Az Intune-ügyfelek a Frissítések és alkalmazások keresésének gyakorisága beállítás alapján töltik le az új és frissített szabályzatokat (a beállítás alapértelmezett értéke: 8 óra).Intune clients download new and updated policy according to the Update and application detection frequency setting, which defaults to eight hours. Bármikor kényszerítheti azonban egy házirend frissítését a számítógépeken.However, you can force a refresh of policy on computers at any time.

A részleteket lásd: Windows rendszerű számítógépek naprakészen tartása szoftverfrissítésekkel a Microsoft Intune-ban.For details, see Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune.
A Microsoft Intune Center beállításaiMicrosoft Intune Center Settings Konfigurálja a Microsoft Intune-ban megjelenő részleteket a felügyelt számítógépeken.Configure details that appear in the Microsoft Intune Center on managed computers.

Ez a házirendtípus csak eszközcsoportok számára telepíthető.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Részletekért lásd: A Windows rendszerű számítógépek a Microsoft Intune számítógépügyféllel való felügyeletének általános feladatai.For details, see Common Windows PC management tasks with the Microsoft Intune computer client.
A Windows tűzfal beállításaiWindows Firewall Settings A Windows tűzfal beállításait és kivételeit konfigurálja a számítógépek általános hálózati kommunikációja számára, beleértve a következőket:Configures Windows Firewall settings and exceptions for common network communications on computers, including:

- BranchCache- BranchCache
- Távsegítség- Remote assistance
- Médiafájlok megosztása- Media sharing

Ez a házirendtípus csak eszközcsoportok számára telepíthető.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

A részleteket lásd: Windows rendszerű számítógépek biztonságossá tétele a Microsoft Intune-hoz készült Endpoint Protection szolgáltatással.For details, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

Lásd még:See also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies