Mobileszközök biztonsági házirendjének beállításai a Microsoft Intune-nalMobile device security policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Fontos

A Microsoft Intune most már külön konfigurációs szabályzatokat biztosít a különböző eszközplatformokhoz.Microsoft Intune now features separate configuration policies for each device platform. Ezek a szabályzatok a felhasználható legfrissebb beállításokat tartalmazzák.These policies contain the most up-to-date settings that you can use. Továbbra is használhatja a mobileszköz-biztonsági szabályzatot, és a meglévő telepítések továbbra is működni fognak.You can continue to use the mobile device security policy, and any existing deployments will still work. Mindazonáltal fel kell készülnie az új konfigurációs szabályzatokra való mielőbbi áttérésre, mivel a későbbiekben el lesz távolítva a mobileszköz-biztonsági szabályzat.However, you should plan to migrate to the new configuration policies as soon as possible because the mobile device security policy will be removed in the future.

Az Intune mobileszköz-biztonsági szabályzataival konfigurálhatja mindazokat a beállításokat, amelyeket a vállalat felügyelt eszközein kíván érvénybe léptetni.You can use Intune mobile device security policies to configure a wide range of settings that you can deploy to managed devices in your organization. Ezek a beállítások az eszközök működésének és biztonsági funkcióinak szabályozására szolgálnak.These settings are used to control the functionality and security of your devices.

Mobileszköz-biztonsági szabályzatokat a következő eszköztípusok esetében hozhat létre és léptethet érvénybe:You can create and deploy mobile device security policies for the following device types:

  • Windows RT 8.1- és regisztrált Windows 8.1-eszközökWindows RT 8.1 and enrolled Windows 8.1 devices

  • Windows RTWindows RT

  • Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1

  • iOSiOS

  • Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard

Megjegyzés

Egyes beállítások csak bizonyos eszközökre alkalmazhatók.Some settings are not applicable to some devices. A konfigurálható beállítások teljes listáját lásd az alábbi táblázatokban.See the tables below for a full list of settings that you can configure. 2016 októberétől kivezetjük a Windows 8 Vállalati portál alkalmazásainak támogatását a Microsoft Intune-ban.From October 2016, Microsoft Intune will deprecate support for Windows 8 Company Portal apps. Egyúttal a Windows Phone 8 és WinRT platform Microsoft Intune-beli támogatását is kivezetjük.Microsoft Intune will also deprecate support for the Windows Phone 8 and WinRT platforms. Ennek következményeképpen nem fog tudni Windows Phone 8 vagy WinRT rendszerű eszközöket regisztrálni vagy frissíteni.As a consequence, you will not be able to enroll or update any Windows Phone 8 or WinRT devices. A már regisztrált Windows Phone 8, WinRT és Windows 8 rendszerű eszközöket továbbra is felügyelheti.You can continue to manage Windows Phone 8, WinRT and Windows 8 devices that are already enrolled. Frissítse a Windows Phone 8 és Windows 8 rendszerű eszközöket Windows 8.1-es és a Windows Phone 8.1-es verzióra, és használja a megfelelő Windows 8.1-es és Windows Phone 8.1-es Vállalati portál alkalmazásokat az alkalmazások további zökkenőmentes terjesztéséhez ezekre az eszközökre.Update Windows Phone 8 and Windows 8 devices to Windows 8.1 and Windows Phone 8.1, and use the corresponding Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 Company Portal apps to continue distributing apps to these devices without disruptions.

Biztonsági beállításokSecurity settings

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Jelszó megkövetelése a mobileszköz-zárolás feloldásáhozRequire a password to unlock mobile devices NemNo NemNo IgenYes IgenYes IgenYes
Kötelező jelszótípusRequired password type

Ez a beállítás határozza meg a kötelező jelszótípust, például hogy a jelszó csak számokat, vagy számokat és betűket is tartalmazhat.This setting specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes NemNo
Megkövetelt jelszótípus – a karakterkészletek minimális számaRequired password type – Minimum number of character sets

A következő négy karakterkészlet létezik: kisbetűk, nagybetűk, számok és szimbólumok.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. Ez a beállítás azt határozza meg, hány különböző karakterkészletnek kell szerepelnie a jelszóban.This setting specifies how many different character sets must be included in the password. iOS-eszközök esetén azonban azt határozza meg, hány szimbólumnak kell szerepelnie a jelszóban.However, for iOS devices, this specifies the number of symbol characters that must be included in the password.
IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes NemNo
Jelszó minimális hosszaMinimum password length IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Egyszerű jelszavak engedélyezéseAllow simple passwords

Egyszerű jelszó például a „0000” és az „1234”.Simple passwords include ‘0000’ and ‘1234’.
NemNo NemNo IgenYes IgenYes NemNo
Ennyi ismétlődő sikertelen bejelentkezés után törlődnek végleg az adatok az eszközrőlNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás után1Minutes of inactivity before screen turns off1 IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Jelszó érvényessége (nap)Password expiration (days) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Korábbi jelszavak megjegyzéseRemember password history IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Korábbi jelszavak megjegyzéseKorábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password historyPrevent reuse of previous passwords IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Jelszó erősségePassword quality NemNo NemNo NemNo NemNo IgenYes
Képjelszó és PIN-kód engedélyezéseAllow picture password and PIN IgenYes IgenYes NemNo NemNo NemNo
Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before password is required NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Ujjlenyomattal történő zárolásfeloldás engedélyezéseAllow fingerprint unlock NemNo NemNo NemNo iOS 7 és újabb verziókiOS 7 and later NemNo

1Ha iOS-eszközön konfigurálja a Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás után és a Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás után beállítást is, egymás után alkalmazza őket a rendszer.1For iOS devices, when you configure the settings Minutes of inactivity before screen turns off and Minutes of inactivity before password is required, they are applied in sequence. Ha például mindkét beállítást az 5 perc értékre állítja be, a képernyő 5 perc után automatikusan ki fog kapcsolni, és az eszköz további 5 perc után lesz zárolva.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after 5 minutes, and the device will be locked after an additional 5 minutes. Ha azonban a felhasználó manuálisan kapcsolja ki a képernyőt, azonnal a második beállítás lesz alkalmazva.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. Ugyanebben a példában az eszköz 5 perccel azután lesz zárolva, hogy a felhasználó kikapcsolta a képernyőt.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock 5 minutes later.

Ha Windows RT rendszerű eszközökön léptet érvénybe jelszóhosszúságra vonatkozó szabályzatot, a rendszer a felhasználókat a jelszavuk módosítására kényszeríti, még akkor is, ha az aktuális jelszó megfelel a szabályzat követelményeinek.When you deploy a password length policy to devices that run Windows RT, users will be forced to reset their password—even if their current password complies with the policy requirements.

Titkosítási beállításokEncryption settings

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Titkosítás megkövetelése mobileszközön1Require encryption on mobile device1

A Windows Phone 8-telefonokon ezt Igenértékre kell állítani.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

Az iOS-eszközök titkosításának engedélyezéséhez A mobileszközök zárolásának feloldásához jelszó szükségesbeállítást engedélyezni kell.To enable encryption on iOS devices, enable the setting Require a password to unlock mobile devices.
IgenYes NemNo IgenYes NemNo IgenYes
Titkosítás megkövetelése tárolókártyákonRequire encryption on storage cards

Az Exchange ActiveSync által felügyelt eszközökre is vonatkozik.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a
Az alkalmazások és a kapcsolódó adatok titkosítása automatikusan megtörténik.Apps and associated data are automatically encrypted.
nem áll rendelkezésren/a IgenYes

1További információ a Windows 8.1 rendszerű eszközökkel kapcsolatban:1Here is additional information for devices that run Windows 8.1:

  • A Windows 8.1 rendszerű eszközökön a titkosítás kényszerítéséhez minden egyes eszközön telepíteni kell a következőt: 2014. decemberi MDM-ügyfélfrissítés Windows rendszerre .To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Ha engedélyezi ezt a beállítást a Windows 8.1 rendszerű eszközökön, az eszköz valamennyi felhasználójának rendelkeznie kell Microsoft-fiókkal.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • A titkosítás működéséhez az eszköznek teljesítenie kell a Microsoft InstantGo hardvertanúsítvány követelményeit.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Amikor kényszeríti az eszközön a titkosítást, a helyreállítási kulcs csak a felhasználó OneDrive-fiókon keresztül elérhető Microsoft-fiókjából érhető el.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Ez a kulcs nem állítható vissza egy felhasználó nevében.You cannot recover this key on behalf of a user.

Kártevőkre vonatkozó beállításokMalware settings

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Hálózati tűzfal megköveteléseRequire network firewall IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
SmartScreen engedélyezéseEnable SmartScreen IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo

RendszerbeállításokSystem settings

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Automatikus frissítések megköveteléseRequire automatic updates IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Automatikus frissítések megkövetelése – Az automatikusan telepített frissítések minimális besorolásaRequire automatic updates – Minimum classification of updates to install automatically

Válassza ki az automatikus telepítésű frissítések besorolását:Choose the classification of updates that will be installed automatically:

- Fontos:- Important. Minden fontosként megjelölt frissítést telepít.Installs all updates that are classified as important.

- Ajánlott:- Recommended. Minden fontosként vagy ajánlottként megjelölt frissítést telepít.Installs all updates that are classified as important or recommended.
IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Képernyőfelvétel engedélyezéseAllow screen capture NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Vezérlőközpont zárolási képernyőn való használatának engedélyezéseAllow control center in lock screen NemNo NemNo NemNo iOS 7 és újabb verziókiOS 7 and later NemNo
Értesítési nézet zárolási képernyőn való használatának engedélyezéseAllow notification view in lock screen NemNo NemNo NemNo iOS 7 és újabb verziókiOS 7 and later NemNo
Ma nézet zárolási képernyőn való használatának engedélyezéseAllow today view in lock screen NemNo NemNo NemNo iOS 7 és újabb verziókiOS 7 and later NemNo
Felhasználói fiókok felügyeleteUser Account Control IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Diagnosztikai adatok küldésének engedélyezéseAllow diagnostic data submission IgenYes NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Nem megbízható TLS-tanúsítványok engedélyezéseAllow untrusted TLS certificates NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Személyespénztárca-szoftver használatának engedélyezése az eszköz zárolt állapotábanAllow personal wallet software while locked NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Gyári beállítások visszaállításának engedélyezéseAllow factory reset NemNo NemNo NemNo NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Felhőbeállítások – dokumentumok és adatokCloud settings – documents and data

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
iCloudba történő biztonsági mentés engedélyezéseAllow backup to iCloud NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Dokumentum iCloudba szinkronizálásának engedélyezéseAllow document sync to iCloud NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Fényképadatfolyamok iCloudba szinkronizálásának engedélyezéseAllow Photo Stream sync to iCloud NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Biztonsági másolat titkosításának megköveteléseRequire encrypted backup NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Munkahelyi mappák URL-címeWork Folders URL

Ez a beállítás adja meg munkahelyi mappa URL-címét, hogy lehetővé tegye a dokumentumok szinkronizálását az eszközök között.This setting sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.
IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Google-fiók biztonsági mentésének engedélyezéseAllow Google backup NemNo NemNo NemNo NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Felhőbeállítások – fiókok és szinkronizálásCloud settings – accounts and synchronization

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Microsoft-fiók használatának engedélyezéseAllow Microsoft account NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo NemNo
Google-fiók automatikus szinkronizálásának engedélyezéseAllow Google account auto sync NemNo NemNo NemNo NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

E-mail beállításokEmail settings

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
E-mail-mellékletek letöltésének engedélyezése a felhasználók számára1Allow users to download email attachments1 nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a
E-mail-szinkronizálási időszakEmail synchronization period

Az Exchange ActiveSync által felügyelt eszközökre is vonatkozik.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a
Engedélyezi az e beállításokat teljes mértékben nem támogató mobileszközök számára az Exchange felé történő szinkronizálást (Exchange ActiveSync)Allow mobile devices that don’t fully support these settings to synchronize with Exchange (Exchange ActiveSync)

Az Exchange ActiveSync által felügyelt eszközökre is vonatkozik.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a nem áll rendelkezésren/a
A Microsoft-fiók használata nem kötelező a Windows Mail alkalmazásbanMake Microsoft account optional in Windows Mail application IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Egyéni e-mail fiókok engedélyezéseAllow custom email accounts NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo NemNo

Alkalmazásbeállítások – böngészőApplication settings - browser

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Webböngésző engedélyezéseAllow web browser NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Automatikus kitöltés engedélyezéseAllow autofill IgenYes NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Előugróablak-blokkoló engedélyezéseAllow pop-up blocker IgenYes NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Cookie-k engedélyezéseAllow cookies NemNo NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Beépülő modulok engedélyezéseAllow plug-ins IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Active Scripting engedélyezéseAllow active scripting IgenYes NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Csalás elleni figyelmeztetés engedélyezéseAllow fraud warning IgenYes NemNo NemNo IgenYes NemNo
Intranetes webhelyek engedélyezése egyszavas kereséshezAllow intranet site for single word entry

(Ez a beállítás engedélyezi, hogy az Internet Explorer egyetlen szó – például a „Bing” – megadása esetén megnyisson egy webhelyet.)(This setting allows the use of a single word to direct Internet Explorer to a website—for example, ‘Bing’.)
IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Intranetes hálózatok automatikus felderítésének engedélyezéseAllow automatic detection of intranet network IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Internetes biztonsági szintSecurity level for Internet IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Intranetes biztonsági szintSecurity level for intranet IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Megbízható helyek biztonsági szintjeSecurity level for trusted sites IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Tiltott helyek biztonsági szintjeSecurity level for restricted sites IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
„Do Not Track” fejléc küldéseSend Do Not Track header IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Vállalati üzemmód menüpont használatának engedélyezéseAllow Enterprise Mode menu access IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo
Vállalati üzemmód webhelylistájának helyeEnterprise Mode site list location IgenYes NemNo NemNo NemNo NemNo

Alkalmazásbeállítások – alkalmazásokApplication settings - apps

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Alkalmazás-áruház engedélyezéseAllow application store NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Jelszó kérése az alkalmazás-áruház használatáhozRequire a password to access application store NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Alkalmazáson belüli vásárlás engedélyezéseAllow in-app purchases NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Felügyelt dokumentumok engedélyezése más nem felügyelt alkalmazásokbanAllow managed documents in other unmanaged apps NemNo NemNo NemNo iOS 7 és újabb verziókiOS 7 and later NemNo
Nem felügyelt dokumentumok engedélyezése más felügyelt alkalmazásokbanAllow unmanaged documents in other managed apps NemNo NemNo NemNo iOS 7 és újabb verziókiOS 7 and later NemNo
Videokonferenciák engedélyezéseAllow video conferencing NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Felnőtt tartalom engedélyezése a médiatárbanAllow adult content in media store NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Alkalmazástelepítés engedélyezéseAllow app installation NemNo NemNo NemNo iOS 6 és újabb verziókiOS 6 and later NemNo

Alkalmazásbeállítások – játékokApplication settings - gaming

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Game Centerbeli ismerősök felvételének engedélyezéseAllow Game Center friends NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Több résztvevős játék engedélyezéseAllow multiplayer gaming NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo

Eszközképességek beállításai – hardverDevice capabilities settings - hardware

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Kamera engedélyezéseAllow camera NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only IgenYes IgenYes
Cserélhető tároló engedélyezéseAllow removable storage NemNo NemNo IgenYes NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Wi-Fi engedélyezéseAllow Wi-Fi NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Wi-Fi alapú internetmegosztás használatának engedélyezéseAllow Wi-Fi tethering NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Ingyenes Wi-Fi elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozás engedélyezéseAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo NemNo
Wi-Fi elérési pontok jelentésének engedélyezéseAllow Wi-Fi hotspot reporting

Ez a beállítás információt küld a Wi-Fi-kapcsolatokról a közeli kapcsolatok felderítésének elősegítése érdekében.This setting sends information about Wi-Fi connections to help discover nearby connections.
NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo NemNo
Földrajzi hely meghatározásának engedélyezéseAllow geolocation

Ez a beállítás engedélyezi az eszköz számára a helyadatok használatát.This setting allows the device to utilize location information.
NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
NFC használatának engedélyezéseAllow NFC

Ez a beállítás engedélyezi a kis hatótávolságú kommunikációt használó műveleteket.This setting allows operations that use near-field communication.
NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Bluetooth engedélyezéseAllow Bluetooth NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Kikapcsolás engedélyezéseAllow power off
Ha ez a beállítás le van tiltva, a Megengedett sikertelen bejelentkezések száma az eszközön tárolt adatok törléséig beállítás Samsung KNOX Standard-eszközökön nem működik.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
NemNo NemNo NemNo NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Eszközképességek beállításai – mobilhálózatDevice capabilities settings - cellular

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Hangroaming engedélyezéseAllow voice roaming NemNo NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Adatroaming engedélyezéseAllow data roaming IgenYes NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Roamingolás közbeni automatikus szinkronizálás engedélyezéseAllow automatic synchronization while roaming NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
SMS- és MMS-funkciók engedélyezéseAllow SMS/MMS messaging NemNo NemNo NemNo NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Eszközképességek beállításai – szolgáltatásokDevice capabilities settings - features

Beállítás neveSetting name Windows 8.1 és Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android és Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Beszédfelismerési asszisztens engedélyezéseAllow voice assistant NemNo NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Beszédfelismerés használatának engedélyezése az eszköz zárolt állapotábanAllow voice assistant while device is locked NemNo NemNo NemNo IgenYes NemNo
Hangtárcsázás engedélyezéseAllow voice dialing NemNo NemNo NemNo IgenYes Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Másolás és beillesztés engedélyezéseAllow copy and paste NemNo NemNo Csak Windows Phone 8.1 eseténWindows Phone 8.1 only NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Vágólap alkalmazások közötti megosztásának engedélyezéseAllow clipboard share between applications NemNo NemNo NemNo NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
YouTube engedélyezéseAllow YouTube NemNo NemNo NemNo NemNo Igen (csak Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies