Intune Mobile Threat Defense-összekötőkIntune Mobile Threat Defense connectors

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune Mobile Threat Defense-összekötők segítségével saját megfelelőségi szabályzataihoz és feltételes hozzáférési szabályaihoz olyan információkat használhat fel, amelyek egy Ön által kiválasztott, mobilfenyegetések elleni védelmet biztosító szállítótól származnak.Intune Mobile Threat Defense connectors allow you to leverage your chosen Mobile Threat Defense vendor as a source of information for your compliance policies and conditional access rules. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszergazda magán a veszélyeknek kitett mobileszközön egy újabb védelmi réteggel védje a vállalati erőforrásokat, például az Exchange-et vagy a SharePointot.This allows IT Administrators to add a layer of protection to their corporate resources such as Exchange and Sharepoint, specifically from compromised mobile devices.

Milyen problémára nyújt ez megoldást?What problem does this solve?

A vállalatoknak meg kell védeniük érzékeny adataikat a folyamatosan keletkező különböző veszélyforrásoktól, így a fizikai, az alkalmazás- és a hálózati alapú fenyegetésektől, valamint az operációs rendszer biztonsági réseitől.Companies need to protect sensitive data from emerging threats including physical, app-based, and network-based threats, as well as operating system vulnerabilities. A vállalatok hagyományosan a számítógépeiket védik a rosszindulatú támadásoktól, miközben a mobileszközök figyelés és védelem nélkül maradnak.Historically, companies have been proactive when protecting PCs from attack, while mobile devices go un-monitored and unprotected. Noha a mobilplatformok operációs rendszerei rendelkeznek olyan beépített védelmi technikákkal, mint az alkalmazások elkülönítése és az ellenőrzött alkalmazásáruházak, e platformok továbbra is sebezhetők az egyre kifinomultabb támadásokkal szemben.Mobile platforms have built-in protection such as app isolation and vetted consumer app stores, but these platforms remain vulnerable to sophisticated attacks. Ma már egyre több alkalmazott használ mobileszközöket munkatevékenységekre, így bizalmas adatokhoz is hozzá kell férniük.Today, more employees use devices for work and need access to sensitive information. Az eszközöknek védelemre van szükségük az egyre kifinomultabb támadásokkal szemben.Devices need to be protected from increasingly sophisticated attacks.

Az Intune Mobile Threat Defense-összekötők működéseHow the Intune Mobile Threat Defense connectors work?

Az összekötő úgy védi a vállalati erőforrásokat, hogy egy kommunikációs csatornát hoz létre az Intune és egy Ön által választott, mobilfenyegetések elleni védelmet nyújtó szállító között.The connector protects company resources by creating a channel of communication between Intune and your chosen Mobile Threat Defense vendor. Az Intune Mobile Threat Defense-partnerek olyan intuitív, egyszerűen üzembe helyezhető alkalmazásokat kínálnak a mobileszközökhöz, amelyek folyamatosan vizsgálják és elemzik a fenyegetéseket, majd az információt jelentés vagy végrehajtás céljából megosztják az Intune-nal.Intune Mobile Threat Defense partners offer intuitive, easy to deploy applications for mobile devices which actively scan and analyze threat information to share with Intune, for either reporting or enforcement purposes. Ha például egy ilyen Mobile Threat Defense-alkalmazás azt jelzi a szállítónak, hogy a hálózat valamely telefonja egy közbeékelődéses támadásnak kitett hálózathoz csatlakozott, akkor ezt az információt megosztja, és megtörténik a kockázat besorolása is (alacsony, közepes vagy magas). Ez összevethető az Ön által az Intune-ban engedélyezett kockázati szintekkel, és eldönthető, hogy a hozzáférés bizonyos erőforrásokhoz fel legyen-e függesztve, amíg az eszköz a veszélynek kitett hálózathoz csatlakoztatva van.For example, if a connected Mobile Threat Defense app reports to the Mobile Threat Defense vendor that a phone on your network is currently connected to a network which is vulnerable to Man in the Middle attacks, this information is shared with and categorized to an appropriate risk level (low/medium/high) – which can then be compared with your configured risk level allowances in Intune to determine if access to certain resources of your choice should be revoked while the device is compromised.

MintaforgatókönyvekSample scenarios

Ha a Mobile Threat Defense rendszer fertőzöttnek tekint egy eszközt:When a device is considered infected by the Mobile Threat Defense solution:

A Mobile Threat Defense fertőzöttnek minősíti az eszközt

Ha az eszközről elhárul a veszély, a hozzáférés újra engedélyezett:Access is granted when the device is remediated:

A Mobile Threat Defense megadja a hozzáférést

Mobile Threat Defense-partnerekMobile Threat Defense partners

A vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés védelme az eszköz-, a hálózati és az alkalmazáskockázat alapján:Learn how to protect access to company resource based on device, network, and application risk with: