Windows-számítógépek számítógépként és mobileszközként való felügyeletének összehasonlításaCompare managing Windows PCs as computers or mobile devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A vállalatok a Microsoft Intune-ban kezelhetik a Windows-számítógépeket mobileszközként, a mobileszköz-kezelés (MDM) vagy számítógépként az Intune szoftverügyfél használatával.Organizations can use Microsoft Intune to manage Windows PCs either as mobile devices with mobile device management (MDM) or as computers with the Intune software client. A Microsoft azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőség szerint az MDM-megoldást válasszák a felügyelethez.Microsoft recommends that customers use the MDM management solution whenever possible. A két választási lehetőség közötti különbség jobb megértése érdekében a következő táblázat összehasonlítja a két felügyeleti megoldást.To help you better understand the differences between these options, however, the following chart compares the two management options.

Képesség/forgatókönyvCapability / Scenario Windows számítógépkéntWindows as Computer
Intune-szoftverügyfélIntune software client
Windows mobileszközkéntWindows as Mobile Device
MDMMDM
Operációs rendszerekOperating systems Windows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows VistaWindows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows Vista Windows 10+Windows 10+
Intune-portál támogatásaIntune Portal support Silverlight-konzolSilverlight console Azure PortalAzure portal
Feltételes hozzáférésConditional access Nem érhető elNot available ElérhetőAvailable
Mi a feltételes hozzáférés?What is conditional access?
Tömeges beléptetésBulk enrollment Nem érhető elNot available ElérhetőAvailable
Windowsos eszközök csoportos regisztrálásaBulk enrollment for Windows devices
EszközprofilokDevice profiles Nem érhető elNot available ElérhetőAvailable
Mik azok a Microsoft Intune-eszközprofilok?What are Microsoft Intune device profiles?
Ügynök nélküli regisztrációAgentless enrollment Nem érhető elNot available ElérhetőAvailable
Windows-eszközök regisztrálásaEnroll Windows devices
Szoftverfrissítések kezeléseSoftware update management Windows-frissítések és a Microsoft-alkalmazások frissítéseWindows Updates and Microsoft app updates
Windows rendszerű számítógépek naprakészen tartása szoftverfrissítésekkelKeep Windows PCs up to date with software updates
Vállalati Microsoft Áruház a Windows 10-hez és a Microsoft-alkalmazások frissítéséhezMicrosoft Store for Business for both Windows 10 and Microsoft apps updates
A Vállalati Windows Update beállításainak konfigurálásaConfigure Windows Update for Business settings
Szoftverlicencek kezeléseSoftware license management ElérhetőAvailable
Windows-számítógépes szoftverek licencszerződéseinek kezeléseManage license agreements for Windows PC software
Vállalat Microsoft Áruház (csak .appx-alkalmazások)Microsoft Store for Business (.appx apps only)
A Vállalati Microsoft Áruházban vásárolt alkalmazások kezeléseManage apps purchased from the Microsoft Store for Business
LeltárInventory ElérhetőAvailable
Hardver- és szoftverleltár megtekintése Windows rendszerű számítógépekenView hardware and software inventory for Windows PCs
ElérhetőAvailable
Alkalmazás-hozzárendelések figyeléseHow to monitor app information
Mi az eszközkezelés?What is device management
Windows tűzfalszabályzatWindows Firewall policy ElérhetőAvailable
A Windows rendszerű számítógépek védelme Windows tűzfalházirendek használatávalHelp protect Windows PCs using Windows Firewall policies
Nem érhető elNot available
Kártevők elleni védelemAnti-malware protection Endpoint ProtectionEndpoint Protection
Windows rendszerű számítógépek biztonságossá tétele az Endpoint Protection szolgáltatássalHelp secure Windows PCs with Endpoint Protection
Windows DefenderWindows Defender
A Windows Defender beállításaiWindows Defender settings
TávsegítségRemote assistance TeamViewerTeamViewer
Távsegítség kérése és nyújtása Windows rendszerű számítógépekhezRequest and provide remote assistance for Windows PCs
Nem érhető elNot available
AlkalmazástelepítésApp deployment Nem érhető el a Vállalati Microsoft Áruházhoz,Not available for Microsoft Store for Business,
.exe, .appx, és csak a több fájlból álló .msi.exe, .appx, and multi-file .msi only
Az Intune szoftverügyfelet futtató Windows rendszerű számítógépes alkalmazások hozzáadásaAdd apps for Windows PCs that run the Intune software client
Elérhető a Microsoft Áruház alkalmazásaihoz és az üzletági alkalmazásokhozAvailable for Microsoft Store apps and line-of-business apps
Windows áruházbeli alkalmazások hozzáadásaHow to add Windows store apps
Windowsos üzletági (LOB) alkalmazások hozzáadásaHow to add Windows line-of-business (LOB) apps
AlkalmazásvédelemApp protection Nem érhető elNot available ElérhetőAvailable
Mik azok az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What are app protection policies?
ÁllapotigazolásHealth attestation Nem érhető elNot available ElérhetőAvailable

Az MDM Windows-számítógép-felügyelet előnyeiAdvantages of MDM Windows PC management

A Windows-számítógépek modern mobileszköz-felügyelettel történő kezelése a következő előnyökkel jár:Windows PC management with modern mobile device management has the following advantages:

  • Méretezhetőség – A mobileszköz-felügyelet az Intune-felhőkezeléssel együtt méretezhető.Scalability - MDM management scales with Intune cloud management. Az Intune szoftverügyfél 7000 számítógépre korlátozódik.The Intune software client is limited to 7000 PCs.
  • Egyszerűség – Az operációs rendszerben foglalt modern felügyeleti képességeket használ anélkül, hogy letöltött szoftverügyfélre kellene támaszkodniaSimplicity - Uses modern management capabilities included in the operating system without relying on a downloaded software client
  • Konzisztencia – A Windows-számítógépeket ugyanúgy kezelheti, mint az összes többi mobileszközt a cégnélConsistency - Your Windows PCs are managed like all other mobile devices in your organization