Mobileszköz-kezelés előfeltételei az Intune-banPrerequisites for mobile device management in Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A következő lépésekkel teheti lehetővé az alkalmazottak számára, hogy regisztrálják a mobileszközüket az Intune-ban.You can enable employees to enroll their mobile devices with Intune requires the following steps. Ugyanezek a lépések szükségesek a vállalat tulajdonában lévő eszközök esetében is.These same steps are required to manage company-owned devices.

LépésekSteps RészletekDetails
1. lépés: Kapcsolatok engedélyezéseStep 1: Enable connections Gondoskodjon róla, hogy az egyéni tartománynév konfigurálva legyen, és a hálózati kommunikáció készen álljon.Ensure your custom domain name is configured and network communication is ready
2. lépés: MDM-szolgáltató beállításaStep 2: Set MDM authority A mobileszköz-kezelő szolgáltató határozza meg az eszközökhöz hozzárendelt szolgáltatást.The mobile device management authority defines the service assigned to your devices
3. lépés: Csoportok létrehozásaStep 3: Create groups Konfigurálja a Vállalati portál alkalmazás felhasználókat érintő beállításait.Configure user-facing settings for the Company Portal app
4. lépés: A Munkahelyi portál konfigurálásaStep 4: Configure Company Portal Konfigurálja a Vállalati portál alkalmazás felhasználókat érintő beállításait.Configure user-facing settings for the Company Portal app
5. lépés: Felhasználói licencek hozzárendeléseStep 5: Assign user licenses Rendeljen Intune-licencet a felhasználókhoz, hogy regisztrálhassák az eszközöket.Assign Intune licenses to users so they can enroll devices
6. lépés: A regisztráció engedélyezéseStep 6: Enable enrollment Engedélyezze az iOS- és Windows-felügyelet platformspecifikus beállításait.Enable platform-specific settings for iOS and Windows management. Az Android-eszközökhöz nincs szükség további konfigurálásra.Android devices need no additional configuration.
7. lépés: További lépésekStep 7: Next steps Engedélyezze az iOS- és Windows-felügyelet platformspecifikus beállításait.Enable platform-specific settings for iOS and Windows management. Az Android-eszközökhöz nincs szükség további konfigurálásra.Android devices need no additional configuration.

A Microsoft Intune-nal bővített Configuration Manager-t keresi?Looking for Intune with Configuration Manager?

Az SCCM dokumentációjának megtekintése >View SCCM docs >

1. lépés: Kapcsolatok engedélyezéseStep 1: Enable connections

A mobileszközök regisztrációjának engedélyezése előtt feltétlenül végezze el a következőket:Before you enable mobile device enrollment, be sure you've done the following:

2. lépés: MDM-szolgáltató beállításaStep 2: Set MDM authority

Az MDM-szolgáltató határozza meg azt a felügyeleti szolgáltatást, amely az eszközök kezelésére jogosult.The MDM authority defines the management service that has permission to manage a set of devices. MDM-szolgáltató lehet például maga az Intune, illetve a Configuration Managerbe és az Intune.The options for the MDM authority include Intune by itself and Configuration Manager with Intune. Ha a Configuration Manager van beállítva felügyeleti szolgáltatóként, nem használhat más szolgáltatást a mobileszközök felügyeletére.If you set Configuration Manager as the management authority, no other service can be used for mobile device management.

Fontos

A Configuration Manager 1610-es vagy későbbi verziójában és a Microsoft Intune 1705-ös verziójában anélkül módosíthatja az MDM-szolgáltatót, hogy fel kellene vennie a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával, valamint anélkül, hogy el kellene végeznie a meglévő felügyelt eszközök regisztrációjának törlését és a regisztráció újbóli elvégzését.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. További információért tekintse meg a Mi a teendő, ha nem a megfelelő MDM-szolgáltatót választotta? című részt.For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában válassza a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Mobile Device Management.

 2. A Feladatok listában kattintson a Mobileszköz-kezelő szolgáltatás beállításaelemre.In the Tasks list, click Set Mobile Device Management Authority. Megnyílik az MDM szolgáltatás beállítása párbeszédpanel.The Set MDM Authority dialog box opens.

  Az MDM-szolgáltató megadása párbeszédpanel

 3. Az Intune annak megerősítését kéri, hogy be szeretné állítani MDM-szolgáltatóként.Intune requests confirmation that you want Intune as your MDM authority. Jelölje be a jelölőnégyzetet, majd válassza az Igen lehetőséget a Microsoft Intune mobileszközök kezelésére történő használatához.Select the check box, and then choose Yes to use Microsoft Intune to manage mobile devices.

3. lépés: Csoportok létrehozásaStep 3: Create groups

Felhasználó- és eszközcsoportok létrehozásával leegyszerűsítheti a felügyeletet, és javíthatja a telepített alkalmazások, a szabályzatok és a vállalati erőforrások felügyeletét.You can create user and device groups to simplify management and improve targeting of deployed apps, policies, and company resources. Ez a cikk ismerteti a csoportok létrehozását.Learn how to create groups.

4. lépés: A Munkahelyi portál konfigurálásaStep 4: Configure Company Portal

A felhasználók az Intune Vállalati portálon érhetik el a vállalati adatokat, és olyan gyakori feladatokat hajthatnak végre, mint például az eszközök regisztrálása, az alkalmazások telepítése és az informatikai támogatási információk megtekintése.The Intune Company Portal is where users access company data and can do common tasks like enrolling devices, installing apps, and locating information for assistance from your IT department.

Tipp

A vállalati portál testreszabása a vállalati portál webhelyére és a vállalati portál alkalmazásaira egyaránt hatással van.When you customize the Company Portal, the configurations apply to both the Company Portal website and Company Portal apps.

A vállalati portál testreszabásával ismerős és könnyen használható környezetet teremthet felhasználóinak.Customizing the Company Portal helps to provide a familiar and helpful experience for your end users. Ehhez regisztráljon a Microsoft Intune felügyeleti konzolon bérlői vagy szolgáltatás-rendszergazdaként, válassza a Felügyelet > Vállalati portál lehetőséget, és konfigurálja a Vállalati portál beállításait.To do this, just sign in to the Microsoft Intune administration console as a tenant or service administrator, choose Admin > Company Portal, and configure the Company Portal settings.

admin-console-admin-workspace-comp-portal-settings

Vállalat kapcsolattartási adatai és adatvédelmi nyilatkozataCompany contact information and privacy statement

A vállalat neve a Vállalati portál címeként jelenik meg.The company name is displayed as the Company Portal title. A kapcsolattartási adatokat és részleteket a felhasználók a Vállalati portál IT-csoport elérhetősége képernyőjén tekinthetik meg.The contact information and details are displayed to users in the Contact IT screen of the Company Portal. Az adatvédelmi nyilatkozat az Adatvédelem hivatkozásra kattintva jeleníthető meg.The privacy statement is displayed when a user clicks the privacy link.

Mező neveField name Maximális hosszMax length További információMore information
A cég neveCompany name 4040 Ez a név a Vállalati portál címeként jelenik meg.This name is displayed as the title of the Company Portal. Megjegyzés:: Csak alfanumerikus karaktereket tartalmazhat.Note: Alpha-numeric characters only. Ez a mező nem támogatja a speciális karaktereket.This field doesn't support special characters.
IT-részleg kapcsolattartójának a neveIT department contact name 4040 Ez a név az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This name is displayed on the Contact IT page.
IT-részleg telefonszámaIT department phone number 2020 Ez a telefonszám az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This contact number is displayed on the Contact IT page.
IT-részleg e-mail címeIT department email address 4040 Ez a cím az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This contact address is displayed on the Contact IT page. Meg kell adnia egy érvényes e-mail címet a következő formátumban: **alias@domainname.com**.You must enter a valid email address in the format **alias@domainname.com**.
További információAdditional information 120120 Ez az információ az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This information is displayed on the Contact IT page.
Vállalat adatvédelmi nyilatkozatának URL-címe:Company privacy statement URL 7979 Itt adhatja meg vállalatának adatvédelmi nyilatkozatát, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó a Vállalati portál adatvédelmi hivatkozásaira kattint.You can specify your own company privacy statement that appears when users click the privacy links from the Company Portal. Érvényes URL-címet kell megadnia, a következő formátumban: https://www.contoso.com.You must enter a valid URL in the format https://www.contoso.com.

Támogatási kapcsolattartókSupport contacts

A támogatási webhely a Vállalati portálon jelenik meg, és lehetővé teszi a felhasználók számára az online támogatás elérését.The support website is displayed to users in the Company Portal to enable them to access online support.

Mező neveField name Maximális hosszMax length További információMore information
Támogatási webhely URL-címeSupport website URL 150150 Ha rendelkezik saját felhasználóinak szánt támogatási webhellyel, ide írja be az URL-címét.If you have a support website that you want your users to use, specify the URL here. Az URL-címet a https://www.contoso.com formátumban kell megadni. Ha nem ad meg URL-címet, semmi sem jelenik meg a támogatási webhelyről a Vállalati portál IT-csoport elérhetősége lapján.The URL must be in the format https://www.contoso.com. If you don't specify a URL, nothing is displayed for the support website on the Contact IT page in the Company Portal.
Webhely neveWebsite name 4040 Ez a név a támogatási webhely URL-címének rövid neveként jelenik meg.This name is the friendly name that is displayed for the URL to the support website. Ha a támogatási webhelyhez csak URL-címet ad meg, de egyszerű nevet nem, akkor Az IT-csoport weboldalának megnyitása felirat jelenik meg a Vállalati portál IT-csoport elérhetősége lapján.If you specify a support website URL and no friendly name, then Go to IT website is displayed on the Contact IT page in the Company Portal.

Vállalati arculat szerinti testreszabásCompany branding customization

A Vállalati portál testre szabható a vállalat emblémájának és nevének, valamint a téma színének és a háttérnek a megadásával.You can customize your Company Portal with your company logo, company name, theme color, and background.

Mező neveField name További információMore information
Téma színeTheme color A Vállalati portálra alkalmazni kívánt témaszín kiválasztása.Select a theme color to apply to the Company Portal.
Cég emblémájának megjelenítéseInclude company logo Ha engedélyezi ezt a beállítást, feltöltheti a Vállalati portálon megjeleníteni kívánt vállalati emblémát.When you enable this option, you can upload your company logo to show in your Company Portal. Két emblémát tölthet fel: az egyik akkor jelenik meg, ha a Vállalati portál háttérszíne fehér, a másik pedig akkor, ha a Vállalati portál a témának megfelelő háttérszínnel jelenik meg.You can upload two logos: one logo that is displayed when the Company Portal background is white, and one logo that is displayed when the Company Portal background uses your selected theme color. Mindkét emblémának egy .png vagy .jpg formátumú fájlnak kell lennie, melyek felbontása legfeljebb 400 x 100 képpont, mérete pedig legfeljebb 750 KB lehet.Each logo must be a .png or .jpg file, have a maximum resolution of 400 x 100 pixels, and be 750 KB or less in size.
Háttér választása a Vállalati portál alkalmazás számáraChoose a background for the Company Portal app Ez a beállítás csak a Vállalati portál alkalmazás hátterére van hatással.This setting affects the background for the Company Portal app only.

A módosítások mentése után a felügyeleti konzol Vállalati portál lapjának alján található hivatkozásokra kattintva megtekintheti a Vállalati portál webhelyét.After you save your changes, you can use the links that are provided at the bottom of the Company Portal page of the administration console to view the Company Portal website. Ezek a hivatkozások nem módosíthatók.These links cannot be changed. A felhasználók bejelentkezésekor ezek a hivatkozások a Vállalati portálon megjelenítik az Ön előfizetéseit.When a user signs in, these links display your subscriptions in the Company Portal.

5. lépés: Felhasználói licencek hozzárendeléseStep 5: Assign user licenses

Az Office 365 felügyeleti portál használatával a felhőalapú felhasználók és licencek manuálisan hozzáadhatók, illetve hozzárendelhetők a felhőalapú felhasználói fiókokhoz és a helyszíni Active Directoryból az Azure Active Directoryba (Azure AD) szinkronizált fiókokhoz is.You use the Office 365 management portal to manually add cloud-based users and assign licenses to both cloud-based user accounts and accounts that are synchronized from your on-premises Active Directory to Azure Active Directory (Azure AD). Szinkronizálhatja a helyszíni felhasználókat az Azure AD-be.You can synchronize on-premises users to Azure AD.

 1. Jelentkezzen be az Office 365 felügyeleti portálján bérlői rendszergazdai hitelesítő adataival.Sign in to the Office 365 management portal by using your tenant administrator credentials.

 2. Válassza ki azt a felhasználói fiókot, amelyhez Intune felhasználói licencet kíván hozzárendelni, majd jelölje be a Microsoft Intune jelölőnégyzetet a felhasználói fiók tulajdonságai között.Select the user account that you want to assign an Intune user license to, and then select the Microsoft Intune check box on the user account properties.

 3. A felhasználói fiók ezzel bekerül a Microsoft Intune felhasználói csoportba, amely engedélyt ad a felhasználónak a szolgáltatás használatára és eszközeinek felügyeletre való regisztrálására.The user account will now be added to the Microsoft Intune user group, which grants the user permissions to use the service and enroll their devices into management.

Helyszíni felhasználók szinkronizálása az Azure AD szolgáltatássalTo synchronize on-premises users with Azure AD

 1. Adja hozzá az egyszerű felhasználónévi utótagot az egyéni tartományhoz a helyszíni Active Directoryban.Add the UPN suffix for your custom domain in your on-premises Active Directory.
 2. Állítsa be az egyszerű felhasználónévi utótagot az importálni kívánt helyszíni felhasználóknak.Set the new UPN suffix for the on-premises users that you plan to import.
 3. Futtassa az Azure AD Connect szinkronizálási szolgáltatást a helyszíni felhasználók az Azure AD-val való integrálásához.Run Azure AD Connect sync to integrate your on-premises users with Azure AD.
 4. Miután a felhasználói fiókok adatait sikeresen szinkronizálta, az Office 365 felügyeleti portállal hozzájuk rendelheti a Microsoft Intune-licenceket.Once the user account information has successfully synchronized, you can then assign Microsoft Intune licenses using the Office 365 Management Portal.

6. lépés: Regisztráció engedélyezéseStep 6: Enable enrollment

A mobileszköz-kezelő szolgáltató beállítása után meg kell adnia az eszközkezelési beállításokat a szervezet által támogatni kívánt operációs rendszerekhez.After setting up the MDM authority, you need to set up device management for the operating systems that your organization wants to support. Az eszközkezelés beállításához szükséges lépések operációs rendszertől függően eltérhetnek.The steps that are required to set up device management vary by operating system. Android operációs rendszer esetén például semmit sem kell megadnia az Intune felügyeleti konzolon.For example, the Android OS does not require you to do anything in the Intune administration console. Windows- és iOS-eszközökön azonban a felügyelet engedélyezéséhez megbízhatósági kapcsolatot kell beállítani az eszközök és az Intune között.On the other hand, Windows and iOS require a trust relationship between devices and Intune to allow management.

Az eszközkezelés beállítása a következő platformokhoz:Set up management for the following platforms:

A vállalati tulajdonban lévő eszközök is regisztrálását is engedélyezheti.You can also enable enrollment of corporate-owned devices.

7. lépés: További lépésekStep 7: Next steps

A regisztráció engedélyezését követően hozzáláthat ahhoz, hogy a kialakítsa az üzleti szükségleteknek megfelelő felügyeletet.Now that enrollment is enabled, you should set up management to meet your business's needs. Például a következő felügyeleti lehetőségek állnak rendelkezésére:The following are some management options:

Mi a teendő, ha nem a megfelelő MDM-szolgáltatót választotta?What to do if you choose the wrong MDM authority setting

Ha nem a megfelelő MDM-szolgáltatót állította be, és szeretné azt megváltoztatni, a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:If you decide that you've chosen the wrong MDM authority setting and need to change it, you have the following options.

A mobileszköz-kezelési szolgáltató saját kezű módosításaChange the MDM authority yourself

A Configuration Manager 1610-es és a Microsoft Intune 1705-ös verziójával kezdődően anélkül módosíthatja az MDM-szolgáltatót Microsoft Intune-ról Configuration Manager (hibrid) szolgáltatásra vagy vissza, hogy fel kellene vennie a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával, valamint anélkül, hogy el kellene végeznie a meglévő felügyelt eszközök regisztrációjának törlését és a regisztráció újbóli elvégzését.Beginning in Configuration Manager version 1610 and Microsoft Intune version 1705, you can change the MDM authority from Microsoft Intune to Configuration Manager (hybrid) or vice versa without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Részletekért lásd az MDM-szolgáltató módosítása szakaszt.For details, see Change your MDM authority.

Kapcsolatfelvétel a Microsoft ügyfélszolgálatávalContact Microsoft Support

Ha az 1610-es verziónál régebbi Configuration Managerrel rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával.When you have Configuration Manager prior to version 1610, you must contact Microsoft Support. A beállítást egyedül nem fogja tudni megváltoztatni.You cannot change the setting yourself. Mielőtt kapcsolatba lépne a Microsoft ügyfélszolgálatával, kérjük, tekintse át a következő információkat, amelyekből megtudhatja, hogy a Microsoft ügyfélszolgálatának milyen adatokra lesz szüksége a beállítás megváltoztatásához.Before contacting Microsoft Support, review the following information, which describes the information that Microsoft Support will need from you to make the change.

Az MDM-szolgáltató beállítását 3 módon lehet alaphelyzetbe állítani.There are three possible ways that your MDM authority can be reset. Ezek közül a támogatási kérelmében azt a módot kell kiválasztania, amelyik a helyzetére vonatkozik.In your Support request, you'll need to choose the way that applies to your situation. Ha az adott körülményt nem találja a felsorolásban, tájékoztassa a Microsoft ügyfélszolgálatát.If the scenario you are requesting is not listed, follow up with Microsoft Support.

A Microsoft ügyfélszolgálata a következő információk megerősítésére fogja megkérni:Microsoft Support will ask you to confirm the following information:

 • Bérlőazonosító: a szolgáltatásba való belépéshez használt tartomány (például intune.onmicrosoft.com)Tenant ID: the domain used to log in to the service (for example, intune.onmicrosoft.com)
 • Az MDM-szolgáltató neve, amelyre a beállítást változtatni szeretnéThe MDM authority that you want to change to
 • Továbbá meg kell erősítenie, hogy az alábbi előfeltételek közül melyeket teljesítette márConfirmation of prerequisite steps that you completed, as listed below

Ha az Intune-t és az Office 365-öt szinkronizált módban használja, mind a két szolgáltatás ellenőrzőlistáját figyelembe kell vennie.If you are using coexistence, you need to verify both the Intune and Office 365 checklists.

Mobileszköz-felügyeleti szolgáltató módosítása az Intune-ról a Configuration ManagerreReset MDM authority from Intune to Configuration Manager

Mielőtt kapcsolatba lépne a Microsoft ügyfélszolgálatával, az alábbi lépéseket használva állítsa alaphelyzetbe az MDM-szolgáltatót.Complete these steps before contacting Microsoft Support to reset your MDM authority.

 • Vonja ki az összes eszközt az Intune felügyeleti konzolja segítségével.Retire all devices from the Intune admin console. Az eszköz kivonását ne próbálja meg az adott eszközön végrehajtani.Do not try to retire a device from the device itself.
 • Törölje a szolgáltatások közötti összekötőt (a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Microsoft Exchange oldalon), vagy állítsa le az Exchange-összekötőt, ha korábban azt állította be.Delete the Service To Service Connector (under Administration > Mobile Device Management > Microsoft Exchange), or disable the Exchange Connector if you have set that up.
 • Távolítsa el a Készülékregisztráció-kezelő szerepkört a Felügyelet > Készülékregisztráció-kezelő oldalon.Remove the Device Enrollment Manager role from Admin > Device Enrollment Manager.
 • Kapcsolja ki az Eszközcsoport-leképezést a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Eszközcsoport-leképezés oldalon.Turn off Device Group Mapping in Admin > Mobile Device Management > Device Group Mapping.
 • Törölje a tesztcélú telepítési kulcsokat a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Windows > Tesztcélú telepítés kulcsai oldalon.Delete sideloading keys from Admin > Mobile Device Management > Windows > Side Loading Keys.
 • Törölje az iOS APNs-tanúsítványt a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS oldalon.Delete the iOS APNs certificate in Admin > Mobile Device Management > iOS page.
 • Törölje az iOS DEP-tokent a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS oldalon.Delete the iOS DEP token in Admin > Mobile Device Management > iOS page.
 • Törölje az összes MDM-eszközre vonatkozó szabályzatot a Szabályzat > Konfigurációs szabályzatok oldalon.Delete all polices that are for MDM Devices under Policy > Configuration Policies.
 • Törölje az összes MDM-eszköz számára közzétett alkalmazást az Alkalmazások > Felügyelt szoftver oldalon.Delete all published applications that are for MDM Devices in Apps > Managed Software.

Mobileszköz-felügyeleti szolgáltató módosítása a Configuration Managerről az Intune-raReset MDM authority from Configuration Manager to Intune

Mielőtt kapcsolatba lépne a Microsoft ügyfélszolgálatával, az alábbi lépéseket használva állítsa alaphelyzetbe az MDM-szolgáltatót.Complete these steps before contacting Microsoft Support to reset your MDM authority.

 • Vonja ki az összes mobileszközként felügyelt eszközt a Configuration Manager konzoljáról.Retire all devices (that are managed as mobile devices) from the Configuration Manager Console. Az eszköz kivonását ne próbálja meg az adott eszközön végrehajtani.Do not try to retire a device from the device itself.
 • Távolítsa el az összes felhasználót az Intune felhasználói csoportból.Remove all users from the Intune User Group. Jelöljön ki egy üres felhasználógyűjteményt az Intune-előfizetés számára, vagy távolítsa el az összes felhasználót a jelenleg megadott felhasználógyűjteményből.Point the Intune subscription to an empty user collection, or remove all users from the targeted collection. Ellenőrizze a Cloudusersync.log naplófájlban, hogy az összes felhasználó el lett távolítva.Confirm in the CloudUserSync.log that users are removed.
 • Törölje a jelölést az iOS platform mellől az APNs-tanúsítvány eltávolításához.Uncheck the iOS platform to purge the APNs certificate.
 • Törölje az összes MDM-eszköz számára közzétett alkalmazást.Delete all published applications that are for MDM devices.
 • Törölje az összes MDM-eszközre vonatkozó szabályzatot.Delete all polices that are for MDM devices.
 • Távolítsa el a Windows Intune-összekötőt a Configuration Manager konzoljáról (csak az R2 SP1 és korábbi verziók esetén érvényes).Remove the Windows Intune Connector from the Configuration Manager Console (applicable only to R2 SP1 or below). Távolítsa el az Intune-előfizetést úgy, hogy jobb gombbal az előfizetésre kattint, majd a Törlést választja.-Remove the Intune subscription by right-clicking the subscription and selecting Delete.
 • Indítsa újra az SMS Executive szolgáltatást.Restart the SMS Executive Service.
 • Biztosítson számunkra néhány fiktív felhasználói fiókot, amelyek segítségével a folyamat vége után ellenőrizhetjük, hogy a Configuration Manager-licencek eltávolítása megtörtént.Provide us with some example users so that we can verify, after the process completes, that Configuration Manager licenses were removed.

Mobileszköz-felügyeleti szolgáltató módosítása az Office 365-ről a Configuration ManagerreReset MDM authority from Office 365 to Configuration Manager

 1. Lépjen a https://protection.office.com oldalra.Navigate to https://protection.office.com.
 2. Válassza a Biztonsági házirendek fület, majd az Eszközkezelés lehetőséget.Select the Security Policies tab, and select Device Management.
 3. A Szelektív törlés segítségével vonja ki az összes eszközt.Retire all devices by choosing Selective Wipe. Az eszköz kivonását ne próbálja meg az adott eszközön végrehajtani.Do not try to retire a device from the device itself. Ha a szelektív törlés nincsen engedélyezve, nincs szükség további műveletre.If selective wipe is disabled, no further action is required.
 4. Válassza a Biztonsági házirendek fület, majd az Eszközbiztonsági házirendek lehetőséget.Select the Security Policies tab, and select Device Security Policies.
 5. Válassza a Törlést mindegyik házirend esetében.Select Delete for all existing policies. Ha a házirendek függő állapotban vannak nincs szükség további műveletre.If the polices are in a pending state, no further action is required.

Megjegyzés

Az iOS APNs-tanúsítványt nem lehet törölni, így az továbbra is a fiókhoz rendelve marad.The iOS APsN certificate cannot be deleted and remains attached to the account.

Az MDM-szolgáltató alaphelyzetbe állításának további lépéseiNext steps for MDM authority resets

Miután a Microsoft ügyfélszolgálata ellenőrizte a vonatkozó ellenőrzőlista állapotát, az MDM-szolgáltató alaphelyzetbe állítása legfeljebb három munkanapot vehet igénybe, de általában egy napon belül megtörténik.Once Microsoft Support verifies the items on the applicable checklist, resetting the MDM authority can take up to three business days, but typically occurs within one day.

Fontos

Előfizetését ne próbálja meg módosítani addig, amíg a Microsoft ügyfélszolgálata meg nem erősíti, hogy az alaphelyzetbe állítás sikeresen megtörtént!Do not try to configure your subscription until Microsoft Support confirms that the reset has completed successfully! Az idő előtti konfigurációs változtatások adatsérülést okozhatnak és azt eredményezhetik, hogy nem fogja tudni használni az Intune szolgáltatást.Premature configuration may cause corruption and/or impact your ability to use the Intune service.