Távsegítség kérése és nyújtása Windows rendszerű számítógépekhezRequest and provide remote assistance for Windows PCs

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A jelen témakörben ismertetett információk csak azokra a PC-ként felügyelt Windows-számítógépekre vonatkoznak, amelyeket az Intune szoftverügyfél segítségével felügyel.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Az Intune a külön megvásárolható TeamViewer szoftver segítségével képes lehetővé tenni, hogy távsegítséget nyújtson az Intune-szoftverügyfelet futtató felhasználóinak.Intune can use the TeamViewer software, purchased separately, to enable you to give remote assistance to your users who are running the Intune software client. Önt riasztás értesíti róla, ha egy felhasználó segítséget kér a Microsoft Intune Centeren keresztül. Ekkor elfogadhatja a kérést, és biztosíthatja a szükséges támogatást.When a user requests help from the Microsoft Intune Center, you are informed by an alert, can accept the request, and then provide assistance. Ez a funkció az Intune jelenlegi Windows Távsegítség szolgáltatását cseréli le.This functionality replaces the existing Windows Remote Assistance functionality in Intune.

ElőkészületekBefore you start

Ahhoz, hogy a távsegítség funkcióval támogatást biztosíthasson az azt kérő felhasználóknak, teljesítenie kell a következő előfeltételeket:Before you begin to establish and to respond to remote assistance requests, ensure that the following prerequisites are in place:

A TeamViewer-összekötő konfigurálásaConfigure the TeamViewer Connector

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Felügyelet elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. A Felügyelet munkaterületen válassza a TeamViewer lehetőséget.In the Admin workspace, choose TeamViewer.
 3. A TeamViewer oldal TeamViewer-összekötő részénél válassza az Engedélyezés lehetőséget.On the TeamViewer page, under TeamViewer Connector, choose Enable.
 4. A TeamViewer engedélyezése párbeszédpanelen olvassa el, majd az Elfogadás gombra kattintva fogadja el a licencfeltételeket.In the Enable TeamViewer dialog box, view, then Accept the license terms. Ha még nem rendelkezik TeamViewer-licenccel, kattintson a TeamViewer-licenc vásárlása elemre.If you don't already own a TeamViewer license, choose Purchase a TeamViewer license.
 5. Megnyílik a TeamViewer böngészőablaka. Jelentkezzen be az oldalra a TeamViewerhez kapott hitelesítő adataival.After the TeamViewer browser window opens, sign into the site with your TeamViewer credentials.
 6. A TeamViewer oldalán olvassa el, majd fogadja el a beállításokat, amelyek lehetővé teszik az Intune és a TeamViewer összekapcsolását.On the TeamViewer site, read, then accept the options to allow Intune to connect with TeamViewer.
 7. Az Intune-konzolban ellenőrizze, hogy a TeamViewer-összekötő beállítás értéke a következő-e: Engedélyezve.In the Intune console, verify that the TeamViewer Connector item shows as Enabled.

Végfelhasználói távsegítségkérés benyújtásaOpen a remote assistance request (end user)

 1. A Windows rendszerű ügyfélszámítógépen nyissa meg a Microsoft Intune Centert.On a client Windows PC, open the Microsoft Intune Center.
 2. A Távsegítség menüben válassza a Távsegítség kérése lehetőséget.Under Remote Assistance, choose Request Remote Assistance.
 3. A kérés jóváhagyását követően (lásd alább) az ügyfél megnyitja a TeamViewert.After you approve the request (see below), TeamViewer opens on the client. A felhasználónak jóvá kell hagynia az esetleg megjelenő üzeneteket, amelyek arról tájékoztatják, hogy a böngésző meg szeretné nyitni a TeamViewer alkalmazást.The user must accept any messages indicating that the web browser is trying to open the TeamViewer application.
 4. A felhasználónál megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy szeretné-e engedélyezni, hogy Ön átvegye az irányítást a számítógép felett.The user sees a message asking if you can control their PC. A folytatáshoz meg kell adni az engedélyt.They must accept this message to continue.
 5. A távsegítség-munkamenet során a felhasználót egy ablak tájékoztatja arról, hogy Ön csatlakozik hozzá.During the remote assistance session, the user sees a window that shows them you are connected. Az ablak bezárása esetén a távoli munkamenet is lezárul.If they close this window, the remote session ends.

Válasz távsegítségre vonatkozó kérésreRespond to a remote assistance request

 1. A felhasználók által benyújtott távsegítségkéréseket a Riasztások munkaterület Figyelés > Távsegítség menüjében tekintheti meg.When a user submits a remote assistance request, you can view it in the Alerts workspace, under Monitoring > Remote Assistance. Példa:For example: > Távsegítségkérést bemutató képernyőkép


Azokat a kéréseket, amelyekre 4 órán át nem érkezik válasz, a rendszer eltávolítja.If a request goes unanswered for more than 4 hours, it is removed.

 1. A kérés elfogadásához kattintson A kérelem jóváhagyása és a Távsegítség alkalmazás elindítása elemre.To accept the request, choose Approve request and launch Remote Assistance.
 2. A Függőben van egy új távsegítség-kérés párbeszédpanelen válassza A távsegítségkérés elfogadása lehetőséget.In the A New Remote Assistance Request is Pending dialog box, choose Accept the remote assistance request. Ha még nincs telepítve a számítógépre a TeamViewer a további szükséges alkalmazásokkal együtt, megtörténik a telepítés.If it's not already installed, TeamViewer will install any necessary apps on your PC.
 3. A TeamViewer ezt követően tájékoztatja a végfelhasználót, hogy Ön szeretné átvenni az irányítást a számítógép felett.TeamViewer then notifies the end user that you want to take control of their PC. Ha a felhasználó megadja az engedélyt, megnyílik a TeamViewer ablaka, és Ön megkezdheti a felhasználó számítógépének kezelését.After the user has accepted the request, the TeamViewer windows opens, and you can control the PC.

A távsegítség-munkamenet ideje alatt a TeamViewer összes rendelkezésre álló parancsa használható a távoli számítógép vezérlésére.While in a remote assistance session, you can use all available TeamViewer commands to control the remote PC. A parancsokkal kapcsolatban a TeamViewer webhelyén található Manual for remote control (Távvezérlési kézikönyv) dokumentumban talál további információkat.For help with these commands, download the Manual for remote control from the TeamViewer website.

A távsegítség-munkamenet lezárásaClose the remote assistance session

A TeamViewer ablakának Műveletek menüjében válassza a Munkamenet vége lehetőséget.From the Actions menu of the TeamViewer window, choose End Session.

Windows rendszerű számítógépek távoli újraindításaRemotely restart a Windows PC

Amikor hibák megoldásán dolgozik, elképzelhető, hogy időről időre távolról kell újraindítania ügyfelei számítógépét.When helping your users with issues, you might need to remotely restart their PC from time to time. Kövesse az alábbi lépéseket a Windows rendszerű számítógépek távoli újraindításához.Use the following steps to remotely restart a Windows PC.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Csoportok > Minden eszköz elemet (vagy egy másik csoportot, amely tartalmazza azt a számítógépet, amelyet újra szeretne indítani).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to restart).

 2. Jelöljön ki egy vagy több számítógépet, majd válassza a Távoli feladatok > Számítógép újraindítása elemet.Select one or more PCs, and then choose Remote Tasks > Restart Computer.

 3. A feladat állapotának megtekintéséhez válassza a lap jobb alsó sarkában található Távoli feladatok elemet.To view the task status, choose Remote Tasks in the bottom right corner of the page.

 4. A Feladat állapota párbeszédpanelen áttekintheti az aktuális távoli feladatokat, a feladatok állapotát, az eszköz nevét és minden jelentett hibát.In the Task Status dialog box, review the current remote tasks, task status, device name, and any reported errors.

További információSee also

A Windows rendszerű számítógépek Intune-szoftverügyféllel való felügyeletének általános feladataiCommon Windows PC management tasks with the Intune software client