Az Intune által felügyelt iOS-eszközök visszaállítása biztonsági másolatbólRestore Intune managed iOS devices from backup

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor Önnek vagy az Ön felhasználóinak biztonsági másolatból kell visszaállítania egy iOS-eszközt, például amikor a felhasználó egy új eszközt kap.There will be cases when you or your users will need to restore an iOS device from a backup, such as when a user gets a new device. Jelen témakör ismerteti az Intune felügyelet beállítása során felmerülő további lépéseket az eszköz visszaállítását követően.This topic explains additional steps that you might have to take to set up Intune management after restoring the device.

Biztonsági mentések visszaállítása ugyanazon az eszközönRestoring backups onto the same device

Ha a biztonsági mentés ugyanazon az eszközön kerül visszaállításra, akkor az eszköz regisztrációs állapota szintén visszaállításra kerül.If the backup is being restored onto the same device, then the enrollment state on that device will also be restored. Nincs szükség további műveletekre.There is no need for additional action.

Biztonsági mentések visszaállítása egy másik eszközönRestoring backups onto different devices

Ha a biztonsági mentés egy másik eszközön kerül visszaállításra, akkor az eszköz regisztrációs állapota nem kerül automatikusan visszaállításra.If the backup is being restored onto a different device, then the enrollment state is not automatically restored on the new device. Az iOS-eszköz Intune-ban való regisztrálásához a felhasználóknak a szabványos regisztrációs lépéseket kell követniük a Vállalati portál alkalmazás 2.1.22 vagy újabb verziójában.Users need to follow standard enrollment steps in the Company Portal app on app version 2.1.22 or later to enroll their iOS device into Intune.

Megjegyzés

Ha feltételes hozzáférési szabályzattokkal célozza meg a végfelhasználóit, akkor addig nem fognak tudni hozzáférni a vállalati e-mailekhez, amíg újra nem regisztrálnak.If you’re targeting your end users with conditional access policies, they will not be able to access corporate email until after they re-enroll.

Tipp

A következőképpen kommunikálhatja ezt a felhasználók felé: Az új eszköz regisztrációja előtt győződjön meg arról, hogy a Vállalati Portál alkalmazás 2.1.22 vagy újabb verziójú.An example communication for your users could be as follows: To enroll on your new device, make sure that the Company Portal app is on version 2.1.22 or later. A verzió ellenőrzéséhez nyissa meg a Vállalati alkalmazást, koppintson a menügombra a jobb felső sarokban, majd koppintson a Névjegy gombra.To check the version, open the Company Portal app, tap the Menu button in the upper right, and then tap About. Ha egy korábbi verziót használ, akkor lépjen ki a Vállalati portál alkalmazásból, és nyissa meg az App Store-t.If you are on an earlier version, exit the Company Portal app and open the App Store. Koppintson a Frissítések gombra a jobb alsó sarokban, majd koppintson a listában a Vállalati portál elem mellett lévő Frissítés gombra.Tap the Updates button in the bottom right corner, then tap the Update button next to the Company Portal item in the list. A frissítés befejeződése után indítsa el a Vállalati portál alkalmazást, és regisztrálja eszközét az Intune-ban.Once the update completes, launch the Company Portal app and enroll your iOS device into Intune.

Ismert problémák megoldása visszaállítássalResolving known issues with restores

A felhasználók nehézségekbe ütközhetnek, ha az eszköz visszaállítása után elindítják a Vállalati portál alkalmazást, miközben továbbra is a Vállalati portál 2.1.21 vagy annál régebbi verzióját használják.Users may experience some difficulty if they restored their device and launched the Company Portal app when they still had Company Portal version 2.1.21 or earlier. Ezeket a nehézségeket a felhasználó helyzetét figyelembe vevő, megfelelő lépésekkel lehet orvosolni.These difficulties can be addressed by taking the appropriate steps for the user’s situation.

Olyan felhasználók esetében, akik csak új eszközt fognak használniFor users who will only use their new device

Indítsa el a Vállalati portál alkalmazást, és a jelenlegi eszköz csempéjét kiválasztva, majd az Eltávolítás gombra koppintva végezze el a regisztráció visszavonását.Launch the Company Portal app and unenroll by selecting the current device tile and tapping the Remove button. Eltávolítás után kövesse a normál regisztrációs lépéseket az iOS-eszközök Intune-ban való regisztrációjához.After removing, follow the standard enrollment steps to enroll an iOS device into Intune.

Olyan felhasználók esetében, akik egyszerre fogják használni a régi és az új eszközeiketFor users who will use both their old and new devices

Törölje a cookie-kat a Safari böngészőből a Beállítások > Safari > Előzm. és webhelyadatok törlése elemre koppintva.Clear cookies from Safari by tapping Settings > Safari > Clear History and Website Data. A cookie-k törlése után távolítsa el és telepítse újra a Vállalati portál alkalmazást, majd kövesse a normál regisztrációs lépéseket az iOS-eszközök Intune-ban való regisztrációjához.After clearing, uninstall and reinstall the Company Portal app, then follow the standard enrollment steps to enroll an iOS device into Intune.