Windows rendszerű számítógépek kivonásaRetire a Windows PC

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A következő lépésekkel kivonhatja az Intune-szoftverügyféllel számítógépként felügyelt számítógépeket.Use the following steps to retire desktops that you are managing as PCs by running the Intune software client on them. Ha kivonja a számítógépet, a rendszer eltávolítja azt az Intune-alapú felügyeletből.When you retire a PC, it removes it from Intune management. Az Intune-ból nem tudja visszaállítani a számítógép eredeti gyári beállításait.You cannot factory reset a PC from Intune to set it back to its original factory settings.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Csoportok > Minden eszköz elemet (vagy egy másik csoportot, amely tartalmazza a kivonni kívánt a számítógépet).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to retire).

 2. Jelölje ki a kivonni kívánt eszközöket, majd válassza a Kivonás/Összes adat törlése elemet.Select the devices you want to retire, and then choose Retire/Wipe.

Ha a számítógépet újból regisztrálni szeretné az Intune-ban, telepítse újra az szoftverügyfelet a számítógépen A Windows rendszerű számítógépügyfél telepítése a Microsoft Intune-nal című témakörben található információk segítségével.To re-enroll a PC into Intune, reinstall the software client on the PC using guidance in Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Ha a számítógép nem tud csatlakozni az Intune-hoz, egy üzenet jelenik meg az Irányítópult munkaterületen.If a PC cannot connect to Intune, a message is displayed in the Dashboard workspace.

A számítógép kivonásakor:When you retire a PC:

 • A rendszer eltávolítja az Intune-felügyeletből és -leltárból, és a számítógéphez társított licenc ismét felhasználhatóvá válik.It is removed from the Intune management and inventory, and the license associated with the PC is made available for re-use. Ha a Kivonás/Összes adat törlése elemre kattint, a rendszer eltávolítja az Intune-szoftverügyfelet, de az alkalmazások és az adatok megmaradnak a számítógépen.Retire/Wipe removes the Intune software client but does not remove apps or data from the PC. A kivonás nem hajt végre teljes törlést a számítógépen.This retirement does not perform a full wipe on the PC.

 • Az állapota már nem jelenik meg az Intune-konzolon.Its status no longer displays in the Intune console.

 • Az Intune eltávolítja az szoftverügyfelet a számítógépről.Intune removes the software client from the PC. Ha a számítógép nincs csatlakoztatva az Intune szolgáltatáshoz, a rendszer a számítógép következő csatlakozásakor távolítja el a szoftverügyfelet.If the PC is not connected to the Intune service, the software client will be removed next time it connects.

 • Megtörténik a Microsoft Intune Endpoint Protection eltávolítása a számítógépről.Microsoft Intune Endpoint Protection is removed from the PC. Ha a számítógépen telepítve van egy másik végponti alkalmazás, és le van tiltva, akkor az alkalmazás a Microsoft Intune Endpoint Protection eltávolítása után újból engedélyezhető a számítógép védelmének biztosításához.If the PC has another endpoint application installed and it is disabled, that application can be re-enabled after Microsoft Intune Endpoint Protection is removed to ensure that your PC are protected.

 • A rendszer eltávolít minden szabályzatot a számítógépről, és módosulnak a szabályzatok által beállított értékek.Any policies are removed from the PC and the values that were set by the policy will be changed.

 • A számítógép többé nem kap szoftver- vagy a kártevődefiníció-frissítéseket az Intune szolgáltatástól.The PC no longer receives software updates or malware definition updates from the Intune service.

 • Konfigurációjuktól függően az kivont számítógépek a Windows Server Update Services, a Windows Update vagy a Microsoft Update használatával továbbra is kaphatnak frissítéseket.Depending on how they are configured, retired PC can continue to receive updates by using Windows Server Update Services, Windows Update, or Microsoft Update.

  Important

  Ha az ügyfélszoftver egy csoportházirend-objektummal (GPO) lett telepítve, akkor az ügyfélszoftver eltávolítása előtt el kell távolítania a csoportházirend-objektumot (GPO), hogy megakadályozza a szoftver újratelepítését.If the client software was installed by using a Group Policy Object (GPO), you must remove the Group Policy Object (GPO) before you can remove the client software to prevent the software from being reinstalled.

  Ha az Endpoint Protection-ügyfél eltávolítása nem sikerült, további segítséget itt találhat: Az Endpoint Protection hibáinak elhárítása.If the Endpoint Protection client fails to uninstall, read Troubleshoot Endpoint Protection for more help.

További információSee also

A Windows rendszerű számítógépek Intune-szoftverügyféllel való felügyeletének általános feladataiCommon Windows PC management tasks with the Intune software client