Alkalmazások kivonása a Microsoft Intune-nalRetire apps using Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ha ki szeretne vonni egy alkalmazást, egyszerűen el kell távolítania.To retire an app, you simply uninstall it. Ha az Intune-nal telepíti és kezeli az alkalmazásokat, az alkalmazások eltávolításának menete a mobileszközökön és a számítógépeken is ugyanaz lesz.When you deploy and manage apps with Intune, the process for uninstalling the app is the same for both mobile devices and Windows PCs. Az eljárás sikeres végrehajtásához az alkalmazásnak támogatnia kell az eltávolítási folyamatot.The app must support the uninstallation process for this procedure to succeed.

Alkalmazások eltávolításaUninstall an app

  1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza az Alkalmazások > Alkalmazások elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.

  2. Jelölje ki az eltávolítani kívánt (korábban telepített) alkalmazást, majd válassza az Központi telepítés kezelése lehetőséget.Select the app you want to uninstall (one that has been previously deployed), and then choose Manage Deployment.

  3. A Központi telepítési művelet lapon válassza az Eltávolítás lehetőséget a Jóváhagyás oszlopból.On the Deployment Action page, select Uninstall from the Approval column.

Az alkalmazás el lesz távolítva a következő alkalommal, amikor az eszköz vagy a számítógép ellenőrzi az alkalmazásokat.When the device or computer next checks for apps, the app will be uninstalled.

További információSee also

Alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-banAdd apps in Microsoft Intune