Android for Work-eszközök regisztrálásának engedélyezéseEnable enrollment of Android for Work devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Android for Work-eszközök felügyeletének engedélyezéséhez létre kell hoznia egy Android for Work-kötést az Intune-ban.To enable management of Android for Work devices, you must add an Android for Work binding to Intune. Az Android for Worköt támogató, de korábban normál Android-eszközként regisztrált eszközök regisztrációját törölni kell, majd újra kell regisztrálni őket.To enroll devices that support Android for Work but were previously enrolled as regular Android devices, the devices must be unenrolled and then re-enrolled.

Android for Work-kötés létrehozása az Intune-banAdd Android for Work Binding for Intune

 1. Az Intune beállításaSet up Intune
  Ha még nem tette meg, készítse elő a mobileszköz-kezelést úgy, hogy a Microsoft Intune-t állítja be a mobileszköz-kezelő szolgáltatóként, valamint beállítja a mobileszköz-kezelést.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Android for Work-kötés konfigurálásaConfigure Android for Work binding
  Intune-rendszergazdaként nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolját, lépjen a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Android for Work felületre, majd a Konfigurálás elemre kattintva nyissa meg a Google Play Android for Work webhelyét.As an Intune administrator, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > Android for Work, and click Configure to open Google Play's Android for Work website. Ez egy új lapon nyílik meg a böngészőben.This will open in a new tab in your browser.

 3. Bejelentkezés a Google-fiókbaLog in to Google
  A Google bejelentkezési oldalán lépjen be az adott bérlő összes Android for Work-alapú felügyeleti feladatához társítandó Google-fiókkal.On Google's sign-in page, enter the Google account that will be associated with all Android for Work management tasks for this tenant. Ezt a Google-fiókot használja a szervezet összes rendszergazdája az alkalmazások felügyeletére és közzétételére a Play for Work konzolon.This is the Google account shared among your organization's IT admins that used to manage and publish apps in the Play for Work console.

 4. A szervezet adatainak megadásaProvide organization details
  Az Organization name (Szervezet neve) mezőben adja meg a vállalat nevét.Provide your company's name for the Organization name. Az Enterprise mobility management (EMM) provider (Nagyvállalati mobileszköz-felügyeleti (EMM-) szolgáltató) mezőben a Microsoft Intune értéknek kell megjelennie.For Enterprise mobility management (EMM) provider, Microsoft Intune should be displayed. Fogadja el azAndroid for Work-szerződést, majd kattintson a Confirm (Jóváhagyás) gombra.Agree to the Android for Work agreement, and then click Confirm. Megtörténik a kérelem feldolgozása.Your request will be processed.

Android for Work-regisztrációs beállítások megadásaSpecify Android for Work Enrollment Settings

Az Android for Work csak bizonyos Android-eszközökön támogatott.Android for Work is only supported on certain Android devices. Az Android for Workre vonatkozó követelményeket megtalálja a Google webhelyén.See Google's Android for Work requirements. Az Android for Worköt támogató eszközök mindegyike támogatja a hagyományos Android-alapú felügyeletet is.Any device that supports Android for Work will also support conventional Android management. Az Intune-ban megadhatja, hogyan történjen az Android for Worköt támogató eszközök felügyelete:Intune lets you specify how devices that support Android for Work should be managed:

 • Minden eszköz felügyelete Android-eszközként – Minden Android-eszköz, az Android for Worköt támogatókat is beleértve, hagyományos Android-eszközként lesz regisztrálva.Manage all devices as Android - All Android devices, including devices that support Android for Work, will be enrolled as conventional Android devices.
 • Minden támogatott eszköz felügyelete Android for Work-eszközként – Az Android for Worköt támogató eszközök mindegyike Android for Work-eszközként lesz regisztrálva.Manage supported devices as Android for Work - All devices that support Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Az Android for Worköt nem támogató eszközök hagyományos Android-eszközként lesznek regisztrálva.Any Android device that does not support Android for Work is enrolled as a conventional Android device.
 • Csak a megadott csoportokban szereplő felhasználók támogatott eszközeinek felügyelete Android for Work-eszközként – Az Android for Work-alapú felügyeletet beállíthatja a felhasználók egy korlátozott halmaza számára.Manage supported devices for users only in these user groups as Android for Work - Lets you target Android for Work management to a limited set of users. Csak a kijelölt csoportok tagjai által regisztrált, Android for Worköt támogató eszközök lesznek Android for Work-eszközként lesz regisztrálva.Only members of the selected groups who enroll a device that supports Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Minden más eszköz Android-eszközként lesz regisztrálva.All others are enrolled as Android devices. Ez főleg Android for Workös próbák során hasznos.This is useful during Android for Work pilots.

Az Android for Work-alapú felügyelet további lépéseiNext steps for Android for Work

Az Android for Work-kötés és -beállítások konfigurálása után a következőkre lesz lehetősége:After configuring the Android for Work binding and settings, you can do the following:

Az Android for Work rendszergazdai fiókja kötésének megszüntetéseUnbinding your Android for Work administrative account

Az Android for Work-regisztrációt és -felügyeletet ki is kapcsolhatja.You can turn off Android for Work enrollment and management. Ha az Intune felügyeleti konzolon a Leválasztás gombra kattint, azzal megszünteti a regisztrált Android for Work eszközök regisztrációját, és felbontja az Android for Work-fiók és az Intune közötti kapcsolatot.Clicking Unbind in the Intune administration console removes all enrolled Android for Work devices from enrollment and removes the relationship between the Android for Work account and Intune.

Android for Work fiók leválasztásaHow to unbind an Android for Work account

 1. Android for Work-kötés feloldásaUnbind Android for Work binding
  Rendszergazdaként nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolját, lépjen a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Android for Work felületre, majd kattintson a Kötés megszüntetése gombra.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > Android for Work, and click Unbind.

 2. Android for Work-kötés törlésének jóváhagyásaAgree to delete Android for Work binding
  A kötés törléséhez és az összes Android for Work-eszköz Intune-regisztrációjának megszüntetéséhez kattintson az Igen gombra.Click Yes to delete the binding and unenroll all Android for Work devices from Intune.