Android-eszközök kezelésének beállításaSet up Android device management

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Intune-rendszergazdaként a Munkahelyi portálról engedélyezheti az Android-eszközök (köztük a Samsung Knox Standard eszközök) kezelését.As an Intune administrator, you can enable management of Android devices, including Samsung Knox Standard devices, from the Company Portal. A felhasználók így a Google Play áruházban elérhető Munkahelyi portál alkalmazással regisztrálhatják az eszközeiket.Users can then enroll their devices using the Company Portal app that is available from Google Play.

Alapértelmezés szerint az Android-eszközök regisztrációja engedélyezett az Intune-ban.By default, Android devices are allowed to enroll in Intune. Az Android-eszközök regisztrációjának letiltásához jelentkezzen be a Microsoft Intune felügyeleti portálra a rendszergazdai hitelesítő adataival.To block Android devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Válassza a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Regisztráció szabályai elemet, majd törölje az Android-eszközök engedélyezése jelölőnégyzetet.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the Allow Android devices check box.

 1. Az Intune beállításaSet up Intune
  Ha még nem tette meg, készítse elő a mobileszköz-kezelést úgy, hogy a Microsoft Intune-t állítja be a mobileszköz-kezelő szolgáltatóként, valamint beállítja a mobileszköz-kezelést.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Android eszközök regisztrálásaAndroid enrollment enabled
  Az androidos mobileszközök regisztrációjának engedélyezéséhez nincs szükség további beállítások megadására az Intune-konzolon.No additional configurations in the Intune console are needed to enable Android mobile device enrollment.

 3. Mondja el a felhasználóknak, miként regisztrálhatják az eszközeiket a vállalati erőforrások eléréséhez.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  A végfelhasználói regisztrációra vonatkozó utasításokért lásd: Android-eszköz regisztrálása az Intune-ban.For end-user enrollment instructions, see Enroll your Android device in Intune. A beléptetési folyamat tájékoztatja a felhasználókat, hogy mire számíthatnak, illetve hogy mit láthatnak a rendszergazdák az eszközeiken található dolgokból, és mit nem.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Más végfelhasználói feladatokkal kapcsolatos további információkért tanulmányozza a következő cikkeket:For information about other end-user tasks, see these articles:

Kínában nem érhető el a Google Play áruház, ezért az Android-eszközöknek kínai alkalmazásáruházakból kell beszerezniük a Vállalati portált.Due to the absence of Google Play Store in China, Android devices must obtain the Company Portal from Chinese app marketplaces. Az androidos Munkahelyi portál alkalmazás a következő áruházakból is letölthető lesz:The Company Portal app for Android will be available for download on the following stores:

A Munkahelyi portál alkalmazás androidos verziója a Google Play szolgáltatások segítségével kommunikál a Microsoft Intune szolgáltatással.The Company Portal app for Android uses Google Play Services to communicate with the Microsoft Intune service. A Google Play szolgáltatások egyelőre nem érhetők el Kínában, ezért a következő műveletek bármelyike akár 8 órát is igénybe vehet.Since Google Play Services are not yet available in China, performing any of the following tasks can take up to 8 hours to complete.

Intune felügyeleti konzolIntune Admin Console Intune Munkahelyi portál alkalmazás AndroidhozIntune Company Portal app for Android Intune Munkahelyi portál webhelyIntune Company Portal Website
Teljes törlésFull wipe Távoli eszköz eltávolításaRemove a remote device Eszköz eltávolítása (helyi és távoli)Remove device (local and remote)
Szelektív törlésSelective wipe Eszköz alaphelyzetbe állításaReset device Eszköz alaphelyzetbe állításaReset device
Új vagy frissített alkalmazás telepítéseNew or updated app deployments Rendelkezésre álló üzleti alkalmazások telepítéseInstall available line-of-business apps Eszköz PIN-kódjának alaphelyzetbe állításaDevice passcode reset
Távoli zárolásRemote lock
PIN-kód alaphelyzetbe állításaPasscode reset

További információSee also

A Microsoft Intune-beli eszközregisztráció előfeltételeiPrerequisites to enrolling devices in Microsoft Intune