iOS- és Mac-eszközök kezelésének beállításaSet up iOS and Mac device management

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune lehetőséget nyújt az iPadek, iPhone-ok és macOS-eszközök mobileszköz-felügyeletére (MDM), és hozzáférést biztosít a felhasználóknak a vállalati e-mailjeikhez és alkalmazásaikhoz.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads, iPhones, and macOS devices and gives users access to company email and apps. Az iOS- és Mac-eszközök Intune-felügyeletéhez szüksége lesz egy Apple Push Notification- (APN-) tanúsítványra.An Apple Push Notification service (APNs) certificate is required for Intune to manage iOS and Mac devices. Miután hozzáadta a tanúsítványt az Intune-hoz, a felhasználók telepíthetik a Vállalati portál alkalmazást az eszközeik regisztrálásához, vagy a rendszergazda beállíthatja a vállalati tulajdonú iOS-eszközök felügyeletét.After the certificate is added to Intune, users can install the Company Portal app to enroll their devices, or the admin can set up corporate-owned iOS device management.

 1. Az Intune beállításaSet up Intune
  Ha még nem tette meg, készítse elő a mobileszköz-kezelést úgy, hogy a Microsoft Intune-t állítja be a mobileszköz-kezelő szolgáltatóként, valamint beállítja a mobileszköz-kezelést.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Tanúsítvány-aláírási kérelem beszerzéseGet a certificate signing request
  Rendszergazda felhasználóként nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolt, lépjen a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS és Mac OS X > APNs-tanúsítvány feltöltése menüpontra, majd kattintson Az APNs-tanúsítvány feltöltése elemre.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Download the APNs certificate request. Mentse helyileg a tanúsítvány-aláírási kérelem (.csr) fájlját.Save the certificate signing request (.csr) file locally. A .csr fájl a megbízhatósági kapcsolat tanúsítványának Apple Push Certificates portálról való beszerzésére szolgál.The .csr file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.

  APNs-tanúsítvány feltöltése párbeszédpanel

 3. Az APNs-tanúsítvány beszerzéseGet an Apple Push Notification service certificate
  Keresse fel az Apple Push Certificates portált, és jelentkezzen be vállalati Apple-azonosítójával az APNs-tanúsítvány létrehozásához a .csr kiterjesztésű fájllal.Go to the Apple Push Certificates Portal, and sign in with your company Apple ID to create the APNs certificate by using the .csr file. Az Apple Push Certificates portál Upload (Feltöltés) gombjára való kattintás után egy .json kiterjesztésű fájlt fog kapni, amely nem használható az APN szolgáltatáshoz.After choosing Upload on Apple's Push Certificate Portal, you will receive a .json file that cannot be used for APNs. Fejezze be a letöltést, térjen vissza az Apple Push Certificates portálra a Certificates for Third-Party Servers (Tanúsítványok külső kiszolgálóknak) lapra, majd kattintson a Download (Letöltés) elemre.Complete the download, return to the Apple Push Certificates Portal for Certificates for Third-Party Servers, and then choose Download.

  Töltse le az APNs-tanúsítványt (.pem), és mentse helyileg a fájlt.Download the APNs (.pem) certificate, and save the file locally.

  Megjegyzés

  Ezt az APNs-tanúsítványt minden évben meg kell újítani (nem lecserélni).Every year, you need to renew (not replace) this APNs certificate. Ugyanezen Apple ID használatával jelentkezzen be az Apple Push Certificate portáljára a tanúsítvány megújításához, majd kövesse a jelen témakörben szereplő ugyanezen utasításokat a tanúsítvány letöltéséhez, majd az Intune-ba való feltöltéséhez.Use this same Apple ID to sign in to Apple's Push Certificate Portal to renew the certificate, and then use the same instructions in this topic to download the certificate, and then upload it to Intune.

 4. Az APNs-tanúsítvány hozzáadása az Intune-hozAdd the APNs certificate to Intune
  A Microsoft Intune felügyeleti konzolon lépjen a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS és Mac OS X > APNs-tanúsítvány feltöltése menüpontra, majd kattintson Az APNs-tanúsítvány feltöltése elemre.In the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Upload the APNs certificate. Keresse meg a tanúsítványfájlt (.pem), majd kattintson a Megnyitás gombra, és adja meg az Apple ID azonosítóját.Go to the certificate (.pem) file, choose Open, and then enter your Apple ID. Az APNs-tanúsítvány lehetővé teszi, hogy az Intune iOS-eszközöket regisztráljon a szabályzatok regisztrált mobileszközökre való leküldésével.With the APNs certificate, Intune can enroll and manage iOS devices by pushing policy to enrolled mobile devices.

 5. Mondja el a felhasználóknak, miként regisztrálhatják az eszközeiket a vállalati erőforrások eléréséhez.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  A végfelhasználói regisztrációra vonatkozó utasításokért lásd: iOS-eszköz regisztrálása az Intune-ban, illetve macOS-eszköz regisztrálása az Intune-ban.For end-user enrollment instructions, see Enroll your iOS device in Intune and Enroll your macOS device in Intune. A beléptetési folyamat tájékoztatja a felhasználókat, hogy mire számíthatnak, illetve hogy mit láthatnak a rendszergazdák az eszközeiken található dolgokból, és mit nem.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Más végfelhasználói feladatokkal kapcsolatos további információkért tanulmányozza a következő cikkeket:For information about other end-user tasks, see these articles:

Ha az iOS-eszközöket vállalata vagy szervezete vásárolja meg a felhasználóknak, az eszközöket vállalat által birtokolt iOS-eszközökként is regisztrálhatja a felügyelethez.If your company or organization buys iOS devices for users, those devices can also be enrolled for management as company-owned iOS devices.

Lásd még:See Also

A Microsoft Intune-beli regisztráció előfeltételeiPrerequisites for enrollment with Microsoft Intune