Skycure Mobile Threat Defense-összekötőSkycure Mobile Threat Defense connector

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune-nal integrálható, Skycure nevű, veszélyforrások elleni mobileszköz-védelmi megoldás kockázatfelmérése alapján feltételes hozzáféréssel korlátozható a vállalati erőforrások mobil elérése.You can control mobile device access to corporate resources using conditional access based on risk assessment conducted by Skycure, a mobile threat defense solution that integrates with Microsoft Intune. A kockázatfelmérés a Skycure által az eszközökről gyűjtött telemetriai adatokon alapul, például:Risk is assessed based on telemetry collected from devices running Skycure, including:

 • Fizikai védelemPhysical defense

 • HálózatvédelemNetwork defense

 • AlkalmazásvédelemApplication defense

 • Biztonsági rések elleni védelemVulnerabilities defense

Feltételes hozzáférési szabályzatokat konfigurálhat az Intune eszközmegfelelőségi szabályzataira épülő Skycure-kockázatfelmérés alapján, és ezek révén az észlelt fenyegetések alapján engedélyezheti vagy tilthatja le a nem megfelelő eszközök hozzáférését a vállalati erőforrásokhoz.You can configure conditional access policies based on Skycure risk assessment enabled through Intune device compliance policies, which you can use to allow or block noncompliant devices to access corporate resources based on detected threats.

Hogyan segíti az Intune és a Skycure a vállalati erőforrások védelmét?How do Intune and Skycure help protect your company resources?

Az Androidra és iOS-re készült Skycure mobilalkalmazás rögzíti a fájlrendszer, a hálózati protokollkészlet, valamint az eszközök és az alkalmazások telemetriai adatait, ha elérhetők, és továbbítja őket a Skycure felhőszolgáltatásnak, amely felméri az eszköz kockázatát a mobil veszélyforrások tekintetében.Skycure mobile app for Android or iOS captures file system, network stack, device and application telemetry where available, then sends it to the Skycure cloud service to assess the device's risk for mobile threats.

Az Intune eszközmegfelelőségi szabályzata tartalmaz egy szabályt a Skycure mobil fenyegetések elleni védelemhez, amely a Skycure kockázatfelmérésén alapul.The Intune device compliance policy includes a rule for Skycure mobile threat defense, which is based on the Skycure risk assessment. Ha ez a szabály engedélyezve van, az Intune az engedélyezett szabályzat alapján értékeli az eszköz megfelelőségét.When this rule is enabled, Intune evaluates device compliance with the policy that you enabled.

Amennyiben az eszköz nem megfelelőnek minősül, akkor megszűnik a hozzáférése az olyan erőforrásokhoz, mint az Exchange Online és a SharePoint Online.If the device is found noncompliant, access to resources like Exchange Online and SharePoint Online are blocked. A Skycure mobilalkalmazás segítséget nyújt a letiltott eszközök felhasználóinak a probléma elhárításához és a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés visszaszerzéséhez.Users on blocked devices receive guidance from the Skycure mobile app to resolve the issue and regain access to corporate resources.

Az Intune kétféleképpen integrálható a Skycure-ral:Intune supports two modes of integration with Skycure:

 • Az alapszintű beállítás írásvédett mód, amely révén a Skycure vizsgálhatja az Intune-beli eszközöket.Basic setup which is a read only mode that allows Skycure visibility for devices in Intune.

 • A teljes integráció lehetővé teszi, hogy a Skycure jelentse az eszközökkel kapcsolatos kockázatokat és a biztonsági incidensek részleteit az Intune-nak.Full integration which allows Skycure to report device risk and security incident details to Intune.

MintaforgatókönyvekSample scenarios

Néhány gyakori helyzet:Here are some common scenarios:

Hozzáférés vezérlése rosszindulatú alkalmazások jelentette fenyegetés alapjánControl access based on threats from malicious apps

Ha az eszközön kártékony alkalmazásokat, például kártevőket észlel a rendszer, a probléma megoldásáig az eszközön letilthatók az alábbiak:When malicious apps such as malware are detected on devices, you can block devices until the threat is resolved:

 • Hozzáférés a vállalati e-mailekhezConnecting to corporate e-mail

 • A vállalati fájlok szinkronizálása a OneDrive for Work alkalmazássalSyncing corporate files with the OneDrive for Work app

 • Hozzáférés vállalati alkalmazásokhozAccessing company apps

Letiltás kártékony alkalmazás észlelése esetén:Block when malicious apps are detected:

A program kártevőt észlelt

A fenyegetés kiküszöbölését követően a hozzáférés ismét biztosított:Access granted on remediation:

A program kártevőt észlelt, hozzáférés megadva

Hozzáférés vezérlése hálózati fenyegetés alapjánControl access based on threat to network

Észleli a hálózaton a fenyegetéseket, például a közbeékelődéses (man-in-the-middle) támadást, és az eszköz jelentette kockázat alapján biztosítja a Wi-Fi-hálózatok elérésének védelmét.Detect threats like Man-in-the-middle in network, and protect access to Wi-Fi networks based on the device risk.

Wi-Fi-s hálózati elérés letiltása:Block network access through Wi-Fi:

Wi-Fi-s hálózati elérés letiltása

A fenyegetés kiküszöbölését követően a hozzáférés ismét biztosított:Access granted on remediation:

A fenyegetés kiküszöbölését követően a hozzáférés ismét biztosított

Hozzáférés vezérlése a SharePoint Online-hoz hálózati fenyegetés alapjánControl access to SharePoint Online based on threat to network

Észleli a hálózaton a fenyegetéseket, például a közbeékelődéses (man-in-the-middle) támadást, és az eszköz jelentette kockázat alapján megakadályozza a vállalati fájlok szinkronizálását.Detect threats like Man-in-the-middle in network, and prevent synchronization of corporate files based on the device risk.

A SharePoint Online letiltása hálózati fenyegetések észlelése esetén:Block SharePoint Online when network threats are detected:

A SharePoint Online letiltása hálózati fenyegetések észlelése esetén

A fenyegetés kiküszöbölését követően a hozzáférés ismét biztosított:Access granted on remediation:

A fenyegetés kiküszöbölését követően a SharePoint-hozzáférés ismét biztosított – példa

Támogatott platformokSupported platforms

 • Android 4.1 és újabb verziókAndroid 4.1 and later

 • iOS 8 és újabb verziókiOS 8 and later

ElőfeltételekPre-requisites

 • Prémium szintű Azure Active DirectoryAzure Active Directory Premium

 • Microsoft Intune-előfizetésMicrosoft Intune subscription

 • Skycure Mobile Threat Defense-előfizetésSkycure Mobile Threat Defense subscription

További tájékoztatást a Skycure webhelyén talál.For more information, check Skycure website.

További lépésekNext steps

Az Intune és a Skycure integrálásához szükséges lépések:Here are the steps you need to complete to integrate Intune with Skycure:

 1. A Skycure konfigurálása Azure Active Directory-alapú egyszeri bejelentkezés (SSO) használatáraConfigure Skycure to use Azure Active Directory Single Sign On (SS)

 2. Az iOS-es Skycure alkalmazáshoz tartozó alkalmazáskonfigurációs szabályzat letöltéseDownload Skycure iOS app configuration policy

 3. Skycure-alkalmazások, a Microsoft Authenticator és az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzat felvételeAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator and iOS app configuration policy

 4. Skycure-alkalmazások, a Microsoft Authenticator és az iOS-es alkalmazáskonfigurációs szabályzat üzembe helyezéseDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator and iOS app configuration policy

 5. A Skycure és az Intune közötti integráció beállításaSet up Skycure integration with Intune

 6. A Skycure Mobile Threat Defense engedélyezése az Intune-banEnable Skycure Mobile Threat Defense in Intune

 7. A Skycure Mobile Threat Defense megfelelőségi szabályzatának létrehozása az Intune-banCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy in Intune