Használati feltételek házirend-beállításai a Microsoft Intune-banTerms and condition policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A felhasználói csoportok számára megjelenítheti az Intune használati feltételeit. Ezek elmagyarázzák, hogy hogyan érinti az eszközöket és a felhasználókat a regisztráció, a munkahelyi erőforrásokhoz való hozzáférés, valamint a Munkahelyi portál alkalmazás használata.You can deploy Intune terms and conditions to user groups to explain how enrollment, access to work resources, and the Company Portal app affect devices and users. A felhasználóknak el kell fogadniuk a használati feltételeket ahhoz, hogy regisztrálhassanak a vállalati portálon, és így hozzáférhessenek a munkájukhoz.Users must accept the terms and conditions before they can use the Company Portal to enroll and access their work.

Több, különböző használati feltételeket tartalmazó házirendet is létrehozhat és telepíthet.You can create and deploy multiple policies containing different terms and conditions. Emellett ugyanazon használati feltételek különböző nyelvű verzióit is elkészítheti, majd telepítheti azokat a megfelelő csoportokban.You can also produce versions of the same terms and conditions in different languages and then deploy these to their appropriate groups.

Használati feltételekre vonatkozó szabályzat létrehozásaCreate a terms and conditions policy

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Házirend > Feltételek és kikötések elemre.In the Microsoft Intune administration console click Policy > Terms and Conditions.

  Képernyőfelvétel a Feltételek és kikötések szabályzatról

 2. Egy új, használati feltételekre vonatkozó házirend létrehozásához kattintson a Hozzáadás elemre.Click Add to create a new terms and conditions policy.

  A meglévő házirendeket szerkesztheti és törölheti is.You can also Edit or Delete an existing policy.

 3. A Használati feltételek létrehozása lapon adja meg a következő adatokat:On the Create Terms and Conditions page, specify the following information:

  • Név—a szabályzatnak az Intune-konzolon megjelenő egyedi neve.Name—A unique policy name displayed in the Intune console.

  • Leírás—a szabályzatnak az Intune-konzolon való azonosítását segítő részletek.Description—Details that help you identify the policy in the Intune console.

  • Cím—a cím, amely a felhasználók számára is megjelenik a munkahelyi portálban.Title—The title users see in the company portal.

  • Annak magyarázata, hogy mit jelent a feltételek elfogadása a felhasználó részéről—a felhasználók számára megjelenő, az elfogadásra vonatkozó címke.Text to explain what it means if the user accepts—The label users see regarding acceptance. Például: „Elfogadom a feltételeket és kikötéseket.”For example, “I agree to the terms and conditions.”

 4. Amikor végzett, kattintson a Mentés gombra.When you are finished, click Save. Az új házirend megjelenik a Házirend munkaterület Feltételek és kikötések csomópontjában.The new policy is displayed in the Terms and Conditions node of the Policy workspace.

A használati feltételekre vonatkozó szabályzat telepítéseDeploy a terms and conditions policy

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Házirend > Feltételek és kikötések elemre.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. A Használati feltételekkel kapcsolatos házirendek listáról válassza ki a bevezetni kívánt házirendet, majd kattintson a Központi telepítés kezelése elemre.In the Terms and Conditions Policies list, select the policy you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. Az Üzembe helyezés kezelése párbeszédpanelen válassza ki azt a felhasználói csoportot, amelynek telepíteni kívánja a szabályzatot, majd kattintson az OK gombra.In the Manage Deployment dialog box, select the user groups you will deploy the policy to, and then click OK.

  Amikor a megcélzott felhasználók hozzáférnek a vállalati portálhoz, az Intune megjeleníti a telepített feltételeket és kikötéseket.When targeted users access the company portal, Intune displays the terms and conditions you deployed. Ahhoz, hogy hozzáférhessenek a vállalati erőforrásokhoz, a felhasználóknak el kell fogadniuk ezeket a feltételeket.Users must accept these terms before they can gain access to company resources.

A használati feltételekre vonatkozó szabályzat figyeléseMonitor a terms and conditions policy

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Házirend > Feltételek és kikötések elemre.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Kattintson a Jelentés megtekintése lehetőségre az Új jelentés létrehozása ablakban.In the Create New Report window, click View Report. Ekkor megnyílik a jelentés, és részletesen leírja, hogy mely felhasználók fogadták el a telepített használati feltételeket.The report will open detailing which users have accepted the terms and conditions you deployed.

A használati feltételek frissítése és a verziókövetéseUpdates and version control for terms and conditions

Egy meglévő használati feltételekre vonatkozó szabályzat szerkesztésekor beállíthatja, hogy mi történjen a szabályzat telepítésekor.When you edit an existing terms and conditions policy, you can choose which behavior occurs when you deploy the policy. Az alábbi eljárással frissítheti a meglévő használati feltételekre vonatkozó házirendeket.Use the following procedure to help you update existing terms and conditions policies.

A használati feltételek több változatának használataWork with multiple versions of terms and conditions

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Házirend > Feltételek és kikötések elemre.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt használati feltételekre vonatkozó házirendet, majd kattintson a Szerkesztés elemre.Select the terms and conditions policy that you want to edit, and then click Edit.

 3. A Használati feltételek szerkesztése lapon végezze el a szükséges módosításokat, majd adja meg, hogy az új verzió minden felhasználótól megkövetelje-e a használati feltételek elfogadását, vagy az új verzió csak az új felhasználók számára jelenjen meg.On the Edit Terms and Conditions page, make any required edits, and then specify whether this new version requires all users to accept the terms and conditions, or if only new users will see the new version.

  Javasoljuk, hogy amikor jelentős módosításokat végez a használati feltételeken, mindig növelje meg a verziószámot, és követelje meg az új feltételek elfogadását.We recommend that you increase the version number and require acceptance any time you make significant changes to your terms and conditions policy. Akkor tartsa meg az aktuális verziószámot, ha például gépelési hibákat javít vagy a formázást módosítja.Keep the current version number if you are fixing typos or changing formatting, for example.

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies