Alkalmazások frissítése a Microsoft Intune-nalUpdate apps using Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune lehetővé teszi az alkalmazásfrissítések kezelését.Microsoft Intune can help you manage app updates. Ebből a témakörből megtudhatja, hogyan frissítheti az alkalmazásokat, ha új verzióra van szükség.Use the information in this topic to understand how to update apps when a new version is required.

Alkalmazások frissítéseHow to update apps

Amikor megjelenik egy telepített alkalmazás egy új verziója, az Intune lehetővé teszi, hogy frissítse és telepítse az alkalmazás újabb verzióját.When a new version of an app that you've deployed is released, Intune lets you update and deploy the newer version of the app. Egy telepítést csak ugyanazon alkalmazás egy újabb verziójára cserélhet le (amely ugyanazzal az azonosítóval rendelkezik).You can only replace a deployment with a newer version of the same app (that has the same identifier). Az alkalmazásfrissítéseket nem használhatja egy központi telepítés egy másik alkalmazáscsomaggal való frissítésére.You cannot use app updates to update a deployment with a different app package.

AlkalmazásazonosítókApp identifiers

Az alkalmazásazonosító egy olyan tulajdonság, amely egyedi módon azonosítja az alkalmazást.The app identifier is a property that uniquely identifies an app. Nem telepíthet több alkalmazáspéldányt azonos azonosítóval.You cannot install multiple copies of an app with the same identifier. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát az alkalmazásazonosítókra:Following are some examples of app identifiers:

  • iOS – Csomagazonosító (példa: com.microsoft.excel)iOS - Bundle ID (for example: com.microsoft.excel)
  • Android – Csomagazonosító (példa: com.microsoft.excel)Android - Package ID (for example: com.microsoft.excel)
  • Windows Phone – (xap-telepítő) a Termékazonosítót (GUID) használjaWindows Phone - (xap installer) use Product ID (GUID)
  • Windows – (appx/appxbundle) a Csomag teljes nevét használjaWindows - (appx/appxbundle), use the Package Full Name

Fontos

Ha egy alkalmazást a Szükséges telepítés központi telepítési művelettel telepít, majd később a központi telepítési műveletet az Elérhető telepítéslehetőségre módosítja, az alkalmazás frissítései nem lesznek automatikusan telepítve azokon az eszközökön, melyeken a központi telepítési módosítás előtt települt az alkalmazás.When you deploy an app with a deployment action of Required install and later change the deployment action to Available install, updates to the app are not automatically installed on devices that installed the app before the deployment change was made. A probléma megoldásához tegye a következőket:To fix this issue, you can do the following:

  • Kérje meg az eszköz felhasználóját, hogy nyissa meg a vállalati portált, válassza ki a telepített alkalmazást, majd kattintson a Telepítés lehetőségre.Have the user of the device go to the company portal, select the installed app, and then choose Install.
  • Módosítsa a központi telepítési műveletet az Eltávolításlehetőségre, és az alkalmazás eltávolítása után telepítse újra az alkalmazást az Elérhető telepítésközponti telepítési művelettel.Change the deployment action to Uninstall, and after the app has been uninstalled, redeploy the app with a deployment action of Available install.

Alkalmazás frissítéséreTo update an app

  1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza az Alkalmazások > Alkalmazások elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.

  2. Válassza ki a frissíteni kívánt alkalmazást az Alkalmazások listáról, majd kattintson a Szerkesztés lehetőségre.From the Apps list, select the app you want to update, and then choose Edit.

  3. A Szoftver szerkesztése varázslóban adja meg az alkalmazáscsomag minden új adatát.In the Edit Software wizard, supply any new details for the app package.

  4. Ha elkészült, válassza a Frissítés elemet.When you are finished, choose Update.

Amikor az eszközök legközelebb keresnek elérhető alkalmazásokat, az alkalmazás automatikusan a legújabb verzióra fog frissülni.When devices next check for available apps, the app will be automatically updated to the latest version. Az alkalmazáscsomagokból telepített alkalmazások (üzletági alkalmazások) esetében az alkalmazás mind a szükséges, mind az elérhető telepítésekhez frissül mindaddig, amíg változatlan azonosítóval rendelkezik.For apps installed from an app package (line of business apps), the app will be upgraded automatically for both required and available deployments, as long as the app has the same identifier.

Az áruházi hivatkozásként üzembe helyezett alkalmazások frissítéseit az alkalmazás eredeti áruháza kezeli.For apps deployed as a link to a store, the update is managed by the store from which the app originates.