A Windows rendszerű számítógép kezelésének leegyszerűsítése szabályzatok használatávalUse policies to simplify Windows PC management

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ha a Windows rendszerű számítógépeket a rájuk telepített Intune szoftverügyféllel szeretné kezelni, akkor az Intune felügyeleti konzolján csak a Számítógép-kezelés területen lévő szabályzatokat használhatja.To manage Windows desktops as PCs, by running the Intune software client on them, you can use only the policies that are under Computer Management policies in the Intune admin console. A felügyeleti konzolon felsorolt összes többi szabályzat csak mobileszközökön léptethető érvénybe.All of the other policies listed in the admin console are for mobile devices only. A Számítógép-kezelés szabályzatainak használatával konfigurálhatja a Microsoft Intune Center beállításait, irányíthatja a számítógépek frissítését, és konfigurálhatja a számítógépek Windows tűzfalát.Using the Computer Management policies, you can configure the settings in the Microsoft Intune Center, control updates to PCs, and configure Windows Firewall for PCs.

Szabályzatsablon Windows rendszerű számítógépekhez

A Microsoft Intune Center felügyeleteManage the Microsoft Intune Center

A felhasználók számára az Intune-szoftverügyfél az Microsoft Intune Center formájában jelenik meg.Users see the Intune software client as the Microsoft Intune Center. A Microsoft Intune Center a következőket teszi lehetővé a felhasználók számára:The Microsoft Intune Center lets users:

  • alkalmazások beszerzése a vállalati portálról;Get applications from the company portal.

  • frissítések keresése;Check for updates.

  • A Microsoft Intune Endpoint Protection felügyeleteManage Microsoft Intune Endpoint Protection.

  • távsegítség kérése.Request remote assistance.

A Microsoft Intune Center minden felügyelt számítógépre telepítve van.The Microsoft Intune Center is installed on all managed computers. Az alábbi beállításokat konfigurálhatja egy Intune-szabályzatban, és ezek jelennek meg a felhasználóknak a Microsoft Intune Centerben:You can configure the following settings in an Intune policy, and these are displayed to users in the Microsoft Intune Center:

Házirend-beállításPolicy setting RészletekDetails
NévName A számítógépet felügyelő rendszergazda neve.The name of the administrator who manages the computer.
Maximális hossz: 40 karakterMaximum length: 40 characters
TelefonszámPhone number A számítógépet felügyelő rendszergazda telefonszáma.The telephone number of the administrator who manages the computer.
Maximális hossz: 20 karakterMaximum length: 20 characters
E-mail címEmail address A számítógépet felügyelő rendszergazda e-mail címe.The email address of the administrator who manages the computer.
Maximális hossz: 40 karakterMaximum length: 40 characters
Webhely neveWeb site name A felhasználói támogatási webhely neve.The name of your support website for users.
>Maximális hossz: 40 karakter>Maximum length: 40 characters
Webhely URL-címeWeb site URL A támogatási webhely URL-címe.The URL of your support website.
Maximális hossz: 150 karakterMaximum length: 150 characters
MegjegyzésekNotes A felhasználóknak megjelenített megjegyzés.A note that is displayed to users.
Maximális hossz: 120 karakterMaximum length: 120 characters

A Windows rendszerű számítógépekre vonatkozóan konfigurált szabályzatokról és beállításokról a következő információforrásokból tájékozódhat:See the following resources for information about policies and settings that you can configure for Windows PCs:

További információSee also

A Windows rendszerű számítógépek Intune-szoftverügyféllel való felügyeletének általános feladataiCommon Windows PC management tasks with the Intune software client