Az adatok védelme távoli zárolással és jelszó alaphelyzetbe állításávalHelp protect your devices with remote lock and passcode reset

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune egyaránt biztosít távoli zárolásra és a jelszavak alaphelyzetbe állítására szolgáló képességeket.Microsoft Intune provides both remote lock and passcode reset capabilities.

Eszköz távoli zárolásaLock a device remotely

Ha egy felhasználó elveszíti az eszközét, távolról zárolhatja az eszközt.If a user loses a device, you can lock the device remotely. A távoli zárolás használata előtt már rendelkeznie kell az eszközön egy beállított PIN-kóddal vagy hitelesítő kóddal.The device must already have a PIN or passcode set on it before you can use remote lock.

Az alábbi táblázatban áttekintheti, hogy hogyan működik a távoli zárolás az egyes mobilplatformokon.The following table lists how remote lock works on different mobile platforms.

PlatformPlatform Távoli zárolásRemote lock
macOSmacOS Nem támogatottNot supported
iOSiOS TámogatottSupported
AndroidAndroid TámogatottSupported
Android for WorkAndroid for Work TámogatottSupported
Windows 10 (mobilverzió)Windows 10 (mobile) TámogatottSupported
Windows 10 (asztali verzió)Windows 10 (desktop) Nem támogatottNot supported
Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 TámogatottSupported
Windows RT 8.1 és Windows RTWindows RT 8.1 and Windows RT Támogatott, ha az eszköz aktuális felhasználója megegyezik az eszközt beléptető felhasználóval.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.
Windows 8.1Windows 8.1 Támogatott, ha az eszköz aktuális felhasználója megegyezik az eszközt beléptető felhasználóval.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.

Az Intune szoftverügyfélben regisztrált Windows számítógépek nem támogatják a távoli zárolást.Remote lock is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Mobileszköz zárolása távolról az Intune-konzollalLock a mobile device remotely through the Intune console

 1. Az Intune felügyeleti konzolján kattintson a Csoportok > Minden eszköz > Minden mobileszköz elemre.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Kattintson a Minden közvetlenül felügyelt eszköz elemre az Intune-ban regisztrált eszközök megjelenítéséhez, vagy kattintson a Minden Exchange ActiveSync által kezelt eszköz elemre.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  Tip

  Az eszközt akár a felhasználó alapján is megtalálhatja.You can also navigate to a device by user. Válassza a Minden felhasználó lehetőséget.Choose All Users. A felhasználó Tulajdonságok lapján kattintson az Eszközök elemre, majd a zárolni kívánt mobileszköz nevére.On the user's properties page, choose Devices, and then choose the name of the mobile device you want to lock.

 3. A listában kattintson a zárolni kívánt eszközre vagy eszközökre.In the list, choose the device or devices that you want to lock. A tálcán kattintson a Távoli feladatok elemre, és válassza a Távoli zárolás lehetőséget.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Remote Lock.

Eszköz PIN-kódjának alaphelyzetbe állításaReset the passcode on a device

Ha egy felhasználó elfelejti a PIN-kódját, segítségként eltávolíthatja a PIN-kódot az eszközről, vagy új ideiglenes PIN-kódot kényszeríthet az eszközre.If a user forgets a passcode, you can help by removing the passcode from a device or by forcing a new temporary passcode on a device. A következő táblázatban áttekintheti, hogy hogyan működik a PIN-kód cseréje az egyes mobilplatformokon.The following table lists how passcode reset works on different mobile platforms.

PlatformPlatform PIN-kód alaphelyzetbe állításaPasscode reset
macOSmacOS Nem támogatottNot supported
iOSiOS Csak a PIN-kód eszközről való törlése támogatott.Supported for clearing the passcode from a device. Nem lehet új ideiglenes PIN-kódot létrehozni.Does not create a new temporary passcode.
AndroidAndroid Az Android 7.0-nál régebbi verziói támogatottak.Supported on versions earlier than Android 7.0. Létrehoz egy ideiglenes jelszót.Creates a temporary passcode.
Android for WorkAndroid for Work Nem támogatottNot supported
Windows 10 mobil verzióWindows 10 mobile Az Azure AD-hez csatlakoztatott, Windows 10 alkotói frissítést és későbbi verziókat futtató mobileszközök esetén támogatott.Supported for Windows 10 Creator version and later mobile devices that are Azure AD joined.
Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 TámogatottSupported
Windows RT 8.1Windows RT 8.1 Nem támogatottNot Supported
Windows 8.1Windows 8.1 Nem támogatottNot Supported
Windows 10 asztali verzióWindows 10 desktop Nem támogatottNot Supported

Az Intune szoftverügyfélben regisztrált Windows számítógépek nem támogatják a jelszó alaphelyzetbe állítását.Passcode reset is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Új PIN-kód kéréseReset a passcode

 1. Az Intune felügyeleti konzolján kattintson a Csoportok > Minden eszköz > Minden mobileszköz elemre.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Kattintson a Minden közvetlenül felügyelt eszköz elemre az Intune-ban regisztrált eszközök megjelenítéséhez, vagy kattintson a Minden Exchange ActiveSync által kezelt eszköz elemre.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  Tip

  Az eszközt akár a felhasználó alapján is megtalálhatja.You can also navigate to a device by user. Kattintson a Minden felhasználó elemre.Click All Users. A felhasználó Tulajdonságok lapján kattintson az Eszközök elemre, majd a törölni kívánt mobileszköz nevére.On the user's properties page, click Devices, and then click the name of the mobile device you want to wipe.

 3. A listában kattintson a zárolni kívánt eszközre vagy eszközökre.In the list, choose the device or devices that you want to lock. A tálcán kattintson a Távoli feladatok elemre, és válassza a Jelszó alaphelyzetbe állítása lehetőséget.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Passcode Reset.

További információSee also

Eszköz kivonása, illetve a Windowsban elérhető, az eszközadatok felügyeletére szolgáló szelektív törlési funkció ismertetéseRetire devices and Windows Selective Wipe for Device Data Management