Alkalmazások előkészítése a mobilalkalmazás-felügyeletre az SDK segítségévelUse the SDK to enable apps for mobile application management

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune App SDK-val lehetővé teheti az Intune számára az iOS- vagy Android-mobilalkalmazások egyes funkcióinak felügyeletét.Use the Microsoft Intune App SDK to let Intune manage certain features of your iOS or Android apps. Az alkalmazás előkészítését követően házirendeket léptethet érvénybe az alkalmazásra vonatkozóan.After your app is enabled, you can deploy policies to the app. Ezek a szabályzatok a felügyelt funkciók használatával járulnak hozzá a vállalati adatok védelméhez.These policies use those features to help protect your corporate data. Az SDK-val többek között a következő típusú védelmi módszerek valósíthatók meg:Examples of the types of protections that you can implement with the SDK are:

  • A vállalati dokumentumok felhőbe másolásának letiltása a felhasználók számáraPrevent users from copying corporate documents to the cloud.

  • Az alkalmazás által az eszközre mentett adatok titkosításának megköveteléseRequire encryption of data that the app saves to the device.

  • Felügyelt böngésző használatának kényszerítéseEnforce the use of a managed browser.

  • Vállalati adatok távoli törlése az alkalmazásbólRemotely wipe corporate data from the app.

Az SDK használatához hozzá kell férni az alkalmazás forráskódjához, az SDK funkcióinak többségét ugyanakkor anélkül is engedélyezheti, hogy ehhez módosítania kellene az alkalmazás működését.You need access to the app's source code to use the SDK, but you can enable most of the SDK features without having to change the app's behavior.

Általános tudnivalók az SDK-ról az Áttekintés lapon érhetőek el.For an overview of the SDK, see the Overview.

További információSee also

Annak eldöntése, hogyan készíti elő az alkalmazásokat a mobilalkalmazás-kezeléshez a Microsoft Intune-nalDecide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune