Hardver- és szoftverleltár megtekintése Windows rendszerű számítógépekenView hardware and software inventory for Windows PCs

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune részletes információkat gyűjt az Intune szoftverügyféllel felügyelt számítógépek hardveréről és szoftveréről.Intune collects detailed information about the hardware and software of desktops that you manage as PCs by using the Intune software client. Az alábbi eljárásokban lévő információkból megtudhatja:Use the information in the following procedures to learn how to create:

 • Hogyan hozhat létre olyan jelentést, amely az Ön által kezelt számítógépek hardvertulajdonságaival kapcsolatos információkat tartalmaz.A report that lists information about the hardware capabilities of PCs you manage.

 • Hogyan hozhat létre olyan jelentést, amely az egyes számítógépekre telepített szoftverek listáját tartalmazza.A report that lists the software installed on each PC.

 • Hogyan frissítheti a számítógépleltárat, hogy a jelentésben szereplő adatok naprakészek legyenek.How to refresh a PCs inventory to ensure that the data in the report is current.

Az Ön által kezelt számítógépekkel kapcsolatos információk megjelenítéseTo display information about PCs you manage

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Jelentések > Számítógépleltár-jelentések lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Computer Inventory Reports.

 2. Az Új jelentés létrehozása lapon fogadja el az alapértelmezett értékeket, vagy állítsa be őket a jelentés által visszaadott eredmények szűrésére.On the Create New Report page, accept the default values or customize them to filter the results that will be returned by the report. Kiválaszthatja például, hogy csak a Windows 8.1-et futtató számítógépek jelenjenek meg a jelentésben.For example, you could select that only PCs that run Windows 8.1 will be displayed in the report.

 3. A Jelentés megtekintése elemet választva megnyithatja a Számítógépleltár-jelentést egy új ablakban.Choose View Report to open the Computer Inventory Report in a new window.

  Az egyes oszlopok fejlécét választva a jelentést bármelyik oszlop, például a Név, a Ház típusa vagy a Gyártó szerint rendezheti.You can sort the report by any of the columns, like Name, Chassis Type or Manufacturer by selecting each column heading.

Az Ön által kezelt számítógépekre telepített szoftverek megjelenítéseTo display software installed on PCs you manage

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Jelentések > Észlelt szoftverek jelentései elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Detected Software Reports.

 2. Az Új jelentés létrehozása lapon fogadja el az alapértelmezett értékeket, vagy állítsa be őket a jelentés által visszaadott eredmények szűrésére.On the Create New Report page, accept the default values or customize them to filter the results that will be returned by the report. Kiválaszthatja például, hogy csak a Microsoft által kiadott szoftverek jelenjenek meg a jelentésben.For example, you could select that only software published by Microsoft will be displayed in the report.

 3. A Jelentés megtekintése elemet választva megnyithatja az Észlelt szoftverek jelentéseit egy új ablakban.Choose View Report to open the Detected Software Report in a new window.

  Az egyes oszlopok fejlécét választva a jelentést bármelyik oszlop, például a Név, a Kiadó vagy a Kategória alapján rendezheti.You can sort the report by any of the columns, like Name, Publisher or Category by selecting each column heading. A listában lévő frissítések kibontásával, a listaelem mellett lévő, irányt mutató nyílra kattintva részletes információkat jeleníthet meg (például a számítógépeket, amelyeken telepítve van).You can expand the updates in the list to show more detail (such as the PCs on which it is installed) by choosing the directional arrow next to the list item.

A számítógépleltár frissítése a naprakész állapot biztosításáhozTo refresh computer inventory to ensure it is current

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Csoportok > Minden eszköz elemet (vagy egy másik csoportot, amely tartalmazza azt a számítógépet, amelynek a leltárát frissíteni szeretné).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC for which you want to refresh inventory).

 2. Válasszon ki egy számítógépet, vagy tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt több számítógép kijelöléséhez.Select a PC, or press and hold Ctrl to select multiple PCs.

 3. A tálcán válassza a Távoli feladatok > Leltár frissítése elemet.On the taskbar, choose Remote Tasks > Refresh Inventory.

 4. A feladat állapotának megtekintéséhez válassza a lap jobb alsó sarkában található Távoli feladatok elemet.To view the task status, choose Remote Tasks in the bottom right corner of the page.

  A Feladat állapota párbeszédpanel megjeleníti az aktuális távoli feladatokat, a feladatok állapotát, az eszköz nevét és minden jelentett hibát, valamint egy hivatkozást kínál a hibaelhárítási információkhoz.The Task Status dialog box displays showing current remote tasks, task status, device name, and any reported errors, and provides a link to troubleshooting information.

További információSee also

A Windows rendszerű számítógépek Intune-szoftverügyféllel való felügyeletének általános feladataiCommon Windows PC management tasks with the Intune software client