Windowsos szabályzatbeállítások a Microsoft Intune-banWindows policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Windows-eszközökhöz készült általános konfigurációs szabályzatával (Windows 8.1 és újabb verziók) a következő beállításokat konfigurálhatja a regisztrált Windows 8- , Windows 8.1- , és Windows RT 8.1-eszközökhöz:Use the Microsoft Intune Windows general configuration policy (Windows 8.1 and later) to configure the following settings for enrolled Windows 8, Windows 8.1, and Windows RT 8.1 devices:

Alkalmazhatósági beállításokApplicability settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Az összes konfiguráció alkalmazása a Windows 10-reApply all configurations to Windows 10 Ezzel a beállítással lehetővé teszi, hogy a szabályzatban szereplő beállítások a rendszer Windows Phone 8- és 8.1-eszközökön felül a Windows 10-eszközökre is alkalmazhatók legyenek.Enables settings in this policy to be applied to Windows 10 devices, in addition to Windows 8 and Windows 8.1 devices.

Biztonsági beállításokSecurity settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Kötelező jelszótípusRequired password type Meghatározza a megkövetelt jelszótípust, például hogy a jelszó számokat és betűket is, vagy csak számokat tartalmazhat.Specifies the type of password that's required, such as alphanumeric or numeric only.
Megkövetelt jelszótípus – a karakterkészletek minimális számaRequired password type – Minimum number of character sets Azt határozza meg, hány különböző karakterkészletnek kell szerepelnie a jelszóban.Specifies how many different character sets must be included in the password. A következő négy karakterkészlet létezik: kisbetűk, nagybetűk, számok és szimbólumok.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. iOS-eszközök esetén azonban ez a beállítás azt határozza meg, hány szimbólumnak kell szerepelnie a jelszóban.However, for iOS devices, this setting specifies the number of symbols that must be included in the password.
Jelszó minimális hosszaMinimum password length Konfigurálja a jelszó minimális hosszát (karakterszámát).Configures the minimum required length (in characters) for the password.
Ennyi ismétlődő sikertelen bejelentkezés után törlődnek végleg az adatok az eszközrőlNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped A megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után törli az eszközt.Wipes the device if the sign-in attempts fail this number of times.
Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before screen turns off Azt állítja be, hogy az eszköz hány perc tétlenség után kérjen jelszót a zárolás feloldásához.Specifies the number of minutes a device must be idle before a password is required to unlock it.
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Ennyi nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a felhasználó beállíthat-e általa korábban már használt jelszavakat.Specifies whether the user can configure previously used passwords.
Korábbi jelszavak megjegyzéseKorábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Ez a beállítás az eszköz által megjegyzett korábbi jelszavak számát határozza meg.Specifies the number of previously used passwords that are remembered by the device.
Képjelszó és PIN-kód engedélyezéseAllow picture password and PIN Engedélyezi a képjelszó és a PIN-kód használatát.Enables the use of a picture password and PIN. A képjelszó segítségével a felhasználó egy képre rajzolt kézmozdulatokkal jelentkezhet be.A picture password lets the user sign in with gestures on a picture. A PIN-kód gyors bejelentkezést tesz lehetővé egy négyjegyű kóddal.A PIN lets users quickly sign in with a four-digit code.

Titkosítási beállításokEncryption settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Titkosítás megkövetelése mobileszközön1Require encryption on mobile device1 Az eszközön található összes fájlnak titkosítva kell lennie.Requires that files on the device are encrypted.

1 További információ a Windows 8.1 rendszerű eszközökhöz1 Additional information for devices that run Windows 8.1

  • A Windows 8.1 rendszerű eszközökön a titkosítás kényszerítéséhez minden egyes eszközön telepíteni kell a következőt: 2014. decemberi MDM-ügyfélfrissítés Windows rendszerre .To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Ha engedélyezi ezt a beállítást a Windows 8.1 rendszerű eszközökön, az eszköz valamennyi felhasználójának rendelkeznie kell Microsoft-fiókkal.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • A titkosítás működéséhez az eszköznek teljesítenie kell a Microsoft InstantGo hardvertanúsítvány követelményeit.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Amikor kényszeríti az eszközön a titkosítást, a helyreállítási kulcs csak a felhasználó OneDrive-fiókon keresztül elérhető Microsoft-fiókjából érhető el.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Ez a kulcs nem állítható vissza egy felhasználó nevében.You cannot recover this key on behalf of a user.

Kártevőkre vonatkozó beállításokMalware settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Hálózati tűzfal megköveteléseRequire network firewall Előírja a Windows tűzfal bekapcsolását.Requires that the Windows Firewall is turned on.
SmartScreen engedélyezéseEnable SmartScreen Kötelezővé teszi a Windows SmartScreen használatát.Requires the use of Windows SmartScreen.

RendszerbeállításokSystem settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Automatikus frissítések megköveteléseRequire automatic updates Aktiválja az automatikus frissítési beállítást az eszközökön.Turns on the automatic updates setting on devices.
Automatikus frissítések megkövetelése – Az automatikusan telepített frissítések minimális besorolásaRequire automatic updates – Minimum classification of updates to install automatically Kiválasztja az automatikusan telepített frissítések besorolását:Chooses the classification of updates that will be installed automatically:

- Fontos – Minden fontosként megjelölt frissítést telepít.- Important – Installs all updates that are classified as important.
- Ajánlott – Minden fontosként vagy ajánlottként megjelölt frissítést telepít.- Recommended – Installs all updates that are classified as important or recommended.
Felhasználói fiókok felügyeleteUser Account Control Kötelezővé teszi a felhasználói fiókok felügyeletének használatát az eszközökön.Requires the use of User Account Control (UAC) on devices.
Diagnosztikai adatok küldésének engedélyezéseAllow diagnostic data submission Engedélyezése esetén az eszköz diagnosztikai adatokat küld a Microsoftnak.Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.

Felhőbeállítások – dokumentumok és adatokCloud settings – documents and data

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Munkahelyi mappák URL-címeWork Folders URL Beállítja a munkahelyi mappa URL-címét, hogy lehetővé tegye a dokumentumok az eszközök közötti szinkronizálását.Sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.

E-mail beállításokEmail settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
A Microsoft-fiók használata nem kötelező a Windows Mail alkalmazásbanMake Microsoft account optional in Windows Mail application Microsoft-fiók nélkül is hozzáférhetővé teszi a Windows Posta alkalmazást.Enables access to the Windows Mail application without a Microsoft account.

Alkalmazásbeállítások – böngészőApplication settings - browser

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Automatikus kitöltés engedélyezéseAllow autofill Engedélyezi a felhasználók számára a böngésző automatikus kiegészítési funkciója beállításainak módosítását.Enables users to change autocomplete settings in the browser.
Előugróablak-blokkoló engedélyezéseAllow pop-up blocker A böngésző előugróablak-blokkolójának engedélyezése vagy letiltása.Enables or disables the browser pop-up blocker.
Beépülő modulok engedélyezéseAllow plug-ins Engedélyezi a felhasználók számára, hogy beépülő modulokat adjanak hozzá az Internet Explorerhez.Enables users to add plug-ins to Internet Explorer.
Active Scripting engedélyezéseAllow active scripting Engedélyezi, hogy a böngésző parancsfájlokat futtasson (például Active X- parancsfájlok).Enables the browser to run scripts, such as Active X scripts.
Csalás elleni figyelmeztetés engedélyezéseAllow fraud warning Engedélyezi vagy letiltja a potenciálisan rosszindulatú webhelyekről szóló figyelmeztetéseket.Enables or disables warnings for potential fraudulent websites.
Intranetes webhelyek engedélyezése egyszavas kereséshezAllow intranet site for single word entry Engedélyezi, hogy egyetlen szó, például a „Bing” használatával az Internet Explorert webhelyekre lehessen irányítani.Enables use of a single word to direct Internet Explorer to a web site, such as Bing.
Intranetes hálózatok automatikus felderítésének engedélyezéseAllow automatic detection of intranet network Segít az intranetes webhelyek biztonságának konfigurálásában az Internet Explorerben.Helps configure security for intranet sites in Internet Explorer.
Internetes biztonsági szintSecurity level for Internet Az Internet Explorer internetes webhelyekre vonatkozó biztonsági szintjét állítja be.Sets the Internet Explorer security level for Internet sites.
Intranetes biztonsági szintSecurity level for intranet Az Internet Explorer intranetes webhelyekre vonatkozó biztonsági szintjét állítja be.Sets the Internet Explorer security level for intranet sites.
Megbízható helyek biztonsági szintjeSecurity level for trusted sites A megbízható helyek zóna biztonsági szintjét állítja be.Configures the security level for the trusted sites zone.
Tiltott helyek biztonsági szintjeSecurity level for restricted sites A tiltott helyek zóna biztonsági szintjét állítja be.Configures the security level for the restricted sites zone.
„Do Not Track” fejléc küldéseSend Do Not Track header A nyomkövetést tiltó fejlécet küld az Internet Explorerben a felkeresett webhelyeknek.Sends a do not track header to visited sites in Internet Explorer.
Vállalati üzemmód menüpont használatának engedélyezéseAllow Enterprise Mode menu access Lehetővé teszi, hogy a felhasználók férhetnek hozzá a vállalati üzemmód menü beállítások Internet Explorer programból.Lets users access the Enterprise Mode menu options from Internet Explorer.
Engedélyezése esetén meghatározhatja a Naplózási jelentés helyét is, ahol megtalálható annak a jelentésnek az URL-címe, amely megjeleníti azokat a webhelyeket, amelyekhez a felhasználók bekapcsolták a vállalati üzemmódot.If you select this setting, you can also specify a Logging report location, which contains a URL to a report that shows websites for which users have turned on Enterprise Mode access.
Vállalati üzemmód webhelylistájának helyeEnterprise Mode site list location Azon webhelyek listájának helyét adja meg, amelyek a Vállalati üzemmódot használják, ha az aktív.Specifies the location of the list of websites that will use Enterprise Mode when it is active.

Eszközképességek beállításai – mobilhálózatDevice capabilities settings - cellular

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Adatroaming engedélyezéseAllow data roaming Adatroaming használatát engedélyezi, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Enables data roaming when the device is on a cellular network.

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies