A Windows Team konfigurációs házirendjének beállításai a Microsoft Intune-banWindows Team configuration policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Regisztrált Windows 10 Team eszközök, például a Microsoft Surface Hub beállításainak konfigurálására használhatja a Windows 10 Team eszközökhöz készült általános konfigurációs házirendjét.Use the Microsoft Intune Windows 10 Team general configuration policy to configure settings for enrolled Windows 10 Team devices such as the Microsoft Surface Hub.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Képernyő felébresztésének engedélyezése, ha valaki van a helyiségbenAllow screen to wake automatically when someone in the room Lehetővé teszi az eszköz automatikus felébresztését, ha az érzékelők valakit észlelnek a helyiségben.Allows the device to wake automatically when its sensor detects someone in the room.
PIN-kód kérése vezeték nélküli vetítéshezRequire PIN for wireless projection Meghatározza, hogy meg kell-e adni a PIN-kódot az eszköz vezeték nélküli vetítési funkcióinak használata előtt.Specifies whether you must enter a PIN before you can use the wireless projection capabilities of the device.
Karbantartási időszak megadása az eszközfrissítésekhezSet a maintenance window for device updates Meghatározza, hogy mely időszakban kerül sor az eszköz frissítéseire.Configures the window when updates can take place to the device. Beállíthatja a kezdési időt és az időtartamot (1-5 óra) is.You can configure the start time of the window and the duration (from 1-5 hours).
Az Azure-os Operational Insights engedélyezéseEnable Azure Operational Insights A Microsoft Operations Manager csomag részét képező Azure-os Operational Insights naplófájladatokat gyűjt, tárol és elemez a from Windows 10 Team-eszközökről.Azure Operational Insights , part of the Microsoft Operations Manager suite collects, stores, and analyzes log file data from Windows 10 Team devices.

Az Azure-os Operational Insights szolgáltatáshoz végzett csatlakozáshoz meg kell adnia egy munkaterület-azonosítót és egy munkaterületkulcsot.To connect to Azure Operational insights, you must specify a Workspace ID and a Workspace Key.
Miracast vezeték nélküli vetítés engedélyezéseEnable Miracast wireless projection Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy a Windows 10 Team-eszköz Miracast technológiát használó eszközökkel vetíthessen.Enable this option if you want to let the Windows 10 Team device use Miracast enabled devices to project.

Ha engedélyezi ezt a lehetőséget, a Válasszon Miracast-csatornát területen válassza ki a tartalom vetítéséhez használni kívánt Miracast-csatornát.If you enable this option, from Choose Miracast channel select the Miracast channel used to project content.
Az üdvözlőképernyőn megjelenő értekezletadatok kiválasztásaChoose the meeting information displayed on the welcome screen Ha engedélyezi ezt a lehetőséget, kiválaszthatja az Üdvözöljük képernyő Értekezletek csempéjén megjelenő adatokat.If you enable this option, you can choose the information that will be displayed on the Meetings tile of the Welcome screen. A következőket teheti:You can:

- Csak szervező és időpont megjelenítése- Show organizer and time only
- Szervező, időpont és tárgy megjelenítése (zártkörű értekezletek esetén a tárgy rejtett)- Show organizer, time and subject (subject hidden for private meetings)
Zárolási képernyő háttérképének URL-címeLockscreen background image URL Engedélyezze ezt a beállítást, ha az Ön által megadott URL-címről egy egyéni hátteret szeretne megjeleníteni a Windows 10 Team-eszközök Üdvözöljük képernyőjén.Enable this setting to display a custom background on the Welcome screen of Windows 10 Team devices from the URL you specify.

A képnek PNG formátumban kell lennie, és az URL-címnek a https:// karakterlánccal kell kezdődnie.The image must be in PNG format and the URL must begin with https://.

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies