Az eszközkezelés módjának kiválasztásaChoose how to manage devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ahhoz, hogy kihasználhassa az Intune által kínált számos funkciót, így például az alkalmazástelepítést és az eszközbeállítások szabályozását, az eszközöket kezelni kell.To take advantage of the many features that Intune offers, such as app deployment and control of device settings, your devices must be managed. Az eszközkezelés módja attól függ, hogy az Intune mely képességeit szeretné használni.How you manage devices depends on the Intune capabilities you want to use. Ez a témakör segít az igényeinek legmegfelelőbb módszer kiválasztásában.This topic helps you choose the method that meets your needs.

iOS, Mac OS X, Android vagy Windows Phone rendszerű eszközök kezeléséhez az eszközöket regisztrálni kell.To manage devices that run iOS, Mac OS X, Android, or Windows Phone, you must enroll them.

Windows rendszerű számítógépek kezelésére két lehetősége van:To manage Windows PCs, you have two choices:

  1. Az eszköz regisztrálása vagyEnroll the device or
  2. Az Intune-szoftverügyfél telepítése.Install the Intune software client.

A megfelelő módszer meghatározásaDecide which method to use

Az alábbi döntési folyamat segítségével döntheti el, hogyan kezelje eszközeit.Use this decision flow to decide how to get your devices managed.

Döntési folyamat az eszközök kezeléséhez.

A lehető legtöbb funkció eléréséhez regisztrálja a Windows rendszerű számítógépeket.Enroll Windows PCs to get the most functionality. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az Intune-szoftverügyfél jobban megfelel az igényeinek a következő esetekben:However, the Intune software client might be more suitable for:

  • Windows 7Windows 7
  • Windows-szoftverfrissítések és licenchasználatWindows software updates and license usage
  • Endpoint Protection és a Windows tűzfal használataEndpoint Protection and Windows Firewall
  • A TeamViewer szoftver segítségével távsegítséget kíván nyújtani a felhasználóknakRemote assistance to users using the TeamViewer software

Az egyes módszerekkel elérhető felügyeleti képességek részletes felsorolását a következő cikkben találja: [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune).For a detailed listing of the management capabilities you'll get with each method, see [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune). Az Intune által támogatott eszközökről és számítógépekről lásd: Támogatott mobileszközök és számítógépek.For information about the devices and PCs that Intune supports, see Supported mobile devices and computers.

További lépésekNext steps