Konfigurációt követő feladatokPost-configuration tasks

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A fizetős Intune előfizetés kezdeti konfigurációs lépéseinek elvégzését követően további mobileszköz-felügyeleti funkciók engedélyezését is érdemes megfontolnia.After you complete the initial configuration steps for an Intune paid subscription, you should consider enabling additional mobile device management functionality.

  • Az Exchange és az Intune összekapcsolása: Az Intune-ban nem regisztrált mobileszközökkel rendelkező felhasználók esetében az Exchange ActiveSync-felügyelet a helyszíni Exchange és az Exchange Online összekötőjének használatával engedélyezhető a Microsoft Office 365 szolgáltatásban.Connect Exchange to Intune: For users with mobile devices that haven't enrolled in Intune, you can enable Exchange ActiveSync management using a connector for on-premises Exchange and for Exchange Online in Microsoft Office 365. Az Exchange Connector összeköttetést biztosít az Exchange-telepítéssel, és használatával mobileszközöket felügyelhet az Intune felügyeleti konzolon.The Exchange connector connects you to your Exchange deployment and lets you manage mobile devices through the Intune administration console. Az Exchange-összekötővel kapcsolatban a Mobileszköz-kezelés az Exchange ActiveSync és a Microsoft Intune használatával című cikk nyújt további tájékoztatást.To learn more about the Exchange connector, see Mobile device management with Exchange ActiveSync and Microsoft Intune.

  • Intune-jelentések: A Microsoft Intune olyan riasztásokat és jelentéseket biztosít, amelyek megkönnyítik az eszközök figyelését, valamint a szoftverlicencek állapotának és az eszközöket érintő műveleteknek (például az eszközön lévő adatok törlésének) a monitorozását.Intune reports: Microsoft Intune provides alerts and reports that you can use to help monitor devices, as well as software license status and actions that affect devices (such as wiping a device). A jelentésekkel kapcsolatos további információkért lásd: A Microsoft Intune-műveletek értelmezése jelentések segítségével.To learn more about reporting, see Understand Microsoft Intune operations by using reports.

  • A vállalati erőforrások védelme: Az Intune konfigurálását és az eszközök regisztrálását követően győződjön meg arról, hogy az eszközök védve vannak az adatvesztéssel és más fenyegetésekkel szemben.Protecting company resources: After you've configured Intune and enrolled your devices, you'll want to make sure that you're protecting devices against data loss and other threats. Az erőforrások védelméről az Alkalmazások és adatok védelme a Microsoft Intune-nal című cikk nyújt további tájékoztatást.To learn more about protecting resources, see Protect apps and data with Microsoft Intune.