Első lépések: Céges adatok védelme adattitkosítássalQuick Start Guide: Protect company data with data encryption

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune különféle módokon segíthet az Office mobilalkalmazások adatvesztésének megelőzésében:Microsoft Intune can help you prevent data loss from Office mobile apps in a variety of ways, including:

  • Vállalati adatok titkosítása az iOS és Android által biztosított legmagasabb szintű eszköztitkosítással.By encrypting corporate data with the highest level of device encryption provided by iOS and Android.
  • Olyan iOS- és Android-eszközökön, melyek nem regisztrálhatók mobileszköz-kezelésben adatvédelmi vagy jogi követelmények miatt.On iOS and Android devices that, because of privacy or legal requirements, cannot be enrolled in a mobile device management solution.

A Microsoft Intune anélkül is segít az Office mobilalkalmazások adatvesztésének megelőzésében, és az Office 365 (O365) adatok biztosításában, hogy regisztrálnia kellene iOS vagy Android mobileszközét a teljes mobileszköz-kezelésben.Microsoft Intune can also help you prevent data loss from Office mobile apps and secure Office 365 (O365) data without having to enroll iOS or Android mobile devices in full mobile device management. Ez akkor is igaz, ha a mobileszközök kezelésére egy harmadik fél mobileszköz-kezelését használja.This is true even if you use a third-party mobile device management solution to managed mobile devices.

Ez a nekem megfelelő útmutató?Is this quick start guide right for me?

Ez az útmutató akkor a leghasznosabb, ha eleget tesz a következő előfeltételeknek:This quick start guide is a good resource if you meet the following prerequisites:

  • Már használja, vagy rendelkezik O365 licencekkel, amiket használni szeretne, valamint Office mobilalkalmazásokat kezel.You already use or have O365 licenses that you want to use and you manage Office mobile apps.
  • Office mobilalkalmazások használatát tervezi iOS vagy Android rendszeren.You are planning to use Office mobile apps on iOS or Android.
  • Használ valamilyen mobileszköz-kezelést, legyen az Microsoft vagy nem Microsoft.You use any mobile device management solution - Microsoft or non-Microsoft. Ha nem tud mobileszköz-kezelést használni a jogszabályok miatt, ez az útmutató a hasznára lehet.If you cannot use a mobile device management solution because of statutory rules, this guide is something that you can use.

Megjegyzés

A Windows még nem támogatott platform Office mobilalkalmazások esetén.Windows is not yet a supported platform for Office mobile apps. A mobilalkalmazás-kezelés regisztráció nélkül egyelőre nem kompatibilis az Exchange-el vagy a helyszíni SharePointtal.Mobile application management without enrollment is not yet compatible with Exchange or SharePoint on-premise. Csak az online verziókban tárolt adatot tudja megvédeni.You can only protect data hosted in online versions.

Jelen útmutató segítséget nyújt abban hogy, hogyan védheti meg vállalatát adatvesztéssel szemben azáltal, hogy jelszavakat és adattitkosítást kényszerít ki szabályzatokkal olyan mobilalkalmazásokon, amelyeket a beosztottjai bizalmas adat eléréséhez használnak, bármilyen eszközkezelési megoldásba való teljes regisztráció nélkül.This guide can help you protect your company from data loss by forcing passcodes and data encryption using policies on the mobile apps that your employees use to access sensitive data, without requiring full enrollment in any device management solution. A Microsoft Intune lehetővé teszi, hogy mobilalkalmazás-kezelési (MAM) szabályzatokat állítson be az Office mobilalkalmazásokon iOS és Android rendszereken.Microsoft Intune allows you to set mobile application management (MAM) policies on Office mobile apps for iOS and Android. Így az O365 adatok védelme érdekében a felhasználóknak nem kell egy mobileszköz-kezelési megoldásban regisztrálni eszközeiket, mégis megmarad a gördülékeny végfelhasználói élményük az Office mobilalkalmazásaival.This approach protects O365 data without requiring users to enroll their devices into a mobile device management solution while also maintaining a great end-user experience with Office mobile apps.

Mit kell ehhez tennem?How do I do it?

  1. Az alkalmazásadatok védelmének áttekintéseReview how you can protect app data
  2. Felkészülés a mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatok konfigurálásáraGet ready to configure mobile app management policies
  3. Mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatok létrehozása és telepítéseCreate and deploy mobile app management policies

További információ:Additional information: