Rövid útmutató: A mobileszközök e-mail-konfigurációjának leegyszerűsítéseQuick Start Guide: Simplify email configuration on mobile devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune-nal az Intune által kezelt iOS- Android- és Windows-mobileszközökre email-, VPN- és Wi-Fi-profilokat telepíthet, így időt és erőforrásokat takaríthat meg cégének.Microsoft Intune saves your company time and resources by allowing you to deploy email (as well as VPN and WiFi) profiles to Windows, iOS and Android mobile devices managed by the Intune service. Az e-mail-profilok automatikus konfigurációja jelentősen javítja a végfelhasználói élményt, növeli az elégedettségi szintet, és csökkenti az ügyfélszolgálati kiadásokat.Automatically configuring email profiles can greatly improve the end-user experience and increase satisfaction levels while at the same time reduce your helpdesk costs.

Ez a nekem megfelelő útmutató?Is this quick start guide right for me?

Szeretné csökkenteni a felhasználók által a mobileszközök új e-mail-profiljainak konfigurálására szánt időt és erőfeszítést, mindezzel egy időben pedig engedélyezni az Intune által kezelt mobileszközöknek, hogy hozzáférjenek a céges levelezéshez, így növelve a vállalati adatbiztonságot?Would like to reduce the time and effort required by your users to configure new email profiles on mobile devices from while also increasing your company’s data security by only allowing mobile devices managed by Intune to access your company email?

Ha igen, a Microsoft Intune e-mail-profilok az alkalmazottak az Intune által kezelt eszközeire való telepítésével automatikusan konfigurálja az e-maileket, így nekik nem kell a vállalati levelezés konfigurálásával foglalkozniuk.If yes, Microsoft Intune can automatically configure email for your employees’ Intune-managed devices by deploying email profiles to their devices so that they don’t have to manually configure access to their company email. Ez a funkció jobb végfelhasználói élményt nyújt, és csökkenti az e-mail-konfigurációs problémákkal kapcsolatos eszkalációk számát a felhasználók Windows-, iOS- és Android-eszközein, így csökkentve az ügyfélszolgálati kiadásokat.This capability provides a better end-user experience and reduces overall helpdesk costs by driving down the number of escalations for email configuration issues on your users Windows, iOS, and Android devices.

Az e-mail-profil konfigurálása után könnyen korlátozhatja a céges levelezéshez és az Intune feltételes hozzáférési szabályzataival rendelkező Office 365-szolgáltatásokhoz való hozzáférést.After the email profile is configured, you can easily restrict access to company email and Office 365 services with Intune conditional access policies. Ezekkel a szabályzatokkal elérheti, hogy a vállalati e-mail- és Office 365-szolgáltatásokhoz csak olyan eszközök férhessenek hozzá, amelyek megfelelnek az Ön által az Intune-ban beállított szabályoknak.These policies allow you to make sure that access to your company email and Office 365 services is restricted to devices that are compliant with the rules that you set in Intune.

Mit kell ehhez tennem?How do I do it?

  1. Konfigurálja automatikusan a végfelhasználói e-mail-profilokat a Windows-, iOS- és Android-eszközökön.Automatically configure end-user email profiles on Windows, iOS, and Android devices.
  2. Korlátozza a vállalati e-mailekhez való hozzáférést feltételes hozzáférési szabályzatokkal.Control access to company email using conditional access policies.

További információ:Additional information:

Intune-eszközbeállítások és biztonságIntune device settings and security

További lépésekWhat should I do next?

VPN-profilok telepítése a kezelt eszközökreDeploy VPN profiles to managed devices

Wi-Fi-profilok telepítése a kezelt eszközökreDeploy Wi-Fi profiles to managed devices

Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségévelSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune