Szabályzatok létrehozása és alkalmazások közzétételeCreate policies and publish apps

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör azt ismerteti az Intune-rendszergazdák számára, hogy miképpen hozhatnak létre szabályzatokat, illetve tehetnek közzé alkalmazásokat, amelyeket telepíthetnek a felügyelt eszközökre.This topic tells Intune administrators how they can create policies and publish apps that they can then deploy to managed devices.

Mielőtt elkezd alkalmazásokat regisztrálni az Intune-ban, engedélyezhet szabályzatbeállításokat és alkalmazásokat. Ezek azonnal érvénybe lépnek és települnek, amint az eszközök felügyelet alá kerülnek.Before you start enrolling apps into Intune, you can enable policy settings and apps that will be deployed as soon as those devices come into management. Az Intune-szabályzatok lehetőséget biztosítanak a mobileszközök biztonsági beállításainak kezelésére, a Windows tűzfal és az Endpoint Protection szolgáltatás számítógépeken alkalmazott beállításainak karbantartására, illetve alkalmazások telepítésére.Intune policies provide settings that help you control the security settings on mobile devices, maintain Windows Firewall and Endpoint Protection settings for computers, and deploy applications. Konfigurálhat szabályzatokat, felvehet alkalmazásokat, és telepítheti őket, hogy az eszközök azonnal megkapják ezeket a beállításokat és alkalmazásokat, amint regisztrálnak az Intune-ban.You can configure policy, add apps, and deploy those apps so that devices receive settings and apps as soon as they enroll in Intune.

A szabályzatok és az alkalmazások platformfüggőek.Policies and apps are platform-specific.

Az eszközbeállítások kezeléseManage device settings

Az eszközszabályzatok beállításainak konfigurálása és kezelése platformonként történik.Device policy settings are configured and managed on a per-platform basis. A következő hivatkozásokkal elérhetők a különféle platformokban használható beállítások:The following links provide lists of available settings for their respective platforms:

A következő cikk további tájékoztatást nyújt: Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatával.You can learn more about how to Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

Alkalmazások felvétele és telepítéseAdd and deploy apps

Kétféleképpen vehet fel alkalmazásokat az Intune-ba, illetve telepítheti őket a felügyelt eszközökre:You can add apps to Intune and then deploy them to managed devices in two ways:

  • Kötelező telepítés – Az alkalmazás automatikusan települ a felügyelt eszközökre.Required install - Apps automatically installs the app to managed devices
  • Elérhető telepítés – Az alkalmazások megjelennek az Intune Munkahelyi portáljában, hogy a felhasználók eldönthessék, telepítik-e őket az eszközükre.Available install - Apps appear in the Intune Company Portal so that users can choose whether to install them on their devices

Alkalmazások hozzáadásaAdd apps

Először elérhetővé kell tennie az alkalmazásokat az Intune-ban a következő módszerek valamelyikével:First you must make apps available in Intune by one of the following methods:

Alkalmazások telepítéseDeploy apps

Az alkalmazás ekkor elérhetővé válik az Intune-ban, tehát telepíthető a felügyelt eszközökre:Now that the app is availabile in Intune, you can deploy it to managed devices: