Mobileszközök regisztrálásának lehetővé tételeEnable enrollment for mobile devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakor azt mutatja be, hogy miképpen tehetik lehetővé az Intune-rendszergazdák a mobileszközök regisztrálását.This topic describes how an Intune administrator can enable mobile device enrollment. Az Intune-nak a telefonján való használatáról a Munkavégzés felügyelt eszközökkel című cikk nyújt tájékoztatást.For help using Intune on your phone, see using managed devices to get work done.

Az Intune-nal történő mobileszköz-felügyelet beállításához először meg kell adnia a mobileszköz-kezelő szolgáltatót (ez azonosítja azt a szolgáltatást, amely felügyelheti a fiókjához tartozó eszközöket).To set up mobile device management with Intune, you must first set the mobile device management authority, which identifies the service that can manage devices associated with your account. Ez az útmutató abból indul ki, hogy Ön az Intune szolgáltatást fogja használni a System Center Configuration Manager helyett.This guidance assumes you will use the Intune service instead of System Center Configuration Manager. A mobileszköz-kezelő szolgáltató beállítása után engedélyezheti a különféle eszközplatformok felügyeletét, majd regisztrálhatja az eszközöket a Munkahelyi portál alkalmazásban.Once the MDM authority is set, you can enable management for device platforms, and enroll your devices with the Company Portal app.

Eszközök regisztrálásának lehetővé tételeEnable device enrollment

  1. Az Intune beállítása mobileszköz-kezelő szolgáltatóként Az Intune felügyeleti konzoljában válassza a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés elemet, majd válassza a Feladatok csoport Mobileszköz-kezelő szolgáltató megadása elemét.Make Intune your mobile device management authority In the Intune administration console, choose Admin > Mobile Device Management, and then choose Set MDM Authority under Tasks.

  2. Kattintson a Mobileszköz-kezelő szolgáltató párbeszédpanel Igen gombjára.Choose Yes in the MDM Authority dialog box.

    Felügyeleti konzol.

Az eszközök regisztrálási módjának kiválasztásaChoose how to enroll devices

Az Intune többféleképpen tudja kezelni az eszközöket, annak megfelelően, amire a cégnek szüksége van.Intune can manage devices in a variety of ways depending upon your company's requirements. A saját eszközök használata (BYOD), a céges eszközök, a saját eszköz kiválasztása (CYOD) és a teljes képernyős módú eszközök csak néhány példa a rendelkezésre álló különféle regisztrációs forgatókönyvekre."Bring your own device" (BYOD), corpoarte-owned devices, "choose your own device" (CYOD), and kiosk-mode devices are just a few available enrollment scenarios.

Az ebben a cikkben ismertetett lépésekkel válassza ki az eszközök regisztrálásának módját.Follow these steps to Choose how to enroll devices.

Mobileszköz-kezelés engedélyezése az eszközplatformhozEnable MDM for your device platform

A regisztrációt engedélyezni kell az iOS-, a Mac- és az Android for Work-eszközökre vonatkozóan, hogy kapcsolat jöjjön létre a platformszolgáltató és az Ön Intune-bérlője között.Enrollment must be enabled for iOS, Mac, and Android for Work devices establishing a relationship between the platform provider and your Intune tenant. A Windows és az Android rendszerű eszközök esetében nincs szükség további lépésekre, de a Windows-eszközök regisztrálását még tovább egyszerűsítheti felhasználói számára azzal, hogy létrehoz egy speciális DNS-bejegyzést a beállításjegyzékben.Windows and Android devices do not require additional steps, but for Windows devices you can simplify device enrollment for your users by creating a special DNS registry entry.

Engedélyezze mobileszköz-kezelést a felügyelni kívánt eszközplatformra vonatkozóan.Enable device enrollment for the device platform you want to manage. A követelmények a platformtól függően eltérőek:Depending on your platform, different requirements are needed:

A regisztráció engedélyezését követően a felhasználók letölthetik az eszközükre a Munkahelyi portál alkalmazást, és elvégezhetik az eszköz regisztrálását.Once enrollment is enabled, users can download the Company Portal app to their device and complete the device enrollment process.

A céges eszközök regisztrálásának engedélyezéseEnable company-owned device enrollment

A céges eszközök regisztrálásának különféle módozatait is engedélyezheti:You can also enable a variety of company-owned device enrollment scenarios including:

További lépésekNext steps

Gratulálunk!Congratulations! Ezzel befejezte az Intune – Első lépések útmutatójának utolsó lépését.You have just completed the last step of the Intune quick start guide. Most, hogy a kezdeti konfigurálást befejezte, további MDM-funkciók engedélyezését is fontolóra veheti.Now that your initial configuration is complete, you can consider enabling additional MDM functionality.