Általános hibaelhárítási tippek a Microsoft Intune rendszerhezGeneral troubleshooting tips for Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Előfordulhat, hogy a Microsoft Intune telepítése után problémák merülnek fel a konfigurációval vagy az ügyféleszközökkel kapcsolatban.After you deploy Microsoft Intune, you might encounter problems with your configuration or with client devices. Az alábbi információk segítségével megtalálhatja a probléma okát, és így megoldhatja a problémát.Use the following resources to help you discover what's causing the problem so you can resolve it.

Megjegyzés

Támogatási kérelem létrehozásához vagy meglévő kérelem megtekintéséhez nyissa meg az Azure Súgó és támogatás oldalát.To create a support request, or to view an existing request, visit the Azure Help + support page. A támogatási lehetőségekről a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben találhat további információkat.For more information about support options, see How to get support for Microsoft Intune.

A probléma meghatározásaDefine the problem

 • Milyen viselkedés tapasztalható?What is the behavior?

 • Ki és milyen platformokon és eszközökön tapasztalja ezt a viselkedést?Who experiences this behavior, and on what platforms and devices?

 • Korábban megfelelően működött az eszköz?Did the device work properly previously?

 • Milyen módosításokat végzett az Intune vagy az eszköz konfigurációján?What changes did you make to the Intune or device configuration?

 • A konfigurációs módosításokon kívül történtek-e egyéb módosítások a működési környezetben?Were other changes were made to the environment in which you operate, other than configuration changes?

 • Milyen gyakran fordul elő ez a probléma? Időszakosan vagy állandóan jelentkezik?How frequently does this problem occur, and is it sporadic or consistent?

 • Tapasztal-e a felhasználó hitelesítési problémát?Could the user be experiencing an authentication issue? Ha lehetséges, ellenőrizze, hogy a felhasználó be tud-e jelentkezni az Azure Active Directoryt használó egyéb szolgáltatásokba.If this is a possiblity, see if the user can sign in to other services that use Azure Active Directory. Azt is ellenőrizze, hogy a felhasználó be tud-e jelentkezni egy másik eszközről.Also, see if the user can sign in from a different device.

 • Ellenőrizte a szolgáltatás állapotát?Have you checked the service status? Az Office 365 felügyeleti portálon az Intune szolgáltatás állapota is figyelemmel követhető.You can monitor Intune service health in the Office 365 management portal. Válassza a bal oldali panel Szolgáltatás állapota elemét.Choose Service Health in the left pane.

Rendelkezésre álló adatok összegyűjtéseCollect available data

Megoldás kereséseResearch the solution

 • Keressen megoldást az interneten.Search the Web for a solution. Ha például a 0x80073CF0 hibakódot kapja, keressen rá az interneten a technet intune 0x80073cf0 kifejezésre, és olvassa el az Alkalmazástelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása a Microsoft Intune-ban című témakört.For example, if you receive the error 0x80073CF0, search for technet intune 0x80073cf0 on the Web, and you'll find the article Troubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune. Ebben a cikkben megtalálja a hiba kijavítására vonatkozó információkat.This article offers suggestions for addressing this error.

 • Kérdéseire az Intune TechNet fórumon is megkeresheti a választ.Search for an answer in the Intune TechNet forum. Ha a kérdés korábban még nem merült fel, tegye fel, hátha a közösség hasznos javaslatokkal tud szolgálni.If the issue hasn't been previously addressed, post the question to see what suggestions the community might have.

 • Ezenfelül támogatási kérelmet is benyújthat.Open a support request. Az Intune támogatási szolgálata jobban tud segíteni a probléma megoldásában, ha meghatározza a problémát, és összegyűjti az elérhető adatokat.Intune Support will be better able to help you resolve an issue after you've defined the problem and have collected the available data.

  Ha támogatási kérelmet szeretne létrehozni, nyissa meg az Office 365 felügyeleti központját.To create a support request, visit the Office 365 admin center. A támogatási lehetőségekről a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben találhat további információkat.For more information about support options, see How to get support for Microsoft Intune.

Közösségi erőforrások kereséseFind community resources

A következő közösségi erőforrásokban találhat további hasznos információkat:You can find other helpful information in these community resources:

További lépésekNext steps

Az alábbi témakörök konkrét problémák elhárításában nyújtanak segítséget.The following topics have troubleshooting help for specific issues. Ha ezek az információk nem segítettek megoldani a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If that information doesn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.

A Microsoft Intune Endpoint Protection hibaelhárításaTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Munkahelyi erőforrás-hozzáférési problémák megoldása a Microsoft Intune-nalTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

Alkalmazástelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása a Microsoft Intune-banTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

Eszközök regisztrálásával kapcsolatos problémák elhárítása az Intune-banTroubleshoot device enrollment in Intune

Szabályzatokkal kapcsolatos problémák elhárítása a Microsoft Intune-banTroubleshoot policies in Microsoft Intune

Az ügyfél a Microsoft Intune-ban való beállításának hibaelhárításaTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

A Microsoft Intune szoftverfrissítéseinek hibaelhárításaTroubleshoot software updates in Microsoft Intune