Munkahelyi erőforrás-hozzáférési problémák megoldása a Microsoft Intune-nalTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A témakörben található információkkal háríthatja el a problémákat, amikor egy Microsoft Intune-művelet hibakódot ad vissza.Use the error and status codes in this topic to help you troubleshoot problems when a Microsoft Intune action returns an error code.

Ha ezekkel az információkkal nem tudja megoldani a problémát, a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben talál további részleteket a segítségkéréshez.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Az MDM által felügyelt Windows-eszközök állapotkódjaiStatus codes for MDM managed Windows devices

ÁllapotkódStatus code HibaüzenetError message Mi a teendőWhat to do
10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Telepítés folyamatbanInstallation in progress
20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT)20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT) Tartalomra várWaiting for content
30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT)30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT) Tartalom lekéréseRetrieving content Valószínű ok: A 30-as feladatállapot azt jelzi, hogy egy alkalmazás felhasználói letöltése meghiúsult.Probable Cause: Job status 30 indicates that a user download of an app failed.

Ennek valószínű okai a következők lehetnek:Likely causes for this may be:

Az eszköz internetkapcsolata megszakadt a letöltési folyamat során.The device lost Internet connectivity while the download was in progress.

Lehet, hogy a regisztráció során az eszköz számára kiadott tanúsítvány lejárt.The certificate issued to the device at the time of enrollment may have expired.

Kezelés:Mitigation:

Indítsa el a Vállalati alkalmazások alkalmazást a Vezérlőpultról az eszközön annak ellenőrzéséhez, hogy az eszköz tanúsítványa nem járt-e le. Ha lejárt, akkor újra regisztrálnia kell az eszközt.Launch the Company Apps app from Control Panel on the device to confirm that the device certificate hasn’t expired; if it has then you will need to re-enroll the device.

Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e az internethez, és próbálja meg ismét igényelni az alkalmazást.Confirm that the device is connected to the Internet and try to request the app again.
40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED)40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED) A tartalom letöltése befejeződöttContent download complete
50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING)50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING) Telepítés folyamatbanInstallation in progress
60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING)60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING) Telepítési hibaInstallation Error occurred Az alkalmazás telepítése sikertelen a letöltés után.The app installation failed after download.

Az alkalmazás aláírásához használt kódaláírási tanúsítvány nincs jelen az eszközön.The code signing certificate with which app was signed is not present on the device.

Nincs az eszközre telepítve egy keretrendszerbeli függőség, amely szükséges az alkalmazás működéséhez.A framework dependency on which the application depends is not found installed on the device.

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás aláírásához használt kódaláírási tanúsítvány megtalálható-e az eszközön, és kérjen megerősítést a rendszergazdától, hogy ez a tanúsítvány érvényes az összes regisztrált vállalati Windows RT-eszközre.Ensure that the code signing certificate with which your app was signed is present on the device and confirm with the admin that such a certificate was targeted for all enterprise enrolled Windows RT devices.

Ha a telepítési hibát hiányzó keretrendszerbeli függőség okozta, a rendszergazdának újra közzé kell tennie az alkalmazást, a keretrendszert az alkalmazáscsomagba foglalva.In case the installation failure is due to a missing framework dependency, the admin will have to re-publish the application again packaging the framework along with the application package.

A letöltött alkalmazáscsomag nem érvényes csomag. Lehet, hogy sérült, vagy nem kompatibilis az eszközön lévő operációs rendszer verziójával.The application package downloaded isn’t a valid package, may have been corrupted, or may not be compatible with the OS version on the device.
70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) A telepítés sikeresInstallation Success
80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Eltávolítás folyamatbanUninstall in progress
90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Eltávolítási hiba történtUninstall Error occurred
100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) Az eltávolítás sikeresUninstall Success
110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) A tartalomkivonat nem egyezikContent hash mismatch
120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Az SLK / közvetlen telepítés nem engedélyezettSLK / side loading not enabled
130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Az MSADP licenc telepítése meghiúsultMSADP license install failed
Nincs állapot (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN)No status (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN) nem áll rendelkezésren/a Az állapot jelenleg ismeretlen.The status is currently unknown.

Vállalati erőforrások elérése (gyakori hibák)Company resource access (common errors)

ÁllapotkódStatus code Hexadecimális hibakódHexadecimal error code HibaüzenetError message
-2016281101-2016281101 0x87D1FDF30x87D1FDF3 Nem található az MDM CRP-kérésMDM CRP request not found
-2016281102-2016281102 0x87D1FDF20x87D1FDF2 Nem található az NDES URL-címeNDES URL not found
-2016281103-2016281103 0x87D1FDF10x87D1FDF1 Nem találhatóak az MDM CRP-tanúsítvány adataiMDM CRP certificate info not found
-2016281104-2016281104 0x87D1FDF00x87D1FDF0 Nem találhatóak az MDM CI-tanúsítvány adataiMDM CI certificate info not found
-2016281105-2016281105 0x87D1FDEF0x87D1FDEF A szabály értékelése sikertelenFailed to evaluate the Rule
-2016281106-2016281106 0x87D1FDEE0x87D1FDEE Nem használható, mert ütközésfeloldás közben elveszettNot applicable because it lost in conflict resolution
-2016281107-2016281107 0x87D1FDED0x87D1FDED Nem támogatott beállításfelderítési forrásUnsupported setting discovery source
-2016281108-2016281108 0x87D1FDEC0x87D1FDEC A hivatkozott beállítás nem található a CI-benReferenced setting not found in CI
-2016281109-2016281109 0x87D1FDEB0x87D1FDEB Az adattípus átalakítása sikertelenData type conversion failed
-2016281110-2016281110 0x87D1FDEA0x87D1FDEA Érvénytelen paraméter a CIM-beállításhozInvalid parameter to CIM setting
-2016281111-2016281111 0x87D1FDE90x87D1FDE9 Nem alkalmazható erre az eszközreNot applicable for this device
-2016281112-2016281112 0x87D1FDE80x87D1FDE8 A javítás sikertelenRemediation failed
-2016330905-2016330905 0x87D13B670x87D13B67 Az alkalmazás állapota ismeretlenThe app state is unknown
-2016330906-2016330906 0x87D13B660x87D13B66 Az alkalmazás felügyelt alkalmazás, de a felhasználó eltávolítottaThe app is managed, but has been removed by the user
-2016330907-2016330907 0x87D13B650x87D13B65 Az eszköz az érvényesítési kódot váltja beThe device is redeeming the redemption code
-2016330908-2016330908 0x87D13B640x87D13B64 Az alkalmazás telepítése sikertelenThe app install has failed
-2016330909-2016330909 0x87D13B630x87D13B63 A felhasználó visszautasította az alkalmazás frissítésére vonatkozó ajánlatotThe user rejected the offer to update the app
-2016330910-2016330910 0x87D13B620x87D13B62 A felhasználó visszautasította az alkalmazás telepítésére vonatkozó ajánlatotThe user rejected the offer to install the app
-2016330911-2016330911 0x87D13B610x87D13B61 A felhasználó telepítette az alkalmazást, mielőtt a felügyelt alkalmazástelepítés elindulhatott volnaThe user has installed the app before managed app installation could take place
-2016330912-2016330912 0x87D13B600x87D13B60 Az alkalmazás telepítésre van ütemezve, de a tranzakció elvégzéséhez érvényesítési kódra van szükségeThe app is scheduled for installation, but needs a redemption code to complete the transaction
-2016341109-2016341109 0x87D1138B0x87D1138B Az iOS-eszköz hibát adott visszaiOS device has returned an error
-2016341110-2016341110 0x87D1138A0x87D1138A Az iOS-eszköz helytelen formátum miatt elutasította a parancsotiOS device has rejected the command due to incorrect format
-2016341111-2016341111 0x87D113890x87D11389 Az iOS-eszköz váratlan üresjárati állapotot adott visszaiOS device has returned an unexpected Idle status
-2016341112-2016341112 0x87D113880x87D11388 Az iOS-eszköz jelenleg elfoglaltiOS device is currently busy

iOS-eszközök által visszaadott hibákErrors returned by iOS devices

A Céges portál hibáiCompany Portal errors

Hibaüzenet a Céges portálonError text in Company Portal HTTP-állapotkódHTTP status code További információ a hibárólAdditional error information
Belső kiszolgálóhibaInternal server issue
Úgy tűnik, hogy a szerver belső hibája miatt nem tudott kapcsolatba lépni velünk.Looks like you couldn’t reach us due to an internal error on our server. Próbálkozzon újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához.Retry and then contact your IT admin if the issue continues.
500-as hiba500 error Ezt a hibát valószínűleg az Intune szolgáltatásban fennálló probléma okozza.This error is likely caused by a problem on in the Intune service. A hibát az Intune szolgáltatás oldalán kell elhárítani, és valószínűleg nem a felhasználói oldalon fennálló probléma következménye.The issue should be resolved on the Intune service side and is likely not due to issues on the customer side.
Átmenetileg nem érhető elTemporarily unavailable
Úgy tűnik, hogy azért nem tudott kapcsolatba lépni velünk, mert a szolgáltatás átmenetileg nem érhető el.Looks like you couldn’t reach us because our service is temporarily unavailable. Próbálkozzon újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához.Retry and then contact your IT admin if the issue continues.
503-as hiba503 error Ez feltehetően az Intune szolgáltatás átmeneti problémájának, például a szolgáltatás karbantartásának következménye.This is likely due to a temporary Intune service issue, such as the service being under maintenance. A hibát az Intune szolgáltatás oldalán kell elhárítani, és valószínűleg nem a felhasználói oldalon fennálló probléma következménye.The issue should be resolved on the Intune service side and is likely not due to issues on the customer side.
Nem lehet kapcsolódni a kiszolgálóhozCan’t connect to server
Úgy tűnik, hogy nem tudott kapcsolatba lépni velünk.Looks like you couldn’t reach us. Próbálkozzon újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához.Retry and then contact your IT admin if the issue continues.
Nincs hozzá társított HTTP-állapotkódNot associated with an HTTP status code Nem sikerült biztonságos kapcsolatot létrehozni a kiszolgálóval, feltehetően a használatban lévő tanúsítványok SSL-hibája miatt.A secure connection to the server could not be made, likely due to an SSL issue with the certs being used. A hibát okozhatják olyan felhasználói konfigurációk, melyek nem felelnek meg az Apple App Transport Security (ATS) követelményeinek.This issue may be due to customer configurations not being compliant with Apple’s requirements for App Transport Security (ATS).
Hiba történtSomething went wrong
A Céges portál ügyfele nem tudott betöltődni.The Company Portal client couldn’t load. Próbálkozzon újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához.Retry and then contact your IT admin if the issue continues.
400-as hiba400 error Bármely 4-gyel kezdődő HTTP-állapotkódú hiba, amelyhez nem tartozik pontosabb hibaüzenet, így jelenik meg.Any error with an HTTP status code in the 400s that does not have a more specific error message will see this one. Ez az iOS-hez készült Céges portál alkalmazásban jelentkező ügyféloldali hiba.This is a client side error happening in the Company Portal app for iOS.
Nem érhető el a kiszolgálóCan't reach server
Úgy tűnik, hogy nem tudott kapcsolatba lépni velünk.Looks like you couldn’t reach us. Próbálkozzon újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához.Retry and then contact your IT admin if the issue continues.
500-as hiba500 error Bármely 5-tel kezdődő HTTP-állapotkódú hiba, amelyhez nem tartozik pontosabb hibaüzenet, így jelenik meg.Any error with an HTTP status code in the 500s that does not have a more specific error message will see this one. Ez az Intune szolgáltatásban jelentkező kiszolgálóoldali hiba.This is a service side error happening in the Intune service.

Szolgáltatási hibákService errors

ÁllapotkódStatus code Hexadecimális hibakódHexadecimal error code HibaüzenetError message
-2016299111-2016299111 0x87D1B7990x87D1B799 Belső hibaInternal error
-2016299112-2016299112 0x87D1B7980x87D1B798 Belső hibaInternal error
-2016300111-2016300111 0x87D1B3B10x87D1B3B1 36001:(belső hiba)36001:(internal error)
-2016300112-2016300112 0x87D1B3B00x87D1B3B0 36000:A mobiltelefon már konfigurálva van36000:Cellular already configured
-2016301110-2016301110 0x87D1AFCA0x87D1AFCA 35002:Több betűtípus található a hasznos adatban35002:Multiple fonts in a single payload
-2016301111-2016301111 0x87D1AFC90x87D1AFC9 35001:A betűtípus-telepítés sikertelen35001:Failed font installation
-2016301112-2016301112 0x87D1AFC80x87D1AFC8 35000:Érvénytelen betűtípusadatok35000:Invalid font data
-2016302109-2016302109 0x87D1ABE30x87D1ABE3 34003:A Kerberos egyszerű neve érvénytelen34003:Kerberos principal name invalid
-2016302110-2016302110 0x87D1ABE20x87D1ABE2 34002:A Kerberos egyszerű neve hiányzik34002:Kerberos principal name missing
-2016302111-2016302111 0x87D1ABE10x87D1ABE1 34001:Érvénytelen az URL-egyeztetési minta34001:Invalid URL match pattern
-2016302112-2016302112 0x87D1ABE00x87D1ABE0 34000:Érvénytelen alkalmazásazonosító-egyeztetési minta34000:Invalid app identifier match pattern
-2016304112-2016304112 0x87D1A4100x87D1A410 32000:Túl sok alkalmazás32000:Too many apps
-2016305111-2016305111 0x87D1A0290x87D1A029 31001:A beállítások nem alkalmazhatók31001:Cannot apply settings
-2016305112-2016305112 0x87D1A0280x87D1A028 31000:A hitelesítő adat nem alkalmazható31000:Cannot apply credential
-2016306111-2016306111 0x87D19C410x87D19C41 30001:Időtúllépés30001:Timed out
-2016306112-2016306112 0x87D19C400x87D19C40 30000:A hitelesítés sikertelen30000:Authentication failed
-2016307109-2016307109 0x87D1985B0x87D1985B 29003:Helytelen tanúsítványadatok29003:Bad certificate data
-2016307110-2016307110 0x87D1985A0x87D1985A 29002:29002:
-2016307111-2016307111 0x87D198590x87D19859 29001:29001:
-2016307112-2016307112 0x87D198580x87D19858 29000:Az eszköz nincs felügyelve29000:Device not supervised
-2016308110-2016308110 0x87D194720x87D19472 28002:Nem állítható be háttérkép28002:Cannot set wallpaper
-2016308111-2016308111 0x87D194710x87D19471 28001:Helytelen háttérkép28001:Bad wallpaper image
-2016308112-2016308112 0x87D194700x87D19470 28000:Ismeretlen elem28000:Unknown item
-2016310111-2016310111 0x87D18CA10x87D18CA1 26001:A fájlszintű titkosítás nem támogatott26001:File level encryption unsupported
-2016310112-2016310112 0x87D18CA00x87D18CA0 26000:A blokkszintű titkosítás nem támogatott26000:Block level encryption unsupported
-2016311110-2016311110 0x87D188BA0x87D188BA 25002:Nem távolítható el25002:Cannot remove
-2016311111-2016311111 0x87D188B90x87D188B9 25001:Nem telepíthető25001:Cannot install
-2016311112-2016311112 0x87D188B80x87D188B8 25000:Helytelen profil25000:Bad profile
-2016312109-2016312109 0x87D184D30x87D184D3 24003:Helytelen végső profil24003:Bad final profile
-2016312110-2016312110 0x87D184D20x87D184D2 24002:Helytelen identitásra vonatkozó hasznos adat24002:Bad identity payload
-2016312111-2016312111 0x87D184D10x87D184D1 24001:Nem írható alá az attribútumszótár24001:Cannot sign attribute dictionary
-2016312112-2016312112 0x87D184D00x87D184D0 24000:Nem hozható létre attribútumszótár24000:Cannot create attribute dictionary
-2016313110-2016313110 0x87D180EA0x87D180EA 23002:Érvénytelen kiszolgálótanúsítvány23002:Invalid server certificate
-2016313111-2016313111 0x87D180E90x87D180E9 23001:Helytelen kiszolgálóválasz23001:Bad server response
-2016313112-2016313112 0x87D180E80x87D180E8 23000:Helytelen identitás23000:Bad identity
-2016314099-2016314099 0x87D17D0D0x87D17D0D 22013:Érvénytelen PKI műveleti válasz22013:Invalid PKIOperation response
-2016314100-2016314100 0x87D17D0C0x87D17D0C 22012:Nem tárolható hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány22012:Cannot store CACertificate
-2016314101-2016314101 0x87D17D0B0x87D17D0B 22011:Nem hozható létre CSR22011:Cannot generate CSR
-2016314102-2016314102 0x87D17D0A0x87D17D0A 22010:Nem tárolható ideiglenes identitás22010:Cannot store temporary identity
-2016314103-2016314103 0x87D17D090x87D17D09 22009:Nem hozható létre ideiglenes identitás22009:Cannot create temporary identity
-2016314104-2016314104 0x87D17D080x87D17D08 22008:Nem hozható létre identitás22008:Cannot create identity
-2016314105-2016314105 0x87D17D070x87D17D07 22007:Érvénytelen aláírt tanúsítvány22007:Invalid signed certificate
-2016314106-2016314106 0x87D17D060x87D17D06 22006:Nincs elegendő CA-kapacitás22006:Insufficient CACaps
-2016314107-2016314107 0x87D17D050x87D17D05 22005:Hálózati hiba22005:Network error
-2016314108-2016314108 0x87D17D040x87D17D04 22004:Nem támogatott tanúsítványkonfiguráció22004:Unsupported certificate configuration
-2016314109-2016314109 0x87D17D030x87D17D03 22003:Érvénytelen a regisztrációszolgáltatótól érkezett válasz22003:Invalid RAResponse
-2016314110-2016314110 0x87D17D020x87D17D02 22002:Érvénytelen a hitelesítésszolgáltatótól érkezett válasz22002:Invalid CAResponse
-2016314111-2016314111 0x87D17D010x87D17D01 22001:Nem hozható létre kulcspár22001:Cannot generate key pair
-2016314112-2016314112 0x87D17D000x87D17D00 22000: Érvénytelen kulcshasználat22000:Invalid key usage
-2016315105-2016315105 0x87D1791F0x87D1791F 21007:A fiók nem ellenőrizhető21007:Cannot verify account
-2016315106-2016315106 0x87D1791E0x87D1791E 21006:Nem fejthető vissza a tanúsítvány21006:Cannot decrypt certificate
-2016315107-2016315107 0x87D1791D0x87D1791D 21005: Nem egyedi a fiók (az eszközön már létezik ez az e-mail profil)21005:Account not unique (Email Profile already exists on device)
-2016315108-2016315108 0x87D1791C0x87D1791C 21004:A fiók nem hozható létre21004:Cannot create account
-2016315109-2016315109 0x87D1791B0x87D1791B 21003:Nincs állomásnév21003:No host name
-2016315110-2016315110 0x87D1791A0x87D1791A 21002:Nem tartható be a kiszolgáló titkosítási házirendje21002:Cannot comply with encryption policy from server
-2016315111-2016315111 0x87D179190x87D17919 21001:Nem tartható be a kiszolgáló házirendje21001:Cannot comply with policy from server
-2016315112-2016315112 0x87D179180x87D17918 21000:Nem kérhető le a házirend a kiszolgálóról21000:Cannot get policy from server
-2016316110-2016316110 0x87D175320x87D17532 20002:A fiók nem egyedi20002:Account not unique
-2016316111-2016316111 0x87D175310x87D17531 20001:Nincs állomásnév20001:No host name
-2016316112-2016316112 0x87D175300x87D17530 20000:A fiók nem hozható létre20000:Cannot create account
-2016317110-2016317110 0x87D1714A0x87D1714A 19002:A fiók nem egyedi19002:Account not unique
-2016317111-2016317111 0x87D171490x87D17149 19001:Nincs állomásnév19001:No host name
-2016317112-2016317112 0x87D171480x87D17148 19000:A fiók nem hozható létre19000:Cannot create account
-2016318110-2016318110 0x87D16D620x87D16D62 18002:Érvénytelen hitelesítő adatok18002:Invalid credentials
-2016318111-2016318111 0x87D16D610x87D16D61 18001:Az állomás nem érhető el18001:Host unreachable
-2016318112-2016318112 0x87D16D600x87D16D60 18000:Ismeretlen hiba18000:Unknown error
-2016319110-2016319110 0x87D1697A0x87D1697A 17002:A fiók nem egyedi17002:Account not unique
-2016319111-2016319111 0x87D169790x87D16979 17001:Nincs állomásnév17001:No host name
-2016319112-2016319112 0x87D169780x87D16978 17000:A fiók nem hozható létre17000:Cannot create account
-2016320110-2016320110 0x87D165920x87D16592 16002:A fiók nem egyedi16002:Account not unique
-2016320111-2016320111 0x87D165910x87D16591 16001:Nincs állomásnév16001:No host name
-2016320112-2016320112 0x87D165900x87D16590 16000:Nem hozható létre előfizetés16000:Cannot create subscription
-2016321109-2016321109 0x87D161AB0x87D161AB 15003:Érvénytelen tanúsítvány15003:Invalid certificate
-2016321110-2016321110 0x87D161AA0x87D161AA 15002:Nem zárolható a hálózati konfiguráció15002:Cannot lock network configuration
-2016321111-2016321111 0x87D161A90x87D161A9 15001:Nem távolítható el a VPN15001:Cannot remove VPN
-2016321112-2016321112 0x87D161A80x87D161A8 15000:Nem telepíthető a VPN15000:Cannot install VPN
-2016322110-2016322110 0x87D15DC20x87D15DC2 14002:A felhőkonfiguráció már létezik14002:Cloud configuration already exists
-2016322111-2016322111 0x87D15DC10x87D15DC1 14001:Eszköz zárolva14001:Device locked
-2016322112-2016322112 0x87D15DC00x87D15DC0 14000:Érvénytelen mező14000:Invalid field
-2016323107-2016323107 0x87D159DD0x87D159DD 13005:Nem állítható be proxy13005:Cannot set up proxy
-2016323108-2016323108 0x87D159DC0x87D159DC 13004:Nem állítható be EAP13004:Cannot set up EAP
-2016323109-2016323109 0x87D159DB0x87D159DB 13003:Nem hozható létre WiFi-konfiguráció13003:Cannot create WiFi configuration
-2016323110-2016323110 0x87D159DA0x87D159DA 13002:Jelszóra van szükség13002:Password required
-2016323111-2016323111 0x87D159D90x87D159D9 13001:Felhasználónévre van szükség13001:Username required
-2016323112-2016323112 0x87D159D80x87D159D8 13000:Nem telepíthető13000:Cannot install
-2016324070-2016324070 0x87D1561A0x87D1561A 12042:Ismeretlen területibeállítás-kód12042:Unknown locale code
-2016324071-2016324071 0x87D156190x87D15619 12041:Ismeretlen nyelvi kód12041:Unknown language code
-2016324072-2016324072 0x87D156180x87D15618 12040:Be kell jelentkezni az iTunes áruházba12040:iTunes store login required
-2016324073-2016324073 0x87D156170x87D15617 12039:(nincs használatban)12039:(unused)
-2016324074-2016324074 0x87D156160x87D15616 12038:Az alkalmazás nincs felügyelve12038:App not managed
-2016324075-2016324075 0x87D156150x87D15615 12037:Érvénytelen érvényesítési kód12037:Invalid redemption code
-2016324076-2016324076 0x87D156140x87D15614 12036:Nem távolítható el az alkalmazás a jelenlegi állapotban12036:Cannot remove app in current state
-2016324077-2016324077 0x87D156130x87D15613 12035:Az alkalmazás nem vásárolható meg12035:App cannot be purchased
-2016324078-2016324078 0x87D156120x87D15612 12034:Az URL nem HTTPS12034:URL is not HTTPS
-2016324079-2016324079 0x87D156110x87D15611 12033:Érvénytelen jegyzék12033:Invalid manifest
-2016324080-2016324080 0x87D156100x87D15610 12032:Túl sok alkalmazás a jegyzékben12032:Too many apps in manifest
-2016324081-2016324081 0x87D1560F0x87D1560F 12031:Az alkalmazás telepítése le van tiltva12031:App installation disabled
-2016324082-2016324082 0x87D1560E0x87D1560E 12030:Érvénytelen URL12030:Invalid URL
-2016324083-2016324083 0x87D1560D0x87D1560D 12029:Az alkalmazás nincs felügyelve12029:App not managed
-2016324084-2016324084 0x87D1560C0x87D1560C 12028:Nem várakozik beváltásra12028:Not waiting for redemption
-2016324085-2016324085 0x87D1560B0x87D1560B 12027:Nem alkalmazás12027:Not an app
-2016324086-2016324086 0x87D1560A0x87D1560A 12026:Az alkalmazás már sorban áll12026:App already queued
-2016324087-2016324087 0x87D156090x87D15609 12025:Az alkalmazás már telepítve van12025:App already installed
-2016324088-2016324088 0x87D156080x87D15608 12024:Az alkalmazás jegyzéke nem érvényesíthető12024:Could not validate app manifest
-2016324089-2016324089 0x87D156070x87D15607 12023:Az alkalmazás azonosítója nem érvényesíthető12023:Could not validate app iD
-2016324090-2016324090 0x87D156060x87D15606 12022:Érvénytelen témakör12022:Invalid topic
-2016324091-2016324091 0x87D156050x87D15605 12021:Érvénytelen kérelemtípus12021:Invalid request type
-2016324092-2016324092 0x87D156040x87D15604 12020:A kiszolgáló nem jogosította fel12020:Unauthorized by server
-2016324093-2016324093 0x87D156030x87D15603 12019:Nem másolható a letéti titkos kulcs12019:Cannot copy escrow secret
-2016324094-2016324094 0x87D156020x87D15602 12018:A kulcsletét adatai nem másolhatók12018:Cannot copy escrow keybag data
-2016324095-2016324095 0x87D156010x87D15601 12017:Nem hozható létre kulcsletét12017:Cannot create escrow keybag
-2016324096-2016324096 0x87D156000x87D15600 12016:Hiányzó identitás12016:Missing identity
-2016324097-2016324097 0x87D155FF0x87D155FF 12015:Nem szerezhető be leküldéses token12015:Cannot get push token
-2016324098-2016324098 0x87D155FE0x87D155FE 12014:A létesítési profil nincs felügyelve12014:Provisioning profile not managed
-2016324099-2016324099 0x87D155FD0x87D155FD 12013:Nem felügyelt profil12013:Profile not managed
-2016324100-2016324100 0x87D155FC0x87D155FC 12012:A csere MDM nem egyezik12012:MDM replacement mismatch
-2016324101-2016324101 0x87D155FB0x87D155FB 12011:Érvénytelen MDM-konfiguráció12011:Invalid MDM configuration
-2016324102-2016324102 0x87D155FA0x87D155FA 12010:Belső konzisztenciahiba12010:Internal inconsistency error
-2016324103-2016324103 0x87D155F90x87D155F9 12009:Érvénytelen csereprofil12009:Invalid replacement profile
-2016324104-2016324104 0x87D155F80x87D155F8 12008:Rossz formátumú kérelem12008:Malformed request
-2016324105-2016324105 0x87D155F70x87D155F7 12007:Nem engedélyezett12007:Not authorized
-2016324106-2016324106 0x87D155F60x87D155F6 12006:Az átirányítás elutasítva12006:Redirect refused
-2016324107-2016324107 0x87D155F50x87D155F5 12005:Nem található tanúsítvány12005:Cannot find certificate
-2016324108-2016324108 0x87D155F40x87D155F4 12004:Érvénytelen leküldéses tanúsítvány12004:Invalid push certificate
-2016324109-2016324109 0x87D155F30x87D155F3 12003:Érvénytelen válasz a kérdésre12003:Invalid challenge response
-2016324110-2016324110 0x87D155F20x87D155F2 12002:Nem adható be12002:Cannot check in
-2016324111-2016324111 0x87D155F10x87D155F1 12001:Több MDM-példány található12001:Multiple MDM instances
-2016324112-2016324112 0x87D155F00x87D155F0 12000:Érvénytelen hozzáférési jogosultságok12000:Invalid access rights
-2016325111-2016325111 0x87D152090x87D15209 11001:Már telepítve van egyéni APN11001:Custom APN already installed
-2016325112-2016325112 0x87D152080x87D15208 11000:Nem telepíthető az APN11000:Cannot install APN
-2016326111-2016326111 0x87D14E210x87D14E21 10001:Érvénytelen aláíró10001:Invalid signer
-2016326112-2016326112 0x87D14E200x87D14E20 10000:Nem telepíthetők alapértelmezett beállítások10000:Cannot install defaults
-2016327106-2016327106 0x87D14A3E0x87D14A3E 9006:A tanúsítvány nem identitás9006:Certificate is not an identity
-2016327107-2016327107 0x87D14A3D0x87D14A3D 9005:A tanúsítvány helytelen formátumú9005:Certificate is malformed
-2016327108-2016327108 0x87D14A3C0x87D14A3C 9004:Nem tárolható a főtanúsítvány9004:Cannot store root certificate
-2016327109-2016327109 0x87D14A3B0x87D14A3B 9003:Nem tárolhatók WAPI-adatok9003:Cannot store WAPI data
-2016327110-2016327110 0x87D14A3A0x87D14A3A 9002:Nem tárolható a tanúsítvány9002:Cannot store certificate
-2016327111-2016327111 0x87D14A390x87D14A39 9001:Túl sok tanúsítvány található a hasznos adatok között9001:Too many certificates in a payload
-2016327112-2016327112 0x87D14A380x87D14A38 9000:Érvénytelen jelszó9000:Invalid password
-2016328112-2016328112 0x87D146500x87D14650 8000:Nem telepíthető a webklip8000:Cannot install Web Clip
-2016329105-2016329105 0x87D1426F0x87D1426F 7007:Az SMTP-fiók helytelenül van konfigurálva7007:SMTP account is misconfigured
-2016329106-2016329106 0x87D1426E0x87D1426E 7006:A POP-fiók helytelenül van konfigurálva7006:POP account is misconfigured
-2016329107-2016329107 0x87D1426D0x87D1426D 7005:Az IMAP-fiók helytelenül van konfigurálva7005:IMAP account is misconfigured
-2016329108-2016329108 0x87D1426C0x87D1426C 7004:Az SMIME-tanúsítvány helytelen7004:SMIME certificate is bad
-2016329109-2016329109 0x87D1426B0x87D1426B 7003:Az SMIME-tanúsítvány nem található7003:SMIME certificate not found
-2016329110-2016329110 0x87D1426A0x87D1426A 7002:Ismeretlen hiba történt az érvényesítés során7002:Unknown error occurred during validation
-2016329111-2016329111 0x87D142690x87D14269 7001:Érvénytelen hitelesítő adatok7001:Invalid credentials
-2016329112-2016329112 0x87D142680x87D14268 7000:Az állomás nem érhető el7000:Host unreachable
-2016330110-2016330110 0x87D13E820x87D13E82 6002:Nem hozható létre a lekérdezés6002:Cannot create query
-2016330111-2016330111 0x87D13E810x87D13E81 6001:Üres karakterlánc6001:Empty string
-2016330112-2016330112 0x87D13E800x87D13E80 6000:Hiba a kulcskarikarendszerben6000:Keychain system error
-2016331097-2016331097 0x87D13AA70x87D13AA7 5015:Nem állítható be türelmi időszak5015:Cannot set grace period
-2016331098-2016331098 0x87D13AA60x87D13AA6 5014:Nem állítható be PIN-kód5014:Cannot set passcode
-2016331099-2016331099 0x87D13AA50x87D13AA5 5013:A PIN-kód nem törölhető5013:Cannot clear passcode
-2016331100-2016331100 0x87D13AA40x87D13AA4 5012:(nincs használatban)5012:(unused)
-2016331101-2016331101 5011:Hibás PIN-kód5011:Wrong passcode
-2016331102-2016331102 5010:Eszköz zárolva5010:Device locked
-2016331103-2016331103 0x87D13AA40x87D13AA4 5009:(nincs használatban)5009:(unused)
-2016331104-2016331104 0x87D13AA00x87D13AA0 5008:A PIN-kód túl friss5008:Passcode too recent
-2016331105-2016331105 0x87D13A9F0x87D13A9F 5007:A PIN-kód lejárt5007:Passcode expired
-2016331106-2016331106 0x87D13AA30x87D13AA3 5006:A PIN-kódnak betűkből kell állnia5006:Passcode requires alpha characters
-2016331107-2016331107 0x87D13A9D0x87D13A9D 5005:A PIN-kódnak számjegyekből kell állnia5005:Passcode requires number
-2016331108-2016331108 0x87D13A9C0x87D13A9C 5004:A PIN-kód növekvő/csökkenő karaktereket tartalmaz5004:Passcode has ascending descending characters
-2016331109-2016331109 0x87D13A9B0x87D13A9B 5003:A PIN-kód ismétlődő karaktereket tartalmaz5003:Passcode has repeating characters
-2016331110-2016331110 0x87D13A9A0x87D13A9A 5002:Túl kevés az összetett karakter5002:Too few complex characters
-2016331111-2016331111 0x87D13A990x87D13A99 5001:Túl kevés az egyedi karakter5001:Too few unique characters
-2016331112-2016331112 0x87D13A980x87D13A98 5000:A PIN-kód túl rövid5000:Passcode too short
-2016332093-2016332093 0x87D136C30x87D136C3 4019:Több alkalmazászárolási hasznos adat található4019:Multiple App Lock payloads
-2016332094-2016332094 0x87D136C20x87D136C2 4018:Több APN-re vagy mobileszközre vonatkozó hasznos adat található4018:Multiple APN or Cellular payloads
-2016332095-2016332095 0x87D136C10x87D136C1 4017:Több globális HTTP-proxy hasznos adat található4017:Multiple global HTTPProxy payloads
-2016332096-2016332096 0x87D136C00x87D136C0 4016:(Belső hiba)4016:(Internal error)
-2016332097-2016332097 0x87D136BF0x87D136BF 4015:A csereprofil nem tartalmaz az MDM-re vonatkozó hasznos adatot4015:Replacement profile does not contain an MDM payload
-2016332098-2016332098 0x87D136BE0x87D136BE 4014:Nem érhető el az eszközidentitás4014:No device identity available
-2016332099-2016332099 0x87D136BD0x87D136BD 4013:A frissítés sikertelen4013:Update failed
-2016332100-2016332100 0x87D136BC0x87D136BC 4012:A profil nem frissíthető4012:Profile is not updatable
-2016332101-2016332101 0x87D136BB0x87D136BB 4011:A végső profil nem konfigurációs profil4011:Final profile is not a configuration profile
-2016332102-2016332102 0x87D136BA0x87D136BA 4010:A frissített profil azonosítója nem ugyanaz4010:Updated profile does not have the same identifier
-2016332103-2016332103 0x87D136B90x87D136B9 4009:Eszköz zárolva4009:Device locked
-2016332104-2016332104 0x87D136B80x87D136B8 4008:Nem egyező tanúsítványok4008:Mismatched certificates
-2016332105-2016332105 0x87D136B70x87D136B7 4007:Ismeretlen fájlformátum4007:Unrecognized file format
-2016332106-2016332106 0x87D136B60x87D136B6 4006:A profil eltávolításának dátuma a múltban van4006:Profile removal date is in the past
-2016332107-2016332107 0x87D136B50x87D136B5 4005:A PIN-kód nem felel meg4005:Passcode does not comply
-2016332108-2016332108 0x87D136B40x87D136B4 4004:A felhasználó megszakította a telepítést4004:User cancelled installation
-2016332109-2016332109 0x87D136B30x87D136B3 4003:A profil nincs a telepítési várólistán4003:Profile not queued for installation
-2016332110-2016332110 0x87D136B20x87D136B2 4002:Ismétlődő UUID4002:Duplicate UUID
-2016332111-2016332111 0x87D136B10x87D136B1 4001:Telepítési hiba4001:Installation failure
-2016332112-2016332112 0x87D136B00x87D136B0 4000:A profil nem elemezhető4000:Cannot parse profile
-2016333111-2016333111 0x87D132C90x87D132C9 3001:Inkonzisztens érték-összehasonlítási logika (belső hiba)3001:Inconsistent value comparison sense (internal error)
-2016333112-2016333112 0x87D132C80x87D132C8 3000:Inkonzisztens korlátozási logika (belső hiba)3000:Inconsistent restriction sense (internal error)
-2016334108-2016334108 0x87D12EE40x87D12EE4 2004:Nem támogatott mezőérték2004:Unsupported field value
-2016334109-2016334109 0x87D12EE30x87D12EE3 2003:Helytelen adattípus a mezőben2003:Bad data type in field
-2016334110-2016334110 0x87D12EE20x87D12EE2 2002:Hiányzik egy kötelező mező2002:Missing required field
-2016334111-2016334111 0x87D12EE10x87D12EE1 2001:Nem támogatott a hasznos adat verziója2001:Unsupported payload version
-2016334112-2016334112 0x87D12EE00x87D12EE0 2000:Helytelen formátumú hasznos adat2000:Malformed Payload
-2016335102-2016335102 0x87D12B020x87D12B02 1010:Nem támogatott mezőérték1010:Unsupported field value
-2016335103-2016335103 0x87D12B010x87D12B01 1009:Profiltelepítési hiba1009:Profile installation failure
-2016335104-2016335104 0x87D12B000x87D12B00 1008:Nem egyediek a hasznos adatok azonosítói1008:Non-unique payload identifiers
-2016335105-2016335105 0x87D12AFF0x87D12AFF 1007:Nem egyedi UUID-k1007:Non-unique UUIDs
-2016335106-2016335106 0x87D12AFE0x87D12AFE 1006:Nem fejthető vissza1006:Cannot decrypt
-2016335107-2016335107 0x87D12AFD0x87D12AFD 1005:Üres profil1005:Empty profile
-2016335108-2016335108 0x87D12AFC0x87D12AFC 1004:Helytelen aláírás1004:Bad signature
-2016335109-2016335109 0x87D12AFB0x87D12AFB 1003:Helytelen adattípus a mezőben1003:Bad data type in field
-2016335110-2016335110 0x87D12AFA0x87D12AFA 1002:Hiányzik egy kötelező mező1002:Missing required field
-2016335111-2016335111 0x87D12AF90x87D12AF9 1001:Nem támogatott profilverzió1001:Unsupported profile version
-2016335112-2016335112 0x87D12AF80x87D12AF8 1000:Hibás formátumú profil1000:Malformed profile

OMA-válaszkódokOMA response codes

ÁllapotkódStatus code Hexadecimális hibakódHexadecimal error code HibaüzenetError message
-2016344008-2016344008 0x87D108380x87D10838 (1404): A tanúsítványhoz való hozzáférés megtagadva(1404): Certificate access denied
-2016344009-2016344009 0x87D108370x87D10837 (1403): A tanúsítvány nem található(1403): Certificate not found
-2016344010-2016344010 0x87D108360x87D10836 DCMO(1402): A művelet meghiúsultDCMO(1402): The Operation failed
-2016344011-2016344011 0x87D108350x87D10835 DCMO(1401): A felhasználó nem fogadta el a műveletet, amikor a program erre rákérdezettDCMO(1401): User chose not to accept the operation when prompted
-2016344012-2016344012 0x87D108340x87D10834 DCMO(1400): ÜgyfélhibaDCMO(1400): Client error
-2016344108-2016344108 0x87D107D40x87D107D4 DCMO(1204): Az eszközképesség le van tiltva, és a felhasználó újra engedélyezhetiDCMO(1204): Device Capability is disabled and User is allowed to re-enable it
-2016344109-2016344109 0x87D107D30x87D107D3 DCMO(1203): Az eszközképesség le van tiltva, és a felhasználó nem engedélyezheti újraDCMO(1203): Device Capability is disabled and User is not allowed to re-enable it
-2016344110-2016344110 0x87D107D20x87D107D2 DCMO(1202): Az engedélyezési művelet sikeresen végbement, de az eszközképesség jelenleg le van választvaDCMO(1202): Enable operation is performed successfully but the Device Capability is currently detached
-2016344111-2016344111 0xF3FB4D950xF3FB4D95 DCMO(1201): Az engedélyezési művelet sikeresen végbement, és az eszközképesség jelenleg csatlakoztatva vanDCMO(1201): Enable operation is performed successfully and the Device Capability is currently attached
-2016344112-2016344112 0x87D107D00x87D107D0 DCMO(1200): A művelet sikeresen végbementDCMO(1200): Operation is performed successfully
-2016345595-2016345595 0x87D102050x87D10205 Syncml(517): Egy atomi parancsra adott válasz túl nagy volt ahhoz, hogy elférjen egyetlen üzenetben.Syncml(517): The response to an atomic command was too large to fit in a single message.
-2016345596-2016345596 0x87D102040x87D10204 Syncml(516): A parancs egy atomi elemen belül volt, és az atomi elem végrehajtása nem sikerült.Syncml(516): Command was inside Atomic element and Atomic failed. A parancs visszaállítása sikertelen.This command was not rolled back successfully.
-2016345598-2016345598 0x87D102020x87D10202 Syncml(514): A SyncML parancs nem fejeződött be sikeresen, mert a műveletet már a parancs feldolgozása előtt megszakították.Syncml(514): The SyncML command was not completed successfully, since the operation was already cancelled before processing the command.
-2016345599-2016345599 0x87D102010x87D10201 Syncml(513): A címzett nem támogatja vagy elutasítja a SyncML szinkronizálási protokoll megadott verzióját, amelyet a kérés SyncML-üzenetében használtak.Syncml(513): The recipient does not support or refuses to support the specified version of the SyncML Synchronization Protocol used in the request SyncML Message.
-2016345600-2016345600 0x87D102000x87D10200 Syncml(512): Alkalmazáshiba történt a szinkronizálási munkamenetben.Syncml(512): An application error occurred during the synchronization session.
-2016345601-2016345601 0x87D101FF0x87D101FF Syncml(511): Súlyos hiba történt a kiszolgálón a kérés feldolgozása közben.Syncml(511): A severe error occurred in the server while processing the request.
-2016345602-2016345602 0x87D101FE0x87D101FE Syncml(510): Hiba történt a kérés feldolgozása során.Syncml(510): An error occurred while processing the request. A hiba a címzett adattár hibájára vezethető vissza.The error is related to a failure in the recipient data store.
-2016345603-2016345603 0x87D101FD0x87D101FD Syncml(509): Jövőbeli használatra fenntartva.Syncml(509): Reserved for future use.
-2016345604-2016345604 0x87D101FC0x87D101FC Syncml(508): Olyan hiba történt, amely az ügyfél és a kiszolgáló jelenlegi szinkronizálási állapotának frissítését teszi szükségessé.Syncml(508): An error occurred that necessitates a refresh of the current synchronization state of the client with the server.
-2016345605-2016345605 0x87D101FB0x87D101FB Syncml(507): A hiba miatt minden atomi elemtípuson belüli SyncML-parancs meghiúsul.Syncml(507): The error caused all SyncML commands within an Atomic element type to fail.
-2016345606-2016345606 0x87D101FA0x87D101FA Syncml(506): Alkalmazáshiba történt a kérés feldolgozása során.Syncml(506): An application error occurred while processing the request.
-2016345607-2016345607 0x87D101F90x87D101F9 Syncml(505): A címzett nem támogatja vagy elutasítja a SyncML DTD megadott verzióját, amelyet a kérés SyncML-üzenetében használtak.Syncml(505): The recipient does not support or refuses to support the specified version of SyncML DTD used in the request SyncML Message.
-2016345608-2016345608 =0x87D101F8=0x87D101F8 Syncml(504): A címzett, miközben átjáróként vagy proxyként működött, nem kapott időben választ az URI (pl. HTTP, FTP, LDAP) által meghatározott felsőbb rétegbeli címzettől, illetve valamely egyéb címzettől (pl. DNS), amelyet a kérés teljesítéséhez el kellett érnie.Syncml(504): The recipient, while acting as a gateway or proxy, did not receive a timely response from the upstream recipient specified by the URI (e.g. HTTP, FTP, LDAP) or some other auxiliary recipient (e.g. DNS) it needed to access in attempting to complete the request.
-2016345609-2016345609 0x87D101F70x87D101F7 Syncml(503): A címzett jelenleg nem tudja kezelni a kérést, mert átmenetileg túl van terhelve vagy karbantartást végeznek rajta.Syncml(503): The recipient is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the recipient.
-2016345610-2016345610 0x87D101F60x87D101F6 Syncml(502): A címzett, miközben átjáróként vagy proxyként működött, érvénytelen választ kapott a felsőbb rétegbeli címzettől, amelyhez a kérés teljesítésére tett kísérlet során kapcsolódott.Syncml(502): The recipient, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream recipient it accessed in attempting to fulfill the request.
-2016345611-2016345611 0x87D101F50x87D101F5 Syncml(501): A címzett nem támogatja a kérés teljesítéséhez szükséges parancsot.Syncml(501): The recipient does not support the command required to fulfill the request.
-2016345612-2016345612 0x87D101F40x87D101F4 Syncml(500): A címzett nem várt állapotot észlelt, amely megakadályozta a kérés teljesítésétSyncml(500): The recipient encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request
-2016345684-2016345684 0x87D101AC0x87D101AC Syncml(428): Az áthelyezés nem sikerültSyncml(428): Move failed
-2016345685-2016345685 0x87D101AB0x87D101AB Syncml(427): A szülő nem törölhető, mert gyermekeket tartalmaz.Syncml(427): Parent cannot be deleted since it contains children.
-2016345686-2016345686 0x87D101AA0x87D101AA Syncml(426): A részleges elem visszautasítva.Syncml(426): Partial item not accepted.
-2016345687-2016345687 0x87D101A90x87D101A9 Syncml(425): A kért parancs meghiúsult, mert a küldő nem rendelkezik megfelelő hozzáférés-vezérlési engedélyekkel (ACL) a címzetthez.Syncml(425): The requested command failed because the sender does not have adequate access control permissions (ACL) on the recipient.
-2016345688-2016345688 0x87D101A80x87D101A8 Syncml(424): A darabolt objektum beérkezett, de a fogadott objektum mérete nem egyezik az első darabban deklarált mérettel.Syncml(424): The chunked object was received, but the size of the received object did not match the size declared within the first chunk.
-2016345689-2016345689 0x87D101A70x87D101A7 Syncml(423): A kért parancs meghiúsult, mert a törlésre kijelölt elemet korábban véglegesen törölték a kiszolgálóról.Syncml(423): The requested command failed because the "Soft Deleted" item was previously "Hard Deleted" on the server.
-2016345690-2016345690 0x87D101A60x87D101A6 Syncml(422): A kért parancs meghiúsult a kiszolgálón, mert a LocURI CGI-parancsainak formátuma nem volt megfelelő.Syncml(422): The requested command failed on the server because the CGI scripting in the LocURI was incorrectly formed.
-2016345691-2016345691 0x87D101A50x87D101A5 Syncml(421): A kért parancs meghiúsult a kiszolgálón, mert a megadott keresési szintaxis ismeretlen volt.Syncml(421): The requested command failed on the server because the specified search grammar was not known.
-2016345692-2016345692 0x87D101A40x87D101A4 Syncml(420): A címzetten nincs több tárhely a hátralévő szinkronizálási adatok számára.Syncml(420): The recipient has no more storage space for the remaining synchronization data.
-2016345693-2016345693 0x87D101A30x87D101A3 Syncml(419): Az ügyfélkérés ütközést eredményezett, amelyből a kiszolgálói parancs került ki nyertesen.Syncml(419): The client request created a conflict which was resolved by the server command winning.
-2016345694-2016345694 0x87D101A20x87D101A2 Syncml(418): A kért Put vagy Add parancs meghiúsult, mert a cél már létezik.Syncml(418): The requested Put or Add command failed because the target already exists.
-2016345695-2016345695 0x87D101A10x87D101A1 Syncml(417): A kérés meghiúsult, és a kérés kezdeményezőjének később újra kell próbálkoznia.Syncml(417): The request failed at this time and the originator should retry the request later.
-2016345696-2016345696 0x87D101A00x87D101A0 Syncml(416): A kérés meghiúsult, mert a kérésben megadott bájtméret túl nagy.Syncml(416): The request failed because the specified byte size in the request was too big.
-2016345697-2016345697 0x87D1019F0x87D1019F Syncml(415): Nem támogatott adathordozó-típus vagy formátum.Syncml(415): Unsupported media type or format.
-2016345698-2016345698 0x87D1019E0x87D1019E Syncml(414): A kért parancs meghiúsult, mert a célként megadott URI túl hosszú, és a címzett nem képes vagy nem hajlandó feldolgozni.Syncml(414): The requested command failed because the target URI is too long for what the recipient is able or willing to process.
-2016345699-2016345699 0x87D1019D0x87D1019D Syncml(413): A címzett elutasította a kért parancs végrehajtását, mert a kért elem nagyobb, mint amit a címzett képes vagy hajlandó feldolgozni.Syncml(413): The recipient is refusing to perform the requested command because the requested item is larger than the recipient is able or willing to process.
-2016345700-2016345700 0x87D1019C0x87D1019C Syncml(412): A kért parancs meghiúsult a címzettnél, mert hiányos vagy hibás formátumú volt.Syncml(412): The requested command failed on the recipient because it was incomplete or incorrectly formed.
-2016345701-2016345701 0x87D1019B0x87D1019B Syncml(411): A kért parancshoz meg kell adni a bájtméretet vagy a hosszra vonatkozó információt a Meta elemtípusban.Syncml(411): The requested command must be accompanied by byte size or length information in the Meta element type.
-2016345702-2016345702 0x87D1019A0x87D1019A Syncml(410): A kért cél már nem található a címzetten, és nincs ismert továbbító URI.Syncml(410): The requested target is no longer on the recipient and no forwarding URI is known.
-2016345703-2016345703 0x87D101990x87D10199 Syncml(409): A kérés meghiúsult, mert frissítési ütközés történt az adatok ügyfélen és kiszolgálón tárolt verziói között.Syncml(409): The requested failed because of an update conflict between the client and server versions of the data.
-2016345704-2016345704 0x87D101980x87D10198 Syncml(408): Egy várt üzenet nem érkezett meg a szükséges időszakon belül.Syncml(408): An expected message was not received within the required period of time.
-2016345705-2016345705 0x87D101970x87D10197 Syncml(407): A kért parancs meghiúsult, mert a kezdeményezőnek megfelelő hitelesítő adatokat kell megadnia.Syncml(407): The requested command failed because the originator must provide proper authentication.
-2016345706-2016345706 0x87D101960x87D10196 Syncml(406): A kért parancs meghiúsult, mert a kérés egyik választható szolgáltatása nem támogatott.Syncml(406): The requested command failed because an optional feature in the request was not supported.
-2016345707-2016345707 0x87D101950x87D10195 Syncml(405): A kért parancs nincs engedélyezve a célhelyen.Syncml(405): The requested command is not allowed on the target.
-2016345708-2016345708 0x87D101940x87D10194 Syncml(404): A kért célhely nem található.Syncml(404): The requested target was not found.
-2016345709-2016345709 0x87D101930x87D10193 Syncml(403): A kért parancs meghiúsult, de a címzett képes volt értelmezni.Syncml(403): The requested command failed, but the recipient understood the requested command.
-2016345710-2016345710 0x87D101920x87D10192 Syncml(402): A kért parancs meghiúsult, mert megfelelő fizetésre van szükség.Syncml(402): The requested command failed because proper payment is needed.
-2016345711-2016345711 0x87D101910x87D10191 Syncml(401): A kért parancs meghiúsult, mert a kérelmezőnek megfelelő hitelesítő adatokat kell megadnia.Syncml(401): The requested command failed because the requestor must provide proper authentication.
-2016345712-2016345712 0x87D101900x87D10190 Syncml(400): A kért parancsot nem lehetett végrehajtani, mert hibás szintaxist tartalmazott.Syncml(400): The requested command could not be performed because of malformed syntax in the command.
-2016345807-2016345807 0x87D101310x87D10131 Syncml(305): A kért célhelyet a megadott proxy URI használatával kell elérni.Syncml(305): The requested target must be accessed through the specified proxy URI.
-2016345808-2016345808 0x87D101300x87D10130 Syncml(304):A kért SyncML-parancs végrehajtása nem történt meg a célon.Syncml(304):The requested SyncML command was not executed on the target.
-2016345809-2016345809 0x87D1012F0x87D1012F Syncml(303): A kért célhelyhez másik URI tartozik.Syncml(303): The requested target can be found at another URI.
-2016345810-2016345810 0x87D1012E0x87D1012E Syncml(302): A kért célhelyhez ideiglenesen másik URI tartozik.Syncml(302): The requested target has temporarily moved to a different URI.
-2016345811-2016345811 0x87D1012D0x87D1012D Syncml(301): A kért célhelyhez új URI tartozik.Syncml(301): The requested target has a new URI.
-2016345812-2016345812 0x87D1012C0x87D1012C Syncml(300): A kért célhely több kért alternatíva egyike.Syncml(300): The requested target is one of a number of multiple alternatives requested target.
-2016345896-2016345896 0x87D100D80x87D100D8 Syncml(216): Egy parancs egy atomi elemen belül volt, és az atomi elem végrehajtása nem sikerült.Syncml(216): A command was inside Atomic element and Atomic failed. A parancs visszaállítása sikeres.This command was rolled back successfully.
-2016345897-2016345897 0x87D100D70x87D100D7 Syncml(215): Egy parancs végrehajtása nem történt meg, mivel a felhasználói beavatkozás során a felhasználó nem fogadta el a lehetőséget.Syncml(215): A command was not executed, as a result of user interaction and user chose not to accept the choice.
-2016345898-2016345898 0x87D100D60x87D100D6 Syncml(214): A művelet megszakadt.Syncml(214): Operation cancelled. A SyncML-parancs sikeresen befejeződött, további parancsok azonban nem lesznek végrehajtva a munkamenetben.The SyncML command completed successfully, but no more commands will be processed within the session.
-2016345899-2016345899 0x87D100D50x87D100D5 Syncml(213): A darabolt elem elfogadva és pufferelve.Syncml(213): Chunked item accepted and buffered
-2016345900-2016345900 0x87D100D40x87D100D4 Syncml(212): Hitelesítés elfogadva.Syncml(212): Authentication accepted. További hitelesítés nem szükséges a szinkronizációs munkamenet hátralévő részére.No further authentication is needed for the remainder of the synchronization session. A válaszkód csak olyan kérésekre alkalmazható válaszként, amelyekben a hitelesítő adatok meg lettek adva.This response code can only be used in response to a request in which the credentials were provided.
-2016345901-2016345901 0x87D100D30x87D100D3 Syncml(211): Az elem nem lett törölve.Syncml(211): Item not deleted. A kért elem nem található.The requested item was not found. Valószínűleg korábban törölve lett.It could have been previously deleted.
-2016345902-2016345902 0x87D100D20x87D100D2 Syncml(210): Törlés archiválás nélkül.Syncml(210): Delete without archive. A válasz azt jelzi, hogy a kért adat sikeresen törölve lett, azonban a törlés előtt nem lett archiválva, mivel a telepítés ezt az OPCIONÁLIS szolgáltatást nem támogatta.The response indicates that the requested data was successfully deleted, but that it was not archived prior to deletion because this OPTIONAL feature was not supported by the implementation.
-2016345903-2016345903 0x87D100D10x87D100D1 Az ütközés duplikálással feloldva.Conflict resolved with duplicate. A válasz azt jelzi, hogy a kérés egy frissítési ütközést eredményezett, amelyet a rendszer az ügyfél adatainak a kiszolgáló adatbázisába történő duplikálásával oldott fel.The response indicates that the request created an update conflict; which was resolved with a duplication of the client's data being created in the server database. A válasz a duplikált elem cél URI azonosítóját is tartalmazza az Állapot elemben.The response includes both the target URI of the duplicate in the Item of the Status. Továbbá kétirányú szinkronizáció esetén egy Add parancs is elérhető a duplikált adatdefinícióival.In addition, in the case of a two-way synchronization, an Add command is returned with the duplicate data definition.
-2016345904-2016345904 0x87D100D00x87D100D0 Az ütközés az ügyfél parancsának „győzelmével” feloldva.Conflict resolved with client's command "winning". A válasz azt jelzi, hogy frissítési ütközés lépett fel, amelyből az ügyfélparancs került ki nyertesen.The response indicates that there was an update conflict; which was resolved by the client command winning.
-2016345905-2016345905 0x87D100CF0x87D100CF Az ütközés egyesítéssel feloldva.Conflict resolved with merge. A válasz azt jelzi, hogy a kérés egy ütközést eredményezett, amelyet a rendszer az ügyfél- és a kiszolgálói adatpéldányok egyesítésével oldott fel.The response indicates that the request created a conflict; which was resolved with a merge of the client and server instances of the data. A válasz a cél és a forrás URL-címét egyaránt tartalmazza az Állapot elemben.The response includes both the Target and Source URLs in the Item of the Status. Továbbá a rendszer egy Replace parancsot is visszaadott az egyesített adatokkal.In addition, a Replace command is returned with the merged data.
-2016345906-2016345906 0x87D100CE0x87D100CE A válasz azt jelzi, hogy a parancsnak csak egy része lett végrehajtva.The response indicates that only part of the command was completed. Ha a parancs fennmaradó része később végrehajtható, a végrehajtás alkalmával egy másik megfelelő befejezési kérésállapotkódot KELL létrehozni.If the remainder of the command can be completed later, then when completed another appropriate completion request status code SHOULD be created.
-2016345907-2016345907 0x87D100CD0x87D100CD A forrásnak frissítenie KELL a tartalmát.The source SHOULD update their content. A parancs kezdeményezőjét tájékoztatja, hogy a tartalmat szinkronizálnia KELL, hogy naprakész verzióval rendelkezzen.The originator of the request is being told that their content SHOULD be synchronized to get an up-to-date version.
-2016345908-2016345908 0x87D100CC0x87D100CC A kérés sikeresen végre lett hajtva, azonban adatot nem ad vissza.The request was successfully completed but no data is being returned. Ez a válaszkód az eredmény abban az esetben is, ha a Get parancs céljának nincs tartalma.The response code is also returned in response to a Get when the target has no content.
-2016345909-2016345909 0x87D100CB0x87D100CB Nem mérvadó válasz.Non-authoritative response. A kérésre egy, a célzottól eltérő entitás válaszol.The request is being responded to by an entity other than the one targeted. A rendszer csak akkor adja vissza ezt a választ, ha a kérés 200-as válaszkódot eredményezett volna a mérvadó céltól.The response is only to be returned when the request would have been resulted in a 200 response code from the authoritative target.
-2016345910-2016345910 0x87D100CA0x87D100CA Elfogadva feldolgozásra.Accepted for processing. A valamely alkalmazás távoli végrehajtásának futtatását vagy egy felhasználó vagy alkalmazás riasztását célzó kérés sikeresen végre lett hajtva.The request to either run a remote execution of an application or to alert a user or application was successfully performed.
-2016345911-2016345911 0x87D100C90x87D100C9 A kért elem hozzá lett adva.The requested item was added.
-2016345912-2016345912 0x87D100C80x87D100C8 A SyncML-parancs sikeresen végrehajtva.The SyncML command completed successfully.
-2016346011-2016346011 0x87D100650x87D10065 A megadott SyncML-parancs végrehajtása folyamatban van, de még nem fejeződött be.The specified SyncML command is being carried out, but has not yet completed.

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.