Troubleshoot Endpoint Protection in Microsoft IntuneTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az ebben a részben ismertetett információk segítséget nyújtanak a Microsoft Intune végpontvédelmi szolgáltatásának használata közben felmerülő problémák megoldásához.Use the information in this section to help you solve problems while using Microsoft Intune endpoint protection. A Windows Defender hibáinak elhárításával kapcsolatos információkat is érdemes lehet áttekintenie.You can also review information about troubleshooting Windows Defender.

Ha ezekkel az információkkal nem tudja megoldani a problémát, a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben talál további részleteket a segítségkéréshez.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Az Endpoint Protection hibaüzeneteiEndpoint Protection error messages

Ez a szakasz az Intune felügyeleti konzoljának Endpoint Protection állapota ablaktáblájában megjelenő következő hibák és figyelmeztetések lehetséges okait és megoldásait ismerteti.This section describes potential causes and solutions for the following errors and warnings, which appear in the Endpoint Protection Status pane in the Intune admin console.

ÁllapotelemStatus item Lehetséges okokPotential causes Lehetséges megoldásokPotential solutions
Az Endpoint Protection-motor nem érhető elEndpoint Protection engine unavailable Az Intune végpontvédelmi motorja sérült vagy törölték.The Intune endpoint protection engine was corrupted or deleted. Ha az Intune végpontvédelmi motorja sérült, megpróbálhatja frissíteni vagy újratelepíteni a szoftvert.If the Intune endpoint protection engine is corrupted, you can try updating or reinstalling the software.

Az azonnali frissítés kényszerítéséhez válassza a végpontvédelmi ügyfélszoftver Frissítés elemét (amely a felügyelt számítógépek tálcáján található).To force an immediate update, choose Update in the endpoint protection client software (found in the taskbar on managed computers.

Ha nem lehet frissíteni, akkor újra kell telepítenie a végpontvédelmi motort.If the engine cannot be updated, you must reinstall the endpoint protection engine.

A felügyelt számítógép Vezérlőpultján, a telepített programok listájában keresse meg a Microsoft Intune Endpoint Protection-ügynököt, majd távolítsa el az alkalmazást.In the list of installed programs in Control Panel on the managed computer, locate Microsoft Intune Endpoint Protection Agent, and then uninstall the application.

A következő frissítési szinkronizálás során a Microsoft Online Management frissítéskezelője észleli a hiányzó programot, és az ütemezés szerinti telepítési időpontban újratelepíti.During the next update synchronization, the Microsoft Online Management Update Manager detects the missing program and reinstalls it at the scheduled installation time.
Az Endpoint Protection le van tiltvaEndpoint Protection disabled Az Intune végpontvédelmi funkciót letiltotta egy szabályzatot használó rendszergazda vagy egy felügyelt számítógép felhasználója.Intune endpoint protection was disabled by an administrator using a policy or by a user on a managed computer. Ha a végpontvédelem le van tiltva, akkor az Intune felügyeleti konzol vagy egy felügyelt számítógép használatával engedélyezheti.If endpoint protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

Ha az Intune felügyeleti konzol használatával kívánja engedélyezni a végpontvédelmet, nyissa meg a Házirend munkaterületet, és módosítsa az Endpoint Protection engedélyezése beállítást azokban a szabályzatokban, amelyek érvényesek a számítógépen.To enable endpoint protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable Endpoint Protection setting in the policies that apply to the computer.

VagyOr,

Ha egy felügyelt számítógépről engedélyezi a végpontvédelmet, indítsa el az Intune végpontvédelmi ügyfélszoftverét az értesítési területről, és a rendszer kérni fogja a végpontvédelem engedélyezését.to enable endpoint protection from a managed computer, start the Intune endpoint protection client from the notification area and you will be prompted to enable endpoint protection.
A valós idejű védelem le van tiltvaReal-time protection disabled A valós idejű védelmet letiltotta egy szabályzatot használó rendszergazda vagy egy felügyelt számítógép felhasználója.Real-time protection was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Ha a valós idejű védelem le van tiltva, akkor az Intune felügyeleti konzol vagy egy felügyelt számítógép használatával engedélyezheti.If real-time protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

Ha az Intune felügyeleti konzol használatával kívánja engedélyezni a valós idejű védelmet, nyissa meg a Házirend munkaterületet, és módosítsa a Valós idejű védelem engedélyezése beállítást Igen értékűre azokban a szabályzatokban, amelyek érvényesek a számítógépen.To enable real-time protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable real-time protection setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VagyOr,

Ha egy felügyelt számítógépről kívánja engedélyezni a valós idejű védelmet, indítsa el a végpontvédelmi ügyfélszoftvert az értesítési területről.to enable real-time protection from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. A rendszer rákérdez a valós idejű védelem engedélyezésére.You are prompted to enable real-time protection at that time.
A letöltések vizsgálata le van tiltvaDownload scanning disabled A letöltések vizsgálatát letiltotta egy házirendet használó rendszergazda vagy egy felügyelt számítógép felhasználója.Download scanning was disabled by an administrator by using policy or by a user on a managed computer. Ha a letöltések vizsgálata le van tiltva, akkor az Intune felügyeleti konzol vagy egy felügyelt számítógép használatával engedélyezheti.If download scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

Ha az Intune felügyeleti konzol használatával kívánja engedélyezni a letöltések vizsgálatát, nyissa meg a Házirend munkaterületet, és módosítsa a Minden letöltés ellenőrzése beállítást Igen értékűre azokban a szabályzatokban, amelyek érvényesek a számítógépen.To enable download scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Scan all Downloads setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VagyOr,

Ha egy felügyelt számítógépről kívánja engedélyezni a letöltések vizsgálatát, indítsa el a végpontvédelmi ügyfélszoftvert az értesítési területről.to enable download scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Kattintson a Beállítások lapra, majd a Valós idejű védelem elemre, jelölje be a Minden letöltött fájl vizsgálata jelölőnégyzetet, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Scan all downloads check box, and then choose Save changes.
A fájl- és programtevékenységek figyelése le van tiltvaFile and program activity monitoring disabled A fájl- és programtevékenységek figyelését letiltotta egy házirendet használó rendszergazda vagy egy felügyelt számítógép felhasználója.File and program activity monitoring was disabled by an administrator who used Policy or by a user on a managed computer. Ha a fájl- és programtevékenységek figyelése le van tiltva, akkor az Intune felügyeleti konzol vagy egy felügyelt számítógép használatával engedélyezheti.If file and program activity monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

Ha az Intune felügyeleti konzol használatával kívánja engedélyezni a fájl- és programtevékenységek figyelését, nyissa meg a Házirend munkaterületet, és módosítsa a Fájl- és programtevékenységek figyelése a számítógépeken beállítást Igen értékűre azokban a szabályzatokban, amelyek érvényesek a számítógépen.To enable file and program activity monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Monitor file and program activity on computers setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VagyOr,

Ha egy felügyelt számítógépről kívánja engedélyezni a fájl- és programtevékenységek figyelését, indítsa el a végpontvédelmi ügyfélszoftvert az értesítési területről.to enable file and program activity monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Kattintson a Beállítások lapra, válassza a Valós idejű védelem elemet, jelölje be a Fájl- és programtevékenységek figyelése a számítógépen jelölőnégyzetet, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Monitor file and program activity on your computer check box, and then choose Save changes.
A viselkedésfigyelés le van tiltvaBehavior monitoring disabled A viselkedésfigyelést letiltotta egy szabályzatot használó rendszergazda vagy egy felügyelt számítógép felhasználója.Behavior monitoring was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Ha a viselkedésfigyelés le van tiltva, akkor az Intune felügyeleti konzol vagy egy felügyelt számítógép használatával engedélyezheti.If behavior monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

Ha az Intune felügyeleti konzol használatával kívánja engedélyezni a viselkedésfigyelést, nyissa meg a Házirend munkaterületet, és módosítsa a Viselkedésfigyelés engedélyezése beállítást Igen értékűre azokban a szabályzatokban, amelyek érvényesek a számítógépen, majd indítsa újra a felügyelt számítógépet.To enable behavior monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable behavior monitoring setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

VagyOr,

Ha egy felügyelt számítógépről kívánja engedélyezni a viselkedésfigyelést, indítsa el a végpontvédelmi ügyfélszoftvert az értesítési területről.to enable behavior monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Kattintson a Beállítások lapra, majd a Valós idejű védelem elemre, jelölje be a Viselkedésfigyelés engedélyezése jelölőnégyzetet, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable behavior monitoring check box, and then choose Save changes. Ezután indítsa újra a számítógépet.Then, restart the computer.
A parancsfájlok vizsgálata le van tiltvaScript scanning disabled A parancsfájlok vizsgálatát letiltotta egy szabályzatot használó rendszergazda vagy egy felügyelt számítógép felhasználója.Script scanning was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Ha a parancsfájlok vizsgálata le van tiltva, akkor az Intune felügyeleti konzol vagy egy felügyelt számítógép használatával engedélyezheti.If script scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

Ha az Intune felügyeleti konzol használatával kívánja engedélyezni a parancsfájlok vizsgálatát, nyissa meg a Házirend munkaterületet, és módosítsa a Parancsfájlok vizsgálatának engedélyezése beállítást Igen értékűre azokban a szabályzatokban, amelyek érvényesek a számítógépen.To enable script scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace and change the Enable script scanning setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VagyOr,

Ha egy felügyelt számítógépről kívánja engedélyezni a parancsfájlok vizsgálatát, indítsa el a végpontvédelmi ügyfélszoftvert az értesítési területről.to enable script scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Kattintson a Beállítások lapra, majd a Valós idejű védelem elemre, jelölje be a Parancsfájlok ellenőrzésének engedélyezése jelölőnégyzetet, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable script scanning check box, and then choose Save changes.
A hálózatfelügyeleti rendszer le van tiltvaNetwork Inspection System disabled A hálózatfelügyeleti rendszert letiltotta egy házirendet használó rendszergazda vagy egy felügyelt számítógép felhasználója.The Network Inspection System was disabled by an administrator using policy or by a user on a managed computer. Ha a hálózatfelügyeleti rendszer le van tiltva, akkor az Intune felügyeleti konzol vagy egy felügyelt számítógép használatával engedélyezheti.If Network Inspection System is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Tegye a következők valamelyikét:Do one of the following:

Ha az Intune felügyeleti konzol használatával kívánja engedélyezni a hálózatfelügyeleti rendszert, nyissa meg a Házirend munkaterületet, és módosítsa a Hálózatfelügyeleti rendszer engedélyezése beállítást Igen értékűre azokban a szabályzatokban, amelyek érvényesek a számítógépen, majd indítsa újra a felügyelt számítógépet.To enable Network Inspection System from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable Network Inspection System setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

VagyOr,

Ha egy felügyelt számítógépről kívánja engedélyezni a hálózatfelügyeleti rendszert, indítsa el a végpontvédelmi ügyfélszoftvert az értesítési területről.to enable Network Inspection System from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Kattintson a Beállítások lapra, majd a Valós idejű védelem elemre, jelölje be a Hálózatvizsgáló rendszer engedélyezése jelölőnégyzetet, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable Network Inspection System check box, and then choose Save changes. Indítsa újra a számítógépet.Restart the computer.
A kártevő-definíciók elavultakMalware definitions out of date Előfordulhat, hogy a számítógép hosszabb ideig nem csatlakozott az internethez, és még nem frissültek a kártevő-definíciói.The computer might have been disconnected from the Internet for an extended period of time, and its malware definitions might not yet have been updated. Ez az állapot akkor jelenik meg, ha a számítógép kártevő-definíciói legalább 14 napja elavultak.This status appears when the malware definitions on the computer are out of date by 14 days or more. Az elavult kártevő-definíciókat az Intune felügyeleti konzol témakör alapján frissítheti.If malware definitions are out of date, you can update the definitions from the Intune admin console topic.
Teljes vizsgálat késésbenFull scan overdue 14 napja nem végzett teljes vizsgálatot.A full scan has not been completed for 14 days. Ezt az okozhatja, ha egy számítógép újraindul a teljes vizsgálat közben.This can be caused by a computer restart during a full scan. Ha a teljes vizsgálat késésben van, akkor futtathat egy egyszeri teljes vizsgálatot, vagy ütemezhet rendszeres teljes vizsgálatot is az Intune felügyeleti konzol segítségével.If a full scan is overdue, you can run a one-time full scan or schedule recurring full scans from the Intune admin console.
Gyorsvizsgálat késésbenQuick scan overdue 14 napja nem végzett gyorsvizsgálatot.A quick scan has not been completed for 14 days. Ezt az okozhatja, ha egy számítógép újraindul a gyorsvizsgálat közben.This can be caused by a restart during a quick scan. Ha a gyorsvizsgálat késésben van, akkor lefuttathat egy egyszeri gyorsvizsgálatot, vagy ütemezhet rendszeres gyorsvizsgálatot is az Intune felügyeleti konzol segítségével.If a quick scan is overdue, you can run a one-time quick scan or schedule recurring quick scans from the Intune admin console.
Egy másik végpontvédelmi alkalmazás futAnother endpoint protection application running Egy másik végpontvédelmi alkalmazás fut, és a számítógép megfelelő állapotban van.Another endpoint protection application is running, and the computer is healthy. Ha egy másik végpontvédelmi alkalmazás is telepítve van, és az Intune érzékeli azt, akkor a végpontvédelmi funkció alapértelmezés szerint automatikusan letiltja magát.By default, if another endpoint protection application is installed and Intune detects that application, endpoint protection automatically disables itself. Ha az Intune nem észlel másik végponti alkalmazást, a végpontvédelmi funkció továbbra is engedélyezett lesz.If Intune does not detect the other endpoint application, endpoint protection will remain enabled. További információkért lásd: Windows rendszerű számítógépek biztonságossá tétele a Microsoft Intune-hoz készült Endpoint Protection szolgáltatással.For more information, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.