A Microsoft Intune szolgáltatásba való regisztráció vagy bejelentkezésSign up or sign in to Microsoft Intune

Ez a témakör arról tájékoztatja a rendszergazdákat, hogy miképpen regisztrálhatnak Intune-fiókra.This topic tells system administrators how you can sign up for an Intune account.

Mielőtt regisztrálna az Intune-ra, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e már Microsoft Online Services-fiókkal, Nagyvállalati Szerződéssel vagy egyenértékű mennyiségi licencszerződéssel.Before you sign up for Intune, determine whether you already have a Microsoft Online Services account, Enterprise Agreement, or equivalent volume licensing agreement. A Microsoft mennyiségi licencszerződései és az egyéb Microsoft-felhőszolgáltatások előfizetései (például az Office 365) általában magukban foglalnak egy munkahelyi vagy iskolai fiókot.A Microsoft volume licensing agreement or other Microsoft cloud services subscription like Office 365 usually includes a work or school account.

Ha már rendelkezik munkahelyi vagy iskolai fiókkal, jelentkezzen be vele, és adja hozzá az Intune-t az előfizetéshez.If you already have a work or school account, sign in with that account and add Intune to your subscription. Ha még nem, regisztrálhat egy új fiókot, amellyel használatba veheti az Intune-t a cégében.Otherwise, you can sign up for a new account to use Intune for your organization.

Figyelmeztetés

Meglévő munkahelyi vagy iskolai fiókok nem vonhatók össze újonnan regisztrált fiókokkal.You can't combine an existing work or school account after you sign up for a new account.

Az Intune szolgáltatásba való regisztráció vagy bejelentkezés módjaHow to sign up or sign in to Intune

  1. Látogasson el az Intune regisztrációs oldalára.Visit the Intune Sign-up page.

    Képernyőkép a Microsoft Intune próbaverziójának fiókregisztrációs weboldaláról

  2. Új Intune-előfizetése kezeléséhez lépjen be vagy regisztráljon a regisztrációs oldalon.On the Sign-up page, sign in or sign up to manage a new subscription of Intune.

A regisztrációt követően megfontolandó szempontokPost sign up considerations

Az új előfizetés regisztrálása után e-mailben elküldjük a fiókadatait a regisztráció során megadott e-mail címre.After you sign up for a new subscription, you receive an email message that contains your account information at the email address that you provided during the sign-up process. Az e-mail megerősíti, hogy az előfizetés aktív.This email confirms your subscription is active.

A regisztrációs folyamat befejezését követően átirányítjuk az Office 365 felügyeleti központjába, amely segítségével felhasználókat vehet fel, illetve licenceket rendelhet hozzájuk.After completing the sign-up process you are directed to the Office 365 admin center, used to add users and assign them licenses. Ha kizárólag az alapértelmezett onmicrosoft.com tartományt használó felhőalapú fiókokkal rendelkezik, akkor már ennél a lépésnél felveheti a felhasználókat, és hozzárendelheti a licenceket.If you only have cloud-based accounts using your default onmicrosoft.com domain name, then you can go ahead and add users and assign licenses at this point. Ha azonban a szervezet egyéni tartománynevét szeretné használni, illetve szeretné szinkronizálni a felhasználóifiók-adatokat a helyi Active Directoryval, zárja be a böngészőablakot.However, if you plan to use your organization's custom domain name or synchronize user account information from on-premises Active Directory, then you can close that browser window.