A Microsoft Intune-alkalmazásfelügyelet ismertetéseWhat is Microsoft Intune app management?

A rendszergazdák a Microsoft Intune használatával kezelhetik a cég által használt mobilalkalmazásokat.As an IT admin, you can use Microsoft Intune to manage the mobile apps that your company's workforce uses. Ez a funkció az eszközkezelési és adatvédelmi funkciókat egészíti ki.This functionality is in addition to managing devices and protecting data. A rendszergazdák egyik elsődleges feladata annak biztosítása, hogy a végfelhasználók hozzáférjenek a munkájukhoz szükséges alkalmazásokhoz.One of an admin's priorities is to ensure that end users have access to the apps they need to do their work. Ez a célkitűzés kihívást jelenthet, mivel:This goal can be a challenge because:

 • Sokféle eszközplatformot és alkalmazástípust kell kezelnie.There are a wide range of device platforms and app types.
 • Előfordulhat, hogy a vállalati eszközökön és a felhasználók saját eszközein található alkalmazásokat egyaránt felügyelnie kell.You might need to manage apps on both company devices and users' personal devices.
 • Folyamatosan gondoskodnia kell a hálózat és az adatok biztonságáról.You must ensure that your network and your data remain secure.

Emellett előfordulhat, hogy az Intune-ban nem regisztrált eszközökön található alkalmazásokat is szeretne hozzárendelni és felügyelni.Additionally, you might want to assign and manage apps on devices that are not enrolled with Intune.

Az Intune számos szolgáltatással segít a szükséges alkalmazások üzembe helyezésében azokon az eszközökön, amelyeken futtatni kívánják azokat.Intune offers a range of capabilities to help you get the apps you need on the devices you want to run them on. Az alábbi táblázat az alkalmazáskezelési lehetőségeket foglalja össze:The following table provides a summary of app management capabilities:

Alkalmazás-felügyeleti szolgáltatások platform szerintApp management capabilities by platform

AndroidAndroid iOSiOS Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 Windows 10Windows 10
Alkalmazások hozzáadása és hozzárendelése eszközökhöz és felhasználókhozAdd and assign apps to devices and users IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Alkalmazások hozzárendelése az Intune-ban nem regisztrált eszközökhözAssign apps to devices not enrolled with Intune IgenYes IgenYes NemNo NemNo
Az alkalmazások indítási viselkedését vezérlő alkalmazáskonfigurációs szabályzatok használataUse app configuration policies to control the startup behavior of apps NemNo IgenYes NemNo NemNo
A mobilalkalmazás-kiépítési szabályzatok használata a lejárt alkalmazások megújításáraUse mobile app provisioning policies to renew expired apps NemNo IgenYes NemNo NemNo
A céges adatok védelme alkalmazásvédelmi szabályzatokkal az alkalmazásokbanProtect company data in apps with app protection policies IgenYes IgenYes NemNo Nem1No1
Csak a céges adatok eltávolítása egy telepített alkalmazásból (alkalmazások szelektív törlése)Remove only corporate data from an installed app (app selective wipe) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Az alkalmazás-hozzárendelések figyeléseMonitor app assignments IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Egy alkalmazás-áruházból mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások hozzárendelése és nyomon követéseAssign and track volume-purchased apps from an app store NemNo NemNo NemNo IgenYes
Az alkalmazások kötelező telepítése eszközökön (kötelező)2Mandatory install of apps on devices (required)2 IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Nem kötelező telepítés az eszközökön a Céges portálról (elérhető telepítés)Optional installation on devices from the Company Portal (available installation) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Alkalmazás telepítési hivatkozása a weben (webes hivatkozás)Install shortcut to an app on the web (web link) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Belső fejlesztésű (üzletági) alkalmazásokIn-house (line-of-business) apps IgenYes IgenYes NemNo IgenYes
Áruházbeli alkalmazásokApps from a store IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Alkalmazások frissítéseUpdate apps IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes

1 Vagye fontolóra a Windows Információvédelem használatát a Windows 10 rendszerű eszközökön futó alkalmazások védelmére.1 Consider using Windows Information Protection to protect apps on devices that run Windows 10.

2 Csak az Intune által kezelt eszközökre vonatkozik.2 Applies to devices managed by Intune only.

Első lépésekGet started

Az alkalmazáshoz kapcsolódó legtöbb információ a Mobile Apps munkafolyamatban található, amely a következőképpen érhető el:You can find most app-related information in the Mobile Apps workload, which you can access by doing the following:

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune.
  Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. A Microsoft Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Microsoft Intune pane, select Mobile apps.

  A „Mobilalkalmazások” munkafolyamat-panel

A következő négy szakasz a Mobilalkalmazások panelen elérhető lehetőségeket ismerteti.The next four sections describe the options available in the Mobile apps pane.

A számítógépeken futóManage

 • Alkalmazások: Ezzel a beállítással a munkaerő által használt alkalmazásokat adhatja hozzá, tekintheti meg, rendelheti hozzá és figyelheti.Apps: Select this option to add, view, assign, and monitor the apps that your workforce uses. További információkért lásd:For more information, see:
 • Alkalmazás-konfigurációs szabályzatok: Ezt a lehetőséget választva megadhatja azokat a beállításokat, amelyekre szükség lehet, amikor egy felhasználó egy alkalmazást futtat.App configuration policies: Select this option to supply settings that might be required when a user runs an app. További információkért lásd:For more information, see:
 • Alkalmazásvédelmi szabályzatok: Ezt a lehetőséget választva beállításokat társíthat egy alkalmazáshoz és hozzájárulhat az általa használt céges adatok védelméhez.App protection policies: Select this option to associate settings with an app and help protect the company data it uses. Korlátozhatja például egy alkalmazás más alkalmazásokkal való kommunikációját, vagy előírhatja PIN-kód megadását a felhasználónak egy céges alkalmazás eléréséhez.For example, you might restrict the capabilities of an app to communicate with other apps, or you might require the user to enter a PIN to access a company app. További információkért lásd:For more information, see:
 • Alkalmazások szelektív törlése: Ezzel a lehetőséggel csak a céges adatokat törli a kijelölt felhasználók eszközeiről.App selective wipe: Select this option to remove only corporate data from a selected user's device. További információkért lásd:For more information, see:
 • iOS-alkalmazáskiépítési profilok: Az iOS-alkalmazások tartalmaznak egy kiépítési profilt és kódot, tanúsítvánnyal aláírva.iOS app provisioning profiles: iOS apps include a provisioning profile and code that is signed by a certificate. Ha a tanúsítvány lejár, az alkalmazás a továbbiakban nem futtatható.When the certificate expires, the app can no longer be run. Az Intune biztosítja az eszközöket, amelyek segítségével proaktív módon rendelhet hozzá új kiépítési profilt azokhoz az eszközökhöz, amelyeken hamarosan lejárnak az alkalmazások.Intune gives you the tools to proactively assign a new provisioning profile policy to devices that have apps that are nearing expiration. További információkért lásd:For more information, see:

Az e szakasz tartalmával kapcsolatos további információ: Alkalmazáskezelés.For more information about this section, see Manage apps.

FigyelőMonitor

 • Alkalmazáslicencek: Az alkalmazás-áruházakból vásárolt mennyiségi licencszerződéses alkalmazások megtekintése, hozzárendelése és figyelése.App licenses: View, assign, and monitor volume-purchased apps from the app stores. További információkért lásd:For more information, see:
 • Felderített alkalmazások: Az Intune által hozzárendelt, és az eszközön telepített összes alkalmazás megtekintése.Discovered Apps: View all apps that were assigned by Intune and installed on a device.
 • Alkalmazástelepítési állapot: Egy Ön által létrehozott alkalmazás-hozzárendelés állapotának megtekintése.App Install Status: View the status of an app assignment that you created.
 • Alkalmazásvédelem állapota: A kiválasztott felhasználó egy alkalmazásvédelmi szabályzatának állapotát jeleníti meg.App protection status: View the status of an app protection policy for a user that you select.
 • Naplók: Az összes rendszergazda Intune-alkalmazáshoz kapcsolódó tevékenységeinek megtekintése.Audit logs: View the Intune app-related activity of all IT admins.

Az e szakasz tartalmával kapcsolatos további információ: Alkalmazások figyelése.For more information about this section, see Monitor apps.

BeállításSet up

 • iOS VPP-jogkivonatok: Megtekintheti és felhasználhatja az iOS Volume Purchase Program (VPP) keretében beszerzett licenceit.iOS VPP tokens: Apply and view your iOS Volume Purchase Program (VPP) licenses. További információkért lásd:For more information, see:
 • Windowsos vállalati tanúsítvány: Egy üzletági alkalmazások felügyelt Windows-eszközökre való terjesztésére szolgáló kódaláíró tanúsítvány alkalmazása, vagy az állapota megtekintése.Windows enterprise certificate: Apply or view the status of a code-signing certificate that's used to distribute line-of-business apps to your managed Windows devices.
 • Windowsos Symantec-tanúsítvány: Egy XAP és WP8.x appx-fájlok Windows 10 Mobile-eszközökre való terjesztéséhez szükséges Symantec kódaláíró tanúsítvány alkalmazása, vagy az állapota megtekintése.Windows Symantec certificate: Apply or view the status of a Symantec code-signing certificate, which is needed to distribute XAP and WP8.x appx files to Windows 10 Mobile devices.
 • Microsoft Store Vállalatoknak áruház – A Microsoft Store Vállalatoknak áruházba történő integráció beállítása.Microsoft Store for Business: Set up integration to the Microsoft Store for Business. Ezt követően az Intune-ban szinkronizálhatja és kioszthatja a megvásárolt alkalmazásokat, továbbá nyilvántarthatja a licenchasználatot.Afterward, you can synchronize purchased applications to Intune, assign them, and track your license usage. További információkért lásd:For more information, see:
 • Windowsos közvetlen telepítési kulcsok: Egy windowsos közvetlen telepítési kulcs hozzáadása, mellyel közvetlenül az eszközre telepíthet egy alkalmazást, ahelyett hogy közzétenné azt a Windows Áruházban, majd onnan telepítené.Windows side loading keys: Add a Windows side-loading key that can be used to install an app directly to devices rather than publishing and downloading the app from the Windows store. További információkért lásd:For more information, see:
 • A Céges portál védjegye: A Céges portál testreszabása saját céges védjegy megadásával.Company Portal branding: Customize the Company Portal to give it your company branding. További információkért lásd:For more information, see:
 • Alkalmazáskategóriák: Alkalmazáskategória-neveket adhat hozzá, rögzíthet és törölhet.App categories: Add, pin, and delete app category names.
 • Androidos munkahelyi profil: A cégben engedélyezett alkalmazások jóváhagyása és szinkronizálása.Android work profile: Approve and sync the apps that you have approved for your enterprise. További információkért lásd:For more information, see:

Súgó és támogatásHelp and support

 • Súgó és támogatás: Hibaelhárítási információkat kereshet, támogatást kérhet, és megtekintheti az Intune állapotát.Help and support: Troubleshoot, request support, or view Intune status. További információkért lásd:For more information, see:

További lépésekNext steps