Modern hitelesítés nélküli alkalmazások blokkolása (ADAL)Block apps that do not use modern authentication (ADAL)

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat használó alkalmazásalapú feltételes hozzáférés a modern hitelesítést használó alkalmazásokra épül, ami az OAuth2 implementációja.App-based conditional access with app protection policies rely on applications using modern authentication which is an implementation of OAuth2. A legújabb asztali és mobil Office-alkalmazások már modern hitelesítést használnak, de vannak olyan külső gyártótól származó programok és régebbi Office-alkalmazások, amelyek másfajta hitelesítéssel működnek, például alapszintű vagy űrlap alapú hitelesítéssel.Most current Office mobile and desktop applications use modern authentication, however there are third-party apps and older Office apps that user other authentication methods like basic authentication and forms based authentication.

Az ilyen típusú alkalmazásokat így blokkolhatja:To block access to these apps we recommend the following:

 Set-SPOTenant -LegacyAuthProtocolsEnabled $false
Fontos

Az alkalmazásalapú feltételes hozzáférést tilos az Azure Active Directory (Azure AD) tanúsítványalapú hitelesítésével használni.App-based CA must not be used with Azure Active Directory (Azure AD) certificate based authentication. A fentiek közül csak az egyik lehet egyszerre konfigurálva.You can only have one of these configured at a time.

További információSee also

Alkalmazásalapú feltételes hozzáférés az Intune-nalApp-based conditional access with Intune

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback