Modern hitelesítés nélküli alkalmazások blokkolása (ADAL)Block apps that do not use modern authentication (ADAL)

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat használó alkalmazásalapú feltételes hozzáférés a modern hitelesítést használó alkalmazásokra épül, ami az OAuth2 implementációja.App-based conditional access with app protection policies rely on applications using modern authentication which is an implementation of OAuth2. A legújabb asztali és mobil Office-alkalmazások már modern hitelesítést használnak, de vannak olyan külső gyártótól származó programok és régebbi Office-alkalmazások, amelyek másfajta hitelesítéssel működnek, például alapszintű vagy űrlap alapú hitelesítéssel.Most current Office mobile and desktop applications use modern authentication, however there are third-party apps and older Office apps that user other authentication methods like basic authentication and forms-based authentication.

Az ilyen típusú alkalmazásokat így blokkolhatja:To block access to these apps, we recommend the following:

 Set-SPOTenant -LegacyAuthProtocolsEnabled $false

Fontos

Az alkalmazásalapú feltételes hozzáférést tilos az Azure Active Directory (Azure AD) tanúsítványalapú hitelesítésével használni.App-based CA must not be used with Azure Active Directory (Azure AD) certificate-based authentication. A fentiek közül csak az egyik lehet egyszerre konfigurálva.You can only have one of these configured at a time.

Lásd még:See also

Alkalmazásalapú feltételes hozzáférés az Intune-nalApp-based conditional access with Intune