Milyen hatással vannak az androidos alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your Android app is managed by app protection policies

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal védett alkalmazások felhasználói élményét ismerteti.This topic describes the user experience for apps with app protection policies. Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak akkor alkalmazza a rendszer, amikor az alkalmazásokat munkakörnyezetben használják: például amikor a munkahelyi fiókkal fér hozzá alkalmazásokhoz, vagy ha a cég OneDrive Vállalati verzióbeli helyén tárolt fájlokhoz fér hozzá.App protection polices are applied only when apps are used in the work context: like accessing apps using your work account, or accessing files stored in your company OneDrive business location.

Alkalmazásokhoz való hozzáférésAccessing apps

Androidos eszközökön minden alkalmazásvédelmi szabályzathoz rendelt alkalmazás esetén szükség van a Céges portál alkalmazásra.The Company Portal app is required for all apps associated with app protection policies on Android devices.

Az Intune-ban nem regisztrált eszközökre telepíteni kell a Céges portál alkalmazást,For devices not enrolled in Intune, the Company Portal app must be installed on the device. a felhasználónak azonban nem kell elindítania vagy bejelentkeznie ahhoz, hogy alkalmazásvédelmi szabályzatokkal felügyelt alkalmazást használjon.However, user does not have to launch or sign into the Company Portal app before they can use apps managed by app protection policies. A Vállalati portál alkalmazás segítségével az Intune biztonságos helyen tudja megosztani az adatokat, emiatt ez akkor is követelmény, ha az eszköz nincs regisztrálva az Intune-ban.The Company Portal app is a way for Intune to share data in a secure location, hence this is a requirement even if the device is not enrolled in Intune.

A többszörös identitást támogató alkalmazások használataUsing apps with multi-identity support

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak akkor alkalmazza a rendszer, amikor az alkalmazásokat munkakörnyezetben használják, így az alkalmazásnak a környezettől függően két különböző működése figyelhető meg: munkahelyi vagy személyes.App protection polices are only applied in the work context when using the app, so you may see different app behaviors depending on the context: work or personal.

Az Intune többszörös identitást támogató alkalmazásokra csak akkor alkalmaz alkalmazásvédelmi szabályzatokat, amikor a végfelhasználó a munkahelyi környezetben használja az alkalmazást.For apps that support multi-identity, Intune only applies the app protection policies when the end-user is using the app in the work context. Például a munkaadathoz való hozzáférésekor a végfelhasználónak PIN-kódot kell megadnia.For example, the end-user will get a PIN prompt when accessing work data. Az Outlook alkalmazás esetén a végfelhasználónak az alkalmazás indításakor kell megadnia a PIN-kódot.For the Outlook app, the end-user is prompted for a PIN on launching the app. A OneDrive alkalmazásnál ez akkor fordul elő, amikor a végfelhasználó beírja a munkahelyi fiókot.For the OneDrive app, this happens when the end-user types in the work account. A Microsoft Word, PowerPoint* és **Excel esetén ez akkor fordul elő, amikor a végfelhasználó a cég OneDrive vállalati helyén tárolt dokumentumhoz fér hozzá.For Microsoft Word, PowerPoint*, and **Excel, this happens when the end-user accesses documents stored in the company OneDrive for Business location.

Felhasználói fiókok kezelése az eszközönManaging user accounts on the device

Az Intune az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítését eszközönként csak egy felhasználói fiók esetében támogatja.Intune only supports deploying app protection policies to only one user account per device.

  • A használt alkalmazástól függően a második felhasználó blokkolva lesz vagy nem lesz blokkolva az eszközön.Depending on the app that you are using, the second user may or may not be blocked on the device. Ugyanakkor az alkalmazásvédelmi szabályzatok minden esetben csak arra a felhasználóra lesznek érvényesek, aki először kapja meg a szabályzatokat.However, in all cases, only the first user who gets the app protection policies is affected by the policy.

    • A Microsoft Word, az Excel és a PowerPoint nem blokkolja a második felhasználói fiókot, de az alkalmazásvédelmi szabályzatok nem érvényesek a második felhasználói fiókra.Microsoft Word, Excel, and PowerPoint don't block a second user account, but the second user account is not affected by the app protection policies.

    • A OneDrive és az Outlook alkalmazáshoz csak egy munkahelyi fiókot használhat.For OneDrive and Outlook apps, you can only use one work account. A további munkahelyi fiókok hozzáadását ezek az alkalmazások blokkolják.Adding multiple work accounts are blocked on these apps. Ugyanakkor eltávolíthat egy adott felhasználót, és másik felhasználót vehet fel helyette az eszközön.You can however, remove a user and add a different user on the device.

  • Ha egy eszközhöz több meglévő felhasználói fiók tartozik az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítése előtt, az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai azt a fiókot kezelik, amelyikre elsőként lettek telepítve az alkalmazásvédelmi szabályzatok.If a device has existing multiple user accounts before the app protection policies are deployed, the account that the app protection policies is deployed to first is managed by Intune app protection policies.

A következő példák részletesen bemutatják, hogyan történik a több felhasználói fiók kezelése.Read the example scenario below to get a deeper understanding of how multiple user accounts are treated.

Az A felhasználó két vállalatnak dolgozik: az X vállalatnak és az Y vállalatnak. Az A felhasználó munkahelyi fiókkal rendelkezik mindként vállalatnál, és mindkettő az Intune-t használja alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítéséhez.User A works for two companies - Company X, and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Az X vállalat telepít elsőként alkalmazásvédelmi szabályzatokat, megelőzve az Y vállalatot. Az X vállalathoz tartozó fiók megkapja az alkalmazásvédelmi szabályzatot, de az Y vállalathoz tartozó fiók nem. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatok az Y vállalathoz tartozó fiókot kezeljék, akkor el kell távolítania az X vállalathoz tartozó fiókot.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account associated with Company X will get the app protection policy, but not the account associated with Company Y. If you want the user account associated with Company Y to be managed by the app protection policies, you must remove the user account associated with Company X.

Második fiók hozzáadásaAdding a second account

AndroidAndroid

Android-eszközön blokkoló üzenet jelenhet meg, amely ismerteti a meglévő fiók eltávolításának és új fiók felvételének lépéseit.If you are using an Android device, you may see a blocking message with instructions to remove the existing account and add a new one. A meglévő fiók eltávolításához válassza a Beállítások >Általános > Alkalmazáskezelő >Vállalati portál, végül az Adatok törlése lehetőséget.To remove the existing account, go to Settings >General > Application Manager >Company Portal and select "Clear Data".

Képernyőfelvétel a hibaüzenetről és a fiók eltávolítására vonatkozó utasításokról

Médiafájlok megtekintése az Azure Information Protection alkalmazással (korábbi nevén Rights Management megosztóalkalmazással)Viewing media files with the Azure Information Protection app (previously known as Rights Management sharing app)

A vállalati AV-, PDF- és képfájlok Android-eszközökön való megtekintéséhez használja az Azure Information Protection alkalmazást.To view company AV, PDF, and image files on Android devices, use the Azure Information Protection app.

Ezt az alkalmazást a Google Play áruházból töltheti le.Download this app from the Google Play store.

A rendszer a következő fájltípusokat támogatja:The following filetypes are supported:

  • Hang: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (kibővített AAC+), AAC ELD (kibővített, alacsony késleltetésű AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE.Audio: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE.
  • Videó: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8.Video: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8.
  • Kép: jpg, pjpg, png, ppng, bmp, pbmp, gif, pgif, jpeg, pjpeg.Image: jpg, pjpg, png, ppng, bmp, pbmp, gif, pgif, jpeg, pjpeg.
  • Dokumentumok: PDF, PPDFDocuments: PDF, PPDF

pfilepfile texttext
A pfile egy olyan általános „burkoló” formátum a védett fájloknak, amely magában foglalja a titkosított tartalmakat és az Azure Information Protection-licenceket, és bármilyen fájltípus védelmére használható.Pfile is a generic “wrapper” format for protected files that encapsulates the encrypted content and the Azure Information Protection licenses and can be used to protect any file type. A szövegfájlok, beleértve az XML, a CSV és a hasonló típusú fájlokat, akkor is megnyithatók az alkalmazásban, ha védelem alatt állnak.Text files, including XML, CSV, etc. can be opened for viewing in the app even when they are protected. Fájltípusok: txt ptxt, csv, pcsv, log, plog, xml, pxml.File types: txt, ptxt, csv, pcsv, log, plog, xml, pxml.

További lépésekNext steps

Milyen hatással vannak az iOS-es alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your iOS app is managed by app protection policies

További információSee also

Alkalmazásvédelmi szabályzatok létrehozása és telepítése a Microsoft Intune-banCreate and deploy app protection policies with Microsoft Intune