Milyen hatással vannak az androidos alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your Android app is managed by app protection policies

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal rendelkező Android-alkalmazások várható működésének ismertetése.Learn what expect from Androids apps with app protection policies. Az alkalmazásvédelmi szabályzatok csak akkor lépnek érvénybe, ha az adott alkalmazásokat munkahelyi környezetben használják.App protection polices are applied only when apps are used in the work context. Például akkor, ha egy munkahelyi fiókkal fér hozzá egy alkalmazáshoz, vagy ha a cég OneDrive-tárhelyén található fájlokhoz fér hozzá.For example, when you access an app with a work account, or when you access files stored in your company OneDrive location.

Alkalmazásokhoz való hozzáférésAccessing apps

Minden Android rendszerű eszközökön található és alkalmazásvédelmi szabályzattal rendelkező alkalmazáshoz szükség van a Céges portál alkalmazásra.The Company Portal app is required for all apps on Android devices that have app protection policies.

Minden olyan eszközön telepítse a Céges portált, amely nincs regisztrálva az Intune-ban.Install the Company Portal on all devices that aren't enrolled in Intune. A felhasználóknak az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal rendelkező alkalmazások használatához nem szükséges bejelentkezniük a Céges portál alkalmazásba.Users aren't required to sign in to the Company Portal app to use apps that have app protection policies. A Céges portál alkalmazás lehetővé teszi az adatok biztonságos helyen való megosztását.The Company Portal app lets you share data in a secure location. Ezért a használata még nem regisztrált eszközök esetében is kötelező.So it's a requirement even for unenrolled devices.

A többszörös identitást támogató alkalmazások használataUsing apps with multi-identity support

Az alkalmazásvédelmi szabályzatok csak akkor lépnek hatályba, amikor egy felhasználó munkához kapcsolódó adatokhoz próbál meg hozzáférni.App protection policies only take effect when a user tries to access work-related data. A működés eltérő lehet, ha a felhasználó személyes használatra nyitja meg az alkalmazást.You may see different behaviors if the user accesses the app for personal use.

Egyes alkalmazások támogatják a többszörös identitás használatát.Some apps support multi-identity. Ebben az esetben az Intune csak akkor alkalmazza az alkalmazásvédelmi szabályzatokat, ha egy felhasználó munkahelyi adatokhoz fér hozzá.In this case, Intune only applies app protection policies when a user accesses work data. A rendszer például bekérheti a felhasználótól a PIN-kódot.For example, a user may get a PIN prompt. Az Outlook alkalmazásban akkor jelenik meg adatkérdés, ha egy felhasználó elindítja az alkalmazást.In the Outlook app, a prompt occurs when a user launches the app. A OneDrive alkalmazásban akkor jelenik meg adatkérdés, ha egy felhasználó megadja a munkahelyi fiókot.In the OneDrive app, a prompt occurs when a user types in the work account. A Microsoft Word, PowerPoint és Excel alkalmazásban akkor jelenik meg adatkérdés, ha egy felhasználó a céges OneDrive-on található dokumentumokhoz fér hozzá.In Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, a prompt occurs when a user accesses company OneDrive documents.

Felhasználói fiókok kezelése az eszközönManaging user accounts on the device

Az Intune az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítését eszközönként egy felhasználói fiók esetében támogatja.Intune supports deploying app protection policies to one user account per device.

  • A használt alkalmazástól függően a második felhasználó blokkolva lesz vagy nem lesz blokkolva az eszközön.Depending on the app that you are using, the second user may or may not be blocked on the device. Ugyanakkor az alkalmazásvédelmi szabályzatok minden esetben csak arra a felhasználóra lesznek érvényesek, aki először kapja meg a szabályzatokat.However, in all cases, only the first user who gets the app protection policies is affected by the policy.

    • A Microsoft Word, Excel és PowerPoint alkalmazás nem tiltja le egy további felhasználói fiók elérését.Microsoft Word, Excel, and PowerPoint won't block access to an additional user account. Erre a felhasználói fiókra azonban nem lesznek érvényesek az alkalmazásvédelmi szabályzatok.However, the user account will not be affected by the app protection policies.

    • A OneDrive és az Outlook alkalmazáshoz csak egy munkahelyi fiókot használhat.For OneDrive and Outlook apps, you can only use one work account. A további munkahelyi fiókok hozzáadását ezek az alkalmazások blokkolják.Adding multiple work accounts are blocked on these apps. A felhasználók ugyanakkor eltávolíthatók az eszközökről, és ezután hozzáadható egy másik felhasználó az adott eszközön.However, you can remove a user from a device, and then add a different user to the device.

  • Az alkalmazásvédelmi szabályzatok érvénybe léptetése előtt egy adott eszközön több meglévő felhasználói fiók is lehet.Prior to app protection policy deployment, a device may have multiple existing user accounts. Ebben az esetben az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai az első olyan fiókot fogják felügyelni, melyre vonatkozóan a rendszer érvénybe lépteti az alkalmazásvédelmi szabályzatokat.In this case, the first account that the app protection policies are deployed to is managed by Intune app protection policies.

A következő példa ismerteti, hogyan kezel az Intune több felhasználói fiókot.Read the following example scenario to learn how Intune handles multiple user accounts.

Az A felhasználó két vállalatnak dolgozik: az X vállalatnak és az Y vállalatnak. Az A felhasználó munkahelyi fiókkal rendelkezik mindként vállalatnál, és mindkettő az Intune-t használja alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítéséhez.User A works for two companies: Company X, and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Az X vállalat telepít elsőként alkalmazásvédelmi szabályzatokat, megelőzve az Y vállalatot. Az X vállalathoz tartozó fiók megkapja az alkalmazásvédelmi szabályzatot, de az Y vállalathoz tartozó fiók nem. Ahhoz, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatok az Y vállalat felhasználói fiókját kezeljék, az A felhasználónak el kell távolítania az X vállalat felhasználói fiókját.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account associated with Company X will get the app protection policy, but not the account associated with Company Y. To have the Company Y user account managed by the app protection policies, User A must remove the Company X user account.

Második fiók hozzáadásaAdding a second account

AndroidAndroid

A rendszer kérheti, hogy távolítsa el a meglévő fiókot, és új fiókot vegyen fel.You may receive a prompt to remove the existing account and add a new one. A meglévő fiók eltávolításához válassza a Beállítások >Általános > Alkalmazáskezelő >Munkahelyi portál lehetőséget, majd válassza az Adatok törlése lehetőséget.To remove the existing account, go to Settings >General > Application Manager >Company Portal. Then select "Clear Data."

Képernyőfelvétel a hibaüzenetről és a fiók eltávolítására vonatkozó utasításokról

Médiafájlok megtekintése az Azure Information Protection alkalmazással (korábbi nevén Rights Management megosztóalkalmazással)Viewing media files with the Azure Information Protection app (previously known as Rights Management sharing app)

A vállalati AV-, PDF- és képfájlok Android-eszközökön való megtekintéséhez használja az Azure Information Protection alkalmazást.To view company AV, PDF, and image files on Android devices, use the Azure Information Protection app.

Ezt az alkalmazást a Google Play áruházból töltheti le.Download this app from the Google Play store.

A rendszer a következő fájltípusokat támogatja:The following filetypes are supported:

  • Hang: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (kibővített AAC+), AAC ELD (kibővített, alacsony késleltetésű AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE.Audio: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE.
  • Videó: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8.Video: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8.
  • Kép: jpg, pjpg, png, ppng, bmp, pbmp, gif, pgif, jpeg, pjpeg.Image: jpg, pjpg, png, ppng, bmp, pbmp, gif, pgif, jpeg, pjpeg.
  • Dokumentumok: PDF, PPDFDocuments: PDF, PPDF

pfilepfile texttext
A Pfile egy általános „burkoló” formátum védett fájlok számára.Pfile is a generic “wrapper” format for protected files. Magába foglalja a titkosított tartalmat és az Azure Information Protection-licenceket.It encapsulates the encrypted content and the Azure Information Protection licenses. Ez bármilyen fájltípus védelmére használható.It can be used to protect any file type. A szövegfájlok, beleértve az XML, a CSV és a hasonló típusú fájlokat, akkor is megnyithatók az alkalmazásban, ha védelem alatt állnak.Text files, including XML, CSV, etc. can be opened for viewing in the app even when they are protected. Fájltípusok: txt ptxt, csv, pcsv, log, plog, xml, pxml.File types: txt, ptxt, csv, pcsv, log, plog, xml, pxml.

További lépésekNext steps

Milyen hatással vannak az iOS-es alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your iOS app is managed by app protection policies

Lásd még:See also

Alkalmazásvédelmi szabályzatok létrehozása és telepítése a Microsoft Intune-banCreate and deploy app protection policies with Microsoft Intune