Milyen hatással vannak az iOS-alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your iOS app is managed by app protection policies

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal védett alkalmazások felhasználói élményét ismerteti.This topic describes the user experience for apps with app protection policies. Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak akkor alkalmazza a rendszer, amikor az alkalmazásokat munkakörnyezetben használják: például amikor a munkahelyi fiókkal fér hozzá alkalmazásokhoz, vagy ha a cég OneDrive Vállalati verzióbeli helyén tárolt fájlokhoz fér hozzá.App protection polices are applied only when apps are used in the work context: like accessing apps using your work account, or accessing files stored in your company OneDrive business location.

Alkalmazásokhoz való hozzáférésAccessing apps

Ha az eszköz nincs regisztrálva az Intune-ban, a rendszer az alkalmazás első használatakor felkéri a felhasználót, hogy indítsa újra az alkalmazást.If the device is not enrolled in Intune, the end-user will be asked to restart the app when they first use the app. Az újraindítás azért szükséges, hogy a rendszer alkalmazni tudja az alkalmazásvédelmi szabályzatokat az alkalmazásra.A restart is required so app protection polices can be applied to the app. Az alábbi képernyőképen ezt láthatja a Skype alkalmazásban:The following screenshot illustrates this using the Skype app:

Az iOS-eszköz a PIN-kódot kérő felületét bemutató képernyőkép

Az Intune-felügyeletre regisztrált eszközöknél üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja a végfelhasználót, hogy az alkalmazás mostantól felügyelet alatt áll:For devices that are enrolled for management in Intune, the end-user will see a message that their app is now managed:

„A munkahely kezeli” üzenetet és a PIN-kód megadását kérő felületet megjelenítő képernyőkép az iOS-eszközön

A többszörös identitást támogató alkalmazások használataUsing apps with multi-identity support

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak akkor alkalmazza a rendszer, amikor az alkalmazásokat munkakörnyezetben használják, így az alkalmazásnak a környezettől függően két különböző működése figyelhető meg: munkahelyi vagy személyes.App protection polices are only applied in the work context when using the app, so you may see different app behaviors depending on the context: work or personal.

Az Intune többszörös identitást támogató alkalmazásokra csak akkor alkalmaz alkalmazásvédelmi szabályzatokat, amikor a végfelhasználó a munkahelyi környezetben használja az alkalmazást.For apps that support multi-identity, Intune only applies the app protection policies when the end-user is using the app in the work context. Például a munkaadathoz való hozzáférésekor a végfelhasználónak PIN-kódot kell megadnia.For example, the end-user will get a PIN prompt when accessing work data. Az Outlook alkalmazás esetén a végfelhasználónak az alkalmazás indításakor kell megadnia a PIN-kódot.For the Outlook app, the end-user is prompted for a PIN on launching the app. A OneDrive alkalmazásnál ez akkor fordul elő, amikor a végfelhasználó beírja a munkahelyi fiókot.For the OneDrive app, this happens when the end-user types in the work account. A Microsoft Word, PowerPoint* és **Excel esetén ez akkor fordul elő, amikor a végfelhasználó a cég OneDrive vállalati helyén tárolt dokumentumhoz fér hozzá.For Microsoft Word, PowerPoint*, and **Excel, this happens when the end-user accesses documents stored in the company OneDrive for Business location.

Felhasználói fiókok kezelése az eszközönManaging user accounts on the device

Az Intune az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítését eszközönként csak egy felhasználói fiók esetében támogatja.Intune only supports deploying app protection policies to only one user account per device.

  • A használt alkalmazástól függően a második felhasználó blokkolva lesz vagy nem lesz blokkolva az eszközön.Depending on the app that you are using, the second user may or may not be blocked on the device. Ugyanakkor az alkalmazásvédelmi szabályzatok minden esetben csak arra a felhasználóra lesznek érvényesek, aki először kapja meg a szabályzatokat.However, in all cases, only the first user who gets the app protection policies is affected by the policy.

    • A Microsoft Word, az Excel és a PowerPoint nem blokkolja a második felhasználói fiókot, de az alkalmazásvédelmi szabályzatok nem érvényesek a második felhasználói fiókra.Microsoft Word, Excel, and PowerPoint don't block a second user account, but the second user account is not affected by the app protection policies.

    • A OneDrive és az Outlook alkalmazáshoz csak egy munkahelyi fiókot használhat.For OneDrive and Outlook apps, you can only use one work account. A további munkahelyi fiókok hozzáadását ezek az alkalmazások blokkolják.Adding multiple work accounts are blocked on these apps. Ugyanakkor eltávolíthat egy adott felhasználót, és másik felhasználót vehet fel helyette az eszközön.You can however, remove a user and add a different user on the device.

  • Ha egy eszközhöz több meglévő felhasználói fiók tartozik az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítése előtt, az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai azt a fiókot kezelik, amelyikre elsőként lettek telepítve az alkalmazásvédelmi szabályzatok.If a device has existing multiple user accounts before the app protection policies are deployed, the account that the app protection policies is deployed to first is managed by Intune app protection policies.

A következő példák részletesen bemutatják, hogyan történik a több felhasználói fiók kezelése.Read the example scenario below to get a deeper understanding of how multiple user accounts are treated.

Az A felhasználó két vállalatnak dolgozik: az X vállalatnak és az Y vállalatnak. Az A felhasználó munkahelyi fiókkal rendelkezik mindként vállalatnál, és mindkettő az Intune-t használja alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítéséhez.User A works for two companies - Company X, and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Az X vállalat telepít elsőként alkalmazásvédelmi szabályzatokat, megelőzve az Y vállalatot. Az X vállalathoz tartozó fiók megkapja az alkalmazásvédelmi szabályzatot, de az Y vállalathoz tartozó fiók nem. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatok az Y vállalathoz tartozó fiókot kezeljék, akkor el kell távolítania az X vállalathoz tartozó fiókot.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account associated with Company X will get the app protection policy, but not the account associated with Company Y. If you want the user account associated with Company Y to be managed by the app protection policies, you must remove the user account associated with Company X.

Második fiók hozzáadásaAdding a second account

Ha iOS-eszközt használ, és egy második munkahelyi fiókot próbál felvenni ugyanazon az eszközön, blokkoló üzenet jelenhet meg.If you are using an iOS device, when you try to add a second work account on the same device, you may see a blocking message. Megjelennek a fiókok, és Ön kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja eltávolítani.The accounts will be displayed and you can choose the account you want to remove.

Képernyőfelvétel a blokkolási üzenetről és az Igen és a Nem lehetőségről

További lépésekNext steps

Milyen hatással vannak az androidos alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your Android app is managed by app protection policies

További információSee also

Alkalmazásvédelmi szabályzatok létrehozása és telepítése a Microsoft Intune-banCreate and deploy app protection policies with Microsoft Intune