Milyen hatással vannak az iOS-alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your iOS app is managed by app protection policies

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal védett iOS-alkalmazások felhasználói élményének ismertetése.Learn about the user experience for iOS apps with app protection policies. Az alkalmazásvédelmi szabályzatok csak akkor lépnek érvénybe, ha az adott alkalmazásokat munkahelyi környezetben használják.App protection polices are applied only when apps are used in the work context. Például akkor, ha egy munkahelyi fiókkal fér hozzá egy alkalmazáshoz, vagy ha a cég OneDrive-tárhelyén található fájlokhoz fér hozzá.For example, when you access an app with a work account, or when you access files stored in your company OneDrive location.

Alkalmazásokhoz való hozzáférésAccessing apps

Ha az eszköz nincs regisztrálva az Intune-ban, a rendszer az alkalmazás első használatakor felkéri a felhasználót, hogy indítsa újra az alkalmazást.If the device is not enrolled in Intune, the user will be asked to restart the app when they first use the app. Az újraindítás azért szükséges, hogy a rendszer alkalmazni tudja az alkalmazásvédelmi szabályzatokat az alkalmazásra.A restart is required so app protection polices can be applied to the app. Az alábbi képernyőképen ezt láthatja a Skype alkalmazásban:The following screenshot illustrates this using the Skype app:

Az iOS-eszköz a PIN-kódot kérő felületét bemutató képernyőkép

Az Intune-kezelésre regisztrált eszközöknél üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja a felhasználót, hogy az alkalmazás mostantól felügyelet alatt áll:For devices that are enrolled for management in Intune, the user will see a message that their app is now managed:

„A munkahely kezeli” üzenetet és a PIN-kód megadását kérő felületet megjelenítő képernyőkép az iOS-eszközön

A többszörös identitást támogató alkalmazások használataUsing apps with multi-identity support

Az alkalmazásvédelmi szabályzatok csak akkor lépnek hatályba, amikor egy felhasználó munkához kapcsolódó adatokhoz próbál hozzáférni.App protection policies take effect only when a user tries to access work-related data. A működés eltérő lehet, ha a felhasználó személyes használat céljából kísérel meg hozzáférni az alkalmazáshoz.You may see different behavior if the user tries to access the app for personal use. A szabályzatok nem vonatkoznak a nem mentett új tartalmakra sem.The policies also do not apply to new content that is not yet saved. Az új tartalom csak akkor minősül céges adatnak, ha céges helyen, például a SharePointon vagy a OneDrive vállalati verzión mentették.New content is considered corporate information only after it is saved to a corporate location, such as SharePoint or OneDrive for Business.

A többszörös identitást támogató alkalmazások esetében az Intune csak akkor alkalmaz alkalmazásvédelmi szabályzatokat, ha egy felhasználó munkahelyi adatokhoz fér hozzá.For apps that support multi-identity, Intune only applies app protection policies if a user accesses work data. A rendszer például bekérheti a felhasználótól a PIN-kódot.For example, a user may get a PIN prompt. Az Outlook alkalmazásban akkor jelenik meg adatkérdés, ha egy felhasználó elindítja az alkalmazást.In the Outlook app, a prompt occurs when a user launches the app. A OneDrive alkalmazásban akkor jelenik meg adatkérdés, ha egy felhasználó megadja a munkahelyi fiókot.In the OneDrive app, a prompt occurs when a user types in the work account. A Microsoft Word, PowerPoint és Excel alkalmazásban akkor jelenik meg adatkérdés, ha egy felhasználó a céges OneDrive-on található dokumentumokhoz fér hozzá.In Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, a prompt occurs when a user accesses company OneDrive documents.

Felhasználói fiókok kezelése az eszközönManaging user accounts on the device

Az Intune az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítését eszközönként csak egy felhasználói fiók esetében támogatja.Intune only supports deploying app protection policies to only one user account per device.

  • A használt alkalmazástól függően a második felhasználó blokkolva lesz vagy nem lesz blokkolva az eszközön.Depending on the app that you are using, the second user may or may not be blocked on the device. Ugyanakkor az alkalmazásvédelmi szabályzatok minden esetben csak arra a felhasználóra lesznek érvényesek, aki először kapja meg a szabályzatokat.However, in all cases, only the first user who gets the app protection policies are affected by the policy.

    • A Microsoft Word, Excel és PowerPoint alkalmazás nem tiltja le egy további felhasználói fiók elérését.Microsoft Word, Excel, and PowerPoint won't block access to an additional user account. Erre a felhasználói fiókra azonban nem lesznek érvényesek az alkalmazásvédelmi szabályzatok.However, the user account will not be affected by the app protection policies.

    • A OneDrive és az Outlook alkalmazáshoz csak egy munkahelyi fiókot használhat.For OneDrive and Outlook apps, you can only use one work account. A további munkahelyi fiókok hozzáadását ezek az alkalmazások blokkolják.Adding multiple work accounts are blocked on these apps. A felhasználók ugyanakkor eltávolíthatók az eszközökről, és ezután hozzáadható egy másik felhasználó az adott eszközön.However, you can remove a user from a device, and then add a different user to the device.

  • Az alkalmazásvédelmi szabályzatok érvénybe léptetése előtt egy adott eszközön több meglévő felhasználói fiók is lehet.A device may have multiple existing user accounts before the app protection policies are deployed. Ebben az esetben az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai az első olyan fiókot fogják felügyelni, melyre vonatkozóan a rendszer érvénybe lépteti az alkalmazásvédelmi szabályzatokat.In this case, the first account that the app protection policies are deployed to is managed by Intune app protection policies.

A következő példa ismerteti, hogyan kezel az Intune több felhasználói fiókot.Read the following example scenario to learn how Intune handles multiple user accounts.

Az A felhasználó két vállalatnak dolgozik: az X vállalatnak és az Y vállalatnak. Az A felhasználó munkahelyi fiókkal rendelkezik mindként vállalatnál, és mindkettő az Intune-t használja alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítéséhez.User A works for two companies: Company X, and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Az X vállalat telepít elsőként alkalmazásvédelmi szabályzatokat, megelőzve az Y vállalatot. Az X vállalathoz tartozó fiók megkapja az alkalmazásvédelmi szabályzatot, de az Y vállalathoz tartozó fiók nem. Ahhoz, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatok az Y vállalat felhasználói fiókját kezeljék, az A felhasználónak el kell távolítania az X vállalat felhasználói fiókját.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account associated with Company X will get the app protection policy, but not the account associated with Company Y. To have the Company Y user account managed by the app protection policies, User A must remove the Company X user account.

Második fiók hozzáadásaAdding a second account

Ha iOS-eszközt használ, és egy második munkahelyi fiókot próbál felvenni ugyanazon az eszközön, blokkoló üzenet jelenhet meg.If you are using an iOS device, when you try to add a second work account on the same device, you may see a blocking message. Megjelennek a fiókok, és Ön kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja eltávolítani.The accounts will be displayed and you can choose the account you want to remove.

Képernyőfelvétel a blokkolási üzenetről és az Igen és a Nem lehetőségről

További lépésekNext steps

Milyen hatással vannak az androidos alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your Android app is managed by app protection policies

Lásd még:See also

Alkalmazásvédelmi szabályzatok létrehozása és telepítése a Microsoft Intune-banCreate and deploy app protection policies with Microsoft Intune