Felkészülés az alkalmazásvédelmi szabályzatok Windows 10 rendszereken történő konfigurálásáraGet ready to configure app protection policies for Windows 10

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Windows 10-es rendszerhez mobilalkalmazás-kezelést (MAM) úgy engedélyezhet, hogy beállítja a MAM-szolgáltatót az Azure AD-ban.Enable mobile application management (MAM) for Windows 10 by setting the MAM provider in Azure AD. A MAM-szolgáltató Azure AD-n belüli beállításával meghatározhatja a regisztráció állapotát, amikor az Intune-ban új Windows Information Protection- (WIP-) szabályzatot hoz létre.Setting a MAM provider in Azure AD allows you to define the enrollment state when creating a new Windows Information Protection (WIP) policy with Intune. A regisztráció állapota lehet MAM vagy mobileszköz-kezelés (MDM).The enrollment state can be either MAM or mobile device management (MDM).

Megjegyzés

A MAM által regisztrált állapotú eszközöknek csatlakoztatva kell lenniük az Azure AD-hez.Devices with a MAM enrollment state are required to be Azure AD joined.

MAM-szolgáltató konfigurálásaTo configure the MAM provider

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalon, majd válassza az Azure Active Directory elemet.Sign in to the Azure portal, and choose Azure Active Directory.

 2. A Kezelés csoportban válassza a Mobilitás (MDM és MAM) elemet.Choose Mobility (MDM and MAM) in the Manage group.

 3. Kattintson a Microsoft Intune elemre.Click Microsoft Intune.

 4. A Konfigurálás panel Alapértelmezett MAM URL-címek csoportjában végezze el a konfigurációs beállításokat.Configure the settings in the Restore default MAM URLs group on the Configure blade.

  MAM-felhasználói hatókörMAM user scope
  Az automatikus MAM-regisztrációval a felhasználók Windows-eszközein található vállalati adatok kezelhetők.Use MAM auto-enrollment to manage enterprise data on your employees' Windows devices. Az automatikus MAM-regisztráció a saját eszközök használatának esetén lesz konfigurálva.MAM auto-enrollment will be configured for bring your own device scenarios.

  • NincsenekNone
   Ezt akkor válassza, ha minden felhasználó regisztrálható a MAM-ban.Select if all users can be enrolled in MAM.
  • NéhánySome
   Kiválaszthatja azokat az Azure AD-csoportokat, amelyekbe a MAM-ban regisztrálandó felhasználók tartoznak.Select Azure AD groups that contain users who will be enrolled in MAM.
  • ÖsszesAll
   Ezt akkor válassza, ha minden felhasználó regisztrálható a MAM-ban.Select if all users can be enrolled in MAM.

  A MAM használati feltételeinek URL-címeMAM terms of use URL
  A MAM-szolgáltatás használati feltételeire mutató URL-cím.The URL of the terms of use endpoint of the MAM service. Ezt a címet használhatja arra, hogy a felhasználók számára még az eszköz regisztrálása előtt megjeleníthesse a szolgáltatásra vonatkozó használati feltételeket.The terms-of-use endpoint is used to display the terms of service to end-users before enrolling their devices for management. A használati feltételekben a felhasználók tájékozódhatnak arról, hogy milyen szabályzatok vonatkoznak majd a mobileszközükre.The terms-of-use text informs users about the policies enforced on the mobile device.

  MDM-felderítési URL-címMAM discovery URL
  A MAM-szolgáltatás regisztrálásra mutató URL-címe.The URL of the enrollment endpoint of the MAM service. A regisztrálási cím az eszközök MAM-szolgáltatásban történő regisztrálásához használatos.The enrollment endpoint is used to enroll devices for management with the MAM service.

  A MAM megfelelőségi URL-címeMAM compliance URL
  A MAM-szolgáltatás megfelelőségi információkra mutató URL-címe.The URL of the compliance endpoint of the MAM service. Ha a felhasználó nem megfelelő eszközről próbál erőforrást elérni, és a hozzáférését megtagadja a rendszer, a megfelelőséggel kapcsolatos információra mutató URL-cím jelenik meg számára.When a user is denied access to a resource from a non-compliant device, a link to the compliance URL is displayed to the user. A felhasználók ezen a MAM által üzemeltetett URL-címen információt kaphatnak arról, hogy miért nem megfelelő az eszközük.Users can navigate to this URL hosted by the MAM service, in order to understand why their device is considered non-compliant. Ezen kívül az eszköz megfelelővé tételének érdekében önkiszolgáló hibaelhárítást is elindíthatnak, hogy a kívánt erőforráshoz hozzá tudjanak férni.Users can also initiate self-service remediation so their device becomes compliant and they can continue to access resources.

 5. Kattintson a Mentésgombra.Click Save.

További lépésekNext steps

Alkalmazásvédelmi WIP-szabályzatok létrehozásaCreate a WIP app protection policy