Az alkalmazásvédelmi szabályzatok konfigurációjának ellenőrzéseHow to validate your app protection policy setup

Annak ellenőrzése, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzat megfelelően be van-e állítva és működik-e.Validate that your app protection policy is correctly set up and working. Az útmutató az Azure Portal webhelyen található alkalmazásvédelmi szabályzatokra vonatkozik.This guidance applies to app protection policies in the Azure portal.

Hibajelenségek kereséseChecking for symptoms

Mivel az alkalmazásvédelem egy adatvédelmi eszköz, nem valószínű, hogy a felhasználók jeleznek problémákat.Users are unlikely to report issues since app protection is a data protection tool. Alkalmazásvédelmi konfigurációs problémák esetén a felhasználó ugyanolyan korlátlan hozzáféréssel rendelkezik, mint az alkalmazásvédelem nélkül, így nem veszi észre a problémát.If there is a problem with the app protection configuration the user has unrestricted access, as they would have without app protection, and do not know that there is an issue. Ebből kifolyólag javasolt az alkalmazásvédelmi konfiguráció ellenőrzéséhez az alkalmazásvédelmi szabályzatokat olyan felhasználók kis csoportján tesztelni, akik képesek szándékosan tesztelni az alkalmazásvédelmi korlátozásokat.For this reason, we recommend that you validate your app protection configuration by piloting your app protection policies with a small group of users who can deliberately test the app protection restrictions.

Mit kell ellenőrizni?What to check

Ha a tesztelés azt mutatja, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzat nem az elvárt módon működik, akkor javasolt ellenőrizni az alábbi elemeket:If testing shows that your app protection policy behavior is not as anticipated, we recommend that you check these items:

 • A felhasználók rendelkeznek alkalmazásvédelmi licenccel?Are the users licensed for app protection?
 • A felhasználók rendelkeznek O365-licenccel?Are the users licensed for O365?
 • Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.

A felhasználók alkalmazásvédelmi állapotaUser app protection status

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. Válassza az Alkalmazásfelügyelet > Figyelés > Alkalmazásvédelem állapota > Hozzárendelt felhasználók lehetőséget.Choose Manage apps > Monitor > App protection status > Assigned users.

 4. A listából válasszon ki egy felhasználót, vagy keressen rá valamelyik felhasználóra, majd válassza a Felhasználó kiválasztása lehetőséget.Choose a user from the list, or search for and select a user, then choose Select user. Az Alkalmazásjelentések oszlop tetején jelenik meg, hogy a felhasználó rendelkezik-e alkalmazásvédelmi licenccel.At the top of the App reporting column, you can see whether the user is licensed for app protection. Az is látható, hogy a felhasználó rendelkezik-e O365-licenccel, illetve az alkalmazás állapota a felhasználó összes eszközére vonatkozóan.You can also see whether the user is licensed for O365 and the app status for all of the user's devices.

Mi a teendőWhat to do

A felhasználói állapotnak megfelelően az alábbi műveleteket hajthatja végre:Here are the actions to take based on the user status:

 • Ha a felhasználó nem rendelkezik alkalmazásvédelmi licenccel, rendeljen Intune-licencet a felhasználóhoz.If the user is not licensed for app protection, assign an Intune license to the user.
 • Ha a felhasználó nem rendelkezik O365-licenccel, szerezzen be számára egy licencet.If the user is not licensed for O365 obtain a license for the user.
 • Ha a felhasználó alkalmazása Nincs bejelentkezve állapottal jelenik meg a listában, ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az alkalmazásvédelmi szabályzatot az adott alkalmazáshoz.If a user's app is listed as Not checked in, check if you've correctly configured an app protection policy for that app.
 • Győződjön meg róla, hogy ezek a feltételek érvényesek minden olyan felhasználóra, akit be kíván vonni az adatvédelmi szabályzatok hatálya alá.Ensure that these conditions are applied across all users to which you want app protection policies to apply.

Lásd még:See also

Mi az Intune alkalmazásvédelmi szabályzata?What is Intune app protection policy?