Üzleti alkalmazások aláírása, hogy telepíteni lehessen őket Windows-eszközökre az Intune segítségévelSign line-of-business apps so they can be deployed to Windows devices with Intune

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Intune-rendszergazdaként telepíthet üzleti alkalmazásokat (köztük a Munkahelyi portál alkalmazást) Windows és Windows 10 Mobile rendszerű eszközökre.As an Intune administrator, you can deploy line-of-business (LOB) apps to Windows and Windows 10 Mobile devices, including the Company Portal app. Ahhoz, hogy .appx vagy .xap alkalmazásokat telepíthessen Windows 10 vagy a Windows 10 Mobile rendszerű eszközökre, vagy bármilyen üzleti alkalmazást telepíthessen Windows 8.1 vagy Windows Phone 8.1 rendszerű eszközökre, be kell szereznie a Symantec vállalati mobil-kódaláíró tanúsítványt.To deploy .appx or .xap apps to Windows 10 and Windows 10 mobile devices, or to deploy any LOB app to Windows 8.1 or Windows Phone 8.1 devices, you must get a Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate. Az ilyen Windows-eszközökön csak a Symantec aláírásával ellátott alkalmazások minősülnek megbízhatónak.Only the Symantec certificate is trusted for these apps for the respective Windows devices. A Windows 10-alkalmazások és az „univerzális” alkalmazások esetében használhatja saját hitelesítésszolgáltatóját.You can use your own certificate authority for Windows 10 apps and "universal" apps. Ez a tanúsítvány az alábbiakhoz szükséges:This certificate is required in order to:

 • A Munkahelyi portál aláírása, hogy telepíteni lehessen a Windows rendszerű számítógépekre, Windows 10 Mobile rendszerű eszközökre és a Windows Phone rendszerű eszközökreSign the Company Portal app for deployment to Windows PCs, Windows 10 Mobile devices, and Windows Phone devices

 • A cég üzleti alkalmazásainak aláírása, hogy az Intune telepíthesse őket a Windows-eszközökreSign company line-of-business apps so Intune can deploy them to Windows devices

Az alábbi lépésekkel beszerezheti a szükséges tanúsítványokat, és aláírhatja az alkalmazásokat.The steps below will help you get the required certificate and sign the apps. Regisztrálnia kell Microsoft-fejlesztőként, majd vásárolnia kell egy Symantec-tanúsítványt.You will need to register as a Microsoft developer, and then purchase a Symantec certificate.

 1. Regisztrálás Microsoft-fejlesztőkéntRegister as a Microsoft developer
  A Microsoft-fejlesztőként való regisztrálást azokkal a céges fiókadatokkal végezheti el, amelyeket bejelentkezéskor használt a céges fiók vásárlásakor.Register as a Microsoft developer using the corporate account information you used when logging in to purchase your company account. Ezt a kérelmet engedélyeznie kell egy vállalati tisztviselőnek ahhoz, hogy kódaláíró tanúsítványt kaphasson.This request will need to be authorized by a company officer before you receive a code-signing certificate.

 2. Céges Symantec-tanúsítvány beszerzéseGet a company Symantec certificate
  Vásároljon tanúsítványt a Symantec webhelyéről Symantec-azonosítója használatával.Purchase a certificate from the Symantec website using your Symantec ID. A tanúsítvány megvásárlása után a Microsoft-fejlesztőként való regisztráláskor kijelölt munkahelyi jóváhagyó kap egy e-mailt, amely a tanúsítványkérelem jóváhagyását kéri.After you purchase the certificate, the corporate approver whom you designated when you registered as a Microsoft developer will receive an email asking for approval of the certificate request. A Symantec-tanúsítványra vonatkozó követelményekről a Miért szükséges a Windows Phone-telefonok kezeléséhez Symantec-tanúsítvány? című részben talál további információkat.For more information about the Symantec certificate requirement, see the Why Windows Phone requires a Symantec certificate? „Gyakori kérdések a Windows Phone rendszerű mobileszközök kezelésével kapcsolatban” szakaszban.Windows device enrollment FAQ.

 3. Tanúsítványok importálásaImport certificates
  Amint jóváhagyják a kérelmét, kapni fog egy e-mailt, amely a tanúsítványok importálására vonatkozó útmutatást tartalmaz.Once the request has been approved, you will receive an email containing instructions for importing certificates. A tanúsítványok importálásához kövesse az e-mailben szereplő utasításokat.Follow the instructions in the email to import the certificates.

 4. Az importált tanúsítványok ellenőrzéseVerify certificates imported
  A tanúsítványimportálás helyes voltának ellenőrzéséhez nyissa meg a Tanúsítványkezelő beépülő modult, kattintson a jobb gombbal a Tanúsítványok elemre, és válassza a Tanúsítványok keresése parancsot.To verify that the certificates have been imported correctly, go to the Certificates snap-in, right-click Certificates, and select Find Certificates. A Tartalmazza mezőben adja meg a „Symantec” kifejezést, majd kattintson a Keresés mostlehetőségre.In the Contains field, enter “Symantec”, and click Find Now. Az eredmények között meg kell jelennie az importált tanúsítványoknak.The certificates you imported should appear in the results.

  A Symantec-tanúsítvány megkeresése

 5. Aláíró tanúsítvány exportálásaExport a signing certificate
  Miután ellenőrizte, hogy telepítve vannak-e a tanúsítványok, exportálhatja a vállalati portál aláírásához szükséges PFX-fájlt.Having verified that the certificates are present, you can export the .pfx file to sign the company portal. Válassza ki a Symantec-tanúsítványt, amelynek Felhasználási célja a „kód aláírása”.Select the Symantec certificate with Intended purpose “code-signing.” Kattintson jobb gombbal a kódaláíró tanúsítványra, majd válassza az Exportálás lehetőséget.Right-click the code-signing certificate and select Export.

  Aláíró tanúsítvány exportálása

  A Tanúsítványexportáló varázslóbanválassza az Igen, a titkos kulcs exportálását választom lehetőséget, majd kattintson a Továbbgombra.In the Certificate Export Wizard, select Yes, export the private key and then click Next. Válassza ki a Személyes információcsere - PKCS #12 (.PFX) lehetőséget, majd jelölje be a Minden tanúsítvány felvétele a tanúsítványláncba, ha lehetséges jelölőnégyzetet.Select Personal Information Exchange –PKCS #12 (.PFX) and check Include all the certificates in the certification path if possible. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard. További tudnivalókért lásd: Tanúsítvány exportálása a titkos kulccsal.For more information, see How to Export a Certificate with the Private Key.

 6. Az alkalmazás feltöltése az Intune-baUpload the app to Intune
  Töltse fel az alkalmazás aláírt fájlját és a kódaláíró tanúsítványt, így elérhetővé téve az alkalmazást a végfelhasználók számára.Upload the signed app file and your code-signing certificate to make the app available to your end users.

  1. Az Azure Portalon kattintson a Felügyelet > Windows Phone lehetőségre.In the Azure portal, click Administration > Windows Phone.

  2. Kattintson az Aláírt alkalmazásfájl feltöltése lehetőségre, és jelentkezzen be az Intune-rendszergazdai azonosítójával.Click the Upload Signed App File and sign in with your Intune Administrator ID.

  3. Adja hozzá az exportált tanúsítványfájlt (.pfx) a Kódaláíró tanúsítvány elemhez, és hozzon létre egy jelszót a tanúsítványhoz.Add the certificate (.pfx) file that you exported to Code-signing certificate and create a password for the certificate.

  4. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

Példa: A Munkahelyi portál alkalmazás letöltése, aláírása és telepítése Windows-eszközökreExample: Download, sign, and deploy the Company Portal app for Windows devices

A Windows-eszközökre (a Windows Phone-telefonokat és a Windows 10 Mobile rendszerű eszközöket is beleértve) az Intune-nal is telepítheti a Céges portál alkalmazást, nem kell a Microsoft Áruházból telepítenie.You can deploy the Company Portal app to Windows devices, including Windows Phone and Windows 10 Mobile devices, with Intune instead of installing from the Microsoft Store. Ehhez le kell töltenie a Munkahelyi portál alkalmazást, és alá kell írnia a cég tanúsítványával.You must download the Company Portal app and sign it with your certificate. Erre csak akkor van szükség, ha a felhasználók nem fogják igénybe venni a Vállalati portál alkalmazást, és Windows Phone 8.1-es telefonokra szeretné azt telepíteni.This is only necessary if your users won't use the Company Store and you want to deploy the Company Portal to Windows Phone 8.1 devices.

 1. A Vállalati portál alkalmazás letöltéseDownload the Company Portal

  Ha az Intune segítségével szeretné telepíteni a Munkahelyi portál alkalmazást, töltse le a Windows Phone 8.1 rendszerhez készült Microsoft Intune Munkahelyi portál alkalmazást a letöltőközpontból, és futtassa az önkicsomagoló (.exe) fájlt.To deploy the Company Portal app using Intune, you can download the Microsoft Intune Company Portal App for Windows Phone 8.1 from the Download Center and run the self-extracting (.exe) file. Ez a fájl két fájlt tartalmaz:This file contains two files:

  • CompanyPortal.appx – a Windows Phone 8.1 rendszerhez készült vállalati portált telepítő alkalmazásCompanyPortal.appx– The Company Portal installation app for Windows Phone 8.1

  • WinPhoneCompanyPortal.ps1 – egy PowerShell-parancsprogram, amellyel aláírhatja a Vállalati portál alkalmazás fájlját, hogy az telepíthető legyen Windows Phone 8.1-es telefonokraWinPhoneCompanyPortal.ps1 – A PowerShell script you can use to sign the Company Portal app file so it can be deployed to Windows Phone 8.1 devices

  Azt is megteheti, hogy letölti a Windows Phone 8.1-es vagy a Windows 10-es Céges portált (az offline licenccel rendelkező csomagot) a Vállalati Microsoft Áruházból.Alternatively, you can download the Windows Phone 8.1 Company Portal (offline licensed package) or the Windows 10 Company Portal (offline licensed package) from the Microsoft Store for Business. A Munkahelyi portál alkalmazást offline licenccel kell beszerezni, és az offline használatra megfelelő csomagot kell letölteni.The Company Portal app will need to be acquired with an offline license and the appropriate package downloaded for offline use. A kínálatban a Windows 8 és a Windows Phone 8 platformra készültként megjelölt termékek valójában a 8.1-beli megfelelőjükre utalnak.Windows 8 and Windows Phone 8 platform listings in the selection refer to their 8.1 counterparts. Ennek az Intune-nal való végrehajtásáról bővebben A Vállalati Microsoft Áruházban vásárolt alkalmazások kezelése című témakörben olvashat.For details about how to do this with Intune, see Manage apps you purchased from the Microsoft Store for Business.

 2. A Windows Phone SDK letöltése Töltse le a Windows Phone SDK 8.0-s verzióját] (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615570)), és telepítse a számítógépre.Download the Windows Phone SDK Download the Windows Phone SDK 8.0](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615570) and install the SDK to your computer. Az SDK az alkalmazásregisztrációs adatblokkok létrehozásához szükséges.This SDK is needed to generate an application enrollment token.

 3. AETX-fájl létrehozása Hozza létre az alkalmazásregisztrációs adatblokk .aetx kiterjesztésű fájlját a Symantec PFX-fájlból a Windows Phone SDK 8.0 részét képező AETGenerator.exe eszközzel.Generate an AETX file Generate an application enrollment token (.aetx) file from the Symantec PFX file using AETGenerator.exe, part of Windows Phone SDK 8.0. Az AETX-fájlok létrehozásával kapcsolatos útmutatást itt találja: Alkalmazásregisztrációs adatblokk létrehozása a Windows Phone rendszerhezFor instructions on how to create an AETX file, see How to generate an application enrollment token for Windows Phone

 4. A Windows 8.1 rendszerhez készült Windows SDK letöltése Töltse le és telepítse a Windows Phone SDK-t (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=613525)).Download the Windows SDK for Windows 8.1 Download and install the Windows Phone SDK (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=613525). Ügyeljen arra, hogy a Vállalati portál alkalmazás PowerShell-parancsprogramja az alapértelmezett telepítési helyet ( ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\8.1) használja.Note that the PowerShell script included with the Company Portal app uses the default install location, ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\8.1. Ha máshová telepíti, meg kell adnia a helyet egy parancsmag-paraméterben.If you install elsewhere, you must include the location in a cmdlet parameter.

 5. Az alkalmazás kódjának aláírása a PowerShell használatával A telepített Windows SDK-t és a Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate tanúsítványt tartalmazó gazdagépről nyissa meg a Windows PowerShell alkalmazást rendszergazdaként, keresse meg a Sign-WinPhoneCompanyPortal.ps1 fájlt, és futtassa a parancsprogramot.Code-sign the app using PowerShell As an administrator, open Windows PowerShell on the host computer installed with the Windows SDK, the Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate, navigate to the Sign-WinPhoneCompanyPortal.ps1 file and run the script.

  1. példaExample 1

  .\Sign-WinPhoneCompanyPortal.ps1 -InputAppx 'C:\temp\CompanyPortal.appx' -OutputAppx 'C:\temp\CompanyPortalEnterpriseSigned.appx' -PfxFilePath 'C:\signing\cert.pfx' -PfxPassword '1234' -AetxPath 'C:\signing\cert.aetx'
  

  Ebben a példában a CompanyPortal.appx fájl lesz aláírva a C:\temp\ mappában, így létrejön a CompanyPortalEnterpriseSigned.appx fájl.This example signs the CompanyPortal.appx at C:\temp\ and produces the CompanyPortalEnterpriseSigned.appx. A program az 1234 PFX-jelszót használja, a gyártó azonosítóját pedig a PFX-fájlból olvassa be.It would use PFX password 1234 and read the publisher ID from the PFX file. Emellett beolvassa a vállalati azonosítót is a cert.aetx fájlból.It reads the enterprise ID from the cert.aetx file as well.

  2. példaExample 2

  .\Sign-WinPhoneCompanyPortal.ps1 -InputAppx 'C:\temp\CompanyPortal.appx' -OutputAppx 'C:\temp\CompanyPortalEnterpriseSigned.appx' -PfxFilePath 'C:\signing\cert.pfx' -PfxPassword '1234' -PublisherId 'OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1000000001, CN="Test, Inc.", OU=Test 1' -EnterpriseId 1000000001
  

  Ebben a példában a CompanyPortal.appx fájl lesz aláírva a C:\temp\ mappában, így létrejön a CompanyPortalEnterpriseSigned.appx fájl.This example signs the CompanyPortal.appx at C:\temp\ and produces the CompanyPortalEnterpriseSigned.appx. A program az 1234 PFX-jelszót, valamint a megadott gyártóazonosítót használja.It would use PFX password 1234 and use the publisher ID specified.

  Paraméterek:Parameters:

  • -InputAppx – a CompanyPortal.appx fájl helyi elérési útja aposztrófok között.-InputAppx – The local path to the CompanyPortal.appx file in single quotes. Például: 'C:\temp\CompanyPortal.appx'.For example 'C:\temp\CompanyPortal.appx'

  • -OutputAppx – az aláírt Vállalati portál alkalmazás helyi elérési útja és fájlneve aposztrófok között.-OutputAppx – The local path and file name for the signed Company Portal app in single quotes. Például: 'C:\temp\CompanyPortalEnterpriseSigned.appx'.For example, 'C:\temp\CompanyPortalEnterpriseSigned.appx'

  • -PfxFilePath – a Symantec-tanúsítvány exportált PFX-fájljának helyi elérési útja és fájlneve.-PfxFilePath – The local path and file name for the exported PFX file of the Symantec certificate. Például: 'C:\signing\cert.pfx'.For example, 'C:\signing\cert.pfx'

  • -PfxPassword – a PFX-fájl aláírásához használt jelszó aposztrófok között.-PfxPassword – The password used to sign the PFX file in single quotes. Például: '1234'.For example '1234'

  • -AetxPath – a vállalati azonosító beolvasásához használt .aetx fájl helyi elérési útja, ha nincs megadva az EnterpriseId argumentum.-AetxPath – The local path to the .aetx file which is used for reading the enterprise ID if the 'EnterpriseId' argument is not defined. Ezt az argumentumot vagy az EnterpriseId argumentumot kötelező megadni.Either this argument or EnterpriseId must be provided. Például: 'C:\signing\cert.aetx'.For example 'C:\signing\cert.aetx'

  • -PublisherId – a vállalat gyártóazonosítója.-PublisherId - The Publisher ID of the enterprise. Ha nincs megadva, a program a Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate tanúsítvány Subject (Tulajdonos) mezőjének értékét használja.If absent, the 'Subject' field of the Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate is used. Például: 'OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1000000001, CN="Test, Inc.", OU=Test 1'.For example, 'OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1000000001, CN="Test, Inc.", OU=Test 1'

  • -SdkPath – a Windows 8.1-hez készült Windows SDK gyökérmappájának elérési útja.-SdkPath - The path to the root folder of the Windows SDK for Windows 8.1. Ezt az argumentumot nem kötelező megadni, alapértelmezett értéke pedig ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\8.1.This argument is optional and defaults to ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\8.1.

  • -EnterpriseId – a vállalat azonosítója.-EnterpriseId - The enterprise ID. Ezt az argumentumot vagy az AetxPath argumentumot kötelező megadni.Either this argument or 'AetxPath' must be provided. Ha nincs megadva ez az argumentum, a program az AETX-fájlból olvassa be a vállalat azonosítóját.If this argument is not provided, the enterprise ID is read from the AETX file. Például: 1000000001.For example, 1000000001

 6. Telepítse a Windows Phone 8.1-es Vállalati portál alkalmazást (SSP.appx).Deploy the Windows Phone 8.1 Company Portal (SSP.appx) app. További útmutatást a Windows Phone rendszerű üzletági (LOB) alkalmazások hozzáadása (klasszikus portál) című témakörben talál.For guidance, see How to add Windows Phone line-of-business (LOB) apps (classic portal).

A Symantec vállalati kódaláíró tanúsítvány megújításaHow to renew the Symantec enterprise code-signing certificate

A Windows és Windows Phone rendszerű mobilalkalmazások telepítésére szolgáló Symantec-tanúsítványt rendszeresen meg kell újítani.The Symantec certificate used to deploy Windows and Windows Phone mobile apps must be renewed periodically.

 1. Keressen a Symantec által küldött, megújításra vonatkozó e-mailt körülbelül két héttel a tanúsítvány lejárta előtt.Look for a renewal email sent from Symantec approximately 14 days prior to certificate expiration. Ez az e-mail tartalmazza a Symantec a vállalati tanúsítvány megújítására vonatkozó utasításait.This email contains directions from Symantec about renewing your enterprise certificate.

  A Symantec-tanúsítványokkal kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a www.symantec.com webhelyet, vagy hívja az 1-877-438-8776 vagy az 1-650-426-3400 telefonszámot.For additional information about Symantec certificates, visit www.symantec.com or call 1-877-438-8776 or 1-650-426-3400.

 2. Nyissa meg a webhelyet (például: https://products.websecurity.symantec.com/orders/enrollment/microsoftCert.do) és jelentkezzen be a tanúsítványhoz tartozó Symantec-közzétevőazonosítóval és e-mail-címmel.Go to the website (example: https://products.websecurity.symantec.com/orders/enrollment/microsoftCert.do) and login with the Symantec Publisher ID and email addressed associated with the certificate. Fontos, hogy ugyanazon a számítógépen indítása el a megújítást, amelyen le fogja tölteni a tanúsítványt.Remember to use the same machine for starting the renewal that you’ll use to download the certificate.

 3. Miután megkapta a jóváhagyást a megújításhoz és kifizette azt, töltse le a tanúsítványt.Once the renewal is approved and paid for, download the certificate.

A frissített alkalmazások telepítése az üzleti alkalmazások számáraHow to install the updated certificate for line-of-business (LOB) apps

 1. Írja alá az üzleti alkalmazás legújabb verzióját.Sign the latest version of your line-of-business app.

 2. Nyissa meg az Azure Portalt, majd a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Windows Phone szakaszban kattintson az Aláírt alkalmazás feltöltése gombra.Open the Azure portal and go to Admin > Mobile Device Management > Windows Phone and click Upload Signed App.

 3. Töltse fel az imént aláírt Vállalati portál alkalmazást.Upload the newly signed Company Portal. Az újonnan aláírt SSP.xap fájlra és a Symantectől kapott új .PFX-fájlra, vagy az ezzel az új .PFX-fájllal létrehozott alkalmazásregisztrációs adatblokkra lesz szüksége.You’ll need the newly signed SSP.xap and the new .PFX file you received from Symantec or the Application enrollment token that was created with this new .PFX file.

 4. A feltöltés befejeződése után távolítsa el a vállalati portál régi verzióját a Szoftverek munkaterületről.When the upload is complete, remove the old Company Portal version in the Software workspace.

 5. Írja alá az összes új és az esetlegesen frissített üzletági alkalmazásokat az új tanúsítvánnyal.Sign all new and any updated enterprise line-of-business apps using the new certificate. A meglévő alkalmazásokat nem kell újra ellátni aláírással és újratelepíteni.Existing applications do not need to be resigned and redeployed.

A Windows 10-es Céges portál alkalmazás manuális telepítéseManually deploy Windows 10 Company Portal app

A Windows 10-es Céges portál alkalmazást akkor is telepítheti manuálisan, közvetlenül az Intune-ból, ha az Intune-t nem integrálta a Vállalati Microsoft Áruházzal.You can manually deploy the Windows 10 Company Portal app directly from Intune, even if you haven’t integrated Intune with the Microsoft Store for Business.

Megjegyzés

Ha ezt a lehetőséget választja, manuális frissítést kell végrehajtania minden alkalommal, amikor új frissítés válik elérhetővé az alkalmazáshoz.This option will require deploying manual updates each time an app update is released.

 1. Jelentkezzen be Vállalati Microsoft Áruház fiókjába, és szerezze be a Céges portál alkalmazás offline licencű verzióját.Log in to your account in the Microsoft Store for Business and acquire the offline license version of the Company Portal app.
 2. Miután beszerezte az alkalmazást, válassza ki a Készlet lapon.Once the app has been acquired, select the app in the Inventory page.
 3. A Platform listából válassza ki a Windows 10 minden eszközre lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő architektúrát, és töltse le az alkalmazást.Select Windows 10 all devices as the Platform, then the appropriate Architecture and download. Ehhez az alkalmazáshoz nincs szükség alkalmazás-licencfájlra.An app license file is not needed for this app. Kép a Windows 10 minden eszközre, X86 architektúrával csomag letöltési részleteirőlImage of Windows 10 all devices and Architecture X86 Package details for Download
 4. Töltse le a „Szükséges keretrendszer” cím alatt található összes csomagot.Download all the packages under “Required Frameworks”. Ezt az x86, az x64 és az ARM architektúrákkal kell elvégezni, összesen 9 csomaggal, ahogy az alábbi ábrán látható.This must be done for x86, x64 and ARM architectures – resulting in a total of 9 packages as shown below.

Kép a letöltendő függőségi fájlokrólImage of dependency files to Download 5. Mielőtt feltöltené a Céges portál alkalmazást az Intune-ra, hozzon létre egy mappát (pl. C:\Céges portál) a következőképpen felépített csomagokkal:Before uploading the Company Portal app to Intune, create a folder (e.g., C:\Company Portal) with the packages structured in the following way:

 1. Helyezze el a Céges portál csomagot a C:\Céges portál helyen.Place the Company Portal package into C:\Company Portal. Ugyanitt hozzon létre egy Függőségek almappát is.Create a Dependencies subfolder in this location as well.
  APPXBUN fájllal mentett Függőségek mappa képe
 2. Helyezze el a kilenc függőségcsomagot a Függőségek mappában.Place the nine dependencies packages in the Dependencies folder.
  Ha a függőségeket nem ebben a formátumban helyezi el, az Intune nem tudja majd felismerni és feltölteni őket a csomag feltöltésekor, így a folyamat sikertelen lesz a következő hiba miatt.If the dependencies are not placed in this format, Intune will not be able to recognize and upload them during the package upload, causing the upload to fail with the following error.
  A szoftver telepítőjéhez tartozó Windows-alkalmazás nem található az alkalmazás mappájában.
 3. Lépjen vissza az Intune-ba, és töltse fel a Céges portál alkalmazást új alkalmazásként.Return to Intune, then upload the Company Portal app as a new app. Telepítse szükséges alkalmazásként a kívánt felhasználói célcsoport számára.Deploy it as a required app to the desired set of target users.

Itt talál további információkat arról, hogy az Intune miképpen kezeli az univerzális alkalmazások függőségeit: appxbundle telepítése függőségekkel a Microsoft Intune MDM-en keresztül.See Deploying an appxbundle with dependencies via Microsoft Intune MDM for more information about how Intune handles dependencies for Universal apps.

Hogyan frissítsem a Céges portált olyan felhasználói eszközökön, amelyeken telepítve vannak az áruházból származó régebbi alkalmazások?How do I update the Company Portal on my users’ devices if they have already installed the older apps from the store?

Ha a felhasználók már telepítették az áruházból a Windows 8.1-es vagy a Windows Phone 8.1-es Céges portál alkalmazást, az eszközöknek automatikusan, saját vagy felhasználói beavatkozás nélkül is frissíteniük kell az új verzióra.If your users have already installed the Windows 8.1 or Windows Phone 8.1 Company Portal apps from the Store, then they should be automatically updated to the new version with no action required from you or your user. Ha a frissítés elmarad, kérje meg a felhasználókat, hogy ellenőrizzék, engedélyezték-e az áruház-alkalmazások automatikus frissítését az eszközükön.If the update does not happen, ask your users to check that they have enabled autoupdates for Store apps on their devices.

Hogyan frissítsem a közvetlen telepítésű, Windows 8.1-es Céges portál alkalmazást Windows 10-es Céges portál alkalmazásra?How do I upgrade my sideloaded Windows 8.1 Company Portal app to the Windows 10 Company Portal app?

A javasolt áttelepítési út a Windows 8.1-es Céges portál alkalmazás telepítési műveletének átállítása az „Eltávolítás” lehetőségre, ami törli az alkalmazás telepítését.Our recommended migration path is to delete the deployment for the Windows 8.1 Company Portal app by setting the deployment action to “Uninstall”. Miután ez megtörtént, a Windows 10-es Céges portál alkalmazás a fenti lehetőségek bármelyikével telepíthető lesz.Once this is done, the Windows 10 Company Portal app can be deployed using any of the above options.

Ha közvetlenül kell telepíteni az alkalmazást, és a Windows 8.1-es Céges portált a Symantec Tanúsítvány aláírása nélkül telepítette, a frissítéshez kövesse az Intune-on keresztül történő közvetlen telepítés fentebb leírt lépéseit.If you need to sideload the app and deployed the Windows 8.1 Company Portal without signing it with the Symantec Certificate, follow the steps in the Deploy directly via Intune section above to complete the upgrade.

Ha közvetlenül kell telepíteni az alkalmazást, és a Windows 8.1-es Céges portált a Symantec kódaláíró tanúsítvány aláírásával telepítette, kövesse az alábbi részben olvasható lépéseket.If you need to sideload the app and you signed and deployed the Windows 8.1 Company Portal with the Symantec code-signing certificate, follow the steps in the section below.

Hogyan frissítsem az aláírt és közvetlen telepítésű Windows Phone 8.1-es Céges portál alkalmazást vagy Windows 8.1-es Céges portál alkalmazást a Windows 10-es Céges portál alkalmazásra?How do I upgrade my signed and sideloaded Windows Phone 8.1 Company Portal app or Windows 8.1 Company Portal app to the Windows 10 Company Portal app?

A javasolt áttelepítési út a Windows Phone 8.1-es Céges portál alkalmazás vagy a Windows 8.1-es Céges portál alkalmazás telepítési műveletének átállítása az „Eltávolítás” lehetőségre, ami törli az alkalmazás telepítését.Our recommended migration path is to delete the existing deployment for the Windows Phone 8.1 Company Portal app or the Windows 8.1 Company Portal app by setting the deployment action to “Uninstall”. Miután ez megtörtént, a Windows 10-es Céges portál alkalmazás a szokásos módon telepíthető.Once this is done, the Windows 10 Company Portal app can be deployed normally.

Ellenkező esetben a frissítési út betartásának biztosításához a Windows 10-es Céges portál alkalmazás frissítésére és aláírására van szükség.Otherwise, the Windows 10 Company Portal app needs to be appropriately updated and signed to ensure that the upgrade path is respected.

Az így aláírt és telepített Windows 10-es Céges portál alkalmazás esetében mindig meg kell ismételni ezt a folyamatot, ha az áruházban elérhetővé válik az alkalmazás új frissítése.If the Windows 10 Company Portal app is signed and deployed in this way, you will need to repeat this process for each new app update when it is available in the store. Az alkalmazás nem frissül automatikusan az áruház frissítésekor.The app will not automatically update when the store is updated.

Itt ismertetjük az alkalmazás aláírásának és telepítésének ezt a módját:Here’s how you sign and deploy the app in this way:

 1. Töltse le a Microsoft Intune Windows 10-es Céges portál alkalmazás aláírása parancsfájlt a https://aka.ms/win10cpscript lapról.Download the Microsoft Intune Windows 10 Company Portal App Signing Script from https://aka.ms/win10cpscript. A parancsfájlhoz olyan gazdagépre van szükség, amelyen telepítve van a Windows 10-hez készült Windows SDK.This script requires the Windows SDK for Windows 10 to be installed on the host computer. A Windows 10 rendszerhez készült Windows SDK letöltéséhez látogasson el a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=619296 lapra.To download the Windows SDK for Windows 10, visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=619296.
 2. Töltse le a Windows 10-es Céges portál alkalmazást a Vállalati Microsoft Áruházból a fenti útmutató szerint.Download the Windows 10 Company Portal app from the Microsoft Store for Business, as detailed above.
 3. Futtassa a parancsfájlt azokkal a bemeneti paraméterekkel, amelyek a Windows 10-es Céges portál alkalmazás aláírásához használt parancsfájl fejlécén találhatók (alább kivonatolva).Run the script with the input parameters detailed in the script header to sign the Windows 10 Company Portal app (extracted below). A függőségeket nem kell hozzáadni a parancsprogramhoz.Dependencies do not need to be passed into the script. Csak akkor van rájuk szükség, amikor éppen folyamatban van az alkalmazás feltöltése az Intune felügyeleti konzolra.These are only required when the app is being uploaded to the Intune Admin Console.
ParaméterParameter DescriptionDescription
InputWin10AppxBundleInputWin10AppxBundle Az appxbundle forrásfájl elérési útja.The path to where the source appxbundle file is located.
OutputWin10AppxBundleOutputWin10AppxBundle Az aláírt appxbundle fájl kimeneti útja.The output path for the signed appxbundle file.
Win81AppxWin81Appx A Windows 8.1 vagy Windows Phone 8.1 Céges portál (.APPX) fájl elérési útja.The path to where the Windows 8.1 or Windows Phone 8.1 Company Portal (.APPX) file is located.
PfxFilePathPfxFilePath A Symantec vállalati mobil-kódaláíró tanúsítvány (.PFX) fájl elérési útja.The path to Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate (.PFX) file.
PfxPasswordPfxPassword A Symantec vállalati mobil-kódaláíró tanúsítvány jelszava.The password of the Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate.
PublisherIdPublisherId A vállalat gyártóazonosítója.The Publisher ID of the enterprise. Ha nincs megadva, a program a Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate tanúsítvány Subject (Tulajdonos) mezőjének értékét használja.If absent, the 'Subject' field of the Symantec Enterprise Mobile Code Signing Certificate is used.
SdkPathSdkPath A Windows 10-hez készült Windows SDK gyökérmappájának elérési útja.The path to the root folder of the Windows SDK for Windows 10. Ezt az argumentumot nem kötelező megadni, és az alapértelmezett értéke ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\10This argument is optional and defaults to ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\10

A parancsfájl kimenete a futtatás végeztével a Windows 10-es Céges portál alkalmazás aláírt verziója lesz.The script will output the signed version of the Windows 10 Company Portal app when it has finished running. Ekkor az Intune-on keresztül telepítheti az alkalmazás aláírt verzióját LOB-alkalmazásként, ami frissíteni fogja a jelenleg telepített verziókat erre a új alkalmazásra.You can then deploy the signed version of the app as an LOB app via Intune, which will upgrade the currently deployed versions to this new app.