Alkalmazások hozzárendelése androidos munkahelyi profilos eszközökhöz az Intune-banAssign apps to Android work profile devices with Intune

A vállalati Android az androidos munkahelyi profilt használó és a kioszkos eszközökhöz használható program.Android enterprise is a program for Android work profile devices and kiosk devices. Androidos munkahelyi profilos eszközök esetén a vállalati Android olyan funkciókat jelent, amelyekkel elkülöníthetőek a személyes alkalmazások és adatok a munkahelyi alkalmazásoktól és adatoktól.For Android work profile devices, Android enterprise is a set of features and services that separate personal apps and data from work apps and data. A vállalati Android további felügyeleti lehetőségeket és adatvédelmet biztosít, amikor a felhasználók Android-eszközt használnak munkavégzésre.Android enterprise provides additional management options and privacy when people use their Android devices for work. Az Intune-nal úgy telepítheti az alkalmazásokat és a beállításokat az androidos munkahelyi profilos eszközökre, hogy elkülöníti egymástól a munkához kapcsolódó és a személyes adatokat.Intune helps you deploy apps and settings to Android work profile devices to make sure work and personal information are separate. Minden olyan alkalmazás, amelyet az androidos munkahelyi profilos eszközökön telepít, a felügyelt Google Play áruházból szerezhető be.All apps you install on Android work profile devices come from the Managed Google Play store. Az alkalmazások androidos munkahelyi profilos eszközökhöz való hozzárendelése eltér a hagyományos androidos eszközökhöz való hozzárendeléstől.How you assign apps to Android work profile devices differs from how you assign them to standard Android devices. Jelentkezzen be az áruházba, keresse meg a kívánt alkalmazásokat, majd hagyja jóvá a választást.You sign in to the store, browse for the apps you want, and approve them. Az alkalmazás megjelenik az Azure Portal Licencelt alkalmazások lapján, és a hozzárendelése ugyanúgy kezelhető, mint bármely más alkalmazásé.The app then appears in the Licensed apps node of the Azure portal, and you can manage assignment of the app as you would any other app.

Ha saját üzletági (LOB) alkalmazásokat hozott létre, azok hozzárendelését is elvégezheti az alábbiak szerint:Additionally, if you have created your own line-of-business (LOB) apps, you can assign them as follows:

 • Hozzon létre egy Google Developer-fiókot, amellyel saját területen tehet közzé alkalmazásokat a Google Play Áruházban.Sign up for a Google Developer account that lets you publish apps to a private area in the Google Play store.
 • Szinkronizálja az alkalmazásokat az Intune-nal.Synchronize the apps with Intune.

ElőkészületekBefore you start

Fontos, hogy az Intune-t és az androidos munkahelyi profilokat beállítsa a közös munkára az Azure Portal Eszközök regisztrálása területén.Make sure you have configured Intune and Android work profiles to work together in the Device enrollment workload of the Azure portal. További információ: Android-eszközök regisztrálása.For more information, see Enroll Android devices.

Felügyelt Google Play áruházbeli alkalmazások szinkronizálásaSynchronize an app from the Managed Google Play store

 1. Keresse fel a Felügyelt Google Play áruházat.Go to the Managed Google Play store. Ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be, amellyel beállította az Intune és a vállalati Android közötti kapcsolatot.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android enterprise.

 2. Az áruházban keresse meg és válassza ki az Intune-nal hozzárendelendő alkalmazást.Search the store and select the app you want to assign by using Intune.

 3. Az alkalmazást megjelenítő oldalon válassza a Jóváhagyás lehetőséget.On the page that displays the app, select Approve.
  A következő példákban a Microsoft Excel alkalmazás van kiválasztva.In the following example, the Microsoft Excel app has been chosen.

  A Jóváhagyás gomb a Felügyelt Google Play áruházban

  Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben az alkalmazás engedélyt kér bizonyos műveletek végrehajtására.A window for the app opens asking you to give permissions for the app to perform various operations.

 4. Az engedélyek elfogadásához és a folytatáshoz válassza a Jóváhagyás lehetőséget.Select Approve to accept the app permissions and continue.

  Jóváhagyás gomb az alkalmazásengedélyekhez

 5. Adja meg, hogyan szeretné kezelni az új alkalmazásengedély-kérelmeket, majd válassza a Mentés lehetőséget.Select an option for handling new app permission requests, and then select Save.

  Új alkalmazásengedély-kérelmek kezelési lehetőségei

  A jóváhagyás megtörténik, és az alkalmazás megjelenik a rendszergazdai konzolon.The app is approved, and it is displayed in your IT admin console. Ezt követően szinkronizálhatja az androidos munkahelyi profilos alkalmazást az Intune-nal.Next, you can sync the Android work profile app with Intune.

Felügyelt Google Play áruházbeli alkalmazás szinkronizálása az Intune-nalSync a Managed Google Play app with Intune

Ha jóváhagyott egy áruházból beszerzett alkalmazást, de nem látja a Mobilalkalmazások munkaterület Licencelt alkalmazások csomópontjában, az alábbi lépésekkel kényszerítheti az azonnali szinkronizálást:If you have approved an app from the store and don't see it in the Licensed apps node of the Mobile apps workload, force an immediate sync as follows:

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások munkaterületen a Beállítások alatt válassza az Felügyelt Google Play lehetőséget.In the Mobile apps workload pane, under Setup, select Managed Google Play.
 5. A Felügyelt Google Play panelen válassza a Frissítés lehetőséget.In the Managed Google Play pane, choose Refresh.
  A lapon frissül az utolsó szinkronizálás időpontja és állapota.The page updates the time and status of the last sync.
 6. A Mobilalkalmazások munkaterületen válassza az Alkalmazások lehetőséget.In the Mobile apps workload pane, select Apps.
  Megjelenik az elérhetővé vált Felügyelt Google Play-alkalmazás.The newly available Managed Google Play app is displayed.

Ha az alkalmazás megjelenik a Mobilalkalmazások munkaterület paneljének Alkalmazáslicencek csomópontjában, ugyanúgy hozzárendelheti, mint bármelyik alkalmazást.When the app is displayed in the App licenses node of the Mobile apps workload pane, you can assign it just as you would assign any other app. Az alkalmazásokat úgy is hozzá lehet rendelni, hogy csak bizonyos felhasználói csoportokat érjenek el.You can assign the app to groups of users only.

A hozzárendelés után az alkalmazás rendelkezésre áll a célzott eszközökön.After you assign the app, it is installed on the devices that you've targeted. A rendszer nem kér telepítési jóváhagyást az eszköz felhasználójától.The user of the device is not asked to approve the installation.

Vállalati androidos alkalmazások engedélyeinek kezeléseManage Android enterprise app permissions

A vállalati Android használatához jóvá kell hagynia az alkalmazásokat a felügyelt Google Play webkonzolon, mielőtt az Intune-ba szinkronizálná és a felhasználókhoz hozzárendelné azokat.Android enterprise requires you to approve apps in the managed Google Play web console before you sync them with Intune and assign them to your users. Mivel a vállalati Android lehetővé teszi az alkalmazások automatikus és csendes leküldését a felhasználói eszközökre, az alkalmazások által kért engedélyeket el kell fogadnia az összes felhasználó nevében.Because Android enterprise allows you to silently and automatically push the apps to users' devices, you must accept the app permissions on behalf of all your users. A végfelhasználóknak az alkalmazások telepítésénél nem jelennek meg alkalmazásengedélyek, ezért fontos, hogy Ön megértse ezeket az engedélyeket.Users don't see any app permissions when they install the apps, so it's important that you understand the permissions.

Ha az alkalmazás fejlesztője megváltozott engedélyekkel rendelkező új alkalmazásverziót tesz közzé, az új engedélyek nem lesznek automatikusan elfogadva akkor sem, ha Ön az előző verzió engedélykéréseit elfogadta.When an app developer updates permissions with a new version of the app, the permissions are not automatically accepted even if you approved the previous permissions. Az alkalmazás korábbi verzióját futtató eszközök továbbra is használhatják az alkalmazást.Devices that run the previous version of the app can still use it. Az alkalmazás frissítése azonban nem történik meg, amíg el nem fogadja az új engedélyeket.However, the app is not upgraded until the new permissions are approved. Az alkalmazással még nem rendelkező eszközökre az új engedélyek elfogadásáig nem telepíthető az alkalmazás.Devices without the app installed do not install the app until you approve the app's new permissions.

Alkalmazásengedélyek frissítéseUpdate app permissions

Ellenőrizze rendszeresen a felügyelt Google Play-konzolon az új alkalmazásengedélyeket.Periodically visit the managed Google Play console to check for new permissions. Beállíthatja, hogy a Google Play e-mailt küldjön Önnek vagy másoknak, ha új engedélyekre van szükség egy jóváhagyott alkalmazáshoz.You can configure Google Play to send you or others an email when new permissions are required for an approved app. Ha egy alkalmazás a hozzárendelése után sincs telepítve az eszközökön, az alábbiak alapján ellenőrizheti, hogy vannak-e új alkalmazásengedélyek:If you assign an app and observe that it isn't installed on devices, check for new permissions following these steps:

 1. Nyissa meg a Google Play Áruházat.Go to Google Play.
 2. Jelentkezzen be azzal a Google-fiókkal, amelyet az alkalmazások közzétételénél és jóváhagyásánál használt.Sign in with the Google account that you used to publish and approve the apps.
 3. Válassza a Frissítések lapot és ellenőrizze, hogy van-e frissítést igénylő alkalmazás.Select the Updates tab, and check to see whether any apps require an update.
  A listában szereplő összes alkalmazás új engedélyeket kér, és a hozzárendelés addig nem lehetséges, amíg az engedélyeket meg nem adják.Any listed apps require new permissions and are not assigned until they are applied.

Alternatív megoldásként beállíthatja, hogy a Google Play alkalmazásalapon automatikusan végezze el az engedélyek ismételt megadását.Alternatively, you can configure Google Play to automatically reapprove app permissions on a per-app basis.

A felügyelt Google Play áruházból származó üzletági alkalmazások használataWorking with a line-of-business app from the Managed Google Play store

 1. Ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be a Google Play fejlesztői konzolján, amellyel beállította az Intune és a vállalati Android közötti kapcsolatot.Sign in to the Google Play Developer Console with the same account you used to configure the connection between Intune and Android enterprise.
  Az első bejelentkezés előtt regisztrálni kell, továbbá megfizetni a Google Developer-program regisztrációs díját.If you are signing in for the first time, you must register and pay a fee to become a member of the Google Developer program.

 2. A konzolon válassza az Új alkalmazás hozzáadása elemet.In the console, select Add new application.

 3. Az alkalmazások és azok információinak feltöltése ugyanúgy történik, mint bármelyik alkalmazás közzététele a Google Play áruházban.You upload and provide information about your app in the same way as you publish any app to the Google Play store. Ugyanakkor ki kell választani Az alkalmazás elérhetővé tétele csak a saját cég tagjai számára (<cég neve>) lehetőséget.However, you must select Only make this application available to my organization (<organization name>).

  Az alkalmazás elérhetővé tétele csak a saját vállalat számára

  Ez a művelet az alkalmazást csak a saját cége számára teszi elérhetővé.This operation makes the app available only to your organization. A nyilvános Google Play áruházban azonban nem lesz elérhető.It won't be available on the public Google Play store.

  Az androidos alkalmazások feltöltéséről és közzétételéről a Google Play fejlesztői központ súgójában talál további információt.For more information about uploading and publishing Android apps, see Google Developer Console Help.

 4. Az alkalmazás közzététele után ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be a Felügyelt Google Play áruházba, amellyel beállította az Intune és a vállalati Android közötti kapcsolatot.After you've published your app, sign in to the Managed Google Play store with the same account that you used to configure the connection between Intune and Android enterprise.

 5. Az áruház Alkalmazások csomópontjában ellenőrizze, hogy megjelenik-e a közzétett alkalmazás.In the Apps node of the store, verify that the app you've published is displayed.
  Az alkalmazás automatikusan megkapja az engedélyt az Intune-nal való szinkronizálásra.The app is automatically approved to be synchronized with Intune.

További lépésekNext steps