Üzletági alkalmazások előkészítése mobilalkalmazás-felügyelethezPrepare line of business apps for MAM

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus konzolon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic console.

Az Intune alkalmazásburkoló eszközével vagy az Intune App SDK-val engedélyezheti, hogy az alkalmazások mobilalkalmazás-felügyeleti (MAM) szabályzatokat használjanak.You can enable your apps to use mobile application management (MAM) policies by using either the Intune App Wrapping Tool or the Intune App SDK. Az alábbi információkkal többet megtudhat erről a két módszerről és arról, mikor érdemes használni azokat.Use this information to learn about these two methods and when to use them.

Intune alkalmazásburkoló eszközIntune App Wrapping Tool

Az alkalmazásburkoló eszköz főleg belső üzletági (LOB) alkalmazásokhoz készült.The App Wrapping Tool is used primarily for internal line-of-business (LOB) apps. Az eszköz egy parancssori alkalmazás, amely egy burkolót hoz létre az alkalmazás körül, az pedig azután lehetővé teszi az alkalmazásnak az Intune mobilalkalmazás-kezelési szabályzatokkal való kezelését.The tool is a command line application that creates a wrapper around the app, which then allows the app to be managed by an Intune MAM policy.

Nincs szüksége a forráskódra az eszköz használatához, de aláíró hitelesítő adatokra igen.You don't need the source code to use the tool, but you do need signing credentials. További információ az aláíró hitelesítő adatokról: Intune blog.For more about signing credentials, see the Intune blog. Az alkalmazásburkoló eszköz dokumentációja az Android alkalmazásburkoló eszköz és az iOS alkalmazásburkoló eszköz című cikkekben található.For the App Wrapping Tool documentation, see Android App Wrapping Tool and iOS App Wrapping Tool.

Az Alkalmazásburkoló eszköz nem támogatja az Apple App Store vagy a Google Play áruházban elérhető alkalmazásokat.The App Wrapping Tool does not support apps in the Apple App Store or Google Play Store. Nem támogatja továbbá a szolgáltatásokat, amelyek fejlesztői integrációt igényelnek (lásd a következő szolgáltatás-összehasonlító táblázatot).It also doesn't support certain features that require developer integration (see the following feature comparison table).

A MAM alkalmazásburkoló eszköznek az Intune-ban nem regisztrált eszközökön való használatáról Az üzleti alkalmazások és az adatok védelme a nem regisztrált eszközökön a Microsoft Intune-ban című cikk nyújt tájékoztatást.For more information about the App Wrapping Tool for MAM on devices that are not enrolled in Intune, see Protect line of business apps and data on devices not enrolled in Microsoft Intune.

Miért futtassa az alkalmazásburkoló eszközt?Reasons to use the App Wrapping Tool:

 • Az alkalmazásban nincsenek beépített adatvédelmi funkciók.Your app does not have built-in data protection features.
 • Egyszerű az alkalmazása.Your app is simple.
 • Belső telepítésű az alkalmazása.Your app is deployed internally.
 • Nincs hozzáférése az alkalmazás forráskódjáhozYou don't have access to the app's source code
 • Nem ön fejlesztette az alkalmazást.You didn't develop the app.
 • Alkalmazása minimális felhasználói hitelesítési tapasztalattal rendelkezik.Your app has minimal user authentication experiences.

Támogatott alkalmazásfejlesztési platformokSupported app development platforms

Alkalmazásburkoló eszközApp Wrapping Tool XamarinXamarin CordovaCordova
iOSiOS IgenYes IgenYes
Android--Android NemNo IgenYes

Intune App SDKIntune App SDK

Az App SDK főleg olyan ügyfeleknek készült, akiknek vannak az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházban alkalmazásai, és az Intune-nal szeretnék kezelni az alkalmazásokat.The App SDK is designed mainly for customers who have apps in the Apple App Store or Google Play Store, and want to be able to manage the apps with Intune. De bármilyen alkalmazás kihasználhatja az SDK integrálásának előnyeit, még üzletági alkalmazások esetében is.However, any app can take advantage of integrating the SDK, even line-of-business apps.

További információk az SDK-ról: Áttekintés.To learn more about the SDK, see the Overview. Az SDK használatának megkezdéséhez olvassa el a Bevezetés a Microsoft Intune App SDK használatába című szakaszt.To get started with the SDK, see Getting Started With the Microsoft Intune App SDK.

Az SDK használatának előnyeiReasons to use the SDK

 • Az alkalmazásban nincsenek beépített adatvédelmi funkciók.Your app does not have built-in data protection features.
 • Alkalmazása összetett és számos felületet tartalmaz.Your app is complex and contains many experiences.
 • Alkalmazása nyilvános alkalmazás-áruházban telepített, például a Google Play-ben vagy az Apple App Store-ban.Your app is deployed on a public app store such as Google Play or Apple's App Store.
 • Ön alkalmazás-fejlesztő és rendelkezik az SDK felhasználásához szükséges technikai tudással.You are an app developer and have the technical background to use the SDK.
 • Alkalmazása más SDK-integrációkkal rendelkezik.Your app has other SDK integrations.
 • Alkalmazása gyakran kerül frissítésre.Your app is frequently updated.

Támogatott alkalmazásfejlesztési platformokSupported app development platforms

Intune App SDKIntune App SDK XamarinXamarin CordovaCordova
iOSiOS Igen – használja az Intune App SDK Xamarin összetevőt.Yes – use the Intune App SDK Xamarin Component. Igen – használja az Intune App SDK Cordova beépülő modult.Yes – use the Intune App SDK Cordova Plugin.
Android--Android Igen – használja az Intune App SDK Xamarin összetevőt.Yes - use the Intune App SDK Xamarin Component. Igen – használja az Intune App SDK Cordova beépülő modult.Yes – use the Intune App SDK Cordova Plugin.

Szolgáltatások összehasonlításaFeature comparison

Ez a táblázat az App SDK-hoz és az alkalmazásburkoló eszközhöz használható beállításokat sorolja fel.This table lists the settings that you can use for the App SDK and App Wrapping Tool.

Megjegyzés

Az alkalmazásburkoló használható a különálló Intune-nal és a Configuration Managerrel kombinált Intune-nal is.The App Wrapping Tool can be used with Intune standalone or Intune with Configuration Manager.

FunkcióFeature App SDKApp SDK Alkalmazásburkoló eszközApp Wrapping Tool
A vállalat által kezelt böngészőben megjelenő webtartalom korlátozásaRestrict web content to display in a corporate managed browser XX XX
Android-, iTunes- vagy iCloud-biztonságimentések megakadályozásaPrevent Android, iTunes or iCloud backups XX XX
Más alkalmazásokból való adatátvitel engedélyezése az alkalmazásnakAllow app to transfer data to other apps XX XX
Más alkalmazásokból való adatfogadás engedélyezése az alkalmazásnakAllow app to receive data from other apps XX XX
Kivágási, másolási és beillesztési műveletek korlátozása más alkalmazásokkalRestrict cut, copy and paste with other apps XX XX
Egyszerű PIN-kód szükséges a hozzáféréshezRequire simple PIN for access XX XX
Az alkalmazások beépített PIN-kódjának lecserélése Intune PIN-kóddalReplace built-in app PIN with Intune PIN XX
A PIN-kód alaphelyzetbe állítása előtti kísérletek számának megadásaSpecify the number of attempts before PIN reset XX XX
Ujjlenyomat használatának engedélyezése PIN-kód helyettAllow fingerprint instead of PIN XX XX
Vállalati hitelesítő adatok szükségesek a hozzáféréshezRequire corporate credentials for access XX XX
A felügyelt alkalmazások futtatásának tiltása jailbreakelt vagy rootolt eszközökönBlock managed apps from running on jailbroken or rooted devices XX XX
Alkalmazásadatok titkosításaEncrypt app data XX XX
A hozzáférési követelmények ismételt ellenőrzése a megadott számú percek utánRecheck the access requirements after a specified number of minutes XX XX
Az offline türelmi időszak megadásaSpecify the offline grace period XX XX
Képernyőrögzítés letiltása (csak Android esetén)Block screen capture (Android only) XX XX
Eszközregisztráció nélküli MAM támogatásaSupport for MAM without device enrollment XX XX
Teljes törlésFull Wipe XX XX
Szelektív törlésSelective Wipe
Megjegyzés: iOS esetén a felügyeleti profil törlésekor az alkalmazást is törli.Note: For iOS, when the management profile is removed, the app is also removed.
XX
A „Mentés másként” művelet letiltásaPrevent “Save as” XX
Célzott alkalmazáskonfigurációTargeted Application Configuration XX
Többszörös identitás támogatásaSupport for Multi-Identity XX
Testreszabható stílusCustomizable Style XX

További információSee also

Android alkalmazásburkoló eszközAndroid app wrapping tool
iOS alkalmazásburkoló eszköz iOS app wrapping tool
Alkalmazások előkészítése a mobilalkalmazás-felügyeletre az SDK segítségével Use the SDK to enable apps for mobile application management

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback