A Microsoft Intune Céges portál alkalmazásának konfigurálásaHow to configure the Microsoft Intune Company Portal app

A felhasználók a Microsoft Intune Céges portálon férhetnek hozzá a vállalati adatokhoz, és olyan gyakori feladatokat hajthatnak végre, mint például az eszközök regisztrálása, az alkalmazások telepítése és az informatikai támogatási információk megtekintése.The Microsoft Intune company portal is where users access company data and can do common tasks like enrolling devices, installing apps, and locating information for assistance from your IT department.

Tipp

A vállalati portál testreszabása a vállalati portál webhelyére és a vállalati portál alkalmazásaira egyaránt hatással van.When you customize the Company Portal, the configurations apply to both the Company Portal website and Company Portal apps.

A vállalati portál testreszabásával ismerős és könnyen használható környezetet teremthet felhasználóinak.Customizing the Company Portal helps provide a familiar and helpful experience for your end users. Ennek végrehajtásához válassza a Mobilalkalmazások területen a Beállítás > Company Portal Branding (Céges portál védjegyezése) lehetőséget, majd konfigurálja a szükséges beállításokat.To do it, from the Mobile apps workload, choose Setup > Company Portal Branding, then configure the required settings.

Megjegyzés

A Windows 10 Céges portál mostantól alkalmazáshasználati naplókat küld közvetlenül a Microsoftnak, ha egy felhasználó segítséget kér egy problémához.The Company Portal for Windows 10 will now send app logs directly to Microsoft when the user initiates the workflow to get help with an issue. Így könnyebben háríthatók el és oldhatók meg a Microsoftnak továbbított problémák.This will make it easier to troubleshoot and resolve issues that are raised to Microsoft.

A vállalat adatai és adatvédelmi nyilatkozataCompany information and privacy statement

A vállalat neve a Vállalati portál címeként jelenik meg.The company name is displayed as the Company Portal title. Az adatvédelmi nyilatkozat az Adatvédelem hivatkozásra kattintva jeleníthető meg.The privacy statement is displayed when a user clicks on the privacy link.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.

Mező neveField name Maximális hosszMax length További információMore information
Vállalat neveCompany name 4040 Ez a név a Céges portál címeként jelenik meg, és az Intune használata alatt végig szöveges formában olvasható.This name is displayed as the title of the Company Portal and appears as text throughout the Intune user experience.
Az adatvédelmi nyilatkozat URL-címePrivacy statement URL 7979 Itt adhatja meg vállalatának adatvédelmi nyilatkozatát, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó a Vállalati portál adatvédelmi hivatkozásaira kattint.You can specify your own company privacy statement that appears when users click the privacy links from the Company Portal. Érvényes URL-címet kell megadnia, a következő formátumban: <https://www.contoso.com>.You must enter a valid URL in the format <https://www.contoso.com>.

Támogatási információkSupport information

Ahhoz, hogy munkatársainak megadhassa az Intune-nal kapcsolatos kérdések esetén használható kapcsolattartási adatokat, írja be a céges támogatási információkat.Enter your company's support infomation to provide your employee with a contact for Intune-related questions.

Mező neveField name Maximális hosszMax length További információMore information
Kapcsolattartó neveContact name 4040 Ez a név az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This name is displayed on the Contact IT page.
TelefonszámPhone number 2020 A kapcsolattartási szám megjelenik az IT-csoport elérhetősége lapon, és lehetővé teszi munkatársai számára a támogatáskérést.This contact number is displayed on the Contact IT page to enable employees to contact you for support.
E-mail címEmail address 4040 Ez a cím az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This contact address is displayed on the Contact IT page. Meg kell adnia egy érvényes e-mail-címet a következő formátumban: alias@domainname.com.You must enter a valid email address in the format alias@domainname.com.
Webhely neveWebsite name 4040 Ez a név a támogatási webhely URL-címének rövid neveként jelenik meg.This name is the friendly name that is displayed for the URL to the support website. Ha a támogatási webhelyhez csak URL-címet ad meg, de rövid nevet nem, akkor Az IT-csoport weboldalának megnyitása felirat jelenik meg a Céges portál IT-csoport elérhetősége lapján.If you specify a support website URL and no friendly name, then Go to IT website is displayed on the Contact IT page in the Company Portal.
Webhely URL-címeWebsite URL 150150 Ha rendelkezik saját felhasználóinak szánt támogatási webhellyel, ide írja be az URL-címét.If you have a support website that you want your users to use, specify the URL here. Az URL-cím formátumának a következőnek kell lennie: https://www.contoso.com.The URL must be in the format https://www.contoso.com. Ha nem ad meg URL-címet, semmi sem jelenik meg a támogatási webhelyről a Vállalati portál IT-csoport elérhetősége lapján.If you don't specify a URL, nothing is displayed for the support website on the Contact IT page in the Company Portal.
További információAdditional information 120120 Az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.Displayed on the Contact IT page.

Vállalati arculat szerinti testreszabásCompany branding customization

A Vállalati portál testre szabható a vállalat emblémájának és nevének, valamint a téma színének és a háttérnek a megadásával.You can customize your Company Portal with your company logo, company name, theme color and background.

Téma színeTheme color

Témaszínt alkalmazhat a Céges portálon.Apply a theme color to the Company Portal. Jelöljön ki egy szabványos színt, vagy adjon meg egy hexadecimális hatjegyű kódot az egyéni színhez.Select a standard color or enter a six-digit hex code for a custom color.

Mező neveField name További információMore information
SzíntípusColor type A Vállalati portálra alkalmazni kívánt témaszín kiválasztása.Select a theme color to apply to the Company Portal. Választhat a színválasztóból, vagy megadhat egy hexadecimális kódot.You can choose from a standard color, or enter a specific hex code.
Szín választása vagy Hexadecimális színkódChoose color or Hex color code A Vállalati portálra alkalmazni kívánt témaszín kiválasztása.Select a theme color to apply to the Company Portal. Választhat a színválasztóból, vagy megadhat egy hexadecimális kódot.You can choose from a standard color, or enter a specific hex code. Ezek a lehetőségek az Ön által megadott Színtípus alapján érhetők el.These options are provided based on the Color type you select.

Feltöltheti cége emblémáját, és láthatóvá teheti végig az Intune használata során.Upload your company logo to make it visible throughout the Intune user experience.

Mező neveField name További információMore information
Cég emblémájának megjelenítéseShow company logo Ha engedélyezi ezt a beállítást, feltöltheti a Vállalati portálon megjeleníteni kívánt vállalati emblémát.When you enable this option, you can upload your company logo to show in your Company Portal. Két emblémát tölthet fel: az egyik akkor jelenik meg, ha a Vállalati portál háttérszíne fehér, a másik pedig akkor, ha a Vállalati portál a témának megfelelő háttérszínnel jelenik meg.You can upload two logos: one logo that is displayed when the Company Portal background is white, and one logo that is displayed when the Company Portal background uses your selected theme color.
Embléma feltöltése témaszínnel ellátott háttér eléUpload a logo to use on theme color backgrounds Ez a lehetőség akkor érhető el, ha a céges embléma megjelenítése mellett döntött.This option is available if you have chosen to show the company logo. Az emblémának legfeljebb 400 x 400 képpont felbontású, legfeljebb 750 KB méretű .png vagy .jpg formátumú fájlnak kell lennie.The logo must be a .png or .jpg file type and have a maximum resolution of 400 x 400 pixels and be 750 KB or less in size.
Embléma feltöltése világos háttér eléUpload logo to use on light backgrounds Ez a lehetőség akkor érhető el, ha a céges embléma megjelenítése mellett döntött.This option is available if you have chosen to show the company logo. Az emblémának legfeljebb 400 x 400 képpont felbontású, legfeljebb 750 KB méretű .png vagy .jpg formátumú fájlnak kell lennie.The logo must be a .png or .jpg file type and have a maximum resolution of 400 x 400 pixels and be 750 KB or less in size.
Cégnév feltüntetése az embléma mellettShow company name next to logo Válassza ezt a lehetőséget, ha a megadott cégnevet meg szeretné jeleníteni a feltöltött embléma mellett.Select this option to show the company name you entered next to the uploaded logo.

A módosítások mentése után a panel tetején látható Preview your settings in the Intune Web Portal (A beállítások előnézetének megtekintése az Intune webportálon) lehetőségre kattintva tekintheti meg előre a konfigurációk megjelenítését.After you save your changes, you can choose Preview your settings in the Intune Web Portal at the top of the blade to see how your configurations will look.