A Microsoft Intune Céges portál alkalmazásának konfigurálásaHow to configure the Microsoft Intune Company Portal app

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A felhasználók a Microsoft Intune Céges portálon férhetnek hozzá a vállalati adatokhoz, és olyan gyakori feladatokat hajthatnak végre, mint például az eszközök regisztrálása, az alkalmazások telepítése és az informatikai támogatási információk megtekintése.The Microsoft Intune company portal is where users access company data and can do common tasks like enrolling devices, installing apps, and locating information for assistance from your IT department.

Tip

A vállalati portál testreszabása a vállalati portál webhelyére és a vállalati portál alkalmazásaira egyaránt hatással van.When you customize the Company Portal, the configurations apply to both the Company Portal website and Company Portal apps.

A vállalati portál testreszabásával ismerős és könnyen használható környezetet teremthet felhasználóinak.Customizing the Company Portal helps provide a familiar and helpful experience for your end users. Ennek végrehajtásához válassza a Mobilalkalmazások területen a Beállítás > Company Portal Branding (Céges portál védjegyezése) lehetőséget, majd konfigurálja a szükséges beállításokat.To do it, from the Mobile apps workload, choose Setup > Company Portal Branding, then configure the required settings.

Vállalat kapcsolattartási adatai és adatvédelmi nyilatkozataCompany contact information and privacy statement

A vállalat neve a Vállalati portál címeként jelenik meg.The company name is displayed as the Company Portal title. A kapcsolattartási adatokat és részleteket a felhasználók a Céges portál IT-csoport elérhetősége képernyőjén tekinthetik meg.The contact information and details are displayed to users in the Contact IT screen of the Company Portal. Az adatvédelmi nyilatkozat az Adatvédelem hivatkozásra kattintva jeleníthető meg.The privacy statement is displayed when a user clicks on the privacy link.

Mező neveField name Maximális hosszMax length További információMore information
Vállalat neveCompany name 4040 Ez a név a Vállalati portál címeként jelenik meg.This name is displayed as the title of the Company Portal.
IT-részleg kapcsolattartójának a neveIT department contact name 4040 Ez a név az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This name is displayed on the Contact IT page.
IT-részleg telefonszámaIT department phone number 2020 Ez a telefonszám az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This contact number is displayed on the Contact IT page.
IT-részleg e-mail címeIT department email address 4040 Ez a cím az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.This contact address is displayed on the Contact IT page. Meg kell adnia egy érvényes e-mail címet a következő formátumban: alias@domainname.com.You must enter a valid email address in the format alias@domainname.com.
További információAdditional information 120120 Az IT-csoport elérhetősége lapon jelenik meg.Displayed on the Contact IT page.
Vállalat adatvédelmi nyilatkozatának URL-címeCompany privacy statement URL 7979 Itt adhatja meg vállalatának adatvédelmi nyilatkozatát, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó a Vállalati portál adatvédelmi hivatkozásaira kattint.You can specify your own company privacy statement that appears when users click the privacy links from the Company Portal. Érvényes URL-címet kell megadnia, a következő formátumban: https://www.contoso.com.You must enter a valid URL in the format https://www.contoso.com.

Támogatási kapcsolattartókSupport contacts

A támogatási webhely a Vállalati portálon jelenik meg, és lehetővé teszi a felhasználók számára az online támogatás elérését.The support website is displayed to users in the Company Portal to enable them to access online support.

Mező neveField name Maximális hosszMax length További információMore information
Támogatási webhely URL-címeSupport website URL 150150 Ha rendelkezik saját felhasználóinak szánt támogatási webhellyel, ide írja be az URL-címét.If you have a support website that you want your users to use, specify the URL here. Az URL-címet https://www.contoso.com formátumban kell megadni. Ha nem ad meg URL-címet, semmi sem jelenik meg a támogatási webhelyről a Vállalati portál IT-csoport elérhetősége lapján.The URL must be in the format https://www.contoso.com. If you don't specify a URL, nothing is displayed for the support website on the Contact IT page in the Company Portal.
Támogatási webhely neveSupport website name 4040 Ez a név a támogatási webhely URL-címének rövid neveként jelenik meg.This name is the friendly name that is displayed for the URL to the support website. Ha a támogatási webhelyhez csak URL-címet ad meg, de rövid nevet nem, akkor Az IT-csoport weboldalának megnyitása felirat jelenik meg a Céges portál IT-csoport elérhetősége lapján.If you specify a support website URL and no friendly name, then Go to IT website is displayed on the Contact IT page in the Company Portal.

Vállalati arculat szerinti testreszabásCompany branding customization

A Vállalati portál testre szabható a vállalat emblémájának és nevének, valamint a téma színének és a háttérnek a megadásával.You can customize your Company Portal with your company logo, company name, theme color and background.

Mező neveField name További információMore information
Téma színeTheme color A Vállalati portálra alkalmazni kívánt témaszín kiválasztása.Select a theme color to apply to the Company Portal.
Cég emblémájának megjelenítéseShow company logo Ha engedélyezi ezt a beállítást, feltöltheti a Vállalati portálon megjeleníteni kívánt vállalati emblémát.When you enable this option, you can upload your company logo to show in your Company Portal. Két emblémát tölthet fel: az egyik akkor jelenik meg, ha a Vállalati portál háttérszíne fehér, a másik pedig akkor, ha a Vállalati portál a témának megfelelő háttérszínnel jelenik meg.You can upload two logos: one logo that is displayed when the Company Portal background is white, and one logo that is displayed when the Company Portal background uses your selected theme color. Mindkét emblémának egy .png vagy .jpg formátumú fájlnak kell lennie, melyek felbontása legfeljebb 400 x 100 képpont, mérete pedig legfeljebb 750 KB lehet.Each logo must be a .png or .jpg file type and have a maximum resolution of 400 x 100 pixels and be 750 KB or less in size.
A megadott vállalatnevet a feltöltött embléma mellett is megjelenítheti.You can also show the company name you entered next to the uploaded logo.

A módosítások mentése után Preview your settings in the Intune Web Portal (A beállítások előnézetének megtekintése az Intune webportálon) lehetőséget választva tekintheti meg, hogyan fognak megjelenni a konfigurációk.After you save your changes, you can choose Preview your settings in the Intune Web Portal to see how your configurations will look.