Intune-eszközmegfelelőségi szabályzatok figyeléseMonitor Intune Device compliance policies

A megfelelőségi jelentésekkel a rendszergazdák elemezhetik a cég eszközeinek megfelelőségi állapotát, és így gyorsan elháríthatják a szervezet felhasználói által tapasztalt megfelelőségi problémákat.Compliance reports help admins to analyze the compliance posture of devices in their organization, and quickly troubleshoot compliance-related issues encountered by users inside their organization. A jelentésekkel információ szerezhető egy eszköz általános megfelelőségi állapotáról, az egyes beállítások vagy egyes szabályzatok megfelelőségi állapotáról, és egy-egy eszköz részletesebben is megvizsgálható, és ellenőrizhető, hogy mely beállítások és szabályzatok vonatkoznak rá.You can view information about the overall compliance state of devices, compliance state for an individual setting, compliance state for an individual policy and drill down into individual devices to view specific settings and policies that affect the device.

Megjegyzés

Az Önök visszajelzései alapján márciusban bevezetünk néhány biztonsági fejlesztést az Intune szolgáltatásban.We’re introducing some security enhancements, based on your feedback, in the Intune service in March. A megfelelőségi szabályzatai konfigurációjától függően esetleg be kell avatkoznia, hogy a végfelhasználók ne veszítsék el e-mail-hozzáférésüket.Depending on how your compliance policies are configured, you may need to take action to avoid loss of email access for your end users. A részleteket a Várható biztonsági fejlesztések című cikk tartalmazza.For details, see Upcoming security enhancements.

ElőkészületekBefore you begin

Az Intune eszközmegfelelőségi irányítópultját az alábbi lépéseket követve találja meg az Azure Portalon:Follow these steps to find the Intune Device compliance dashboard in the Azure portal:

 1. Az Azure Portalon jelentkezzen be az Intune-os hitelesítő adataival.Go to the Azure portal, and sign in with your Intune credentials.

 2. Válassza a bal oldali menü Minden szolgáltatás pontját, majd írja be a szűrő szövegmezőbe az Intune nevet.Choose All services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

 3. Az Eszközmegfelelőségi irányítópult megnyitásához válassza az Intune > Eszközmegfelelőség > Áttekintés elemet.Choose Intune > Device compliance > Overview, then the Device compliance dashboard opens.

Fontos

Az eszközmegfelelőségi szabályzatok csak akkor alkalmazhatók az eszközökre, ha azok regisztrálva vannak az Intune-ban.Devices must be enrolled into Intune to receive device compliance policies.

Eszközmegfelelőségi irányítópultDevice compliance dashboard

Az Eszközmegfelelőségi irányítópulton ellenőrizheti az eszközmegfelelőségi szabályzatok állapotát. A különböző csempéken több jelentés érhető el, amelyek a szervezet eszközeinek megfelelőségi állapotáról adnak információt.In the Device compliance dashboard, you can monitor the Device compliance policy states, which provide different reports within different tiles that give you the compliance posture of devices in your organization. A következő jelentések érhetőek el:You can view the following reports:

 • Általános összesített eszközmegfelelőségOverall device compliance aggregate

 • Szabályzatok szerinti eszközmegfelelőségPer-policy device compliance

 • Beállítások szerinti eszközmegfelelőségPer-setting device compliance

Az Eszközmegfelelőségi irányítópult képe

Az egyes eszközökre vonatkozó megfelelőségi szabályzatokat és beállításokat ugyancsak megtekintheti, és ellenőrizheti az adott eszközre vonatkozó egyes beállítások összesített megfelelőségi állapotát is.You can also view the specific compliance policies and settings that apply to an individual device, and the final compliance state for each of those settings on the device.

Általános összesített eszközmegfelelőségi jelentésOverall device compliance aggregate report

Az Intune-ban regisztrált összes eszköz összesített megfelelőségi állapota egy fánkdiagramon látható.It’s a donut chart showing the aggregate compliance state for all Intune enrolled devices. Az eszközmegfelelőségi állapot adatait két külön adatbázis tárolja: az Intune és az Azure Active Directory.The device compliance states are kept in two different databases, Intune and Azure Active Directory. További információ az eszközmegfelelőségi szabályzatok állapotáról:Here’s more details about the device compliance policy states:

 • Megfelelő: az eszköz megfelel a rendszergazda által meghatározott egy vagy több eszközmegfelelőségi szabályzatnak.Compliant: The device successfully applied one or more device compliance policy settings targeted by the admin.

 • Nem megfelelő: az eszköz nem felel meg a rendszergazda által meghatározott egy vagy több eszközmegfelelőségi szabályzatnak, vagy a felhasználó nem a rendszergazda által meghatározott szabályzatoknak megfelelően járt el.Not-compliant: The device failed to apply one or more device compliance policy settings targeted by the admin or the user hasn’t complied with the policies targeted by the admin.

 • Türelmi időszak: az eszközre a rendszergazda által létrehozott egy vagy több eszközmegfelelőségi szabályzat vonatkozik, de a felhasználó még nem alkalmazta a szabályzatokat, az eszköz tehát még nem megfelelő állapotú, de a rendszergazda által meghatározott türelmi időszak érvényes rá.In-grace period: The device was targeted by the admin with one or more device compliance policy settings, but the user hasn’t applied the policies yet, which means the device is not-compliant, but it’s in the grace-period defined by the admin.

  • További információ a nem megfelelő eszközökre alkalmazható műveletekről.Learn more about Actions for noncompliant devices.
 • Az eszköz nincs szinkronizálva: az eszköz nem jelentette az eszközmegfelelőségi szabályzat állapotát az alábbi okok miatt:Device not synced: The device failed to report its device compliance policy status because one of the following reasons:

  • Ismeretlen: az eszköz offline állapotban van, vagy valamilyen más okból nem sikerült kapcsolatba lépnie az Intune-nal vagy az Azure AD-vel.Unknown: The device is offline or failed to communicate with Intune or Azure AD for other reasons.

  • Hiba: az eszköznek nem sikerült kapcsolatba lépnie az Intune-nal vagy az Azure AD-vel, és üzenetben megkapta a hiba okát.Error: The device failed to communicate with Intune and Azure AD, and received an error message with the reason.

Fontos

A jelentésben a Megfelelő gyűjtőben szerepelnek azok az eszközök, amelyek regisztrálva vannak az Intune-ban, de nem vonatkozik rájuk eszközmegfelelőségi szabályzat.Devices that are enrolled into Intune, but not targeted by any device compliance policies are included in this report under the Compliant bucket.

Részletes információDrill-down option

Az Eszközmegfelelőségi irányítópulton az eszközmegfelelőségi csempére kattintva részletes információt kaphat a megfelelőségi állapotról, a felhasználói e-mail-aliasokról, az eszköz modelljéről és a tartózkodási helyről az eszközmegfelelőségi szabályzat által érintett egyes eszközök esetében.From the Device compliance dashboard, If you click on the Device compliance tile, you can drill down into a specific compliance status, user’s email alias, device model, and location for each device that was targeted by the device compliance policies.

Az Eszközmegfelelőségi irányítópult részletezésének képe

Ha további információt szeretne az egyes felhasználókról, a felhasználó e-mail-aliasának beírásával szűrést végezhet az eszközmegfelelőségi jelentés diagramján.If you need more details about a specific user, you can filter the Device compliance chart report by typing the user’s e-mail alias.

Az Eszközmegfelelőségi irányítópult egy adott felhasználójának képe

Az eszközmegfelelőségi diagram egyes megfelelőségi állapotaira kattintva további részleteket tekinthet meg a felhasználó eszközeinek megfelelőségi állapotáról.You can also click the different compliance status on the Device compliance chart to see more details about the user’s devices compliance policy statuses.

Az Eszközmegfelelőségi irányítópult egyes állapotainak képe

SzűrőFilter

Ha a Szűrő gombra kattint, egy beúszó lapka jelenik meg az alábbi lehetőségekkel:If you click on Filter button, the filter fly-out opens with the following options:

 • ModellModel

  • Szövegmező tetszőleges keresési szöveg beírásáhozTextbox accepting free search string
 • PlatformPlatform

  • AndroidAndroid

  • iOSiOS

  • macOSmacOS

  • WindowsWindows

  • Windows PhoneWindows Phone

 • ÁllapotStatus

  • Compliant (Megfelelő)Compliant

  • Nem megfelelőNot Compliant

  • Türelmi időszakbanIn Grace period

  • IsmeretlenUnknown

  • HibaError

Ha a Frissítés gombra kattint, a beúszó lapka bezárul, a megjelenített eredmények pedig a bejelölt szűrési feltételeknek megfelelően frissülnek.If clicking the Update button, the fly out should close and the results should update as per the selected filter criteria.

EszközadatokDevice details

Kattintson egy eszközre. Ekkor megnyílik az Eszközök panel a kiválasztott eszközzel, ahol további részleteket láthat a vonatkozó eszközmegfelelőségi szabályzat beállításáról.Clicking on a device, opens the Devices Pane with the device selected, which provides more details on the device compliance policy setting applied for that device.

Ha az egyes eszközmegfelelőségi szabályzatbeállításokra kattint, megjelenik annak a rendszergazda által meghatározott eszközmegfelelőségi szabályzatnak a neve, amelyen ez a beállítás alapul.When you click on the device policy setting itself, you can see the device compliance policy name originated that device compliance setting targeted by the admin.

Megfelelőségi szabályzat nélküli eszközökDevices without compliance policy

Ez a jelentés azokat az eszközöket azonosítja, amelyekhez nincs megfelelőségi szabályzat rendelve.This report identifies devices that do not have any compliance policies assigned to them. Az összes megfelelőségi szabályzat nélküli eszközt „nem megfelelő”-ként megjelölő biztonsági beállítás bevezetésével fontossá válik az ilyen eszközök azonosítása.With the introduction of the security setting that marks all devices without compliance policies as "not compliant," it's important to be able to identify these devices. Ezt követően hozzájuk rendelhet legalább egy megfelelőségi szabályzatot.Then you can assign at least one compliance policy to them.

Megjegyzés

Az új biztonsági beállítás az Intune portálon konfigurálható.The new security setting is configurable in the Intune portal. Válassza az Eszközmegfelelőség lehetőséget, majd a Beállítások alatt a Megfelelőségi szabályzat beállításai lehetőséget.Select Device compliance, and under Setup, choose Compliance policy settings. A váltójelölő használatával állítsa a Hozzárendelt megfelelőségi szabályzattal nem rendelkező eszköz megjelölése mint beállítást a megfelelő vagy a nem megfelelő értékre.Then use the toggle to set Mark devices with no compliance policy assigned as to either Compliant or Not compliant. Minderről többet olvashat a Biztonsági fejlesztések az Intune szolgáltatásban című cikkben.Read more about this security enhancement in the Intune service.

A megfelelőségi szabályzat nélküli eszközökről szóló jelentést bemutató kép

A Megfelelőségi szabályzat nélküli eszközök csempe az Eszközmegfelelőség irányítópulton érhető el. Megjelenik rajta minden megfelelőségi szabályzat nélküli eszköz, az eszköz felhasználója, megfelelőségi státusza és az eszköz típusa.The Devices without compliance policy tile is available from the Device compliance dashboard, and it shows all devices without a compliance policy, the user of the device, the compliance status, and the device model.

Megjegyzés

Az olyan felhasználók, akikhez bármilyen megfelelőségi szabályzat van rendelve, nem jelennek meg a jelentésben, tekintet nélkül az eszközplatformra.Users who are assigned a compliance policy of any type will not show up in the report, regardless of device platform. Így például, ha véletlenül Windows megfelelőségi szabályzat van egy androidos eszközzel rendelkező felhasználóhoz rendelve, akkor az eszköz nem jelenik meg a jelentésben.For example, if you have unintentionally assigned a Windows compliance policy to a user with an Android device, the device will not show up in the report. Az Intune ennek ellenére nem megfelelőként fogja kezelni az androidos eszközt.However, Intune will consider that Android device not compliant. A problémák elkerülése érdekében ajánlott külön szabályzatot létrehozni minden eszközplatformhoz és azokat minden felhasználóra érvényesíteni.To avoid issues, we recommend that you create policies for each device platform and deploy them to all users.

Szabályzatok szerinti eszközmegfelelőségi jelentésPer-policy device compliance report

Ez a jelentés megfelelőség szerinti bontásban tartalmaz információt a szabályzatokról és az egyes megfelelőségi állapotokhoz tartozó eszközök összesített számáról.This report provides you per compliance policy view and the total number of devices in each compliance state. A Szabályzatmegfelelőség csempe az Eszközmegfelelőségi irányítópulton érhető el, és megtekinthető rajta a rendszergazda által eddig létrehozott összes szabályzat, a szabályzat által megcélzott platformok, valamint a megfelelő és a nem megfelelő eszközök száma.The Policy compliance title is available from the Device compliance dashboard, and it shows all policies previously created by the admin, the platforms the policy is applied, number of compliant devices and number of noncompliant devices.

Szabályzatok szerinti eszközmegfelelőségi jelentés képe

A Szabályzatoknak való megfelelőség csempéjére, majd az egyes eszközmegfelelőségi szabályzatokra kattintva megtekinthető a megfelelőségi állapot, a felhasználói e-mail-alias, az eszköz modellje és a tartózkodási hely az eszközmegfelelőségi szabályzat által érintett egyes eszközök esetében.When you click on the Policy compliance tile, then click on one of the device compliance policies, you can see the compliance status, user’s email alias, device model, and location for each device that was targeted by that device compliance policy.

Beállításoknak való megfelelőségi jelentésSetting compliance report

Ez a jelentés szabályzatbeállítások szerinti bontásban tartalmaz információt az egyes megfelelőségi állapotokhoz tartozó eszközök összesített számáról.This report allows you to view, per compliance setting, the total number of devices in each compliance state. A Beállítási megfelelőség csempe az Eszközmegfelelőségi irányítópulton érhető el, és megtekinthető rajta a rendszergazda által létrehozott összes eszközmegfelelőségi szabályzat minden megfelelőségi szabályzati beállítása, a szabályzatbeállítások által megcélzott platformok, valamint a nem megfelelő eszközök száma.The Settings compliance title is available from the Device compliance dashboard, and it shows all device compliance policy settings from all device compliance policies created by the admin, the platforms to which the policy settings were applied, and the number of noncompliant devices.

Beállítások szerinti eszközmegfelelőségi jelentés képe

A Beállításmegfelelőségi csempére, majd az egyes eszközmegfelelőségi szabályzatbeállításokra kattintva megtekinthető a megfelelőségi állapot, a felhasználói e-mail-alias, az eszköz modellje és a tartózkodási hely az adott eszközmegfelelőségi szabályzatbeállítás által érintett egyes eszközök esetében.When you click on the Setting compliance tile, then click on one of the device compliance policy settings, you can see the compliance status, user’s email alias, device model, and location for each device that was targeted by that device compliance policy setting.