Mi a feltételes hozzáférés?What's conditional access?

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A feltétles hozzáférés azokat a módszereket jelenti, amelyekkel vezérelheti az e-mail-fiókjához és a céges erőforrásaihoz való eszköz- és alkalmazás-hozzáférést.Conditional access refers to ways you can control the devices and apps that are allowed to connect to your email and company resources. Ez a témakör az eszköz- és alkalmazásalapú feltételes hozzáférést ismerteti, valamint az Intune feltételes hozzáférésének gyakori használati eseteit mutatja be.In this topic, learn about device-based and app-based conditional access, and find common scenarios for using conditional access with Intune.

Az Enterprise Mobility + Security (EMS) feltételes hozzáférése nem önálló termék, hanem olyan megoldás, amely az EMS részét képező összes szolgáltatásban és a termékben megtalálható.Enterprise Mobility + Security (EMS) Conditional Access is not a standalone product, it’s a solution that takes part on all services and products that are part of the EMS. A részletes hozzáférés-vezérlést biztosít a vállalati adatok védelméhez, miközben olyan felhasználói felületet nyújt, amely lehetővé teszi, hogy bármely eszközről, bárhonnan a lehető leghatékonyabban dolgozhassanak a felhasználók.It provides granular access control to keep your corporate data secure, while giving users an experience that allows them to do their best work from any device, and from any location.

Olyan feltételeket adhat meg, amelyek a vállalati adatokhoz való hozzáférést helyszín, eszköz, felhasználói állapot vagy az alkalmazás bizalmassági szintje alapján korlátozzák.You can define conditions that gate access to your corporate data based on location, device, user state, and application sensitivity.

Megjegyzés

A feltételes hozzáférési funkciók kiterjednek az Office 365-szolgáltatásokra is.Conditional Access also extends its capabilities to Office 365 services.

A feltételes hozzáférés architekturális diagramja

Feltételes hozzáférés az Intune-nalConditional access with Intune

Az Intune a mobileszköz-megfelelőség és az alkalmazás-felügyeleti szabályzatok hozzáadásával támogatja az EMS feltételes hozzáférési megoldását.Intune adds mobile device compliance and app management policies to support the EMS Conditional Access solution.

Az Intune és a feltételes hozzáférés az EMS használata esetén

A feltételes hozzáférés használatának szokásos módjai az Intune-nal:Ways to use conditional access with Intune:

 • Eszközalapú feltételes hozzáférésDevice-based conditional access

  • Feltételes hozzáférés a helyszíni Exchange-hezConditional access for Exchange on-premises

  • Hálózati hozzáférés-vezérlésen alapuló feltételes hozzáférésConditional access based on network access control

  • Eszközkockázaton alapuló feltételes hozzáférésConditional access based on device risk

  • Feltételes hozzáférés Windows rendszerű számítógépekenConditional access for Windows PCs

   • Céges tulajdonú eszközökCorporate-owned

   • Saját eszközök használata (Bring Your Own Device, BYOD)Bring your own device (BYOD)

 • Alkalmazásalapú feltételes hozzáférésApp-based conditional access

További lépésekNext steps

A feltételes hozzáférés szokásos módjai az Intune-nalCommon ways to use conditional access with Intune