Állítson be egy egyéni tartománynevetConfigure a custom domain name

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Ez a témakör arról tájékoztatja a rendszergazdákat, hogy miképpen szabhatják testre a bejelentkezést egy DNS CNAME rekord létrehozásával a Microsoft Intune-ban.This topic tells administrators how you can create a DNS CNAME to simplify and customize your logon experience using Microsoft Intune.

Amikor egy szervezet előfizet a Microsoft egy felhőszolgáltatására, például az Intune-ra, a következőhöz hasonló, az Azure Active Directoryban (AD) tárolt kezdeti tartománynevet kap: tartomanynev.onmicrosoft.com. Ebben a példában a tartomanynev a regisztrációkor választott tartománynév,When your organization signs up for a Microsoft cloud-based service like Intune, you're given an initial domain name hosted in Azure Active Directory (AD) that looks like your-domain.onmicrosoft.com. In this example, your-domain is the domain name that you chose when you signed up. az onmicrosoft.com pedig az előfizetéshez hozzáadott fiókokhoz rendelt utótag.onmicrosoft.com is the suffix assigned to the accounts you add to your subscription. Saját szervezete egyéni tartományát konfigurálhatja az Intune elérésére az előfizetéskor megadott tartománynév helyett.You can configure your organization's custom domain to access Intune instead of the domain name provided with your subscription.

Mielőtt felhasználói fiókokat hozna létre, vagy szinkronizálná a helyi Active Directoryt, célszerű eldöntenie, hogy az .onmicrosoft.com tartományt fogja-e használni, vagy egyéni tartományneve(ke)t kíván-e hozzáadni.Before you create user accounts or synchronize your on-premises Active Directory, we strongly recommend that you decide whether to use only the .onmicrosoft.com domain or to add one or more of your custom domain names. Az egyéni tartomány beállítása a felhasználók hozzáadása előtt egyszerűbbé teheti a felhasználók kezelését.Set up a custom domain before adding users to simplify user management. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók a tartomány egyéb erőforrásainak elérésére használt hitelesítő adatokkal jelentkezhessenek be.This lets users sign in with the credentials they use to access other domain resources.

Amikor előfizet egy felhőalapú Microsoft-szolgáltatásra, az adott szolgáltatáspéldány az identitás- és címtárszolgáltatásokat biztosító Microsoft AD-bérlőjévé válik.When you subscribe to a cloud-based service from Microsoft, your instance of that service becomes a Microsoft Azure AD tenant, which provides identity and directory services for your cloud-based service. És mivel az Intune-t ugyanúgy lehet beállítani arra, hogy az Ön szervezetének egyéni tartománynevét használja, mint bármely más Azure AD-bérlőt, az Add your domain (Egyéni tartomány felvétele) című témakör útmutatását követheti.And, because the tasks to configure Intune to use your organizations custom domain name are the same as for other Azure AD tenants, you can use the information and procedures found in Add your domain.

Tipp

Az egyéni tartományok kapcsolatos további információkért lásd: Conceptual overview of custom domain names in Azure Active Directory (Az Azure Active Directoryban használt egyéni tartománynevek elméleti áttekintése) .To learn more about custom domains, see Conceptual overview of custom domain names in Azure Active Directory.

A kezdeti onmicrosoft.com tartománynév nem nevezhető át és nem távolítható el.You cannot rename or remove the initial onmicrosoft.com domain name. Hozzáadhat, ellenőrizhet vagy eltávolíthat az Intune-nal használt egyéni tartományneveket vállalata egyértelmű identitásának megőrzése érdekében.You can add, verify or remove custom domain names used with Intune to keep your business identity clear.

Egyéni tartomány hozzáadása és hitelesítéseTo add and verify your custom domain

  1. Nyissa meg az Office 365 felügyeleti portálját, és jelentkezzen be a rendszergazdai fiókjával.Go to Office 365 management portal and sign into your administrator account.

  2. A navigációs ablakban kattintson a Beállítás > Tartományok elemre.In the navigation pane, choose Setup > Domains.

  3. Kattintson a Tartomány felvétele gombra, és írja be az egyéni tartománynevet.Choose Add domain, and type your custom domain name. Válassza a Tovább elemet.Select Next. Képernyőkép az Office 365 Felügyeleti központ > Tartományok kiválasztásáról és új tartománynév hozzáadásárólScreenshot of Office 365 Admin Center with Settings > Domains selected and a new domain name being added

  4. A megnyíló Tartomány hitelesítése párbeszédpanelen megtalálhatja a DNS-szolgáltatón létrehozandó TXT-rekord értékeit.The Verify domain dialog box opens giving you the values to create the TXT record in your DNS hosting provider.

    • GoDaddy-felhasználók: Az Office 365 felügyeleti portálja a GoDaddy bejelentkezési oldalára irányít át.GoDaddy users: Office 365 Management portal redirects you to GoDaddy's login page. A hitelesítő adatok megadása és a tartományváltást engedélyező megállapodás elfogadása után a TXT-rekord automatikusan létrejön.After you enter your credentials and accept the domain change permission agreement, the TXT record is created automatically. Alternatív módszerként a TXT-rekord manuálisan is létrehozható.You can alternatively create the TXT record.
    • Register.com-felhasználók: Kövesse a TXT típusú rekord létrehozására vonatkozó részletes utasításokat.Register.com users: Follow the step-by-step instructions to create the TXT record.

Az egyéni tartományok hozzáadásának és hitelesítésének lépései az Azure Active Directoryban is végrehajthatók.The steps to add and verify a custom domain can also be performed in Azure Active Directory.

Tudjon meg többet a kezdeti onmicrosoft.com tartománnyal kapcsolatban (Office 365).You can learn more about your initial onmicrosoft.com domain in Office 365