Egyéni beállításokkal rendelkező profil létrehozása az Intune-banCreate a profile with custom settings in Intune

Előfordulhat, nem talál meg minden szükséges vagy igényelt beépített beállítást az Intune-ban.Intune may not have all the built-in settings you need or want. Az is megtörténhet, hogy olyan beállítást kíván használni, amely más eszközprofilokban is elérhető.Or you may want to use a setting available in other device profiles. A beállítások hozzáadásához létrehozhat egy eszközprofilt, és egyéni eszközbeállításokkal konfigurálhatja azt.To add these settings, create a device profile, and configure the profile with custom device settings.

Ez a cikk az egyéni beállításokkal rendelkező profil létrehozásának alapvető lépéseit mutatja be.This article lists the basic steps to create a profile with custom settings. A felsorolt hivatkozások segítségével megtekintheti az egyéni beállítások létrehozásának részleteit a különböző platformokon.It also includes links to dig deeper into creating custom settings with the different platforms.

Egyéni beállítások különböző platformokonCustom settings on different platforms

Az egyéni beállításokat minden platformra külön-külön kell konfigurálni.Custom settings are configured differently for each platform. Az Android és Windows rendszerű eszközök funkcióinak vezérléséhez például Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) értékeket adhat meg.For example, to control features on Android and Windows devices, you can enter Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values. Apple-eszközök esetében importálhatja az Apple Configuratorral létrehozott fájlokat.For Apple devices, you can import a file you created with the Apple Configurator.

A profil létrehozásaCreate the profile

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.

 3. Válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget, kattintson a Profilok elemre, majd válassza a Profil létrehozása lehetőséget.Select Device configuration, select Profiles, and then choose Create profile.

 4. A Név és Leírás mezőben adja meg az egyéni profil nevét és leírását.Enter a Name and Description for the custom profile.

 5. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre az egyéni beállításokat alkalmazni fogja.From the Platform drop-down list, select the device platform to apply the custom settings. A következő platformok közül választhat:You can choose any of the following platforms:

  • AndroidAndroid
  • Vállalati AndroidAndroid enterprise
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1 és újabbWindows 8.1 and later
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later
 6. A Profil típusa legördülő listában válassza az Egyéni lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Custom.

 7. A konfigurálható beállítások különböznek az egyes kiválasztott platformokon.Depending on the platform you choose, the settings you can configure are different. Az alábbi hivatkozások további részletekkel szolgálnak az egyes platformok egyéni beállításaihoz:The following links provide more details on the custom settings for each platform:

 8. Amikor elkészült, kattintson a Létrehozás elemre.When you're done, select Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listájában.The profile is created and appears on the profiles list. Ha a profilt csoportokhoz szeretné rendelni, az Eszközprofilok hozzárendelése című cikkben talál további információt.To assign this profile to groups, see How to assign device profiles.