Egyéni eszközbeállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure custom device settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Mikor kell egyéni beállításokat használni?When to use custom settings

Az egyéni eszközbeállítások akkor lehetnek hasznosak, ha az Intune nem rendelkezik a kívánt beépített beállítással, vagy ha azok nem érhetőek el más eszközprofilokból.Custom device settings can be useful when Intune doesn't have the settings you want to configure built-in, and available from other device profiles. Az egyéni beállításokat minden platformra külön-külön kell konfigurálni.Custom settings are configured differently for each platform. Például Android és Windows rendszerű eszközökre megadhat OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) értékeket az eszköz funkcióinak vezérléséhez.For example, with Android and Windows devices, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to control features on devices. Apple-eszközök esetében importálhatja az Apple Configuratorral létrehozott fájlokat.For Apple devices, you can import a file you created with the Apple Configurator.

A témakörben található információk alapján megismerheti az egyéni beállításokkal rendelkező profilok konfigurálásának alapjait, és az egyes platformokra vonatkozó további témakörökben bővebben is olvashat az eszközök tulajdonságairól.Use the information in this topic to learn the basics about configuring profiles with custom settings, and then read further topics for each platform to learn about device specifics.

Az egyéni beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing custom settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen írja be az egyéni profilra vonatkozó Név és Leírás szövegét.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the custom profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre egyéni beállításokat szeretne alkalmazni.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply custom settings. Jelenleg az alábbi platformokra vonatkozóan lehet egyéni eszközbeállításokat megadni:Currently, you can choose one of the following platforms for custom device settings:
  • AndroidAndroid
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Egyéni lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Custom.
 9. A kiválasztott platformtól függően a konfigurálható beállítások eltérőek.Depending on the platform you chose, the settings you can configure is different. Az egyes platformokra vonatkozóan az alábbi témakörökben találja a beállítások részletes ismertetését:Go to one of the following topics for detailed settings for each platform:
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list blade. Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.