Egyéni OMA-URI beállítások Windows 10-es eszközökhöz – IntuneCustom OMA-URI settings for Windows 10 devices - Intune

A Microsoft Intune Windows 10-hez és Windows 10 Mobile-hoz készült egyéni profiljával OMA-URI (Open Mobile Alliance egységes erőforrás-azonosító) beállításokat lehet telepíteni.Use the Microsoft Intune custom profile for Windows 10 and Windows 10 Mobile to deploy OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) settings. Ezek a beállítások az eszközfunkciók szabályozására szolgálnak.These settings are used to control features on devices. A Windows 10 számos konfigurációszolgáltatói beállítást tesz elérhetővé, ilyen például a Szabályzat-konfigurációszolgáltató (Policy Configuration Service Provider, Policy CSP).Windows 10 makes many Configuration Service Provider (CSP) settings available, such as Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).

Ha egy adott beállítást keres, ne feledje, a Windows 10-es eszközkorlátozási profil számos olyan beállítást tartalmaz, amely be van építve az Intune-ba, és nem követel meg egyéni értékeket.If you're looking for a specific setting, remember that the Windows 10 device restriction profile contains many settings that are built in to Intune, and don't require custom values.

Egyéni beállítások konfigurálásaConfigure custom settings

 1. Hozzon létre új konfigurációs profilt az Egyéni profiltípus használatával.Create a new configuration profile using the Custom profile type. Ennek módját Az egyéni eszközbeállítások konfigurálása című cikk lépésenként ismerteti.How to configure custom device settings lists the steps.
 2. Új beállítás létrehozásához az Egyéni OMA-URI beállítások területen válassza a Hozzáadás lehetőséget.In Custom OMA-URI Settings, select Add to create a new setting. Az Exportálás elemre kattintva az összes Ön által konfigurált értéket exportálhatja egy csv-fájlba.You can also click Export to create a list of all the values you configured in a comma-separated values (.csv) file.
 3. Minden egyes hozzáadni kívánt OMA-URI-beállításhoz adja meg a következő információkat:For each OMA-URI setting you want to add, enter the following information:
 • Név – Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI-beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Name: Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
 • Leírás – Itt adhatja meg a beállítás leírását (nem kötelező).Description: Optionally, enter a description for the setting.
 • OMA-URI (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket): Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.OMA-URI (case sensitive): Enter the OMA-URI you want to supply a setting for.
 • Adattípus: Válasszon egyet a következő lehetőségek közül:Data type: Choose from:
  SztringString
  Sztring (XML)String (XML)
  • Dátum és időpontDate and time
  • EgészInteger
  • Lebegőpontos számFloating point
  • LogikaiBoolean
  • Base64Base64
 • Érték: Adja meg a megadott OMA-URI-azonosítóhoz társítandó értéket vagy fájlt.Value: Enter the value or file to associate with the OMA-URI you entered.
 1. Ha elkészült, kattintson az OK elemre.When you're done, select OK. A Profil létrehozása alatt kattintson a Létrehozás lehetőségre.In Create profile, and select Create. Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listájában.The profile is created, and is shown in the profiles list.

PéldaExample

A következő példa a Connectivity/AllowVPNOverCellular beállítás engedélyezését mutatja be.In the following example, the Connectivity/AllowVPNOverCellular setting is enabled. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a Windows 10-es eszköz VPN-kapcsolatot nyisson meg mobilhálózaton keresztül.This setting allows a Windows 10 device to open a VPN connection when on a cellular network.

VPN-beállításokat tartalmazó egyéni szabályzat – példa

A konfigurálható szabályzatok megkereséseFind the policies you can configure

A Windows 10 által támogatott konfigurációszolgáltatók (CSP-k) teljes listája a Konfigurációszolgáltatók referenciája című témakörében található meg.You’ll find a complete list of all configuration service providers (CSPs) that Windows 10 supports in the Configuration service provider reference.

Nem minden beállítás kompatibilis a Windows 10 összes verziójával.Not all settings are compatible with all Windows 10 versions. A Konfigurációszolgáltatók referenciája című témakörből megtudhatja, hogy az egyes CSP-k mely verziókat támogatják.Configuration service provider reference tells you which versions are supported for each CSP.

Ezen felül az Intune sem támogatja a felsorolt beállítások mindegyikét.Additionally, Intune doesn't support all the settings listed. Ha tudni szeretné, hogy az Intune támogatja-e a kívánt beállítást, nyissa meg a beállításhoz tartozó cikket.To find out if Intune supports the setting you want, open the article for that setting. Minden beállítás oldalán szerepelnek a támogatott műveletek.Each setting page shows it’s supported operation. Az Intune használatához a beállításnak támogatnia kell a Hozzáadás vagy a Csere műveletet.To work with Intune, the setting must support the Add or Replace operations.