Windows Phone 8.1-es eszközökre vonatkozó egyéni beállítások a Microsoft Intune-banCustom settings for Windows Phone 8.1 devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Windows Phone 8.1-es Egyéni profiljával olyan OMA-URI beállításokat rendelhet hozzá, melyekkel szabályozhatók a Windows Phone 8.1-es eszközök funkciói.Use the Microsoft Intune Windows Phone 8.1 Custom profile to assign OMA-URI settings that can be used to control features on Windows Phone 8.1 devices. Ezek szabványos beállítások, amelyeket számos mobileszköz-gyártó alkalmaz az eszközök szolgáltatásainak vezérlésére.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ezzel a képességgel olyan beállításokat rendelhet hozzá, amelyek más Intune-szabályzatokkal nem konfigurálhatók.This capability is intended to allow you to assign settings that are not configurable with other Intune policies.

Egyéni profilbeállítások Windows Phone 8.1-es eszközökhözCustom policy settings for Windows Phone 8.1 devices

 1. Az első lépésekhez kövesse az Egyéni eszközbeállítások konfigurálása a Microsoft Intune-ban című témakör utasításait.Use the instructions in How to configure custom device settings in Microsoft Intune to get started.
 2. OMA-URI beállításokat a Profil létrehozása panel Beállítások elemét választva adhat meg.On the Create Profile blade, choose Settings to add one or more OMA-URI settings.
 3. A Sor hozzáadása panelen az alábbi értékeket konfigurálja az egyes beállításokhoz:On the Add Row blade, configure the following values for each setting:

  • Név – Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Name - Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
  • Leírás – Adjon meg egy olyan leírást, amely áttekintést nyújt az adott beállításról, valamint más olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek segítenek a megkeresésében.Description - Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
  • OMA-URI – Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.OMA-URI - Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
  • Adattípus – Válassza ki az adattípust az OMA-URI-beállítás megadásához.Data type - Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. A Karakterlánc, a Dátum és idő, az Egész szám, a Lebegőpontos szám és a Logikai lehetőség közül választhat.Choose from String, Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
  • Érték – Adja meg a megadott OMA-URI azonosítóhoz társítandó értéket.Value - Enter the value you want to associate with the OMA-URI you entered.
 4. Ha elkészült, kattintson az OK gombra, és folytassa, ha újabb beállításokat kíván megadni.Click OK once you are done, then continue to add more settings as required.