Céges adatok eltávolítása az Intune-ban felügyelt eszközökrőlRemove company data from Intune-managed devices

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

A Céges adatok eltávolítása eszközművelet csak a céges adatokat távolítja el az Intune által felügyelt eszközökről.The Remove company data device action removes only company data from devices managed by Intune. A művelet személyes adatokat nem távolít el az eszközről.The action does not remove personal data from the device. Az eltávolítást követően az eszköz már nem áll az Intune felügyelete alatt, és nem fér hozzá a vállalati erőforrásokhoz.After removal, the device is no longer managed by Intune, and can no longer access corporate resources.

Támogatott platformokSupported platforms

  • Windows – támogatott (nem támogatott az Azure Active Directory szolgáltatáshoz csatlakoztatott Windows-eszközökön)Windows - Supported (not supported for Windows devices that are joined to Azure Active Directory)
  • Windows Phone – támogatottWindows Phone - Supported
  • iOS – támogatottiOS - Supported
  • macOS – támogatottmacOS - Supported
  • Android – támogatottAndroid - Supported

A céges adatok eltávolításaHow to remove company data

  1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
  4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
  5. Az eszközök listájából válassza ki az eszközt, majd válassza a Céges adatok eltávolítása távoli eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose a device, and then choose the Remove company data device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback