Az eszközmegfelelőség figyelése az Intune-banMonitor device compliance in Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A megfelelőségi profilok állapotának összegzését az Áttekintés panelen tekintheti meg.You can view the summary of the status of your compliance profiles in the Overview blade. A diagramokon keresztüli interaktív átkattintással feltárhatja a részleteket.You can interactively click through the charts to drill down into the details. Ha több megfelelőségi profil is konfigurálva van, a szabályzatállapotot a szabályzat panelen, a Kezelés > Jelentések területen érheti el.If you have multiple compliance profiles configured, you can view the policy status on the policy blade under Manage > Reports.

EszközmegfelelőségDevice compliance

Az eszközmegfelelőségi jelentés összesített nézete az alábbi állapotok valamelyikét jelentő eszközök számára vonatkozó összesített adatokat listázza:The summarized view of the device compliance report lists aggregated information about the number of devices that are reporting in one of the following states:

  • Megfelelő: Az eszköz kiértékelése nemrég történt, és megfelel az Ön által meghatározott megfelelőségi profilnak.Compliant: The device has recently been evaluated and complies with the compliance profile settings you specified.
  • Nem megfelelő: Az eszköz kiértékelése megtörtént, és nem megfelelőként került meghatározásra.Noncompliant: The device has been evaluated and determined as noncompliant. Ha a profilban meg volt adva türelmi időszak, az lejárt, és az eszköz nem megfelelő állapotba került.If there was a grace period specified in the profile, the grace period has expired putting the device in a noncompliant status.
  • Türelmi időszak: Az eszköz kiértékelése megtörtént, és nem megfelelőként került meghatározásra.Grace period: Device has been evaluated and determined as noncompliant. A türelmi időszak azonban továbbra is érvényben marad, amíg az eszköz nem megfelelőként lesz megjelölve.However, the grace period still applies before the device is marked as noncompliant.

Az egyes eszközök és a felhasználók további adatainak megtekintéséhez megjelenítheti az egyes szakaszok részleteit.You can drill down on each section to see more details on the individual devices and users.

Beállítás-megfelelőségSetting compliance

A beállítás-megfelelőségi jelentés részletesen megjeleníti az egyes megfelelőségi beállítások adatait, például:The setting compliance report provides the details for each compliance setting such as:

  • A beállításnak nem megfelelő eszközök számát.Number of devices that are noncompliant with the setting.
  • A platformot, amelyre a beállítás vonatkozik.The platform that the setting is applied to.

Az egyes beállítások részletezésével további információkat jeleníthet meg azokról a profilokról, amelyeken engedélyezve vannak ezek a beállítások, illetve megtekintheti a beállítás értékét.You can drill down on each of the setting to see more information about the profiles on which these settings have been enabled, and the value of the setting.